Den sämsta polischefen

februari 26, 2009

Anarki måste rimligen anses råda när uppklaringsprocenten vad gäller anmälda brott sjunkit till en viss nivå – vilken kan diskuteras. Som tidigare Säpochefen Anders Eriksson uttryckte sig i DSM 5/2005, vid den tidpunkten var uppklarningsprocenten 16 % för samtliga brott. När det gällde våldsbrott var den nere i 6 %. Risken för en våldsbrottsling att åka fast var alltså en på sjutton.

Visste ni att Sverige saknar polischefsutbildning? Det gäller både i form av grundutbildning och i form av vidareutbildning. Den tidigare grundutbildningen för polischefer skrotades helt 1999.

Med åren har rekryteringen av polischefer inriktats på personer med i första hand administrativa meriter. På detta sätt har svensk polis drabbats av successiv utarmning när det gäller förmåga till kompetent, operativ ledning.

Åren med Sten Heckscher (S) som rikspolischef (1996-2004) framstår som en period då ledningsfunktionen undergick sin allvarligaste försvagning.

 

Vad kan ett sådant underlåtande i förlängningen komma att betyda för möjligheten att slå vakt kring demokrati, avslutas en artikel i DSM, (Debatt, Sanningssökande, Media kritik). 

 

Det behöver sägas, som sällan sägs, men som borde sägas, menar DSM. Det är bara att hålla med.


Kvarterspoliser. Ja tack!

februari 26, 2009

Ett av Ny Demokratis mest populära förslag i början på 90-talet var att satsa på kvarterspoliser! Ingen trygghet kan tävla med den som skapas av poliser som finns på plats. Samma poliser på samma platser dag efter dag. Poliser som känner till vad som sker i kvarteren. Hade frågan varit uppe till folkomröstning gissar jag att vi fått 80 % ja-röster.

Så vad skedde? Ingenting! Man gömde ännu fler poliser bakom skrivbord och inne i polisbussar.

”En snut i varje knut” skojade man om vårt förslag, men visst är det bättre än ingen snut i någon knut.

 

PS Och om en polis skulle vistas utomhus och råka skjuta någon bandit i benet är media omedelbart framme och kräver rättegång mot… polisen.

Inom politiken finns det en förutfattad mening att poliser är höger. Att media är vänster vet väl alla vid det här laget, därför tycker media inte om poliser, men det gör jag. Vilket skulle bevisas! DS


Världen är så stor, så stor

februari 26, 2009

Den 23 februari läser jag i International Herald Tribune att man faktiskt inte vet vart den koldioxid, som man är så oroad över, tar vägen! Nu skall NASA skicka upp en satellit som skall ta reda på den saken. Hur mycket går ned i oceanerna, hur mycket absorberas av skogarna? Vissa år tycks överskotskoldioxiden försvinna medan alltihop stannar i luften ett annat år. Man förstår inte hur detta hänger ihop ”Something out there is changing dramatically” säger en vetenskapsman vid NASA.

 

Naturliga källor står för 98 % av koldioxidutsläppen. Mänskligheten för 2 %,  men någon har fått för sig ( och frälst Al Gore m.fl.) att små variationer bland dessa två procent skulle störa jordklotet och klimatet. Fan tro´t. Tidningen konstaterar att skogar som huggs ned och skördar som tas, påverkar koldioxiden i atmosfären ”på sätt som vi inte förstår”. En professorn säger att det kan bli svårt att hitta alla så kallade ”carbon sinks”, som är spridda över stora områden. Vetenskapsmän tror sig veta att oceanerna är de största av dem, men hur mycket skogen tar upp är osäkert.

 

Och mitt i all denna osäkerhet sätter okunniga politiker igång med århundradets största satsning mot koldioxidutsläpp! Utan att veta någonting, bara tro.

Okunnighet och religion (för det är vad det är) har lett mänskligheten in i katastrofer i årtusenden. Och det är tydligen inte slut än.

Och som sagt, håll igen munnen ty du andas ut koldioxid, din miljöbov!

 


Polis och gris men inte blatte!

februari 9, 2009

2. Blattar och poliser – symptom på en svensk kris!

”Upp flyga orden tanken stilla står

ord utan tanke aldrig himlen når” (Shakespeare)

Låt mig fortsätta med ett annat tema från söndagens SVT. Den s.k. poliskrisen i Skåne. Poliser som sa fula ord och de upprörda offentlighetspersoner som aldrig hade kunnat tänka sig något så förfärligt! ”Nu djävlar ska vi ge blattdjävlarna” och liknande hörde vi gång på gång. Inspelade som de var av en polis i en polisbil vid ett polisingripande i Rosengård, där dessa blattar bor.

Dagens politiker och proffstyckare går nu till full attack mot de fula orden och tar skälvande avstånd från symptomen på den sjukdom som de själva och deras partifränder nogsamt förorsakat och spridit (vaccinationen misslyckades) för många år sedan.

Sverige är i kris. Denna är en av de farligaste = Det multikulturella Sveriges självförnekelse. Suckande och djupandande tyckare förfasar över symptomen på en sjukdom som de själva spridit. Utan omdöme eller självbevarelsedrift byggdes – i total enighet mellan samtliga etablerade partier – ett antal explosiva ghetton i Sverige. Rosengård i Malmö är att av dem. Ungdomsarbetslösheten är skyhög, liksom kriminaliteten. Kommer en ambulans bemöts den med stenkastning av gatans parlament. Kommer polisen tänder man på bilarna. Hur mycket värre ska det bli innan Sverige reagerar? Vilka kommer då att reagera? Och hur??

I media meddelas att ”det var stökigt i kväll i Rosengård”. Jag undrar i mitt stilla sinne vad media skulle kalla ett regelrätt inbördeskrig i Skåne? ”Väldigt stökigt”?

Och – detta är verkligt illa – media var aktivt delaktiga i att skapa de problem som nu ska lösas.

Det var fullt i orkesterdiket, när Bengt Westerberg och andra dirigerade ”Ouvertyren till det nya Sverige”!

Och hur skulle violinisterna idag kunna medge att de spelade fel. Bättre att gå på offensiven och i kör sjunga för de rasistiska och omusikaliska skåningarna.

Den stökiga historien kommer tyvärr att fortsätta.


Politik utan energi

februari 9, 2009

”Upp flyga orden tanken stilla står”   1. Energipolitik

Så löd början av en av Shakespeares bevingade drapor. Briljant och lika avslöjande nu som då. Om ni hörde på STV på söndagskvällen bjöds ni på två perfekta och allvarliga exempel. De handlade om energin och det s.k. polisbråket.

Först energipolitiken: Statsministern och den tillfälliga(?) oppositionsledaren Sahlin talade energipolitik under ledning av en i vanlig ordning okunnig journalist. Tittarna lämnades ingen saklig information, som att de s.k. förnyelsebara energikällorna – varmed menades vindkraft, solkraft och andra utopiska drömmar – svarar för ca. 2% av vår energiförsörjning. Just det två procent!! Kärnkraften svarar för drygt. 40 % och vattenkraften för drygt 40 %. Resten är olja och kol (dansk kolkraft som uppenbarligen hjärndöda svenska politiker erbjöd danskarna att skicka hit efter att ha kommit överens om att stänga Barsebäck….).

Eftersom fakta inte presenterades kunde Mona Sahlin tala om ”satsning på alternativ energi” utan att bli slagen på fingrarna och statsministern tala energi utan att nämna vattenkraften = möjligheten att bygga ut denna synnerligen miljövänliga och äktsvenska energikälla i landet som är fyllt av bräddfyllda älvar och floder. För ungefär 50 år sedan beslöt dessa politiker – de hade andra namn men samma agenda – att fyra älvar inte skulle byggas ut!

OK, men det kan väl inte gälla om Sverige har energikris och med ljus och lykta letar efter effektiva miljövänliga och fräscha grepp!? Jodå, ”det är ett politiskt beslut fattat i enighet över partigränserna”. Det är dumt så det ryker; det är gammalt som gatan …. men det är ett enigt politiskt beslut! Sen må världen gå under. Det besvarar än en gång min fråga som jag ställde i Riksdagen:

–    Hur dumt kan ett politiskt beslut vara?

  • – Hur dumt som helst!

Varför ända in i h… kan ingen politiker väcka tanken att räddningen finns i flödande älvar?! För att de är så vackra?! Låter inte det löjligt? Hur vackra är dessa anskrämliga vindkraftverk som måste byggas i tio tusental för att kompensera för ett enda vattenkraftverk.

Var är realismen? Var är ärligheten? Vad håller vi på med? Massa politiskt prat för att inte säga pladder löser inte våra problem och våra barnbarn kommer att tycka att vi var idioter. Politiskt korrekta idioter!

Att media är befolkat av folk som saknar sakkunskap och inte är intresserade av fakta är en förklaring. Men det är ingen ursäkt!

PS President Obama lär ha betecknat koldioxid som en giftig gas… I så fall skulle han fortsätta att andas in, men inte ut. Ut ur våra munnar kommer nämligen koldioxid som sugs upp av växterna som i sin tur andas ut syre, som vi andas in tillsammans med det allestädes närvarande kvävet. Fenomenet kallas fotosyntes. Jag tror inte att Obama kan göra mycket åt saken!  DS


Politiska tjuvar gör som de vill?

februari 6, 2009

 På min tid i riksdagen 1991-94 lyckades vi rädda en del av de löntagarfondsmedel som stulits från företagen. Bildt och Lundgren menade att det hade varit omöjligt att skicka tillbaka pengarna till dem som betalat. Detta var givetvis nonsens, men sådan är politiken! Med majoriteten i ryggen kan man påstå vad som helst.

Sedan Ny Demokrati och socialdemokraterna enats om att hälften av löntagarfonderna skulle återbetalas, tvingades Bildt att göra upp med Ian Wachtmeister om att skifta tillbaka en tredjedel i form av investmentbolagen Atle och Bure. Det var helt okomplicerat. Bildt och Lundgren hade således, medvetet eller ej, tidigare vilselett riksdagen.                                                                                                                                                          Grovt två tredjedelar av fonderna finns dock kvar, cirka 20 miljarder i 1992 års penningvärde. Dessa borde Borg nu ge tillbaka till de rätta ägarna” skriver Tomas Fischer i Fokus den 19 december 2008 och tillägger att ”berörda företag mycket väl kan väcka grupptalan i internationell domstol. Konfiskation har lång preskriptionstid – egendom som beslagtagits redan på 1930-talet restitueras nu med eller utan domstolsbeslut i flera europeiska länder.”

Svensk historia är fylld av övergrepp mot individer och bolag. Detta har enligt min uppfattning direkt samband med det beklämmande faktum att äganderätten inte finns inskriven i den svenska grundlagen.

Mera i samma anda: Om någon står upp för sin rätt, betecknas denne nedlåtande som rättshaverist! Sådan är kollektivismen. Allt medan folket tiger och ser på statens TV.

Vi har långt att gå!


När kommer superinflationen?

februari 6, 2009

Nu har alla expansionsplaner stoppats. Nu har alla lager börjat tömmas. Nu har miljarderna hällts över banker och budgetar. Nu har det tävlats om vem som varit mest handlingskraftig.

Sen går det ett år eller två. Och då kommer efterfrågan farande. Men, hoppsan, det finns inte råvaror, halvfabrikat eloler färdiga produkter tillgängliga. Då kommer superinflationen!

Sen kommer frågorna:

– Hur kunde man (=vi) vara så korkad att man bara öste ut pengar utan att veta vart de gick och utan att kunna prioritera? Hur kunde kunniga kapitalister bli socialister över en natt?

Sen kommer slutklämmen: ”Detta får aldrig upprepas. Vi måste lära oss…”

Jaså.