Invandringspolitiken kan avgöra valet 2010

januari 13, 2010

 

Till de politiska partier som vill koppla ett nytt grepp på sin politik och förbättra ställningen i opinionen riktar jag följand råd.

–         Ni har bättre tillgång till sakliga källor än andra i samhället. T.ex. via Riksdagens Utrednings Tjänst RUT: Plocka fram sakligt korrekta siffror och använd dem!

–         Publicera sedan antalet invandrare per år – det kan räcka med de senast fem åren – och inkludera SAMTLIGA. Upprepa inte det gamla falskspelet med antalet ”asylsökande” en siffra som är ungefär en tredjedel av totala antalet!

–         Publicera de bidrag som utgår till nyanlända invandrare. Jämför med vad s.k. fattigpensionärer ska klara sig på!

–         Räkna fram och publicera antalet Permanenta Uppehålls Tillstånd (PUT)  resp. Temporära Uppehållstillstånd (TUT). Sverige avviker från alla andra länder genom att snabbt utdela PUT!

–         Redovisa (frånvaron av) arbetskraftsinvandring. (P.g.a. fackens veto)

–         Ge ett ungefärligt tal på arbetslösheten bland invandrare.

–         Förklara vad som ligger bakom kategorien ”Papperslösa”. Är det någon som tagit deras papper eller har de själva kastat sina identitetshandlingar för att slippa bli … identifierade?!

–         Konstatera det ungefärliga antalet moskéer resp. Kristna kyrkor i landet. Det är enkelt. Publicera de muslimska föreningarnas egna uppgifter om hur många muslimer som befinner sig i Sverige och räknas som svenskar!

–         Utred de bråk som pågår landet runt mellan s.k. ungdomsgäng. Hur och av vilka bildas dessa krigande gäng? Finns ett etniskt samband?

Med dessa sakliga uppgifter som bas träder ni fram med just ert partis ÅTGÄRDER med anledning av situationen.

–         Fortsatt invandring?

–         Ändrade regler för PUT?

–         Arbetskraftsinvandring?

–         Samspel med andra nordiska länder.

–         Krav på att svenskar ska tala svenska (hjälpligt)

–         Eller vad ni nu vill profilera er på!

Men försök INTE att sopa fakta under mattan.

Försök INTE med att anklaga dem som tar frågorna på allvar enligt ovan, för rasism eller med att göra andra befängda påståenden: Håll er till sakfrågan. Var tydlig. Gärna övertydlig (folk är nämligen mycket misstänksamma efter 20 års halvsanningar och dolda agendor!).

Ty ni kan väl ändå inte på allvar tro att Sverige löser sina växande problem genom att förneka dem?! Osanningar, satta i system, hör inte hemma i ett öppet samhälle.

Hur ska ni kunna tala om att vi lever i en upplyst tid utan att våga rikta ljuset mot de faktiska förhållandena?

 Valet 2010 kommer, vad ni än önskar, att till stor del handla om just dessa frågor..


Keep swinging, Tiger Woods!

januari 13, 2010

 

Hi Tiger,

Your situation is not as bad as you might think.

Just move from USA to South Africa and forget all your worries!

The President´s name down there is Jacob Zuma and he just married his 4th (fourth) wife. The other three are still his wives. Very practical, don´t you think?

Furthermore; what do you think would happen if Zuma in addition has five or six mistresses? Nobody cares and no wife destroys his cars!

Golf is one of the leading sports in South Africa and the climate is very good.

And they have swung their apartheid the other way around, which would give you first priority in every respect. Your mother in law could not bother you any more.

Last but not least: Southafricans may go to Las Vegas as often as they can afford.

So put your smile back on your face and keep swinging. Happy days are here again!

Yours truly,

Ian Wachtmeister

Hcp 15


IPCC:s tunga skuld

januari 11, 2010

Jag citerar ur Svensk Linje 4, 2009: ” Det är tydligt att det politiskt ställda kravet på konsensus inom vetenskapen har varit förödande. Problemet är inte att FN:s klimatpanel är inkompetent, utan att den saknar konkurrens. Kanske är det dags att ersätta den allsmäktiga panelen med en åsiktsneutral, transparent och mindre politiserad forskning utan de tydligt auktoritära drag som präglar dagens IPCC?  Det är i varje fall vad en av världens mest citerade klimatforskare, Mike Humle, nu förespråkar. Klimatvetenskapen är för viktig för att lämnas åt ovetenskapliga politiker.- Kanske borde vi främst diskutera klimatforskningens, inte klimatets, framtid.”

Ett försiktigt, men tydligt fraserat inlägg, där skandalen darrar under den lugna ytan….


Herr Statsminister; blir det rätt genom att alla har fel samtidigt?

januari 11, 2010

Herr Statsminister, Du har varit med i politiken i många år och skaffat Dig stor kunskap om just politik och politiker och politiska journalister. Du vet därför att politiker kan ha fel. Du talar t.o.m. om för andra politiker, att de har fel.

 Men hur blir det när alla politiker har fel samtidigt, dvs. har EN gemensam uppfattning och därmed eliminerar all politisk kritik? Ja, eliminerar i praktiken den demokratiska processen och det liberala samhällets öppna debatt genom att göra veterligt att ”Alla vi statsmän, som visserligen saknar utbildning i ämnet, är överens om att koldioxiden från mänsklig verksamhet föranleder global uppvärmning av jordklotet.”

Det var nära ögat att ni nyligen frös fast i Köpenhamn hela bunten. Inte bara i förhandlingarna utan bokstavligen!

Under de senast tio åren har det formligen vräkts ut koldioxid i luften – det kan vi nog alla vara överens om. Men temperaturen har INTE höjts. Den har sänkts!!           Jag vill inte strö salt i såren, nu när hela Europa, Kina och Nordamerika stelnat i en av världens hårdaste köldknäppar, och jag förstår att det inte är upplyftande att läsa tidningarna, men å andra sidan har ni journalisterna med er, så de påminner er inte om hur tokigt det blev, när ni förkunnade att ”det är för varmt!!” just när det blev iskallt.

 Allvarligt talat, Herr Statsminister. Att hundratals politiker.tycker samma sak bevisar inte att de har rätt. När tusentals sossar sammanträder så är Du t.o.m. övertygad om att de har fel!

 Du har träffat president Obama, mannen som meddelat världssamfundet att koldioxid är en giftig gas, medan den i  själva verket är en förutsättning för livet och det natuliga kretsloppet i världen! När ni två satt och samtalade, andades ni båda ut avsevärda mängder koldioxid, vilket sannolikt var bra för de gröna växterna i The Rose Garden, så prata på – men tänk först och ha respekt för sakkunskap och seriösa kritiker.                                                                                                                                                     Ni kan annars komma att framstå som den mest fatala samling politiker som någonsin styrt och ställt på jordklotet och det vore väl inte så trevligt?!                                          Att Mona Sahlin inte skulle ha gjort det bättre, är föga trösterikt..

Med vänlig hälsning

Ian Wachtmeister

Politisk rebell, som tror att det behövs mer syre (O2) i den politiska luften.

PS Hur dumt var det att stänga Barsebäcks kärnkraftverk? Sakligt.                                                                                                                                                                                                                Hur klokt är det att subventionera vindkraftverk som inte fungerar när elen behövs som mest?                                                                                                                                                      Hur ärligt är det att inte berätta sanningen om vatten- och kärnkraften och om det futila tillskott som kommer från en växande urskog av vindkraftverk?!  Hur länge tror Du att vi kan leva på politiskt snack?   DS


Spännande experiment: Satsa på sanningen!

januari 11, 2010

Hej alla journalister och ni andra!

Jag var utomlands kring nyår och mina  synpunkter på lämpliga nyårslöften är därför aningen försenade.

  1. Journalister uppmanas att ständigt pröva sina alster mot devisen ”Detta är sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen! So help med God/Muhammed.”. Jag är medveten om att tidningarna därigenom blir tunnare, men då gör ni samtidigt en insats för miljön!
  2. Läsarna uppmanas  att vara extra vaksamma  när ett politiskt mantra upprepas gång på gång. Exempel ”Kodioxiden förorsakar global uppvärmning”, eller”Mona Sahlin håller på att bli statsminister i Sverige” trots att nästan ingen tror att hon skulle klara jobbet. Eller ”Miljöpartiet har fått rätt i sin energipolitik”, som i själva verket skulle spoliera allt välstånd i landet. Förnyelsebar energi, vindsnurrar och energiskogar löser inga problem i en värld där 7 miljarder människor bor. Det är drömmar, men då ska de beskrivas som just det. Inte som fakta!
  3. Alla ombedes beakta hur Kina skulle klara sin snabba utveckling, om deras politiker varit socionomer, drop-outs från högskolor, redaktörer och nykterhetsadministratörer? Åtta av tio i den översta ledningen i Kina är tekniker med minst Civilingenjörs utbildning. De begriper varför värmepannan inte funkar. De inser att forskning och utveckling i ännu mer avancerad teknik är en förutsättning för människors samvaro på jorden, såvida vi inte ska tillbaka till stenåldern med en befolkning i världen på 10% av nuvarande (ca 700miljoner personer).

     Gott Nytt ÅR – men tänk efter före.