Organisationsbidragens följder: Fiender bjuds på resor!

På Gudmundsons (SvD) blogg läser jag att Sveriges största muslimska ungdomsorganisation, SUM = Sveriges Unga Muslimer, har bokat en ökänd predikant som huvudattraktion till sin årliga konferens. Han kallar judar för smutsiga och predikar att straffet för homosexualitet, som han kallar en onaturlig sjukdom, är döden.       Är det någon som blir förvånad? Nej det var väl länge sedan. Är det någon i Sverige som reagerar?! (Några bloggare undantagna)

 Alltså, för skattepengar flyger man hit kända hatpredikanter. SUM har av Ungdomsstyrelsen fått 1.505.174 kronor i bidrag!! Samma Ungdomsstyrelse har tidigare finansierat Revolutionär Kommunistisk Ungdom, när de åkte på ungdomsläger i Nordkorea! Vi subventionerar helt enkelt våra fiender.

 Ska man förvånas? Nej! Titta på smygandet med den aktualiserade listan av svenska spioner som jobbade för östtyska Stasi under det kalla kriget. Jag har för övrigt skrivit ett kapitel (Kap. 5) om just detta i min bok Rebellerna, som de som hänger med på denna blogg givetvis har köpt!  www.iansrebeller.se

Och vad fick Jan Guillous spioneri för konsekvenser? 

 Den feghet som successivt vuxit sig fast i svenska gener sedan år 1809, har många ansikten. Missbruket av organisationsbidrag,  många med korrupta inslag, är bara ett exempel. Otyget har kommenterats tidigare på denna blogg.

22 Responses to Organisationsbidragens följder: Fiender bjuds på resor!

 1. Bengt Nilsson skriver:

  En skandal utan dess lika att bjuda hit dessa mörkemän för våra skattepengar, vilken skandal!
  Men med dagens politiker som bara ser till sig själv och sina ”kamrater” så går det åt H:e till.
  Det är nästan så att jag tror att våra politiker vill ha till ett kollektivt självmord bland både de sina och alla oss som betalar deras enorma kostnader!
  Som tur är har vi flyttat från Sverige och sålt av allt vi hade där!
  Må allah skydda Er alla Svenskar, eller vem det nu blir!?

 2. Arne H skriver:

  Så sent som ikväll berättade libaneser jag känner som fått fly från Libanon på grund utav muslimernas förföljelse på kristna.

  De frågade vad som sägs av muslimer i mellanöstern (rykte) att de vet det viktigaste för de muslimer som kommer hit som de också säger på ren svenska ”socialbidrag och pension” (och innan de flyttar hit) så säger de till vänner och bekanta, att vi ska ha detta när vi kommer till Sverige”

  Alla de som inte har råd att ta sig till vårt land är lindrigt sagt avundsjuka.

  Det här skulle vara ett skäl till att muslimerna inte skulle släppas in i Sverige, vi har tillräckligt med den kategorin som kommer hit för att låta sig försörjas.

 3. Per skriver:

  Frågan har påpekats förut men jag gör det en gång till:

  Vad är statens s y f t e med att låta detta pågå?
  Alltså att ta emot människor för att försörja dem?

 4. Kachina skriver:

  Att skapa kaos, för att ur kaos kommer harmoni. (Om man väntar tillräckligt länge.)

  Nej, jag tror inte de är så skolade inom filosofin, utan de förstår helt enkelt inte vad de gör. De är politiker som tänker fram till nästa val.

  Statsmän tänker fram till nästa och därnästa generation.

 5. Arne H skriver:

  Kachina och Per

  Det var länge sedan man såg upp till auktoriteter, möjligtvis de riktigt gamla har en sådan känsla kvar, när man fortfarande ser banken som en myndighet.
  Nåväl att bli politiker behövs inte någon kunskap för och därför kan man se politiker för vad som helst, en avspegling på svenssons helt enkelt.
  Se dina grannar och övrig omgivning som politiker så förstår man politikernas skiftande kapacitet med åsikter.
  Jag skulle vilja att folket hade den makten att kunna avsätta politiker under pågående mandatperiod,(en sund demokratifråga) utan att mörda dem som nu har skett några gånger.

 6. Torbjörn skriver:

  Tja, att säga att vi har fienden bland oss, tycker jag är en riktig beskrivning. Det slutsatsen drar jag av, att SUM – Sveriges unga muslimer, måste rimligen ha velat bjuda in denne person, eftersom de gjorde det. Och då blir 1 + 1 = 2. Dvs. det är inte svårt att förstå var SUM står någonstans. Men det visste vi ju redan. Nu är det 600000 – 600000 = 0 som gäller. Det vill säga, de som vill leva efter islam måste göra det i muslimska länder. Inte här.

  Det finns ca 60 länder att bosätta sig i om man vill ha islam som livsstil, något av dem måste väl passa. Sverige ska inte koloniseras av islam.

  Jag väntar fortfarande på de moderata muslimerna att göra sig hörda, för att slippa dra alla över en kam.

  Och jag undrar varför kyrkan och dess företrädare i Sverige generellt lagt sig så platt för massinvandring och islam.

 7. Arne H skriver:

  Torbjörn

  Kyrkan har spårat ur för länge sedan och glöm inte att politikerna har lagbundit religionsfriheten.

  Jag kan ge ett exempel på under en liten folkfest styrd av sossarna, så var församlingsprästen inbjuden för att fördöma svenskarna som visade en sådan hemsk sida som visar på att de är nationalister” som hon ansåg var föraktfullt för alla stackars flyktingar som vi har tagit emot med öppna armar för att ge dem en fristad.
  Vidare uppmanade hon oss att inte rösta på dessa förskräckliga nationella partier.
  Ur folkhopen hördes, och vad ni än gör gott folk rösta inte på sossarna och denna kärring (Prästen) som står och snackar en massa skit, jodå, polisen tog hand omopponenten under sossarnas jubel.

 8. Per F skriver:

  Jag har en äldre vän som beskrev för
  mig hur det till hans stora förvåning
  kunde gå till i ett kyrkoråd
  där han sitter.

  Att det rapades för blockpolitikens fromma
  främst, var solklart.
  Kyrkan och dess medlemmar är bara ett skal
  för kyrkorådet att verka inom.

  Att detta förhållningssätt råder
  för de sittande vartän det finns poster
  ser jag inga skäl att tvivla på.

  Alltså landstingen, myndigheter, verk
  samt kommunerna och
  deras resp. underavdelningar.

  Om man liksom jag håller för rimligt och troligt
  att detta är övergripande, generellt och allmänt
  alltså verkligt, vår rådande verklighet.
  Tror man trots det att en kapsejsad
  invandringspolitik har kapsejsat av
  omedveten underlåtenhet?

  Statsmakten har flyttat från folket, inte till. Röstningsprocessen är densamma nu som
  för 30 år sedan som ett exempel.
  Strukturen är dessutom omfattande och komplex
  till sin helhet och har liksom de
  stora privata koncernerna distansierat
  sig från kundens synpunkter.
  (Fler än jag har väl tex haft problem med
  telelinjerna och vet vad det
  kan innebära,exempelvis.)

  Om man försöker finna gemensamma nämnare bland
  alla verk, myndigheter osv så finner
  man dem onåbara och opåverkbara.
  De har inte heller tagit steg för att möta oss
  utan för att skilja sig genom åren.

  Jag vill, precis som Arne H, kunna se en bra möjlighet att avsätta en politiker.
  Likaså vill jag ha ett mer omedelbart och direkt inflytande över de beslut som skall fattas.
  Har någon sett en ambition åt det hållet
  eller det rakt motsatta?
  Aningen retoriskt som fråga, men ändå.

  För mej är det inte rimligt att allt detta
  skapats av omedveten underlåtenhet.
  Det är för raffinerat för att vara skapat
  av icke kalkylerande politiker.

  Och därifrån drar jag slutsatserna
  om att svensk invandringspolitiks
  brister är kalkylerade
  till viss grad.
  Därifrån sett blir främlingsfientlighet
  något som min motståndare förmått skapa.

  Splittring.

 9. Arne H skriver:

  Citat;

  Alla ”flyktingbarn” är pojkar. Föräldrarna är inte villig att satsa 150.000 kr på att skicka en flicka till socialbidragslandet Sverige. 90 % av ”flyktingbarnen” ljuger om sin ålder . Hälften av dem är över 20 år gammal. Dessa kallas av regeringen och andra politiker för ”barn”. Och nu ska kommunerna tvingas ta emot dessa vuxna bedragare. Varje ”flyktingbarn-bedragare” kostar oss skattebetalare 1,2 miljoner om året. N-E Hennix
  Ur dagens Svenska Dagbladet ! (sent ska syndarn vakna) :
  Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal av de personer, klienter jag möter, som varit över 18, säger Sara Darabi, ungdomscoach på boenden för ensamkommande flyktingbarn, till P4 Örebro (7/3). ”Det kan skilja på tio år.”
  Hennes vittnesmål är trovärdigt. Migrationsverkets åldersbestämning sker i princip via okulär kontroll på ett möte där man normalt accepterar den ålder sökanden anger. När norska Utlendingsdirektoratet lät göra tandtester, förvisso också en osäker metod, visade dessa i nio fall av tio en högre ålder än den uppgivna. Hälften av dem som sade sig vara minderåriga befanns vara över 20.
  År 2009 kom 2250 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. 2000 var det 350, och 2008 var det 1510. Under januari och februari i år kom 392. Andelen närmar sig nu 10 procent av samtliga asylsökande.
  Av de som kommit i år är 317 pojkar. Långt fler än hälften av de sökande, 224, är över 15 år gamla – varav 186 pojkar.
  Den ojämna köns- och åldersfördelningen antyder att tillströmningen inte beror på plötsliga humanitära katastrofer. Det ligger istället nära till hands att misstänka att familjer i ett antal patriarkala länder (idag främst Afghanistan, Somalia och Irak) väljer ut en högt värderad son, samlar de cirka 150000 kronor som krävs för smuggelrutten, och investerar i hans framtid.
  Det är inget fel att söka en bättre framtid. Tvärtom är den allt friare rörligheten en av vår tids stora framsteg både när det gäller fattigdomsbekämpning och individens möjligheter. Men det har föga med flyktingskap att göra.
  I Sverige kan de som definieras som ensamkommande flyktingbarn, vare sig de har asylskäl eller ej, enklare få permanent uppehållstillstånd än andra – exempelvis om det saknas anhöriga i hemlandet att skicka tillbaks personen till. Följden tycks ha blivit en mångdubbling av antalet sökande med oklar ålder, bristande identitetshandlingar och svårlokaliserade släktingar.
  Med det blodiga 1900-talet i åminnelse står det klart att rätten till asyl är en grundbult i ett rättfärdigt samhälle. Viljan att ta emot dem som flyr undan förföljelse är en mätare på samhällets medmänsklighet.
  Men när man med öppna ögon ger förtur åt unga män med tvivelaktiga skäl, framför reellt skyddsbehövande, urholkar man systemet. Varje falskt ärende stjäl resurser från en flykting med giltiga asylskäl. Att acceptera den ordningen är motsatsen till humanism. Den förda politiken kommer heller inte helt utan kostnader.
  Enkelt uttryckt betalar staten för själva boendet 1900 kronor per asylsökande och dygn. Därtill kommer skolgången, som schablonersätts med 64300 kronor per gymnasieelev och år, samt andra kompensationer, för utredningar, för gode män, för särskilda behov och för extraordinära kostnader. Därutöver kommer en årlig grundersättning till kommunen om 500000 kronor för att ”underlätta mottagandet samt öka kvalitén”, samt dagpenningen till den asylsökande själv.
  Igår presenterade regeringens flyktingsamordnare Björn Eriksson sin utredning om hur mottagandet ska förbättras. Han har rätt i att dagens apparat inte är tillräcklig för de stigande talen ensamkommande.
  Men lösningen står inte i att hota kommunerna med tvångslagar om att inrätta mottagningar, och därmed ytterligare kullkasta självbestämmandet.
  Problemet kan bara lösas med att upprätthålla asylbegreppet och värna definitionen av vem som är flykting.

  Per Gudmundson

  08-13 50 00

  2010

 10. Kachina skriver:

  Jag frågar mig varför det är så svårt att fastställa en persons identitet? Även barn bör veta namnet på det samhälle, by, stad och kvarter där de tillbringat den huvudsakliga tiden. Därmed bör de även kunna ge namn på ett antal personer de känner, som kan verifiera deras identitet.

 11. Arne H skriver:

  Kachina

  Vårt land har blivit beryktat, att dumma svenskar är lättlurade och tyvärr så är man benägen att hålla med om det och jag förstår orsaken vad som ligger bakom att vi går på det mesta som skrivs och sägs.
  Vårt folk har låtit sig bli ledsagade av socialism i ca hundra år med förespegling om, att att socialism är den verkliga demokratin, men faktum kvarstår, vi har aldrig haft demokrati i Sverige med dess verkliga betydelse att vårt land skulle styras av folket och däremot så har vi haft en ”Demokratur” som betyder att den som äger makten dikterar hur den sk demokratin ska se ut.
  Det finns tyvärr inte något annat alternativ än Demokratur att välja på och än mindre har någon läst ett uppställt regelverk med paragrafer vad demokrati är, möjligtvis får vi se de tio guds budord som det närmaste regelverket för demokrati vi kan komma, något annat finns inte att tillgå.

 12. soli01 skriver:

  Arne H – ”Till slut blir det bara skatt för svenskarna” sa min hustru spontant när jag berättade vad som citerats här på bloggen (8:12 fm)
  Det är den ökande smugglingen av ensamkommande pojkar som måste bli föremål för någon åtgärd. Att helt få stopp på denna verksamhet blir givetvis svårt, men något måste göras.
  Aktuella länders styrande måste bli uppmärksammade på denna trafik och att det även upplystes att vi fordrar vissa handlingar för att få komma hit. Den trafik som nu sker gynnar, som här tidigare sagts, inte de som kan betraktas som en riktig flykting.
  Alltså: Sverige måste tala om för omvärlden att vi inte kan fortsätta som vi nu håller på! Det brådskar!

 13. Kachina skriver:

  Ja, något måste göras och det brådskar.

  Frågan är vem som har mod att göra det?

  Denna brist på mod gynnar i allra högsta grad enfrågepartiet. Nästa fråga är dem vilken av de sju systrarna som vinner på att de kommer in i Riksdagen, kanske med bred marginal?

  Kan man ur svaret på den frågan utläsa passivitetsgraden?

 14. Arne H skriver:

  soli01

  I vår tankesmedja här, så ställer jag ett förslag.

  Hur vore det efter alla miljarder vi skattebetalare fått punga ut med för att försörja invandrings-apparaten, är det inte hög tid att Sverige skicka ut fakturer om krav på ersättning för alla landsmän de skickar till Sverige för att försörjas?

 15. Torbjörn skriver:

  Även en T-shirt som en hamburgerkedja vill att deras anställda ska ha på sig, är en kränkning för sveriges muslimer. På framsidan av T-shirten står det ”Taste is King”. På baksidan står det ”Whopper is God”. Burger King-historien är ännu en bekräftelse på att muslimerna inte tänker rucka på sina värderingar. Jag personligen kräver inte heller att de ska göra det. Men de ska inte leva här, utan i muslimska länder.

  http://politisktinkorrekt.info/2010/03/13/whopper-is-god-uppsagd-muslim-krankt-del-2/

 16. soli01 skriver:

  Ian – att vi med skattemedel ska svara för kostnader att få hit ”hatpredikanter” är ju oacceptapelt. Det är tydligen ganska mycket pengar som rinner in till olika föreningar, och måste väl vara att missbruka skattemedel som dessa nu används. Skärpa upp fordringarna hur dessa sammanslutningar använder våra pengar och vi borde snarast avveckla presstödet och minimera även vad politiska partier håvar in i bidrag. Lika till alla partier vore en början. Varför ska storleken på ett parti ge mera i kassan, kan man fråga sig.

  Arne H – det var radikat så det förslår! Jag ser en glimt av lite ironi i förslaget. 🙂 Däremot måste våra myndigheter bättre föra ”reklam” att hit tar vi bara emot riktiga flyktingar.
  Alltså: Stoppa människohandeln!

 17. Arne H skriver:

  soli01.

  Visst var det ironi. Men ändå allvarligt talat, vad skulle de bli för reaktion av världsoppinion om Sverige krävde ersättning av de länder som skickar sitt folk hit till Sverige.
  En sak är säker nu när Sverige har beslutat att hjälpa till att tömma flyktingläger runt om i mellanöstern och just nu i gränslandet Somalia på FN begäran, här skulle Sverige kräva betalt och inte låta oss svenska skattebetalare betala notan som vanligt.
  En bra fråga om inte statskassan skulle skötas om av någon annan myndighet som förstår att våra skattemedel ska användas för det svenska folkets räkning i första hand t.ex en väl fungerad skola vård och omsorg etc,etc.

  Att vi enbart ska koncentrera oss på bevisliga flyktingar är en självklarhet, men det är det minsta vi gör, förmodligen avvisas den kategorin oförskyllt tack vare den stora bluffprocenten av påstådda flyktingskäl av lycksökarna som dräller in i landet eller importeras med falsk förespegling att det är flyktingar enligt migrationsverken.

 18. Cavatus skriver:

  Sverige förblöder ekonomiskt och politikerna tiger och fortsätter med sin strutspolitik. Man kan få panik av blotta tanken på detta oansvariga beteende. Sverige är ett gigantiskt Titanic som sakta håller på att sjunka till botten. Hur prioriterar vi till livbåtarna?

 19. Kachina skriver:

  ”Hur prioriterar vi till livbåtarna?”

  Alla skall med, varpå livbåtarna sjunker.

  Det är lika så gott. Jag ser inte den här mänskligheten som någon direkt höjdare. Låt djuren ha planeten ifred.

 20. Arne H. skriver:

  Kachina

  Ett sådant tänk kan man få ibland, varför tvingas vi leva i ett kaoas som är rena psykkriget med ondskans demoner på högre ort som upprätthåller det hela.

  I djurvärlden vet djuren sin rangställning och deras beteende har väl knappast förändrats något nämnvärt de senaste tusentals åren som människan lärt känna dem.

  Men nu ska människan tvingas till underkastelse att frångå sitt livsmönster som bottnar i en tillbakagång för civiliserad utveckling av mänskligheten.

 21. anders skriver:

  Tack för en informativ artikel. En annan snubbe har också skrivit om det här ämnet: http://kulturkritikern.blogspot.com/2010/03/nu-ar-vi-alla-antisemiter-och-homofober.html

 22. Anders Klasson skriver:

  Du skrev nåt om den ”feghet som vucit sig fast i
  Svenska gener sen 1809.Bara 50 år senare drog
  ”Johnny Reb” ut i strid för att befria sitt land
  och grundade CSA: http://www.confederatestatesofamerica.org

  Dom hade ingen jättebra militärledning, men slåss
  kunde dom..

  CSA finns än idag,fast dom anser sig ockuperade av
  Nordstaterna. – Det vore ju ett hårt slag emot
  Globalisterna om Södern skulle återuppta sin
  frihetskamp idag – och lyckas med det………
  …därför ger jag dom ett visst stöd rent mentalt,
  men dock inte alltför mycket just nu enär SD är viktigast av allt just nu inför årets val……………

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: