Ahmadinejad – kan ni hitta på någon värre?!

augusti 5, 2009

Kära svenska folk! Ni som stött alla repressiva regimer (Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe m.fl), Vad säger ni om ni världens största dvärg, som ska driva utpressning mot omvärlden och sätta sig (?!) på sitt eget folk. Vilken chans har demokratin mot den medeltida teokratin? Och vad säger svensken?


(S)TATSKYRKAN SOM INTE FINNS

augusti 4, 2009

FÖRST AVSKAFFAR MAN STATSKYRKAN. DET  FINNS INGEN SATSRELIGION, DET FINNS INGEN ETIK,  FOLK FÅR TRO PÅ VAD F-N DE VILL… SEKULARISERINGEN ÄR GENOMFÖRD.  HÅLLNINGSLÖSHETEN HAR SEGRAT!

Då börjar samma ateister ställa krav på den ej längre existerande (s)tatskyrkan att viga homosexuella.. Vänta ett tag! Hur kan man ställa krav på en kyrka som inte är statskyrka utan bara en av många?? Varför inte lägga sig i vad Pingstkyrkan gör?!

Nej, ni som vill ta bort allt som konserverar värden och etik, ni får väl vara glada för att ni kan viga er var ni vill! T.ex. i skogen. Vad ska ni med den kyrka till, vars existens ni så  framgångsikt bekämpat?


Pride viktigare än Guds Ord?

augusti 2, 2009

Göran Skytte skriver i SvD den 1 augusti om att ”Pride börjar likna avgrundsvänstern”. Läs artikeln! Han konstaterar att Pride får en helt otrolig – och positiv – press. Medan Livets Ords Europakonferens med 10.000 deltagare varje dag inte föranledde något som helst intresse från medierna.

Media styr. Media är korrumperade.  De väljer det de själva tycker är värt  uppmärksamhet och står betydligt närmare bögar och flator än Gud. Därför blir det som det blir och SvD sätter stolta Pride figurer över halva förstasidan den 2 augusti. Dessa är i sin tur framför allt stolta över den oproportionerligt omfattande publicitet de får.

Så hur kan Guds Ord mäta sig med pressens?!


Ungdomar lär sig att stjäla

augusti 1, 2009

15% av alla ungdomar mella 15 och 25 års ålder tycker att det är OK att fuska med sjukpenningen. Och 15 % av ALLA göteborgare. Sakkunskapen anser dessutom att siffrorna i verkligheten är ännu högre! (SvD 1 aug 2009)

Fusk är stöld och ungdomar tar dels efter de äldre och dels saknar många av dem kompass som visar vad som är rätt och fel. Lägg till detta de nya idéerna om att skolbarnen ska sätta betyg på lärarna… och vi ser att Sverige är på väg att spåra ur! Anledningen är avsaknad av sunt förnuft och respekt för de få regler som finns och att antalet förhållningsregler minskar. Bryter man mot reglerna blir det dessutom inga straff. Sverige saknar samhällsetik; detta som en gång var vår bästa gren.

Som man sår får man skörda. Skärpning! Utmana flummet!