Björnar och krokodiler

september 19, 2008

”En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp om att den ska äta upp honom sist” (Winston Churchill). Tänkvärda ord i dessa tider även om det handlar om en rysk björn i stället för en krokodil.

Svenska ministrar överträffar sig själva i att hävda den svenska neutralitetspolitiken, vilken går utatt vi talar om för alla vad de ska göra på södra halvklotet medan vi ar strikt neutrala i Östersjön.

Försvarsminister Tolgfors och utrikesminister Bildt är inte lika goda kålsupare. De är olika. Bildt röt till när ryssarna körde över Georgien och drog paralleller med Hitlers angrepp på närliggande tysktalande områden. (Där rök chansen till en toppost inom EU). Tolgfors sa ingenting. Han höll just på att montera ner det svenska försvaret!

Jag tycker – och har alltid tycktatt vi ska satsaett militärt försvar av Sverige. Hellre än av Afghanistan, där tydligen alla är överens om att våra soldater har en viktig uppgift. Det låter kanske häftigt med Afghanistan, men vem ska försvara Sverige om inte vi? Fråga Georgien om de skulle våga lämna Gotland utan svensk trupp! Gå med i Nato medan vi är välkomna. ”Tomhylsan” är folkhumorns namnlandets försvarsministern och det är interoligt som det låter.

Lär av historien: Med sömngångaraktig säkerhet har Sverige avrustat, när den närmaste omvärlden rustar upp. Vad som sker i Ryssland är mycket mer angeläget för finnarna och oss än för resten av EU och USA. Finnarna begriper det. Här visslar vi i mörkret och leker Björnen sover. Alltmedan försvaret blir en restpost, när räknenissarna i Finansdepartementets kennelklubb plockar ihop sin budget.

Finans– och Försvarsministrarna har den militära erfarenhet och påvisbara intresse för försvaret som endast vapenvägrare kan uppvisa.

Have a nice weekend!  IAN