Vem äger media och vem har rätt till ordet?

april 18, 2010

Det sägs att 80% av medierna ägs av borgerliga sympatisörer (vari uppenbarligen även inräknas de som sympatiserar med arbetarpartiet Moderaterna).

Andra undersökningar har avslöjat att 80 % av de anställda journalisterna starkt sympatiserar med den röd-gröna röran.

Slutsatsen blir att bägge de politiska blocken kan anklaga den andra sidan för att kontrollera 80% av media! Av dem som skriver, väljer bilder och rubriker i DN skulle alltså minst 80% vara vänsterjournalister. Det låter ju sannolikt.

Om 5 månade är det val. Innan dess har ni fått erfara hur journalisterna skakar av sig sin låtsas-objektivitet och blir ”politiker med rätt att skriva”. Vid alltför grova övertramp kommer man EFTER valet att beklaga att så skedde i stridens hetta, ”men nu ska vi se framåt…”

Situationen är alltså den gamla vanliga? Nja, läsare, tänkare, väljare, bloggare, som förr kunde censureras från insändar- och debattsidor, tar sig själva fram i ljuset. Internet och det fria ordet är impopulära hos många maktfullkomliga grupperingar. ”Och nu tycks de ockupera insändarsidor, bomba hemsidor, tränga bort andras (de etablerades?!) åsikter i nättidningarna.”, hör jag från herrskapen som anser sig ha evigt tolkningsföreträde. Väljare som kan skriva – usch så obehagligt!

Samtidigt står de på vingliga ben vid Pressklubbens möten och bedyrar att ”jag bekämpar Dina åsikter men kan gå i döden för att Du ska få framföra dem” . Undrar om de inte glömt ett ”inte” i det citatet?!


Jorden talar till oss:

april 18, 2010

– ”Jag ville visa hur små ni är och hur fel ni har. Jag vill också att ni till sist ska förstå att det är jag som bestämmer! Jag är Jordklotet, förstår ni.

– På min kula är mina jordbävningar miljontals gången kraftigare än alla era bomber sammantagna. Och mina utsläpp av Svavel är tusentals gånger större än era tafatta försök att förstöra för mig. Mina senaste utsläpp av aska bestämmer var ni får flyga och när. Jag kan pysa ut litet mer om ni inte passar er. Då får ni hemma sitta!

– Ni försöker räkna ut var jag sätter in nästa stöt. Förlåt om jag ler åt era futiliteter och sätter in min stöt någon annanstans. Tänk att ni aldrig ska lära er att ni egentligen inte vet någonting. Det är inte så klokt att sätta feta rubriker på sådan okunskap.

– Ni är uppenbarligen så självupptagna att ni inte orkat läsa om vad jag gjorde år 1883. Ni kan lära er en del genom att läsa International Herald Tribune av den 17 april 2010. ”A tale of two volcanoes” by Simon Winchester, som skrivit boken  ”The day the World exploded”. Platsen var Karakatoa mellan Java och Sumatra. Jag ordnade en liten pyspunka av samma dignitet som den jag släppte loss på Eyjafjalla på Island. 40.000 människor dog, ty det ägde rum i ett mer tättbebyggt område. Askmolnet kastades upp i stratosfären och påverkade hela klotet under ett år.

Medan Island startade en high-tech panic, startade Java något hisnande vackert… Mänskligheten baxnade ev de fantastiska ljusspel som till synes ändrade allt. Himlen ändrade färg, månen blev blå (”Blue Moon”)  och ibland grön! Tillsynes brinnande moln lurade brandsoldaterna i New York, Osannolika solnedgångar med regnbågar i helt nya färger som lila, passionsfrukt och lax-rött.

Konstnärer kastade sig över sina stafflier. En av dem gjorde 500 målningar med 10 minuters mellanrum, De finns kvar idag! ”Blood afterglow” kallade han en, ”Amber afterglow” en annan. Aktuell forskning tyder på att Edvard Munch målade ”Skriet” med ett ihärdigt minne av de orangefärgade skyarna över Oslo.

Vad hände sen? Jo, de större partiklarna föll ner på jorden medan de små steg ännu högre tills de togs om hand av jetströmmarna (detta kunde iakttas  som ljusfenomen på jordytan!). Jetströmmar som människan tidare inte hade en aaaaning om att de existerade. Människorna iakttog storögda allt detta och fascinerades. Idag har mänskligheten degenererats till en samling irriterade flygpassagerare och hysteriska journalister.

– ”Och, kära hyresgäster på mitt klot, varför har ni så svårt för att inse att jag gör som jag vill, medan ni kommer med era efterkonstruktioner!? Så mycket borde ni dock känna till som att jag ser så vacker ut med sköna gröna växter därför att det finns koldioxid i atmosfären. Jag är inte rädd för koldioxiden; tvärtom, men jag är rädd för brist på syre i politikernas hjärnor. Och just det kan jag tyvärr inte göra något åt!”, avslutade Jordklotet med ett artigt mullrande.


Uppmuntrande för uppstickare!

april 12, 2010

First they ignore you

Then they laugh at you

Then they fight you

Then you win

(Mahatma Gandi)


U-hjälpen, försvaret och värnplikten.

april 10, 2010

Sverige anslår ca 40 miljarder svenska kronor för bistånd till andra länder. Jättelika poster allokeras (i regel 100-tals miljoner) till land efter land. Eller snarare regering efter regering. Många av mottagarländerna får över hälften av sin budget finansierad med sådan socialhjälp. Ändå har mottagarna nästa utan undantag kvar sina problem trots alla miljarder. I många fall har problemen förvärrats, vilket alla som intresserat sig för Afrika vet. En vitbok om vad Sverige gjort för svarta Afrika skulle bli en rysare. Så den lär dröja. Alla partier är ju överens om U-hjälpen…

Sverige anslår ungefär samma belopp till Försvaret, som idag är starkare i Afganistan än på Gotland. Insatsen i Afganistan är en sorts U-hjälp i militär form.

Sverige är i full färd med att ta bort värnplikten. De fullvuxna läsarna vet att värnplikten var en uppskattad övergång från skolan till livet. Den bidrog också till att uppfostra ungdomarna. (Jag vet att ordet uppfostra inte är  korrekt idag, när så få av debattörerna och politikerna är …. uppfostrade!). I Tomhylsans Sverige drivs den militära utvecklingen av fd pacifister och vapenvägrare, men även sådana personer borde kunna följa nedanstående resonemang.

*  Vi så att säga buntar ihop försvaret, värnplikten och U-hjälpen och satsar på Katastrofbrigader (eller Biståndsbrigader för att behaga biståndsmaffian).

*  De värnpliktiga, både  män och kvinnor i god demokratisk och genusperspektivistisk(!) ordning, utbildas till experter på operationer i svårast tänkbara miljöer. Den allmänna värnplikten består av 15 månaders grundutbildning samt återkommande repetitionsövningar/utryckningar. Tillämpad i dagsläget hade Sverige haft hjälparbetande soldater på plats i Haiti  något dygn efter jordbävningen.

* Antalet stamanställda ökas, vilket blir en konsekvens av själva uppdraget.

*  Svensk U-hjälp ändras i grunden. Och effektiviseras i enorm omfattning. Vi bidrar inte längre till korruption, vapen till barnsoldater och annat elände. Vi sätter däremot in hjälpen – snabbt och professionellt –  där den behövs mest.

* Och finansieringen finns från början! 

* Ungdomsarbetslösheten försvinner och håglösa dagdrivare blir motiverade kosmopoliter!

* Mottagare av denna sorts bistånd blir inte diktatorer, halvkorrumperade organisationer och liknande, utan människor i nöd, var de än befinner sig.

*  I ett större perspektiv borde FN givetvis ha egna katastrofbrigader.

Är ni med?


TV-journalisterna kommer att avslöja sig själva

april 10, 2010

Lars Adaktusson är en av de bästa och mest pålästa av våra programledare. Tyvärr ses han inte av så många, eftersom TV 8 inte kommit loss än. Denne i regel omdömesgille journalist kunde tydligen inte hålla emot de påtryckare som ville att han skulle ta några skamgrepp på Jimmie Åkesson i förra veckans ”Angeläget med Adaktusson”. Så t.ex. hade han bett några ekonomer sätta pengar på SD:s politiska program. Jag läste den s.k. utredningen, som var minst sagt förbryllande och tydligt vinklad i sitt uppsåt. (Ex: Den största delen av nettounderskottet berodde på Allmän Värnplikt för kvinnor och män…?!).  Adaktusson låtsades dessutom vara upprörd över att SD inte hade en utarbetad budget för Sverige, väl medeveten om att INGET av de etablerade partierna eller grupperingarna kommit med ett sådant dokument!

Nu inställer sig den fråga som både TV 8 och de etablerade partierna vill slippa: – Du kommer i rättvisans namn givetvis att göra samma sorts analys av Miljöpartiets program (inte de röd-gröna kompromisserna utan just MP:s program), på samma sätt som ni gjorde med SD. Och utan att låta språkrören läsa utredningen i förväg.

En sådan analys skulle visa att de av oss som inte hade frusit ihjäl i vintras, idag skulle leva i ett fattigt och besynnerligt land utan respekt från omvärlden.  Alltså kommer analysen inte att göras. Sådana är journalistikens akrobater. Häpp!


Åkessons hot mot de etablerade

april 10, 2010

Jag vågar påstå att jag träffat en och annan politiker och sett vilka knep de försöker använda. När de etablerade talar med varandra kör de samma halvsanna varianter, låter orden flöda på samma vedertaget politiska manér och har samma behov av att dölja vissa problem och frågeställningar. När de talat/debatterat färdigt är det oftast svårt att komma ihåg vad de sa. Inte sant?

Vissa saker är de dessutom rörande överens om och DÅ, mitt  herrskap, ska ni hålla i hatten, ty då gäller det frågor som de inte har en aaaaning om men ändå hyser en gemensam stenhård uppfattning om. Exempel koldioxiden (som de flest av dem ej vet att skilja från koloxiden!).

Nästa exempel: Sverigedemokraterna aj-aj-ajjj. Helst skulle de vilja skjuta budbäraren som avslöjar hur illa de etablerade politikerna skött Sveriges integrationspolitik. Samt hur de hjälplöst driver vidare på den inslagna vägen. Det pinsammaste av allt är den där Åkesson, som är så svår att debattera emot! Sahlin hann ju knappt in i ringen förrän hon var utslagen…

– Jag tänker inte debattera med Åkesson, säger nu Reinfeldt. Hade han varit ärlig hade han sagt: Jag VÅGAR inte debattera med Åkesson.

Bakgrunden är enkel. Den som vet vad han talar om och noga tänkt igenom sitt budskap går inte att snacka omkull och missbruka sin makt emot. Reinfelt skulle ha stora problem med att inte göra en slät figur i en debatt med Åkesson (även om han kan räkna med ojuste stöd från någon s.k. objektiv programledare). Dessutom VET givetvis vår statsminister att Åkesson har rätt i väldigt mycket av vad han säger och att motsättningarna som borgare och socialister hjälpts åt att skapa, blir allvarligare för var dag som går med nuvarande politik.

– 8 %, sa jag i TV 4 för 1 1/2 år sedan. ”Minst” tilläger jag nu.


TV 8: Klart till drabbning

april 5, 2010

På annandagens e.m. spelades programmet in. Nu på tisdag kväll kl. 22.00 spelas det upp på TV8. Kärt återsende med Bengt Westerberg, som ni förstår! Jag försökte få med många av de känsliga frågor, som media hittills duckat för. Döm själva! . Aftonbladet hade sitt folk i studion och torde därför komma med sin anpassade tolkning i dagens blad.

Jag hann inte fråga SD-ledaren Jimmie Åkesson om han var rädd. Rädd för vad som kan hända under valrörelsen. Jag är rädd och ni förstår varför, när ni läser Rebellerna och om hur det kunde gå till i valrörelsen 1998. Det var 12 år sen och behandlingen av Det nya partiet var skandalös. Vänsterns mobb  gavs fria tyglar. JK frikände dem som planerade överfallen och polisen i Lund sa ”Du får skylla Dig själv!”. Det förkastliga med mig just då var att jag betonade att ungdomar skulle arbeta och kunna få arbeta…. Nu har 12 år gått och klimatet hårdnat på gator och torg samtidigt som de etablerade i politik och media  ger SD sin negativa särbehandling. Det är att leka med elden.

PS  I samma byggnad skulle madame Ulfskog (s) intervjuas. Hon hade krävt garanti för att hon ingenstans skulle kunna hamna i samma rum eller korridor som herr Åkesson. Sådan är socialismen. DS


Döda inte – då kan Du bli journalist!!

mars 30, 2010

Socialstyrelsen vill att en s.k. hyrläkare ska få en ”diciplinpåföljd” sedan en 53-årig man avlidit efter en vanlig gallstensoperation.. Läkaren ansågs ha begått ”allvarliga och uppenbara avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren borde ha insett att patienten drabbats av inre blödningar. Vid obduktionen påträffades 2.5 liter blod i mannens buk”.

Till saken hör att läkaren tidigare anmälts tre gånger till Hälsovårdens ansvarsnämnd. Vid ett av tillfällena fick han en varning för allvarliga brister i yrkesutövningen… Allt detta enligt TT, publicerat i SvD den 27 mars.

Mer än så behöver ni väl inte läsa för att hålla er friska, men hur skriver TT när nästa patient dör? Att läkaren gjorde sitt bästa och att en krisgrupp nu ska hjälpa honom till rätta?! Jag föreslår att läkaren i stället får samma behandling som Clark Olofsson och blir journalist.


MP – ett parti för sälar

mars 30, 2010

De kom in i riksdagen på att sälar dog i Östersjön. Skulden las med hjälp av media på svensk industri och andra förhatliga nedsmutsare. Det visade sig vara säl-influensa.

De vandrade vidare på att miljön blev en allt mer angelägen fråga och ”det här var ju miljöpartiet, så det ska man rösta på…”.

De har kommit med en mängd befängda förslag, som – om de hade genomförts – hade löst alla frågor om hårda vintrar, bilism, glesbygdsboende mm. Efter vintern 2009/10 hade nämligen de som inte redan frusit ihjäl betalat otroligt höga elpriser. Sverige hade hamnat i en så allvarlig kris att vårt anseende som en relativt vettig nation hade raserats.

Med ett sådant partiprogram i bakfickan stiger MP:s anseende i väljarkåren.  Var så god och skölj!

Tänk så det kan bli! För det kan väl aldrig bero på att den dryga tredjedel av journalistkåren som är aktiva miljöpartister och deras kamrater längre ut till vänster målar upp en tjusig bild av språkröret Wetterstrand och kryddar anrättningen med att visserligen stöder hon socialisterna till vänster, men hon är i grunden mycket kritisk mot dem. Den soppan förväntas svenska väljare sörpla i sig. I brist på objektiva undersökande media lär MP lyckas. Något så pinsamt som en ekonomisk analys av MP:s politik lär vi inte få se.

Sov gott, Sverige!


Bengt Westerberg och Jimmie Åkesson, Lars Adaktusson och Ian W….

mars 30, 2010

Tisdagen den 6 april sänds ett program på TV 8. Adaktusson är programledare. Westerberg och jag ska köra någon sorts variant på amerikanska Cross Fire. I centrum Jimmie Åkesson, SD .

Det ni!