Ungdomar lär sig att stjäla

15% av alla ungdomar mella 15 och 25 års ålder tycker att det är OK att fuska med sjukpenningen. Och 15 % av ALLA göteborgare. Sakkunskapen anser dessutom att siffrorna i verkligheten är ännu högre! (SvD 1 aug 2009)

Fusk är stöld och ungdomar tar dels efter de äldre och dels saknar många av dem kompass som visar vad som är rätt och fel. Lägg till detta de nya idéerna om att skolbarnen ska sätta betyg på lärarna… och vi ser att Sverige är på väg att spåra ur! Anledningen är avsaknad av sunt förnuft och respekt för de få regler som finns och att antalet förhållningsregler minskar. Bryter man mot reglerna blir det dessutom inga straff. Sverige saknar samhällsetik; detta som en gång var vår bästa gren.

Som man sår får man skörda. Skärpning! Utmana flummet!

32 Responses to Ungdomar lär sig att stjäla

 1. soli01 skriver:

  Björklund är snart den enda politiker som det är lite stake i.
  Du har alldeles rätt i vad du säger om att flummet måste utmanas. Tydliga regler och om de bryts ska det vara någon form av åtgärd som ungdomarna förstår och varför vi måste ha dessa regler.
  Det blir ju i slutändan bättre för alla parter.
  Vad som väntar bakom hörnet med den flummiga oppositionen kan man bara ana!

 2. Kachina skriver:

  Skall elever sätta betyg på lärarna????

  Under vilka kriterier? ”Betyget” kan inte bli annat än en subjektiv känsla, en solarplexusreaktion.

  Solarplexus verkar vara allmänhetens och politikernas mest aktiva organ i dessa tider.

  Jag instämmer helt, Ian.

 3. Visionären skriver:

  Kachina, inte visste jag att du var en sån hejare på vattenskidor.

  http://www.kvp.se/nyheter/1.1658559/ekorrar-utom-tavlan

  :-)))))))

  V

 4. Kachina skriver:

  Tja,…..säg mig vad jag INTE kan. 🙂

  (Den vá bra)

 5. Anna skriver:

  Och här kommer unika bilder från Kachina midsommarfirande 🙂

 6. Kachina skriver:

  Ja, det blev lite väl högt intag denna midsommar.

  Men, whiskeyn var god. (kanadensisk)

  Jag måste börja kolla om det ligger någon paparazzi i buskarna.

 7. Anna skriver:

  Av dina ostadiga ben att döma ser det ut eom om du kompletterat den kanadensiska whiskeyn med hembränd Raki från norra Byske.

  🙂

 8. Kachina skriver:

  Ahaaaa,….så du vet var vi har vårt hemliga bryggeri & destilleri.

 9. Anna skriver:

  Kachina

  Det är denna bloggs expert på destillerade vätskor, Hillary (socialdemokratiskt orakel mm mm 🙂 ), som
  vid en nattmangling på en kursgård i närheten, avslöjade detta (rakihembränneriet) för mig.
  Något som hon senare säkert ångrat ett antal gånger
  🙂

 10. Kachina skriver:

  En upplysning till Spaningsroteln. Det är alltså Hillary och Anna som vet var det hemliga destilleriet i Byske är beläget, inte jag. Jag har som vanligt ingen aning.

  När jag ändå känner mig lite filosofisk inför uppgiften att bokföra en månads verifikationer, sorterade i DAMP-läge, kom jag att tänka på en sak.

  Sedan länge har jag upplyst er om att jag har en hermelin som hyresgäst under golvet. Jag kanske alrig nämnt att jag även har en ekorre som hyresgäst på vindan. Det är här det djupt filosofiska kommer in.

  Vi känner alla till uttryck som ”Tomtar på Loftet”, ”Hästar i Stallet” och dess innebörd.

  Vad kommer det i framtiden innebära att man har ”En Ekorre på Vindan” eller ”En Hermelin under Golvet”.

  Jag utlyser en tävling om den framtida innebörden i de uttrycken. Bästa förslag belönas med en påse älglort från Norrland. (Högt värderad handelsvara i Tyskland och Japan)

  🙂

  (Nu f-n måste jag börja bokföra, vilken tråkig skit)

 11. mrmhalland01 skriver:

  Kachina..

  ”En Ekorre på Vindan”

  Är det inte så man känner sig efter ett fall med huvudet före i ett betonggolv ?

  Jag tycker vi bestämmer att det betyder att man är förvirrad helt enkelt ? 🙂

 12. Kachina skriver:

  Njae,….det satt inte riktigt rätt i ryggmärgen.

 13. Torsten skriver:

  En Ekorre far runt. Det såg vi på filmen

  Det snurrar rejält i Ditt huvud Kachina.

  ”En katt bland hermelinerna”.

  Ja, Du verkar lite kluven. Du kanske är släkt med någon katt 🙂

 14. Torsten skriver:

  Ursäkta Ian, att vi svävar ut ibland. Det blir lätt så när människor med olika erfarenheter och bakgrunder möts.
  Jag läste samma artikel i GP i morse. Blev inte så värst förvånad då jag under ett flertal år iakttagit ungefär samma tendenser.
  Att fuska med sjukpenningen skulle kunna jämföras med arbetsvägran. Man får lön ( i o f reducerad)och stannar hemma utan anledning.
  Nu skall man vara väldigt försiktig med att generalisera. Men fuskarna sprider mörka moln över flertalet som ändock är sjuka och har anledning att stanna hemma från jobbet.
  Ja, etiken måste förbättras. Det återstår att se om Björklund klarar av det.

 15. Kachina skriver:

  ”Det snurrar rejält i Ditt huvud Kachina”

  Ekorren är pigg, snabb i tanken och ni med förstelnad hjärnsubstans hinner inte hänga med. 🙂

  Jo, det är allvarligt det här med fuskeriet, vare sig det gäller 300 kronor eller tre miljarder (På Jersey)

  Mest allvarligt är dock att elever skall sätta betyg på lärarna. Vilken IDIOTI!!!

 16. Ian Wachtmeister skriver:

  Vad gäller elevers betygsättning av lärare är det bara att läsa ledarskribenten ola.martensson@svd.se som just skrivit ett ledarstick om detta: ”i Malmö har den styrande vänstermajorieten satt igång ett försök med lärarbetyg”. Läs vidare och njut!
  Kontakta honom!
  IAN

 17. Per skriver:

  Vad är det som är så märkvärdigt med att
  betygsätta lärare?

  Vem som helst som sitter framför en föreläsare
  ställer väl krav på denne och det material
  som framförs?

  Att sedan en dålig kompass bedöms efter
  målavvikelsen må väl för f-n kompassen
  klandras för?

 18. mrmhalland01 skriver:

  Per :

  Vad ska betyget användas till tycker du ?

  Jag kan tänka mig att elever från gymnasienivå kan få göra en kursutvärdering varje termin för att få feedback på kursens kvalitet.
  Det kan nog ha ett syfte.
  Att 13-åringar ska få betygsätta sina lärare fyller naturligtvis ingen funktion alls.

  Kommer du ihåg den åldern ?

  Innan man började 7-an visste man redan vilka lärare man skulle tycka illa om för att vara ”inne”.
  Oftast var detta de lärare som kunde förmedla kunskap bäst på den aktuella skolan.

 19. Per skriver:

  Nog spelar förfarandet av detta stor roll.
  När jag gick motiverade läraren sitt betyg
  i enskildhet vilket givetvis ska gälla omvänt.

  Fö har jag ingen djupare insikt om hur
  detta förslag ser ut, jag tycker spontant
  att det låter som väl så behövligt.
  Eftersom en hel del i lärarkåren lämnar
  för mycket i övrigt att önska.

  Om det sedan har en förskräcklig utformning,
  ja då är det väl som med andra dåliga ideér.

 20. Carl Norberg skriver:

  I vanlig ordning så finns det de som tänker enligt Prometheus och de som tänker enligt Epimetheus, och så finns de förstås de som verkligen tycks avsky den verksamhet som tänkande kan sägas innebära.

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Den analys finns inte idag av ett samhällsfenomen där inte genusteori om könsmaktsordning och ”görandet av kön” är en pusselbit för den grundläggande förståelsen av fenomenet – läs senaste rapporten av DEJA; Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2009:64.

  Enligt detta delbetänkande odlas tex en ”antipluggkultur” bland pojkar i skolan, och denna kultur, liksom förklaringen till varför pojkar i genomsnitt har 10% lägre betyg än flickor, är enligt genusvetarna i rapporten ett resultat av en motreaktion som uppstått mot de idag kvinnligt könskodade beteendena ”läxläsning”, ”hårt arbete” och ”disciplin” (dygder som alltså i en svunnen tid varit manligt könskodade) där pojkarna alltså måste distansera sig ifrån dessa för att kunna upprätthålla en hegemonisk maskulinitet (!). Men om man nu med dagens genusvetenskap som främsta verktyg kunde dekonstruera maskuliniteten (eller helst avskaffa den), så skulle man kunna förhindra detta förfall – se de fem-sex senaste inläggen i min blogg i ämnet.

  Genom att avskaffa ”den maskulina identiteten” anser sig rapportförfattarna (detta är en Statens Offentliga Utredning i Sverige 2009!) kunna hjälpa pojkarna förbättra sina skolresultat! Vidare förfasas man över att pojkar väljer utbildningar i gymnasiet som kosta hela 6% mer än tjejers val, och så talas det om ”genussensitiv undervisning”, som – hör och häpna – inte har ett av könen i fokus utan båda eftersom det finns lika stora variationer INOM könskollektiven som MELLAN dem vad gäller skolambitioner mm! Hurra för denna unika insikt från genusvetarhåll som borde leda till att ”genusperspektivet” saknar relevans – men nejdå – istället behövs ”genussensitiv undervisning”, vilket i praktiken innebär individanpassad, vilket vi i praktiken redan har – men genusvetarna måste ju lansera nya begrepp för att få nya anslag…

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Läsvärt från 1998 kring Frykmans tankar: ”Från raka puckar till familjemys”: http://www3.lu.se/info/lum/LUM_06_98/LUM6_04_skola.html

  Citerar ett stycke här: ”Jonas Frykman försöker hitta förklaringar inom skolan och kommer till en helt annan slutsats. Han menar att ointresset för att läsa vidare grundläggs i den individcentrerade svenska skolan, i dess kultur och sätt att arbeta. Framåtrörelse saknas. Dagens skola har en helt annan inriktning. Här finns inte kollektivet och de givna reglerna i centrum utan just individerna och deras personliga förutsättningar. Frykman säger: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper. Skolan koncentrerar sig på att göra individen till Någon. Dagens skola har fastnat i Den Goda Viljans Tragik. Med sin extrema individorientering låser den eleverna vid deras ursprungsidentitet. De berövas leken med alternativa identiteter, dagens elevroll rymmer inget annat än att vara ”sig själv”… Men varför är skolan så historielös, varför underkänna sina egna erfarenheter? Det finns ju en gedigen kunskap om vad som fungerar. Varför inte använda den? Jag efterlyser en skola med spelplanskaraktär, där lärandet står i centrum.”

 23. michael kors handbags

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 24. Digital caliper skriver:

  Digital caliper

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 25. home depot ego string trimmer

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 26. tobacco smoking pipes

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 27. please click the next web page

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 28. davina mccall fitness dvd

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 29. Hermes birkin Look alike Bags

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 30. electriq tv remote app

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 31. hatsan big bore air rifles

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

 32. women’s leather tote bag

  Ungdomar lär sig att stjäla | Ian Wachtmeister

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: