Vilka problem löser demokratin?

november 28, 2008

Först kom de djärva världsomseglarna. Sen kom deras herrar, kolonisatörerna, och talade om för innevånarna (de kallades för infödingar, så det ordet är borta i vår politiskt korrekta värld) att ”vi vet, vi ska lära er hur man gör, det ska nog bli folk av er också!”.

Sen kom missionärerna för att lära alla som hade sin egen lustiga religion att den var fel; helt enkelt därför att vår var rätt. Det var nu ytterst angeläget att alla i Afrika skulle bli Du med Jesus!

Afrika – ty det var där och i vissa delar av Centralamerika som detta hände – överlevde dessa märkliga turer av lustiga och olustiga vita personer. Då satte vi in dödsstöten: U-HJÄLPEN!  Det var då själva #¤&/”!¤ om vi inte skulle HJÄLPA dessa infödingar så att de blir socialdemokrater de också!!  20.000 miljoner om året steg till 30.000 miljoner kronor. Belopp som är heligare i vår budget än den heligaste ko i Indien. Och, ja visst, pengar säger ingen nej till. De räckte till egna feta konton för de korrumperade, till vapen för alla. ”Ropen skalla, vapen till alla!!”. En kontinent förstördes, men det är inte det värsta. det värsta är att de som gjorde det var och är så förtvivlat nöjda och självgoda. TY DE VAR DE GODA GÅVORNAS GIVARE! Ingen hjälper lika mycket som Sverige! Jo, Norge! Då måste vi höja till 40.000 miljoner för att spöa norrmännen. Vi är godast! Och vad spelar det för roll om Volvo eller hela industrin går under?! Det kan vi tala om senare. Det här är viktigare saker; vi är eniga över partigränserna. Nämligen!

Men vi är inte färdiga med utvecklingsländerna än. Vänta och lyssna: De MÅSTE bli demokratier! Även om de inte kan läsa, skriva eller räkna så måtte de för #”&/?”! kunna sätta ett kors i en ruta. Gott så. Allmänna val. Ett första val som givetvis i praktiken blir det sista utser i ”demokratisk ordning” en ny despot.

Om ni inte hänger med, så vänd på steken. När Europa var outvecklat, låt oss vara artiga och inte tala om stenåldern utan 1600-talet, kommer svarta gubbar farande från Afrika, tar över våra länder, ritar om våra gränser ( delar Italien vertikalt från norr till söder för att det ser bra ut), Martin Luther utrotas, europeerna ska lära sig att dyrka målade pinnar och stenar, stjärntecken avgör framtiden för människorna (där lyckades de!!!). Sen öser de pengar över de värsta gubbarna vi hade i Europa, som tackar och tar emot (Schweiz grundas i sammanhanget skulle jag kunna tänka mig!) och utvecklar korruptionen. Men pengarna räcker också till att beväpna vartenda fyllo som någonsin funnits i Europas storstäder. Krig utrbryter. Alla utrotar alla.

Vi skulle hata den svarte mannen som ställde till allt detta!

Just det, vi skulle inte själva ha överlevt det som vi har tvingat på Afrika.

Och till sist. De länder som lämnades i fred för denna klåfingrighet var de länder som utvecklades snabbast och bäst. Utan U hjälp. Och i praktiken utan demokrati. De må heta Japan,Kina eller annat i Sydostasien.

Så varför inser ingen detta? Varför fortsätter galenskaperna? ”Demokrati är det sämsta statsskicket bortsett från alla andra ”, sa Winston Churchill. Jag är inte så säker Sir Winston, Demokrati i Zimbabwe, Thailand, Uganda, Irak, Afghanistan…vad har den skapat? Eländes elände.

Upplysningstidens skarpa tänkande är vad världen saknar. Demokrati är idag ett slagord som används för att tysta massorna. I vissa länder avskaffar den sig själv, t.ex. när man betänker att en röst kostar ett.. ..äpple.


Ärans och hjältarnas folk

november 24, 2008

Sverige är neutralt och sticker bara upp mot främmande makt som aldrig kommer att slå tillbaka. USA är bra att ha. Svenskarna är det folk som är lyckligast i världen eller näst intill. Det borde alltså vara självklart att andra folk forskar i hur vi gör och hur vi lever. Här är några ord på vägen till sådana forskare.

Hej, ni andra som inte är lika bra som vi!

– Vi är överbeskyddade och vill bli ännu med beskyddade. Dock inte genom signalspaning. Lagom är bäst. Vi utser krisgrupper och skickar in kuratorer så fort någon vrickar foten. Vi sjukskriver oss själva, eftersom vi själva vet bäst hur vi mår och det är inte alltid så kul att gå till jobbet. Vi är noga med att ha garantier för att ha jobbet kvar i alla lägen (om vi går dit.).

Vi kräver (inte bara tycker) att andra ska uppfostra våra barn och tycker att det är andras fel om inte barnen växer upp och blir duktiga. Vi måste nämligen använda vår tid till att förverkliga oss själva. Vi vabbar (vårdar egna barn mot ersättning från andra) när det passar. Vi avgör själva om barnen behöver vård. Vem skulle veta det bättre än vi själva?

Vi är avundsjuka på dem som har det bättre och tycker att ingen ska ha det bättre, eftersom det inte är rättvist! Den absoluta rättvisan är när de som inte gör ett skvatt tjänar lika mycket som de som jobbar livet av sig. Men det är förstås orättvist att man inte får dra av för resor till jobbet när man inte jobbar.

Vi skräpar ner på gator och torg. Vi ser till att våra motorvägar ser grisigare ut än i utvecklingsländer. Vi tycker inte att det är vår sak att hålla snyggt omkring oss. Det finns en särskild fackföriening som ska hålla snyggt omkring oss. Fast vi tycker inte det är rättvist att någon ska hjälpa någon annan hemma. Bara ute. Och på jobbet. Det tycker vi är rättvist. Och skulle någon erbjuda skoputsning på gatan (i stället för att tigga eller göra ingenting) blir vi djupt skakade. Borsta skor?!? Vi bortsar inte ens våra egna skor, ju!

När vi uttalar oss offentligt, föredrar vi att vara anonyma. Annars kunde ju någon som känner oss läsa vad vi skriver. Det vore just snyggt. Då kan man ju inte häva ur sig otidigheter och fula ord…

Vi är bland världens friskaste folk, men våra medier har bestämt sig för att vi åtminstone ska bli rädda. För att bli sjuka. Våra medier lyckas bra med det och vi tycker om att läsa om det eftersom vi köper tidningar som handlar om hur sjuka vi kan bli. Om någon frågar svarar vi  ”Tack, bara bra!”, vare sig vi mår bra eller inte.

Vi har flest mobiltelefoner i världen – näst finnarna – och talar alltid i dem när vi är ute och går. Vi är rädda för att få cancer och därför känner ni snart igen en svensk på att han har en tråd i örat.

Vi är bäst.


Växthushypotesen gör oss fattiga

november 20, 2008

Så lyder rubriken på SvD Brännpunkt den 18 november. Författare är Lars Bern, teknologie doktor, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, tidigare VD i Miljöinstitutet och Vetenskapsakademins miljökommitté.

Han har gjort en djupdykning i aktuell klimatforskning och blivit stärkt i övertygelsen att den inte håller som huvudförklaring till stigande temperaturer. En politik som bygger på växthushypotesens kvicksand ruinerar oss och då blir situationen för världens fattiga ännu värre.

Så skriver denne högt aktade vetenskapsman, som riktar bister kritik mot FN:s klimatpanel IPCC och dess skräckscenarier för klimatet i framtiden. Det finns inte underlag för att göra något så komplicerat som att tillverka en matematisk modell för klimatutvecklingen. Pseudovetenskap!

Med väderballonger och satelliter har studier gjorts av den nuvarande temperaturen högre upp i atmosfären. Dessa uppmätta data avviker kraftigt från IPCC:smodellberäkningar.

Politiseringen av klimatfrågan gör att normala mekanismer för kritisk prövning och ifrågasättande delvis satts ur spel. Vetenskapssamhällets höga trovärdighet kommer att ta allvarlig skada, när vidden av det nuvarande falsariet blir uppenbart för den allmänna opinionen. Ledarskapet kommer att framstå som lättmanipulerade vindflöjlar.

Det finns tunga skäl att skrota växthushypotesen som huvudförklaring till de små temperaturstegringar som abserverats, för att i stället ägna energi åt mänsklighetens verkliga problem.

Så långt har jag tagit orden direkt ur Dr Berns artikel. Hans ord är väl avvägda och just därför tunga som bly! I förbigående påpekar han att domedagsprofeten Al Gore fått Nobels fredspris, trots att han har överbevisats i British High Court med bedrägliga felaktigheter.

Dr Bern påpekar sakligt att befolkningsexplosionen och vårt allt mer urbaniserade samhälle har värmt upp luftskiktet närmast marken. Den gröna jorden har blivit allt gråare (betong, hustak, vägar, städer) och grått absorberar mera värme än de gröna skogar och vita glaciärer som från början täckte jordskorpan. Alla märker vi ju att temperaturen i Stockholm är högre än ute på landet. Av sådana skäl.

Att temperaturstegringen varit starkast på norra halvklotet är med denna förklaring helt naturlig. Det förklarar också varför IPCC:s modeller inte stämmer med empirin (verkligheten).

Andas nu djupt och tänk efter vad och vilka som skapat koldioxid hysterin. I sammanfattning: Lättviktiga forskare, journalister och okunniga politiker som inte vågar annat än hänga på Gores marknadsföring av Holywood modell. Inte ens de som inser att det är lättsinnig populism som ligger till grund för ställningstaganden i en av världens viktigaste existensiella frågor, vågar säga det, ty då blir de idiotförklarade av de andra och får inte vara med i gänget!

Och när man ser att jorden inte alls utsatts för Global Warming utan blev kallare förra året, då byter man namn till Klimatförändringen…..

Det finns en lättläst gul bok av en dansk vetenskapsman. Boken heter Cool It (även på svenska). Köp den!

Eller ska vi låta klimatforkningen bli en politisk fråga, där de rättrogna har facit. Jag hade hoppats att medeltidens häxprocesser var historia, men se hur alarmisterna försöka hänga seriösa forskare och se till att de inte får anslag till sin forskning.

Är det så enkelt som att människan tycker om att bli uppskrämd? Och gillar att sortera sopor ”för att göra någon nytta” även om om man vet att sopbolagen blandar efter sorteringen? Längtar sofistikerade nutidsmänniskor tillbaka till bondesamhället? Vantrivs vi i den värld som blivit vår efter en till synes ostoppbar utveckling?!

Må så vara, men skälen att lyssna till världens klokaste och kunnigaste personer blir ju desto större. Och dessa personer utses inte genom val och utgör aldrig en majoritet. Minoriteten har alltid rätt i dessa sammanhang! Ett ensamt geni är den absoluta minoriteten.


Vad kostar bensinen egentligen?

november 19, 2008

”En rejäl nhöjning av bensinskatten är målet” säger Energieffektivitetsutredningen. 75 öre litern tycker de skulle passa när varslen på arbetsplatserna ökar.  Snyggt jobbat, politiskt korrekt och alltså dåraktigt.

Ena dagen talar hållbarhetens apostlar om hur det gäller att stoppa bilismen och rädda planeten. Andra dagen talar de om glesbygdens problem med dyra transporter. Tredje dagen talar de om att rädda bilindustrins utslagning av arbetskraften.

Hur vore det att tala sanning?! Börja med priset på bensin.

– Bensinen kostar 12 kronor litern!                                                                       – Det gör den inte alls. Den kostar 3.50 kronor litern. Bensinskatten och momsen kostar 8.50 kronor litern. Summa 12 kronor. Om det är så häftigt att betala skatt och om vi är så måna om rättvisa i samhället, varför berättar ingen vad bensinen kostar?! Egentligen. Och hur mycket skatt vi betalar varje gång vi tankar bilen.

BENSIN FÖR 3.50 KRONOR.  SKATT FÖR 8.50 KRONOR. KOM OCH TANKA !!

Den politiska oärligheten känner inga gränser. Låt folk tro att det är bensinen som är dyr, när det är skatten som är hög. Låt anställda tro att deras lön (=arbetsgivarens kostnad) är 20.000 kronor i månaden, när arbetsgivaren i själva verket betalar 30.000 kronor. Cyniskt, vilseledande och genomsyrat hela vårt samhälle!

Oärligheten känner inga gränser. Men varför sover folket? Och kräver bidrag…


Oslopolisen samlar narkomaner på torget utanför Stortinget.

november 17, 2008

Tanken bakom detta lovvärda norska grepp är att politikerna ska tvingas se var som händer i verkligheten.

I samma syfte kan vi skjutsa Sveriges Riksdag till de diktaturer, som vi förser med svenska skattebetalares pengar. En vecka på varje land, som får minst 100 miljoner kronor om året. Det kommer att ta ett halvår eller så.


Så väljer Sverige regering

november 17, 2008

När Mona Sahlin har påmint väljarna om vem hon är och vad hon kan, faller vänster-maffians siffror kraftigt. Det kan tyckas självklart men man får ju vara tacksam för varje hälsotecken i vårt politikerstyrda land.

SVT:s upphöjning av kommunisten Ohly till ett politiskt orakel, som vi alla ska tvingas lyssna till, är förhoppningsvis ett övergående fenomen i en organisation där det luktar 68:or långt ut på Oxenstiernsgatan.

Så till valet 2010. Jag har redan publikt lämnat min prognos, nämligen att Sverigedemokraterna (sd) mycket väl kan få 12 % i nästa val. Förutsättningen är att de etablerade partierna fortsätter att skylla främlingsfientlighet och integrationsstörningar (snyggt politiskt ord – tycker ni inte?!) på det enda parti som inte var med och rörde till det i Sverige! ” Dem ska vi absolut inte samarbeta med, men det är möjligt att vi talar med dem…vid något tillfälle!”, meddelar de etablerade partihögkvarteren struntförnämt. 

Väljarnas dom över hycklarna kan bli hård, så tala ur skägget, om ni ska ha någon respekt kvar, när folket går till val!

Antag att valet utfaller så här: s = 37%, v = 4%, mp = 6%.     Summa 47 %                                               M= 26%, c= 6%, fp= 6%, Kd= 4%.  Summa 42 %.                                                                                            Sd = 10%, övriga 1 %.

Inte otroligt. Den som bestämmer vem som ska regera i Sverige kan bli Sd. Vi har nämligen det speciella och negativa förfarandet när Riksdagen väljer statsminister – som i sin tur allsmäktigt utser sin regering – att den blir vald som inte får en majoritet av riksdagens röster emot sig.  Alltså röstar Sd emot Sahlin & Cie, så är de ute ur spelet. Sen röstar Sd över huvud taget inte när Reinfeldt ska väljas. Och då vinner han utan att ”ha blivit invald av sd”

Alternativet är en stor koalition, m + s = 63 %. Och varför inte?  Sossarna slipper pinsamheten med Sahlin som statminister. Hon får den viktiga posten som integrations- och miljöminister (två riktiga pratposter!), Borg blir kvar. Han är redan en ung gråsosse och räknar bättre än ilskna Östros, Carlgren ska ju till Holywood (se nedan), Tomhylsan ska äntligen få tid att göra värnplikten och Reinfeldt får anledning att sträcka på sig, inte se förvånad ut, men luta huvet litet på sned i TV sofforna. Då blir han vår unge, snygge, trevlige Landsfader. Han kommer att bli Fredrik med det svenska folket. När han blir trött på det hela, kan han göra den internationellt gångbara rockaden och ersätta sig själv med sin fru. Då blir JämO glad och där har vi placerat den mest ojämlika av alla, Gudrun Schyman, att förhandla och debattera med sig själv utan att störa vanliga hyggliga människor.

SVT fortsätter givetvis att intervjua Ohly, men då har TV 4, 8, 3, 5 och 6 sedan länge tagit över i de svenska vardagsrummen.  HÄPP!

PS. I stort sett samma scenario kan det faktiskt bli med mitt första alternativ. Gesten att erbjuda Sahlin en ministerpost har Fredrik Reinfeldt då lärt sig, när schlingriga Schlingman varit i USA och tagit reda på, hur man kan bli statsman och skapa enighet i en nation.

Ett år senare blir det dags för Biskop Tutu och hans Sanningskommission. Efter att ha vädrat i de politiska garderoberna (svensk neutralitets politik, tusentals politiker och andra som låtit sig finansieras av Stasi, U-hjälpens ödeläggelse av Afrika och främlingarna som inte fick komma hit förrän de medgav att de var flyktingar och lovade att inte arbeta. mm)… Då blir vi alla inte bara glada och nöjda utan även upplysta. Upplysning och kunskap mår man bra av. Fråga Björklund!

Till dess uppmanar jag er alla att ansluta er till Svenska HögkonjunkturFörbundet, SHKF!


Minister hjälper Volvos konkurrenter!

november 15, 2008

Förblindad av sin egen roll som regeringens mest hypade miljö-freak, slår Carlgren i högen utan att fatta vilken skada han gör.

Efter skakande rapporter om tusentals jobb som försvinner på Volvo och SAAB kommer en rapport från Carlgrens ljudisolerade kammare. ”Jag vill kraftigt höja fordonsskatten på bränsletörstiga bilar, som släpper ut mycket koldioxid!”  Blir förslaget verklighet innebär det ett dråpslag mot redan hårt drabbade Saab och Volvo, konstaterar SvD idag den 15 november 2008. Så sant som det är sagt.

Observera dessutom att den religion som Carlgren – och flertalet svenska politiker – utövar, och som på lösa grunder gjort koldioxid till mänsklighetens största fiende, kraftigt ifrågasätts av en mängd tunga och sakliga forskare.

Man tar sig för pannan. Här kommer Carlgren svassande, när Sverige är på väg in i en svår lågkonjunktur. Det är en sak att regeringen inte går in med skattepengar som stöder enbart våra bilproducenter (Det kan smälla till i andra branscher också). Men, snälla Statsminister Reinfeldt, håll ordning i kennelklubben. Varför inte byta ut Carlgren och skicka honom till Holywood. Han kan säkert få skjuts dit i Al Gores flygplan, som har världsrekordet i koldioxid per passagerare.

Och be sen KTH att göra en lättläst bok ”Fotosyntes för politiker” som berättar hurusom människan och övriga däggdjur andas ut koldioxid, som växterna drar i sig, och att det skulle bli alldeles väldigt kallt på jorden om det inte fanns koldioxid i stratosfären.


Efter 30 år får arbetskraft invandra till Sverige!

november 14, 2008

Det otroliga har inträffat att Riksdagen har beslutat att öppna Sverige för arbetskraftsinvandring. Alliansen och miljöpartiet bestämde detta. De anser att arbetsgivare vet mer än myndigheter om hur behoven ser ut. Sossarna var givetvis emot.

I 30 år har sossarna styrda av LO styvnackat vägrat att släppa in arbetskraft i Sverige. Och borgarna har hängt på, styrda av flummiga tänkare modell/Bengt Westerberg. Tillsammans har det politiska etablissemanget lyckats bygga upp stora ghetton av s.k. flyktingar som tvingats leva på bidrag och skapat besvärande motsättningar i landet.

100 tals miljarder kronor senare börjar det alltså gå upp ett ljus för (hälften av) politikerna.

Sent skall syndarna vakna. …. Undrens tid är inte förbi!

Kommer de som under hela den påfrestande resans gång påtalat vansinnet i svensk invandringspolitik även i fortsättningen kallas för främlingsfientliga rasister? Jag skulle tro det.


Slutsnackat på jobbet, kära riksdagsledamöter!

november 14, 2008

DI.se skrev idag: ”Skitsnack kollegor emellan innebär stora kostnader för svenska företag….Med ett nyutvecklat system ska företagen kunna räkna ut vad ved de anställdas struntprat kostar. En expert låter dock meddela att 3 (tre) procent av arbetstiden till skitsnack är en eftersträvansvärd siffra. Så långt Dagens Industri.

Så vitt jag förstår kommer alltså Sveriges Riksdag att läggas ner.  Inte en procent för tidigt….


Biskop tappar kräklan?

november 13, 2008

”Kritik mot biskop bakom prästavhopp” lyder rubriken i SvD den  12 november. Och det handlar inte om vem som helst utan om en äkta farisé; Biskop Caroline Krook (s).

– Nämän Herre Gud i Jösse namen, skulle Alf Svensson ha sagt.