Den ljudlösa oktobersmällen

januari 27, 2009

Jag hörde om den i Kina. Jag hörde om den från bil-, pappers-, handverktygs-, fastighetsindustrin. I Kina.

En vecka senare hörde jag den i Örebro av framstående representanter för råvaruindustrin.

I backspegeln var det hur tydligt som helst. Det hände i oktober!

I oktober månad år 2008 bestämde sig alla på en gång för att nu måste vi reagera. Nu ska vi stoppa våra investeringsplaner, anullera våra beställningar, ty nu är det kris!!

Världen har blivit mindre ju mer produktion och konsumtion växer.

Alla blev rädda samtidigt. Alla tänkte likadant. Jag tror att just detta skiljer oss från gångna tider och tidigare konjunkturer. Nu vet vi samma sak samtidigt. Runt hela jordklotet. Och vi är lika smarta – eller lättlurade.

Så, därför föll världens stålproduktion med 30 % i november/december. Mer än någonsin. Varför? Alla blev lika rädda samtidigt. Alla tog samma beslut… Tjoff och vi hade en KRIS!!

Och vad borde man göra i ett sådant läge? Investera (som ingen gölr) i aktier. I undervärderade bolag. Men det gör nästan ingen. Om två år hör vi om dem som vågade. Och vann!

Lagren rensas, pipelinen töms, maskinerna stannar och plötsligen smäller det igen. Tjoff och det blir en makalös högkonjunktur!!

Förlorare? Småsparare, anställda som blev avskedade, prognosmakare som aldrig har rätt. Vinnare? De som har pengar och orkar koncentrera sina tankar, när alla andra skriker,

Ty världen håller inte på att gå under. Den är bara välinformerad om alla tokiga uttalanden och reaktioner. Världen blev rädd. Snart är världen glad och alla har glömt problemen år 2008/2009. Föär att göra om dem tio år senare!!

Och media njuter av det utrymme som skapas flör enklaste sortens skrämselpropaganda. Och det är ju så lätt. Det är bara att hälla bensin på brasan:


Krig – bra för fisken!

januari 18, 2009

Den våldsamt expanderande fiskerinäringen har snart fiskat bort de stora fiskarna ( allt från haj till torsk) och stört ekobalansen i haven. Problemet är allvarligt.

Jag läste om detta i en internationell tidskrift, där man också påpekade att det bästa som hänt för fisken och fisket på 70 år var andra världskriget!!

Ingen vågade sig nämligen ut och fiska.  Av rädsla för andra sjöodjur! 

Naturen återhämtade sig under kriget och fisket blev hur bra som helst när krigsfartygen skrotades.

Men berätta inte det för försvarsministern!


Kina. Håll i er!!

januari 17, 2009

Under en veckas tid gjorde vi en serie industribesök i Kina. Startpunkt Hong Kong. På motorvägar, där vi ibland körde på fel vägbana om det var för trångt på den riktiga!!

Bil-, pappers-, mobil-, fastighets- handverktygs-, damsko- m.fl. industrier. Imponerande och överväldigande, men också känsliga för konjunkturen i väst.  Under senaste veckorna hade i denna lilla del av Kina 68.000 fabriker stängts!! Fabrik betyder allt från mycket små till mycket stora och räknat på det sättet finns det ca. 500.000 fabriker i Guan Dong området.

Nåväl, det blir hundra tusentals arbetslösa, som omgående bussas hem för att inte få för sig att starta upplopp. Huvudparten är ogifta unga män och kvinnor, som bor, äter och jobbar på fabriksområdena. Arbetstiden har sänkts till 59 timmar i veckan berättade man på ett ställe…. Vi räknade ut att arbetskostnaden för de lyxigaste damskorna (Prada osv.) var ca. 10 kronor paret. Utförsäljningspris i västvärlden 1.500 till 4.000 SEK. Hoppsan!

Månadslönen  ligger i regel under motsvarande 1.000 SEK och kommer arbetarna efter tre års arbete hem till byn med hälften kvar, blir de byns rikaste!

I alla de bolag som vi besökte hade man ändrat policy i oktober 2008. Investeringsstopp, men – betonade man – egentligen bara en senareläggning av investeringarna. Flera av fabrikerna var helt baserade på export.

Den bilindustri vi såg tillverkade både BMW och Mercedes. Fast de hette något annat – ofta uttalsmässigt liknande. (Varför utveckla nya bilar när det finns färdiga modeller att kopiera?!)

Sista dagen i Kina kunde jag läsa meddelandet att Kina nu passerat Tyskland och blivit världens tredje största ekonomi. Sanningen torde dock vara att ekonomin är minst tre gånger större än dessa officiella siffror. Förklaringen är att deras valuta  har tre gånger större köpkraft. 60% av USA:s ekonomi ansåg en del vara ett mer realistiskt mått! Och stort kommer att bli större…. Officiell tillväxt 8 % per år, men den är i regel betydligt större än så.

1.300 miljoner människor bor i Kina, varav 800 miljoner på landsbygden. Ca 25 miljoner flyttar årligen in till städerna. Hela Nordens befolkning….

Fabriker, städer, vägar, flygplatser, gator och torg är betydligt renare än i Sverige, som för övrigt framstår som vämjeligt i detta avseende. (Finns det skitigare flygplats i världen än Arlanda så har jag i alla fall inte besökt den! Och Stockholms gator…)

Nyckelorden i Kina verkar vara balans och stabilitet. Att det årligen sker  tusentals uppror – små och halvstora – tycks regimen se som pysande säkerhetsventiler, som kan repareras genom att byta ut/fängsla skyldiga småpåvar.

Folkets kunskaper i engelska kan exemplifieras av följande avskedsord:

– Thank you very much for your excellent service and have a nice day!

– No thank you very much! (sagt med ett rart och vänligt leende)

Den som besöker Kina förstår att Göran Persson var imponerad.


Report from the World

januari 12, 2009

Sorry to those of you who have missed me, but I spent several weeks in Australia, New Zealand and – now – Hong Kong. I saved my comments since I thought that most swedes would be asleep, taking that extra holiday between Dec 19 and Jan 8 and not care about a blog more or less.

In deed I could do like my friend Carl Bildt and describe my feelings on board airplanes etc. but I wonder if anybody would be interested!?

”Wer eine Reise macht, hat etwas zu erzahlen” and my story is that Australia is the oldest continent in the world and has its own ecological system, carefully avoiding imports of animals and plants. If you try you might end up in jail!

New Zealand has very much the same background but completely unique ecology. No snakes, no big animals, no spiders. The landscape looks like a mix of  Scotland and Sweden.

People in both countries are rather cynical on how they have been used in other peoples wars for hundreds of years. They were in World Wars I and II, in the Korean war,  the Vietnam war and are now in Iraq and Afghanistan! They definitely have done and do more than anybody could ask. ”But we dont like the British to take command over our troops!!”

And people seem to be  much more objective and sensible when it comes to the Ghaza conflict and similar international problems. Now and then I surf  to Swedish newspapers, who  sound enormously biased compared to all others except the arabs themselves; anti Israel, pro Hamas. The Swedish debate actually seems less intelligent and more socialistic. Tools of the Talibans, or?!

Anyhow the world does not think as the Swedes. And they have no Mona Sahlin pictured next to the flag of Hamas.  Is Olof Palme back in the streets of Stockholm?

Finally: How dare these foreigners make sensible comments on the international situation without asking for Aftonbladets approval?!

Ian in Hong Kong, Jan. 12, 2008