Växthushypotesen gör oss fattiga

Så lyder rubriken på SvD Brännpunkt den 18 november. Författare är Lars Bern, teknologie doktor, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, tidigare VD i Miljöinstitutet och Vetenskapsakademins miljökommitté.

Han har gjort en djupdykning i aktuell klimatforskning och blivit stärkt i övertygelsen att den inte håller som huvudförklaring till stigande temperaturer. En politik som bygger på växthushypotesens kvicksand ruinerar oss och då blir situationen för världens fattiga ännu värre.

Så skriver denne högt aktade vetenskapsman, som riktar bister kritik mot FN:s klimatpanel IPCC och dess skräckscenarier för klimatet i framtiden. Det finns inte underlag för att göra något så komplicerat som att tillverka en matematisk modell för klimatutvecklingen. Pseudovetenskap!

Med väderballonger och satelliter har studier gjorts av den nuvarande temperaturen högre upp i atmosfären. Dessa uppmätta data avviker kraftigt från IPCC:smodellberäkningar.

Politiseringen av klimatfrågan gör att normala mekanismer för kritisk prövning och ifrågasättande delvis satts ur spel. Vetenskapssamhällets höga trovärdighet kommer att ta allvarlig skada, när vidden av det nuvarande falsariet blir uppenbart för den allmänna opinionen. Ledarskapet kommer att framstå som lättmanipulerade vindflöjlar.

Det finns tunga skäl att skrota växthushypotesen som huvudförklaring till de små temperaturstegringar som abserverats, för att i stället ägna energi åt mänsklighetens verkliga problem.

Så långt har jag tagit orden direkt ur Dr Berns artikel. Hans ord är väl avvägda och just därför tunga som bly! I förbigående påpekar han att domedagsprofeten Al Gore fått Nobels fredspris, trots att han har överbevisats i British High Court med bedrägliga felaktigheter.

Dr Bern påpekar sakligt att befolkningsexplosionen och vårt allt mer urbaniserade samhälle har värmt upp luftskiktet närmast marken. Den gröna jorden har blivit allt gråare (betong, hustak, vägar, städer) och grått absorberar mera värme än de gröna skogar och vita glaciärer som från början täckte jordskorpan. Alla märker vi ju att temperaturen i Stockholm är högre än ute på landet. Av sådana skäl.

Att temperaturstegringen varit starkast på norra halvklotet är med denna förklaring helt naturlig. Det förklarar också varför IPCC:s modeller inte stämmer med empirin (verkligheten).

Andas nu djupt och tänk efter vad och vilka som skapat koldioxid hysterin. I sammanfattning: Lättviktiga forskare, journalister och okunniga politiker som inte vågar annat än hänga på Gores marknadsföring av Holywood modell. Inte ens de som inser att det är lättsinnig populism som ligger till grund för ställningstaganden i en av världens viktigaste existensiella frågor, vågar säga det, ty då blir de idiotförklarade av de andra och får inte vara med i gänget!

Och när man ser att jorden inte alls utsatts för Global Warming utan blev kallare förra året, då byter man namn till Klimatförändringen…..

Det finns en lättläst gul bok av en dansk vetenskapsman. Boken heter Cool It (även på svenska). Köp den!

Eller ska vi låta klimatforkningen bli en politisk fråga, där de rättrogna har facit. Jag hade hoppats att medeltidens häxprocesser var historia, men se hur alarmisterna försöka hänga seriösa forskare och se till att de inte får anslag till sin forskning.

Är det så enkelt som att människan tycker om att bli uppskrämd? Och gillar att sortera sopor ”för att göra någon nytta” även om om man vet att sopbolagen blandar efter sorteringen? Längtar sofistikerade nutidsmänniskor tillbaka till bondesamhället? Vantrivs vi i den värld som blivit vår efter en till synes ostoppbar utveckling?!

Må så vara, men skälen att lyssna till världens klokaste och kunnigaste personer blir ju desto större. Och dessa personer utses inte genom val och utgör aldrig en majoritet. Minoriteten har alltid rätt i dessa sammanhang! Ett ensamt geni är den absoluta minoriteten.

144 Responses to Växthushypotesen gör oss fattiga

 1. soli01 skriver:

  Klimatfrågan är verkligen ett högprioriterat område och det är väl bra att vi värnar miljön. Ju mera man läser om detta med växthuseffekter ju mera tveksam blir jag i alla fall om vi inte överreagerar. Det är inne nu och tidningar, radio och tv följer snällt med. Avvikande uppfattningar göre sig icke besvär. Hur det har blivit – flockmentaliteten synes klart rådande.
  Tittar man vidare på vad Sverige ska åstadkomma fram till 2020 och även efter kan man fundera hur våra politiker tänker egentligen. Vi måste ha is i magen och inte storma iväg och godkänna allt EU nu säger vi ska göra. Vi är ju nästan bäst på detta med att värna miljön sedan tidigare. Oppositionen är ännu mera långtgående i sina ambitioner. Ingen kan stoppa vansinnet och att vi nu riskerar att halka efter i förhållande till andra länder. Vi ska vara bäst och då verkar förståndet fått träda tillbaka. Oroande!
  Här finns mera att läsa.

  Klicka för att komma åt Kosta_vad_det_kosta__12211a.pdf

 2. Kachina skriver:

  Bra rutet, Ian. Jag tror att den stora massan redan genomskådat spektaklet.

  Vi kommer att få en klimatförändring på grund av jordens cykliska bana runt solen, men det är inget vi kan påverka.

 3. Philippe Ohlund skriver:

  Jag håller absolut med!

  Klimatförändringen är inget som människan orsakat.

 4. Gibson - the maverick skriver:

  Osannolikt nog håller jag för en gångs skull med Byskebusen Kachina och
  även jag utbrister BRA RUTET, Ian!

 5. Carl Henrik skriver:

  Hej Ian!
  Satt nyligen i ett väntrum och bläddrade i Allt om Vetenskap. (vet ej nr) Där fanns en artikel om att bilavgaser innehåller mycket kväve som befrämjar växtligheten och därmed skulle vara nyttiga för miljön och växthuseffekten. Kanske något att kolla upp och skriva om.

 6. Helena Palena skriver:

  AL Gore fick inte bli president – nummer ett. Så han kom igen som nummer ett som klimatprofet. Han måste nämligen vara på topp. Han har tjänat multum på det s k klimathotet. Det är det många som gör nu.

  För ett tag sen såg jag Jan Nygren i TV vända over-head och gnälla om klimatet. Hur skulle det vara om folk tog och fattade att det är Solens aktivitet som bestämmer över oss på jorden. Endast solen… Och hur skulle det vara om media släppte fram dom andra som kan det här.

 7. LatentEnergi skriver:

  Man skyller på miljön när man egentligen vill göra sig oberoende
  av en begränsad resurs = olja. (Och kan man göra sig oberoende av oljeländer
  är ju det också bra.)

  Så godtroget har jag tolkat politiken.
  Men tyvärr har nog politikerna börjat tro på sin egen lögn.

  Marknaden ändras tyvärr snabbare än både politiken och den tekniska utvecklingen.
  Det som var rätt medicin förra året är fel i år.

 8. Carl norberg skriver:

  Med tanke på vem som är en av portalfigurerna som grundat exempelvis WWF, alltså prins Philip, så kan man ju undra om verkligen han helt har bortsett ifrån sina humanideologiska Malthusianska perpspektiv i detta.

  Sannolikt inte, vilket med andra ord borde få vem som helst att inse det vansinne som skapas i detta.

 9. Philippe Ohlund skriver:

  Det är riktigt – Helena – att det är solen och solsystemets placering i Vintergatan som bestämmer klimatet.

  Alla planeterna i vårt solsystem genomgår ju samma klimatförändring.

  Och antalat bilar på exempelvis Mars är ju väldigt begränsat. 🙂

  Själv har jag en liten undran om hur mycket Planeten X nu påverkar oss!?

 10. Helena Palena skriver:

  ohlund: Planeterna och stjärnorna påverkar oss. Det vet varenda höjdare. Alla stora män har rådfrågat astrologen innan dom har gjort sina moves. Det gör dom idag med – men dom talar tyst om det för det anses skämmigt.

  Vintergatan – The Milky Way – där stjärnorna är mjölkdropparna. Visst är det fint?

 11. nathaliesview skriver:

  Sedan 1979 har HAARP anläggningarna (High (frequency) Active Auroral Research Project) beamat ut mikrovågor i den övre atmosfären. På de nordliga bredgraderna är anläggningarna belägna i Alaska, Thule på Grönland och Tromsö i Norge.
  Skulle detta inte ge återverkningar i miljön?

  Militär påverkan i form av miljöföroreningar omnämns aldrig i massmedia!
  http://nexus.vishet.se/art1999/HAARP.htm

 12. Philippe Ohlund skriver:

  Helena:

  Jag minns när Nancy och Ronald Reagans astrolog styrde Vita Huset. 🙂

  Då var i alla fall världspolitiken förutsägbar.

  Jag håller med om att Milky Way både är fint och gott. 🙂

 13. Carl norberg skriver:

  I det enklaste perspektivet kan detta konstateras genom att betrakta människokroppens konstitution, som till en mycket stor del består av vatten.

  Att månen påverkar vattnet på jordytan märks tydligast genom tidvattenfenomenet, vilket naturligtvis även skapar förskjutningar i vätskeplaceringarna i människokroppen.

 14. solsburyhill skriver:

  Även jag instämmer – bra rutet, Ian!

  Dagens klimatdebatt är i bästa fall skrattretande.

 15. Carl norberg skriver:

  Det finns alltså en biofysikalisk grund för den dumhet som fullmånen skapar, i och med exempelvis det ökade trycket i huvudet, som inte beror på varulvar. Snarare kan det ju då vara så att olika individers beteenden vid fullmåne möjligen kan ha skapat begreppet varulvar.

  Och detta är väl ett av det mindre perspektiven på de inverkan som himlakropparnas rörelse, har på förhållanden inom biosfären.

 16. nathaliesview skriver:

  HAARP anläggningarna är potentiella vädervapen.

  ”The complex interdependence of the world is as ecological as it is socio-technical. Hurricanes, tsunamis och earthquakes are simply not acts of God. They are simulated”.
  Saxat från Chatham House.

  Så kallad Global säkerhet ÄR ett ekologiskt problem … vilket till stor del involverar satellit teknologier för bevakning av både deras egna och konkurenternas teknologier – cyberwars. Samtidigt bevakas och manipuleras människor över globen av teknologierna på sina arbetsplatser och hela vägen in i sina hem.

  Hur man än vänder och vrider på NWO olika göromål – är det enbart att konstatera att organisationen är organiserad till fördel för de inititerade.

  Klicka för att komma åt 3281_bpsecurity2.pdf

 17. Carl norberg skriver:

  Jag har ingen uppfattning om dessa HAARP företeelser, men är detta detsamma organisation som har hand om silvernitrat bombningar för regnskapande?

 18. nathaliesview skriver:

  Carl,

  Jag kan dessvärre inte ge dig ett korrekt svar, då det mesta inom dessa projekt är hemligstämpalde.

  Var har du läst om silvernitrat bombningar?

 19. Carl norberg skriver:

  Det är precis detsamma som man använde sig av i Kina för att förhindra regn, alltså man tömde molnen med hjälp av silvernitrat. Detta är en mycket vanlig metod i jordbrukssammanhang i övrigt.

 20. Kachina skriver:

  HAARP

  http://jacobnordangard.wordpress.com/category/konspirationer/haarp/

  Mycket och många spekulationer, men läs även sidolänken om den finansiella härdsmältan och minns artikeln från G-20 mötet och tre valutor i världen.

  ”Frågan är sedan vilka krafter som går vinnande ur det finansiella kriget? Det går att misstänka att de segrande har varit inblandade i att skriva de spelregler som var med att orsaka kraschen från början. William Engdahl menar att Paulson har som tanke att skapa tre finansiella giganter, Citigroup, JP MorganChase och Goldman Sachs. Än har dock inte krutröken lagt sig.”

 21. Helena Palena skriver:

  ohlund: Reagans astrolog var nog bättre än Lenins och Hitlers med all tydlighet.

  Förr i tiden var det synd om dom ”galna”. När det skulle bli fullmåne blev dom nedklubbade och inlåsta. Idag får dom piller. Det går med andra ord framåt.

  Mänskligheten är knäpp och dum. Man skulle kunna använda termodynamiken – solen – för att värma upp hela jorden. Men då måsteman ju kunna tala sig samman och enas. Och hur ska det gå till när det ska vara en överkucku på varenda gödselhög jorden över. Det enda som än så länge är gloabliserat är den fiktiva valutan – läs; dom övrtryckta pengarna. Som göder vissa och ruinerar andra.

 22. hillary2 skriver:

  Bern är banal.

  Det är troligtvis så att den omfattande asfalteringen av Grönland får glaciärerna att smälta 🙂
  Bern har en politisk och inte vetenskaplig agenda – det blir för dyrt.
  Han kan säkert räkna och läsa diagram men jag tvivlar starkt på att han kan tillgodogöra sig texten i alla granskade studier. Jag tycker att den skomakaren ska bli vid sin läst 🙂
  Märkligt hur trosvissa ni är här ovan. Vad VET ni? Grundar ni ert tyckande på förändringsobenägenhet och rädslor?

 23. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Ian Wachtmeister – Apropå det Du tänkt/skrivit ovan:

  ”Det finns tunga skäl att skrota växthushypotesen som huvudförklaring till de små temperaturstegringar som abserverats, för att i stället ägna energi åt mänsklighetens verkliga problem.

  Så långt har jag tagit orden direkt ur Dr Berns artikel. Hans ord är väl avvägda och just därför tunga som bly! I förbigående påpekar han att domedagsprofeten Al Gore fått Nobels fredspris, trots att han har överbevisats i British High Court med bedrägliga felaktigheter.” – slut citat.

  Tja, det finns många många flera än British High Court – som har fört i bevis att IPPC = FN´s Klimatpanel = Al Gore är ute på åtta famnars djupt vatten utan att kunna simma i klimatfrågan.

  Lite om hur det här gick till i verklig verklighet finns det tänkt/skrivet om bl. a här.

 24. Josef Boberg skriver:

  PS. Själv har jag tänkt/skrivit om CO2-frågan här. DS.

 25. Josef Boberg skriver:

  PS2. ”Eller ska vi låta klimatforskningen bli en politisk fråga, där de rättrogna har facit. Jag hade hoppats att medeltidens häxprocesser 😈 var historia, men se hur alarmisterna försöka hänga seriösa forskare och se till att de inte får anslag till sin forskning.” – slut citat. DS.

 26. Kachina skriver:

  ”Grundar ni ert tyckande på förändringsobenägenhet och rädslor?”

  När det gäller växthuseffekten grundar jag mina åsikter på kunskapen om solen elliptiska bana och olika cykler, varierande mellan 2000-2500 år och ca 25 000 år.

  När det gäller förändringar, ekonomiska eller biologiska, är jag mer nyfiken på vad som skall hända, än jag är rädd.

 27. hillary2 skriver:

  josef

  För det första Al Gore är inte vetenskapsman, självklart att han kan slira.
  Han är propagandist för vad forskare anser sig ha kommit fram till. Typiskt att angripa honom :-))

  För det andra är motståndarsidan lika propagandistisk. Många där har ju ett stort kontrollbehov och att vara negativ och misstänksam är ju alltid det enklaste. Motståndarsidan har skickat ut mycket desinformation och rena lögner som allmänheten suger åt sig i sin misstänksam för överheten.

  Min uppfattning är att vetenskapen kan ha fel men är det bästa vi har och den är självkorrigerande till skillnad från motsatsen – VIDSKEPLIGHET inklusive korkade asfaltförklaringar 🙂
  Därmed anser jag att det är självklart att vi ska fortsätta att finansiera mer klimatforskning! Jag föredrar att sponsra kunskapssökare framför ängsliga kunskapsföraktare.

 28. hillary2 skriver:

  Kachina

  Du tror inte att det finns fler faktorer inblandade? Solens påverkan på klimatet på jorden är kanske även beroende av tillståndet i atmosfären?
  ”Freonskador” känner vi ju redan till…

 29. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Säga vad man vill om Hillary men hon är bara för lustig . . . . . . . . .

  Hon beskyller här andra för rädsla för förändring – tala om att kasta sten i glashus (med hennes bakgrund inom SAP och fackföreningsrörelsen)

  🙂

 30. Josef Boberg skriver:

  Hillary – Mina inlägg ovan gjordes under tiden kl 5.33 – kl 5.43. Din kommentar kom kl 5.53 = Du kan överhuvudtaget ej ha hunnit med att kolla av någonting på 10 minuter – rörande CO2-frågan – om det som finns i sak i mina kommentarer ovan i vart fall.

  Så – handen på hjärtat Hillary – är Du själv en kunskapssökare – eller följer Du åt hållet mer eller mindre alltid MaktPyramid-MaktElit-Nissarnas/Selmornas GalenPannors påbjudna allmängiltiga förhållningssätt i t ex CO2-frågan = det MainStreamade

 31. Kachina skriver:

  hillary2

  Det kan vara så att tillståndet i atmosfären medverkar, men förhållandet till solen, avståndet och vinkeln, är det som dominerar. Vi kommer att få en klimatförändring oavsett vad vi gör, men det är klart att vår miljöpåverkan kan förvärra den.

  Det som är tydligt är att mänskligheten behöver en religion. Är det inte kristendom, islam, kommunism eller nyliberalism är det miljörörelsen. Det enda jag vet med absolut säkerhet är att den här civilisationen en dag kommer att gå under. Jag har ingen aning om när, men det är intressant att iaktta händelseförloppen under den tid som spelet pågår.

 32. hillary2 skriver:

  josef

  jag läser inte din blogg och du själv kan kanske räkna ut varför

  lullaren

  du har ingen aning hur jag agerar inom partiet

  kachina

  det är en ”bekväm” ståndpunkt du intar
  jag är inte så intresserad av vad jag själv får uppleva men däremot är jag ytterst tacksam att det finns så många vetenskapsmän runt om i världen vars rön kan få en positiv betydelse för mina barnbarn och kommande generationer – om den politiska viljan finns

 33. soli01 skriver:

  Vem är ”motvallskärringen” här – tro. 🙂

 34. Josef Boberg skriver:

  Hillary – Det här från kl 5.33 💡 är ej alls ifrån min blogg…

 35. Josef Boberg skriver:

  …och ej detta heller 😉 – så det så 8)

 36. hillary2 skriver:

  josef

  tjatgubbe – jag läser naturligtvis inte heller dina länkar

 37. mjukolen skriver:

  Sedan vår kära jord bildades har atmosfären ”skitats” ner av vulkanutbrott, blixtnedslag med efterföljande bränder samt översvämmningar i tid och otid.
  Vad har förändrats?
  Vi skall väl tacka alla kemikalier som blandades i livets vulkanpölar där våra förfäder simmade runt.

 38. mjukolen skriver:

  Dessutom när nästa jättemeteorit slår ner på vår jord får vi väl en liten solförmörkelse och därefter en ny istid så att vatten blir till is och landsänkningarna (smältvatten) stannar upp några tusentals år.

 39. Kachina skriver:

  hillary2

  Som du vet ser jag människans utveckling som två parallella evolutioner, den biologiska med en mycket mindre cykel än den andliga. Vi har i den andliga utvecklingen redan förbrukat ett antal klot och vi kommer att förbruka även detta, när det är dags.

  DET är inte det stora problemet för mina barn och barnbarn. Det stora problemet och den stora faran är att de tvingas leva som arbetsboskap under ett feodalvälde, inte för att piskan gör ont utan för att det leder till en degenerering av medvetandet, ett hinder i den större evolutionen. Får ett sådant tillstånd bestå en längre tid är den gruppen tillbaka till neandertal-nivå inom en generation.

  Universum är i sig ett medvetet väsen som styrs av lagar och principer och den fysiska kroppen är varken lag eller princip i detta Universum, utan rätt och slätt ett verktyg, en förbrukningsartikel vi redan använt ett otal exemplar av, som man och kvinna, som fattig och rik, som vanställd och vacker,…….för att gå igenom de prövningar vi måste gå genom för att sinnet skall anpassas till en högre form av materia.

 40. Gibson - the maverick skriver:

  Nu har sannolikt gubben uppe i Byske kört igång den gamla hemkoksapparaten igen, för han svamlar värre än vanligt.

  Helt klart är dock att han för närvarande av någon orsak är tungomålstalande och icke kontaktbar – möjligtvis kan det även bero på att han ömsar skinn inför vintern.

 41. Kachina skriver:

  🙂

  It is for Your subconscious to work with, while You do Your bisletts.

 42. hillary2 skriver:

  Litet fakta om den av Ian så upphöjde Bern

  Bern sitter i SvD´s ”hemliga” styrelse, har bl.a. skrivit en triller ”Svart snö” om svenskt näringsliv, varit VD i ett Wallenbergföretag och är pensionerad sedan länge
  men har fortsatt intresse av näringslivet och av att profilera sig och sitter med i en del styrelser
  Berns forskarutbildning på Chalmers är kanske 50 år gammal och har med största sannolikhet inte använts sedan dess
  varför finns det så många gubbar, som utnyttjar sin titel och sina kontakter
  för sina dolda agendor?
  Bern är en gammal gubbe från näringslivet!

 43. Kachina skriver:

  ”Bern är en gammal gubbe från näringslivet!”

  Det kan hända, men om Al Gore själv tror på det han säger skulle han släcka ner ett antal lampor på ranchen och lägga flygplanet i malpåse.

 44. hillary2 skriver:

  Al Gore är f.d. politiker och numera propagandist och ger sig inte ut för att vara vetenskapsman
  och det är många som inte lever som andra skulle önska
  anser du att en läkare som röker ska avhålla sig från att förhöra sig om hans patienter kan tänka sig att sluta?
  ska han ens få vara läkare? 🙂

  Bern publicerades i SvD och refererades till här som om han vore vetenskapligt up to date. Det är han inte. Han företräder näringslivet därav hans påstående om att vi bör överge vår nuvarande bild av vad som skapar klimatförändringar till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen. Det blir för dyrt skrev han utan med ett ord beskriva med ett ord hur han räknat ut det 🙂 Bern har sysslat med ledarskap och kan slå på de rätta emotionella strängarna. Falska profeter är betydligt farligare än profeter som slinter och ibland har fel.

 45. hillary2 skriver:

  kachina

  mitt uppriktiga svar till dig har fastnat 🙂

 46. Kachina skriver:

  Ahaaaa,…..var det såååå grovt språk i det. 🙂

 47. hillary2 skriver:

  inte ett enda, men jag skrev kanske något känsligt om Bern och näringslivet

 48. Kachina skriver:

  Nej, inget känsligt för mig i varje fall. Jag kan naturligtvis inte veta säkert, men jag tror att i det här fallet har Bern rätt, även om han kanske är en skitstövel som människa. Jag har ingen aning om vem han är, men i sakfrågan tror jag mer på honom.

  Vi vill ha syre. Växterna vill ha koldioxid för att kunna producera syre. Med den ekvationen går inte Gores resonemang ihop. Däremot går Berns resonemang om asfalt, papptak, tegel och betong på norra halvklotet ihop med uppvärmningen av norra halvklotet ihop. I den ekvationen passar även nedsmältningen av Nordpolen in.

 49. Kachina skriver:

  Vad han BORDE göra Al Gore, istället för att flyga och prata, är att bygga gigantiska bevattningsanläggningar i Sahara och plantera snabbväxande pilträd tillsammans med tropiska trädslag.

 50. hillary2 skriver:

  jag hamnade i karantän…

  min åsikt är att Berns artikel var tom retorik och innehöll en del rena felaktiga påstående
  han uttalar sig uppenbart om något han inte kan och sprider falska gottköpsjämförelser
  i mina ögon är han en falsk vetenskapsman och en falsk profet som vet hur man som chef får människor att agera i den riktning han önskar
  CV´t som skälmen Ian presenterade ovan kan omöjligt vara äkta
  det kan vara så att svenskt näringsliv läst den senaste rapporten om hur stor procent av svenska folket som är beredda att göra något för klimatet och nu vill ändra på detta för att få fart på konsumtionen för att inte riskera minska sina vinster.

 51. Kachina skriver:

  Ja, för något år sedan uppmanade Kinas regering folket att spara i guld istället för att sätta in pengarna på bank. Om du läste G20:s planer, kan du nog dra slutsatsen att de var verkligt förutseende.

  Bern må vara en con-man, men vore jag Gore skulle jag uppmana folk att måla papptaken vita och väggarna vita, samt plantera träd, blommor,…..på tomten.

  Bensin och diesel är snart ett minne blott, men vi måste bruka jorden, åkerarealen som ligger i träda och Sahara för att få balans mellan syre, koldioxid och energi. Gore menar att vi skall minska på verksamheten genom att vara passiva, jag föreslår att vi ökar den genom att vara aktiva jordbrukare.

  Det är vad vi är här för, att bruka jorden. Varför ligger då åkern i träda? Vi måste odla varje kvadratmeter mark. Inte släpper man ut den mänskliga avföringen i havet, man gräver ner den i potatislandet. En miljöinspektör hotade med att åtala mig för flera år sedan, när jag tömde utedasset i potatislandet istället för att skicka träcket i en plastsäck till kommunen, som i sin tur tömmer den i havet.

  DÄR skall vi börja, genom att få igång kretsloppet utan att övergöda havet. Vi måste ODLA för att hålla igång kretsloppet. Det är DET vi är till för och Gore kan bygga om sitt flygplan till växthus.

 52. nathaliesview skriver:

  Tack Carl!

  Kachina – tack för ”konspirations”- länken HAARP ovan. 🙂

 53. Helena Palena skriver:

  Vill bara påminna om att det växte vindruvor här under bronsåldern…

 54. nathaliesview skriver:

  Men Helena – hos oss i Skåne och på 2000-talet växer det fortfarande vindruvor … 🙂

 55. Helena Palena skriver:

  Jasså bor du i Skåne!

 56. Peter Hammarberg skriver:

  Utan att uttala mig om TeknD Lars Berns eventuella kompetens i klimatfrågor kan jag inte annat än hålla med Hillary 2 vad gäller den fula ovanan hos somliga att skapa trovärdighet kring ett yttrande eller en ståndpunkt med hjälp av i saken ovidkommande titlar eller erfarenheter.

  Professor Si och Så hävdar att den förda trafiksäkerhetspolitiken måste förkastas….
  (Professor SoS är professor (emeritus sedan 25 år) i engelsk medeltidslitteratur).

  Översten och den säkerhetspolitiske experten Hej och Hå dömer ut regeringens försvarspolitik…
  Öv H och H är överste i Frälsningsarmén som skrivit försvarsvänliga insändare i Stridsropet).

  Jag kunde inte hitta några verkliga exempel med adekvata länkar just nu, men jag vet att jag reagerat vid ett flertal tillfällen med frågan: ”Och vad har den titeln/erfarenheten med det här att göra?”
  Djup kunskap och stor erfarenhet inom ett område är inte alltid (sällan?) direkt överförbart på ett annat. Det ska i så fall vara allmän klokskap, men med den kan man ju komma långt…

  Se där en liten morgonreflektion utan egentligt värde och utan någon CV att backa upp den.

 57. Kachina skriver:

  Det var mycket värde i den morgonreflektionen. Jag kan bara meddela att jag fullständigt struntar i personen Bern och hans titlar, lika mycket som jag struntar i personen Al Gore och hans status.

  Jag är inte utbildad klimatforskare utan tar bara ställning utifrån de referenspunkter jag har och det betyder att jag inte får Gores ekvation att gå ihop. Däremot faller pusselbitarna i Berns resonemang på plats, även om han till sin karaktär är en näringslivets con-man.

 58. soli01 skriver:

  Nu är det inte så att Bern är ensom om sitt ställningstagande när det gäller hur vi människor påverkar vårt klimat. Huruvida det finns kopplinmgar till näringslivet elller inte berhöver inte medföra att det är helt fel för det.
  Har försökt att läsa en hel del om detta med människans påverkan på vårt klimat och ju mera man läser ju mera förvirrad blir man. Det är ju så många faktorer som spelar in och sammantaget tror jag att vi famlar efter det rätta svaret. Ämnet är verkligen svårt och vi bör givetvis inte bara avfärda de som nu har en annan uppfattning.
  Vi har inte bara solen utan även månen som har påverkan på jorden t ex.
  Vad som är den enda sanningen när det gäller koldioxiden nuvarande ökning måste även hanteras med förstånd.

  http://fof.se/artikelPrint.lasso?id=05138

 59. Helena Palena skriver:

  Nat: Om jag säger så här då: Under bronsåldern hade vi medelhavsklimat här – och då menar jag inte Skåne bara – hur du nu kunde tro det. Är du hemmablind?
  Vi hade visst också istid här för 10 000 år sedan. Det fick man i alla fall lära sig i skolan.

  Kachina: Jag struntar också i….. Jag tänker själv.

 60. Philippe Ohlund skriver:

  Tja – Kachina – jag håller med dig.

  Nu bubblar det upp miljontals ton metangas i norra ishavet, eftersom permafrosten släpper sitt grepp i området.

  Metangas är 20 gånger skadligare än koldioxid.

  Jag tror inte man behöver vara klimatforskare för att förstå konsekvensen av detta.

  Det salta ytvattnet som golfströmmen medför har minskat med 20 procent sedan 50-talet.

  Solvindens styrka har också avtagit med 20 procent sedan mitten på 90-talet.

  Samtidigt har elektronernas temperatur i solvinden minskat med 13 procent.

  Solfläcksaktiviteten nådde dessutom ett 11-årslägsta förra året.

  Vi är helt klart på väg mot en ny istid!

 61. Peter Hammarberg skriver:

  Apro på expert eller inte. Vissa verkligt sakkunniga göre sig inte besvär att försöka delta i debatten; åtminstone inte på lokal eller regional nivå. Om en läkare eller en lärare går till storms mot något förslag blir den myndiga reaktionen oftast från kommunal- och landstingsråd: ”Detta är en politisk och inte en medicinsk/pedagogisk fråga. Ni begriper det alltså inte. Dessutom talar ni i egen sak varför era yttranden lämnas utan avseende….”.

  Klimatfrågan är också i allra högsta grad en politisk fråga, men här gäller det inte frågan om att lägga ned skolan A eller stänga kirurgavdelning B. Här gäller det frågan om kommande generationers livsvillkor.
  Ingen enskild politiker torde sitta inne med tillräcklig egen kunskap för att kunna ta en väl motiverad ställning; de är beroende av andras råd, forskningsresultat och bedömningar.
  Här gäller det verkligen att kunna hålla tungan i rätt mun, att rätt värdera ock kritiskt granska de olika rönen och att inte automatiskt följa dem som skriker högst eller som är den bäste åsiktsförsäljaren.
  Om jag står som åsnan mellan hötapparna och inte vet vem jag ska lita på, är en bra regel att följa den vilkens scenario skulle ge de värsta konsekvenserna om h*n skulle få rätt.

 62. Kachina skriver:

  ”….är en bra regel att följa den vilkens scenario skulle ge de värsta konsekvenserna om h*n skulle få rätt.”

  Alltså h*n som skriker högst, har mesta mediatid och är bäst på att uttrycka sig. Själv litar jag på mina referenspunkter som gammal snickare som sett luften dallra ovanför ett papptak och känt värmen under fotsulorna, sett luften dallra över asfalten och känt värmen från soluppvärmt tegel och betong. När jag då grovt lägger ihop ytorna på norra halvklotet förstår jag att polarisen smälter, samtidigt som forskarna hävdar att uppvärmningen sker på marknivå, inte i atmosfären.

  Vi skall måla alla tak, asfaltvägar, tegel- och betongväggar vita. Dessutom skall slammet från våra toaletter plöjas ner i jorden, inte göda växtligheten på havets botten. Det är de enkla åtgärder vi kan vidta om vi skall koncentrera åtgärderna.
  Naturligtvis skall vi fortsätta söka bättre energikällor för våra fordon och våra hus, men utan att åtgärda de största problemen kommer vi ingenvart.

 63. Helena Palena skriver:

  Varför inte använda Solen mer – till 100 procent? Den enda energikälla Jorden har!

 64. Peter Hammarberg skriver:

  Kachina
  Läs innantill!
  Den som står som åsnan mellan hötapparna och för Gud i pina inte kan bestämma sig vad h*n ska tro på, gör klokt i att följa den vilkens scenario skulle innebära de värsta konsekvenserna.

  Den som anser sig ha underlag och/eller kunskap nog för att välja väg och fatta beslut, det kanske t o m bara grundar sig på magkänslan, ska naturligtvis göra detta.
  Dock gäller, som jag skrev 10:36 att ”inte automatiskt följa dem som skriker högst eller som är den bästa åsiktsförsäljaren”.

 65. Kachina skriver:

  OK, jag förstår. Jag läste nog lite slarvigt.

 66. soli01 skriver:

  Det gäller att se om sitt ”hus” när det vankas pengar till forskningen. Nu får man den uppfattningen att för att få nämnda ska man helt stödja IPCC uppfattning! De som har en annan ståndpunkt göre sig icke besvär. Har hört forskare som påstår detta.

  2hus när

 67. nathaliesview skriver:

  Helena – Undermeningen var i skämtsamt tonläge 🙂 – väl medveten om att vårt land är 180 mil långt.

 68. hillary2 skriver:

  soli01

  en forskare ska inte ha förutfattade mening/ståndpunkt
  alltså faller för eller emot-resonemanget
  anslag beviljas efter kvalitetskriterier
  tydligen tillhör då de som du säger är emot IPCC B-laget 🙂

 69. nathaliesview skriver:

  Svensk folket överkörda IGEN!!! Ingen folkomröstning – men ändå JA till EU fördraget!!!

 70. Gustav skriver:

  Vår luft betsår av 380 ppm (0,038 %) koldioxid. Det är mycket svårt att tro att denna ytterst ringa mängd, absolut viktig för all växtlighet, har någon som helst påverkan på vårt klimat.
  Vetenskapsradion har i sommar (juni) haft en gonomgång med svenska forskare somtror att solen med sina variabla solfläckar plus varierande elektromagnetiska strålning får klimatet på vår jord att vara konstant varierande.

 71. sture wigart skriver:

  James B skickade mig Ditt inlägg som är helt riktigt. Hur får man ut budkapet???

 72. soli01 skriver:

  Förutfattade meningar, vem har inte sådana egentligen. Det är många forskare som under långa tider 30-40 år forskat på t ex nordkalotten och deras synpunkter verkar inte IPCC ta med i sitt ”manus”. Vem som tillhör A- eller B-laget är av underordnad betydelse.

 73. mrmhalland skriver:

  soli01 :

  Allt går enligt manus.
  Har man bestämt att CO2 är livsfarligt så har man.
  Det spelar ingen roll att alla vet att det är livsviktigt för allt som lever och växer, det handlar bara om att ”få vara med i gänget”.
  Global uppvärmning ?
  Hur kan den göra att vi går mot en ny istid ?
  Lissabon-fördrag kan kanske vara bra, men, är det för medborgarnas skull vi vill skapa ett Europas USA eller är det enskilda politiker som vill få en garanterad förmögenhet 4 generationer framåt ?

 74. soli01 skriver:

  Jag tycker att folk inte gör annat än hänger med strömmen och de som har en annan uppfattning helt ska tystas. Det finns dock möjligheter att läsa även de som har en avvikande mening när det gäller CO2:s inverkan på jorden mm. Här en ”plattformslänk”.:-)
  http://myter.speechtime.com/climatelinks.aspx

 75. ohlundonline skriver:

  mrmhalland:

  En av växthuseffektens konsekvenser är att golfströmmen avtar.

  Växthuseffekten kommer således framkalla en ny istid, eftersom temperaturen i Europa kommer sjunka med 10 grader, när inflödet av golfströmmens varma, salta ytvatten minskar.

  Den snabbt accelererande uppvärmningen som vi upplever påskyndar därför faktiskt uppkomsten av en ny istid?

  Golfströmmen hade bara två tredjedelar av den styrka den har nu, när Storbritannien och stora delar av Europa senast var täckta med is.

 76. hillary2 skriver:

  soli01

  när man gör en vetenskaplig projektansökan kan denna aldrig utformas med förutfattade meningar dvs att det framgår av den att man vill försöka ”bevisa” något
  och
  kvaliten av ett forskningsarbete inklusive dess planering är helt avgörande för dess värde
  och
  om IPCC inte granskat några specifika rapporter kan det bero på att kvalitén varit undermålig
  har den inte varit det är det kanske dessa forskares ansvar att ta upp sina resultat för diskussion
  men
  definitivt inte i massmedia
  utan i vetenskapliga forum
  att förleda en okunnig allmänhet är lätt som en plätt men tack och lov är det betydligt svårare att förleda kollegor
  man kan ha det som tumregel att ”forskare” som går ut i massmedia har en dold agenda

 77. Gibson - the maverick skriver:

  Hillary fortsätter att leva i det blå . . . . . . . . . . . .

  Alla som forskar eller på annat sätt driver andra externt finansierade projekt vet ju hur det ligger till. I alla fall de som varit med en längre tid och törs se sanningen i vitögat.

  För de flesta är själva ”penningansökningen” avgörande och därför förekommer en massa bludder i denna skrivning som förhoppningsvis leder fram till att pengar anslås.
  Bluddret är den för tillfället alltmänt vedertagna uppfattningen = den politiskt korrekta.
  Annars är det mycket svårt att få en positiv tillstyrkan!

  F.ö. noterar jag att Sahlin & Vänner fortsätter sin kräftgång, snart stöds hon väl internt i partiet endast av Pekguls frejdiga kvinnoarmé 🙂

 78. hillary2 skriver:

  Gibson

  det är svårt att få pengar till ”något nytt”
  klimatforskning är knappast något nytt
  och du kan inte förneka att ansökans kvalité betyder mycket
  vilka kommittér är det som förleds av bludder? dem känner jag inte till…
  däremot känner jag till att det är mycket surt att få avslag efter allt arbete man lagt ner på en ansökan 🙂

  beträffande Sahlin så är sexismen i hennes parti lika stor där som någon annanstans
  hon har startat en förnyelseprocess inom partiet med sina rådslag men denna briljanta idé har inte alla begripit
  en som insett hur god den är är Reinfelt som apat efter dock med smärre grupper 🙂

 79. hillary2 skriver:

  Gibson

  jag fastnade i filtret igen
  för öppen? 🙂

 80. hillary2 skriver:

  Gibson

  filtret igen…

 81. ohlundonline skriver:

  Kan det vara så att den allmänna mobiliseringen i USA har att göra med att man vill byta ut dollarn mot ameron?

 82. ohlundonline skriver:

  Ja, och varför har man annars skeppat 800 miljarder amero till kineserna för att lugna dem?

 83. Kachina skriver:

  ohlundonline

  Undrar just hur mycket av detta som är sant? Man får lite ”sug i magen” när man läser Hal Turners blogg. Enda ljuspunkten var han som kommit på att USA mobiliserar för att de väntar en invasion av utomjordingar. 🙂

  Vi får hoppas han har rätt. Om utomjordingar lyckas ta sig hit får vi dra slutsatsen att de är lite smartare än oss och får Jorden AB att fungera bättre.

  I övrigt blir man mörkrädd av de olika åsikterna. Det är inte många synapser som kopplar där inte.

 84. Kachina skriver:

  ”The idea for a North American currency union was first proposed in 1999 by Canadian economist Herbert G. Grubel.[1] A senior fellow of the conservative Fraser Institute think-tank, he published a book titled The Case for the Amero in September 1999,”

  Typiskt ekonomer (logiska idioter), det där med marknadsföring, impression och flyt ingår inte i deras medvetandesfär. Vilket dj-a namn, Amero. Det ger lika stort intryck som en grindstolpe, formar sig inte naturligt i munnen. Daler, Taler, Dollar, lire,….det måste finnas ett L bland vokaler, Leuro, Alero,…….

 85. Helena Palena skriver:

  Hur det nu än förhållet sig med allt så inte fan har folk haft pengar så länge. Ändå har mänskligheten överlevt.

  Vi behöver inte bankerna. Det är dom som behöver oss.

 86. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Gammeljäntan 10:32 uttalar sig med sedvanlig ackuratess!

  Välunderbyggda fakta brukar ju i och för sig inte vara hennes signum, så varför skulle ovanstående inlägg utgöra ett undantag.

  🙂

 87. Kachina skriver:

  Käre lullare

  Inlägget 10:32 är väl underbyggda fakta. Människan har funnits och överlevt avsevärt mycket längre än bankerna. Det är bankerna som lever på oss, inte vi som lever på dem.

  Om du inte är medveten om detta, betyder det bara att din medvetandesfär fortfarande är instängd i ett knappnålshuvud. Tyvärr, är det alltför många politiska broilers som lever under samma förhållanden.

  Med vänlig hälsning

  Ekorren – kvick i tanken med Universum som yttre gräns. 🙂

 88. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Den lille Ekorren 12:36 uttalar sig med sedvanlig ackuratess.

  Välunderbyggda fakta brukar ju i och för sig inte vara hans signum, så varför skulle ovanstående inlägg utgöra ett undantag.

  Men jag måste erkänna att ”Ekorren – kvick i tanken med Universum som yttre gräns” är ett av dina bättre alster på bloggen. 🙂

  PS Ut i naturen med dig och samla kottar och nötter inför en kommande sträng vinter för du vet väl att vi så sakteliga går mot en ny istid och inte den globala uppvärmningshysteri som de konforma politikerna i sin okunnighet försöker pådyvla oss. DS

  Dee Dee Sharp – som ibland ömsar skinn till göteborgslullaren

 89. Peter Hammarberg skriver:

  Vetenskapen vacklar och är delad i fler än ett läger, politiker tror att vad som är rätt eller fel kan avgöras via majoritetsbeslut och i blogosfären firar tvärsäkerheten triumfer.

 90. Kachina skriver:

  Ja, vi går sannolikt mot en ny istid, men det blir nog bara spillror av den här civilisationen som får uppleva den. Mycket hinner hända innan isen täcker Europa och den friktion som pågår inom dessa sex miljarder som konkurrerar om livsvillkoren, torde komma till uttryck långt innan isen kommer.

 91. ohlundonline skriver:

  Kachina:

  Hmm, en kommentar väntar på moderering.

  Jo, det är sant att jordens folkmängd är en viktig faktor i sammanhanget.

  Världsbefolkningen närmar sig 7 miljarder människor med stormsteg och det innebär, som du antyder, många olika konkurrerande viljor det!

 92. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Peter H 1:07

  Tvärsäkerhet är väl den fördel man kan nyttja sig av när man bara representerar sig själv (till skillnad från politiker) 🙂

  Och beträffande ev. förvärvade kunskaper i ämnet har jag tagit ställning efter att ha
  tagit till mig vetenskapliga fakta från en av de världsledande solforskare som finns, nämligen Henrik Lundstedt, ansvarig för Institutet för rymdfysik i Lund samt även verksam vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. Henriks hemsida hittar du på:
  http://www.lund.irf.se/helioshome/henrikpage.html

 93. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Lite om den helt nödvändiga befolkningsreduktionen här.

 94. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Ojdå, här försvann ett inlägg på exakt liknande sätt som inlägg på Carl Bilds blogg började försvinna för ett par månader sedan. Inget gott omen!

  Ett helt okontroversiellt inlägg där det enda personliga var en länk till den kände solforskaren vid Institutet för Rymdfysik i Lund (samt Stanford Kalifornien), Henrik Lundstedt.

  Jag hade ett kontor i samma byggnad som han verkar i nere i Lund för några år sedan och det jag grundar min uppfattning på i ”klimatfrågan” är kunskaper förvärvade via honom.

 95. mrmhalland skriver:

  Josef, min gamla Halladnskompis.
  Glöm aldrig att befolkningsökningen kommer av kärlek människor emellan.
  Det är inget problem, det är en ”gåva”.
  Problemet är att vi inte lärt oss hantera gåvan…

 96. soli01 skriver:

  Det verkar inte gå att lägga in länkar som har med klimatet att göra. Har flera ex på detta! Varför kan man fråga sig,

 97. nathaliesview skriver:

  Skrämmande … mycket skrämmande …. ovan hade jag tidigare länkat till chemtrail bilder tagna över Värmland, inlägget är nu raderat!

 98. ohlundonline skriver:

  På tal om växthushypotesen, kan jag i alla fall meddela alla glada, att det under mina nästan nio år i Belgien aldrig någon november tidigare har snöat så mycket här i södra Belgien som i år.

  Vi har minusgrader, det snöar och det har snöat här i Mons i flera dagar…

  Men det av snö vitprydda landskapet är mycket vackert kan jag försäkra.

  🙂

 99. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  soli01 2:17

  Tack för upplysningen om ”ovälkomna länkar”.

  Skall denna blogg censureras på liknande sätt som CB:s, kommer det att bli ett lätt beslut att logga ut för alltid.

 100. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  I länken som censurerades visas bl.a. ett bildspel framtaget av Institutet för rymdfysik i Lund, där Henrik Lundstedts sista bild har den talande texten:

  RÄKNA INTE BORT SOLEN . . . . . . . . . . . Den har drivit klimatet i över 4.5 miljarder år . . . . . . . .

 101. nathaliesview skriver:

  Dee Dee – och det pågående CERN-projektet …

 102. ohlundonline skriver:

  lullaren:

  Det är säkert bara är ett tekniskt problem. 🙂

  Jag har en kommentar som väntar på moderering.

  Där ingår dock inga länkar.

 103. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  nathaliesview 4:23
  Betr. CERN- projektet har jag ingen personlig uppfattning. Vet du något konkret :-)?

  ohlundonline 4:26
  Förhoppningsvis är det så 🙂

 104. hillary2 skriver:

  God eftermiddag alla kommentatorer

  Här tillåts inte en öppen diskussion
  Jag har fått tre okontroversiella inlägg raderade vilka inte innehöll en enda länk
  om detta inlägg går igenom vill jag säga till Gibson att jag vet hur surt det är att få avslag på en forskningsansökan som jag lagt ner mycket arbete på
  men jag anser absolut inte att kommittén som denna gång avslog därmed var styrd av någon ”politisk korrekthet” – så påstår emellertid ofta de självcentrerade som inte kan ta en motgång
  att det alltid är svårt att få forskningsanslag har att göra med att det är stor konkurrens om dem…

  Peter Hammarberg

  din analytiska förmåga behövs verkligen här! 🙂

 105. nathaliesview skriver:

  Peter H,

  Du som oftast är så barsk i tonen mot mig … 🙂

  Länken nedan beskriver hur den lydiga allmänhetens personuppgifter, används av eliten i centraliserade ekonomiska satellitsystem.

  I regeringars/EU:s bevakningsuppdrag ingår socio- politisk kontroll … och utslagning av våra medmänniskor …

  Regeringar fungerar inte utan sina medborgares medverkan … tänkvärt.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponsforquietwars.htm

 106. nathaliesview skriver:

  Denna kommentar väntar på moderering och kommer med stor säkerhet att raderas!

 107. nathaliesview skriver:

  Dee Dee –
  http://public.web.cern.ch/public/

  Googla CERN och LHC så får du inblick i olika synvinklar.

 108. Josef Boberg skriver:

  Apropå växthuseffekten – så finns det en del om hur Solen är boven i det dramat här, tror jag… 💡

 109. osciloscope skriver:

  Ian Wachtmeister snuddar vid ”experisbufferten”. Releverande (relevant i verbform) klimatförändringar mm

  oscar berven

 110. Josef Boberg skriver:

  ”Long time no see !” – OsciloScope/Oscar Berven…

 111. osciloscope skriver:

  helo friendly creature 🙂

 112. Kachina skriver:

  november 21, 2008 kl. 2:34 pm

  Besvarade jag några rader i hillarys inlägg med ett qvinta-flabb, alltså fem skattande gugga i rad.

  “anslag beviljas efter kvalitetskriterier”

  Det väntar fortfarande på moderering. Kanske inte Greven förstår vad jag syftar på? Det är naturligtvis så att anslag beviljas efter kvalitetskriterier, sedan kommer bara frågan om vilka kvaliteér som efterfrågas, följsamhet (följ strömmen=pengarna), eller vetenskaplig korrekthet.

 113. Josef Boberg skriver:

  Det förefaller vara någon form av generell ”modererings-smitta” allmänt sett på wordpress.com idag, tyvärr tyvärr… 😥

 114. hillary2 skriver:

  med gemensamma krafter borde vi kunna räkna ut vilka ord vi ska undvika
  Ian hänger troligtvis inte över datorn som vi många av oss gör utan har lagt in spärrord och förmodligen spärrar av antalet gubbar i varje inlägg.

  min teori är att jag blivit spärrad för att jag lagt in två gubbar i mina inlägg

  era kvällsövningar här hinner jag dock inte följa

 115. ohlundonline skriver:

  hillary2:

  Det är faktiskt mycket möjligt att det kan bero på de båda gubbarna att du blivit spärrad.

  Jag ser att jag också har två gubbar i min kommentar som väntar på moderering.

  Jag är emellertid övertygad om att IW är förstående.

  Han om någon vet ju hur två glada prickar kan förvandla ett monster till ett mönster!
  🙂

 116. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Testar
  med att säga God Natt till samtliga!

  (såväl med som utan gubbar)

 117. cosmicrayonetwoandthree skriver:

  På tal om bloggcensur. Detta skriver signaturen metusalem i utrikesministerns blogg;

  ”Till stor glädje för oss intresserade läsare tycks det stora sandlådegänget ha tröttnat, eller har bloggen fått en bättre spärrfunktion för de tristaste barnsligheterna. Bra så, oliktänkande utan invektiv är däremot trevligt i denna utrikesplattform.”

  Jag skall bara meddela alla bloggägare att i brist på adjektiv, tar man till invektiv. Inte för att skribenten saknar karaktär utan för att svenskan saknar den oerhörda mängd adjektiv som finns i franska/engelska, vilka gör det oerhört mycket lättare att med ord måla en bild.

  Nu är det väl så att Alliansen vill avla fram ett iskallt folk utan vokabulär som kan beskriva det man känner och den bild man ser. Det är ett önskeläge för den befallande eliten att arbetsboskapen inte har större ordförråd än en kossa.

  Men, jag kan meddela metusalem och Alliansen att livet är levande i en sandlåda, jämfört med livet i en betongcell där fångvaktaren filterar den information man får sig till livs. Beklagligt är att varken metusalem eller någon annan av Alliansens muppar inte har upptäckt att celldörren bara består av en psykisk ridå. Det är bara några få steg ut till det fria informationsflödet.

  Så, vad är ni rädda för, fångvaktaren eller verkligheten?

 118. mrmhalland skriver:

  Hej alla,
  Jag läste igår om att många arbetsgivare övervakar sina anställdas datoranvändande.
  Ska man översätta detta till ”gamla” tider vore det detsamma som att ha avlyssning på kontoren.
  Naturligtvis helt oacceptabelt.
  Detta föranledde mig att göra en ”defender”, eftersom man inte ens med antivirusprogram kan stoppa detta olagliga spionage.
  Jag kommer att skaffa en hemsida där man kan ladda ner sitt försvar mot olaga avlyssning så fort det bara är möjligt.
  Under tiden ser jag gärna att en debatt om detta tar fart.

 119. Peter Hammarberg skriver:

  mrmhalland
  För att vara formell och fyrkantig kan jag ju konstatera att en arbetsgivare med största sannolikhet äger det datorer och nätverk som den anställde nyttjar och betalar för anslutningar och uppkopplingar mot en operatör. Arbetsgivaren betalar också den anställde för att under avtalad tid syssla med det h*n är anställd för att göra.
  Det var den formella biten.

  Hur sedan anställda använder sig av de möjligheter som nätet och datorer ger är till stor del beroende av arbetsklimat och stämning på företaget och hur pass väl arbetsledningen kommunicerat de regler som gäller.
  På de ställen jag arbetat har det funnits en av alla väl kännd IT-policy som klarat ut var gränserna gick. Denna har varit, ur en anställds perspektiv, mycket generös vad gäller privat nyttjande av nätet, samtidigt som den solklart klarat ut arbetsgivarens rätt, och ibland skyldighet, att kontrollera vad som försiggår på det av företaget ägda och betalade datorsystemet och att även privata mejl och nätbesök loggas och säkerhetskopieras.
  Frihet under ansvar brukar fungera på de flesta ställen men tyvärr är det så att det oftast är de oskyldiga som drabbas då någon går över gränsen.

 120. soli01 skriver:

  Arbetsgivaren har sin fulla rätt att kontrollera hur hans/hennes datorer blir nyttjade därom råder inget tvivel. Det skulle dock vara förbjudet att använda datorerna på arbetstid och då för privat bruk annat med vissa undantag.
  Att jag sätter in spionprogram för att kontrollera mina datorer ska ingen lägga sig i!

 121. Gibson - the maverick skriver:

  Instämmer till fullo att ”regeln” FRIHET UNDER ANSVAR är överlägset bäst, inte bara betr. privat datoranvändning på arbetet utan denna regel gäller i princip inom alla områden, i stort som smått.
  Visst kan någon/några enstaka någon gång hamna i kläm utan eget förvållande men för den överväldigande majoriteten fungerar denna regel mycket bra.

 122. mrmhalland skriver:

  Ja, självklart är det frihet under ansvar som är den ända framkomliga vägen.
  Denna frihet kan mycket väl innebära att man gör ett bankärende på lunchrasten och då ska man inte riskera att ens lösenord till banken är avlyssnat.
  Jag ska inte heller riskera att min arbetsgivare ser att jag tittar på andra arbeten.
  Lika lite som att min telefon är avlyssnad ska datorn vara det.

 123. Peter Hammarberg skriver:

  En arbetsdator är ett arbetsredskap vilket som helst som tillhandahålls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ger instruktioner för hur redskapet ska användas, för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Arbetsgivaren avgör också hur och i vilken omfattning kontrollen av att bestämmelserna följs, genomförs. Kontrollfunktionen är hos de flesta seriösa företag väl förankrad hos facken.
  I det avseendet skiljer sig inte en dator från en skruvmejsel eller en mobilkran.

  Arbetsgivaren kan tillåta att redskapet, under vissa givna och väl kommunicerade förutsättningar, även får användas för privat bruk. En åkare kan exvis låta en chaufför använda företagets lastbil för sin egen flytt men h*n får då finna sig i att vägmätaren kan komma att läsas av, att färdskrivaren registrerar körningen och att GPS-funktionen kan vara aktiverad och registrera var och när bilen varit var.
  Accepterar chauffören inte detta är det bara att hyra ett flyttsläp på macken eller köpa tjänsten av en flyttfirma.
  Samma princip torde gälla arbetsgivarens verktyg datorer.

 124. Helena Palena skriver:

  Om man låter sig städslas så får man finna sig i reglerna som arbetsgivaren sätter upp. Det är han/hon som står för fiolerna. Om man inte kan acceptera det är det dags att bli sin egen – att skaffa egen f-skattsedel och köra. Sen är det fritt fram att maska hur mycket som helst…

 125. carlnorberg skriver:

  Har lite svårt att se av vilken anledning som annans reurser skall brukas till egen nytta.

 126. Gibson - the maverick skriver:

  Carli Boy

  Har du aldrig levt i verkligheten och upplevt ett GOTT förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare? Dvs ett förhållande där KONTROLLBEHOVET i princip ej finns tack vare att uppenbara missbruk ej förekommer.

 127. Ian Wachtmeister skriver:

  Jag hoppas att ni läste Dr Berns avslutande inlägg i SvD den 23 november.
  Klart och koncist.
  Finns på Brännpunkt.

 128. carlnorberg skriver:

  Nej faktiskt inte.

  Jag har för övrigt mycket begränsade erfarenheter som anställd, eftersom jag varit egen företagare i princip hela mitt vuxna liv.

  Men nog vill jag ändå anföra att det inte helt saknar grunder med det gamla ordstävet att tillfället gör tjuven. Och detta lär ju fortsätta att gälla så länge människan inte är fullkomlig.

 129. carlnorberg skriver:

  Ian, du som känner ett samhällsengagemang, hur skall jag bäst agera för att åstadkomma effekter, bortsett då naturligtvis ifrån att skriva på din site?

 130. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Helena – har Du rätt i att: ”Om man låter sig städslas så får man finna sig i reglerna som arbetsgivaren sätter upp. Det är han/hon som står för fiolerna.”

  Men glöm ej bort att Alliansen håller på med en helt ny LöneSlaveriArbetsLag !

 131. Antonia skriver:

  Hjärntvätt!! Sägs vissa saker tillräckligt många gånger av tillräckligt betydelsefulla människor blir det ju sant. I ens egen tankebanor. Verkligheten är svårt att genomskåda. Facit kommer sen.

 132. Josef Boberg skriver:

  Tja… – Antonia – Undrar om Du vet hur ”mitt i prick” Du tänkt/skrivit ovan: ”Hjärntvätt!! Sägs vissa saker tillräckligt många gånger av tillräckligt betydelsefulla människor blir det ju sant. I ens egen tankebanor. Verkligheten är svårt att genomskåda. Facit kommer sen.” – slut citat.

  Fast i mitt perspektiv kallar jag det hellre för det som det de facto är = HjärnFörsmutsning !

  Wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroKemiska hjärnDatorer = det som kallas för intellektet – är ju helt enkelt en ”räknemaskin” i grund och botten. Så det wåra hjärnor har registrerat flest gånger – blir ju helt enkelt det som är det mest sanna = det Wi tror på, tyvärr tyvärr…

  Det här har wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElit-Nissar/Selmor känt till sedan tusentals år tillbaka – och ej minst känner till = agerar efter i dags dato.

  Tror Du att det är en tillfällighet att det är en liten klick av de översta MaktPyramid-MaktElitarna som helt och hållet – eller i vart fall i betydande del inflytandemässigt – som princip äger allt som finns att äga = bestämma över avseende massmedia = matar oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna med sina ej alls så sällan ”GalenPanniga påhitt” – och hart när i all oändlighet ?

  Lösningen på det här ”HärnFörsmutsningsEländet” ?

  Tja – den finns ju bokstavligt talat framför ögonen just nu = använda PC/Mac för att via bloggar och email sprida alternativ kunskap – som ett konkret verkligt föreliggande alternativ till ”GalenPanniga påhitt” – ifrån wåra MaktPyramid-MaktElitares massmedia !

  Det kostar ju ej heller alls någonting utöver den tid Wi lägger ned. Och den tiden för detta får Wi ju helt automatiskt över – ifall Wi mer eller mindre slutar med att ständigt och jämt = åt hållet ”slaviskt” konsumerar ”GalenPanniga påhitt” – som Wi dagligdags bokstavligt talat ”bombarderas” med – ifrån/av wåra MaktPyramid-MaktElitares massmedia.

  Så dels får Wi mera fri tid = fritid över + att Wi tjänar slantar på att avbryta prenumerationer och köpa lösnummer = win-win-situation för alla av oss av vanligt folk. Matematiken för sådan här spridning av alternativ kunskap är bokstavligt talat fantastisk !

  Kommer Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor att utnyttja denna föreliggande möjlighet – för att bryta MaktPyramid-MaktElitens GalenPannors styren = vanstyren av världen ?

  Tja… – faen vet – men Wi som fortfar att andas får se.

 133. Kachina skriver:

  Livet,…..är ett maratonlopp där siste man i mål utropar sig till segrare.

 134. Kachina skriver:

  Klok man, Lars Bern

  Jag vill bara tillägga att man inte behöver skövla regnskog för att tillverka etanol. Vi skall odla oljeväxter på våra egna åkrar och gödsla med slam från reningsverken istället för att pumpa det ut i havet och övergöda bottenväxter som sedan kväver livet i vattnet.

  Vi har massor mer åker än vad som finns redovisat och en åker som vuxit igen med björk, rensar man på några dagar. Vi har skogsavfall och jag hävdar att vi är självförsörjande om vi tar i bruk de resurser vi har.

 135. solsburyhill skriver:

  Debatten om global uppvärmning (såsom varat orsakat av människan) och i dess förlängning införandet av nya miljöavgifter bygger på västvärldens värnande för miljön och är inget annat än ett instrument för att utöva fullständig kontroll över den enskilda individen. De som vidmakthåller denna teori är också desamma krafter som ligger bakom rådande bank- och finanskris…

 136. ollemunter skriver:

  …och miljöpartiet!

 137. projectbluebeam skriver:

  Dammar av denna blogg då ämnet i allra högsta grad är aktuellt.

  ”http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-23ad-45f0-274616db87e6”

 138. […] helt eget fritt liv – såväl tankemässig som fysiskt. Men ni i Sverige är ju så jävla körda att ni ej alls SJÄLVA inser att ni är grundlurade […]

 139. Top review skriver:

  I think everything said made a lot of sense. But, what about this?
  suppose you added a little information? I ain’t suggesting your content is not solid, but what if you added a title to maybe get a person’s attention? I mean Växthushypotesen gör oss
  fattiga | Ian Wachtmeister is kinda vanilla. You might peek at Yahoo’s
  front page and see how they create news titles to grab people to click.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people interested
  about everything’ve written. In my opinion, it would make your posts a little livelier.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: