SIDA+SVENSKA KYRKAN+DAGENS EKO = CYNISMENS SEGER!

december 8, 2008

Svenska kyrkan har en underavdelning som heter Diakonia. Det låter vackert och nästan högkyrkligt. Men det är förfärande.

Diakonia får höga miljonbelopp från SIDA, dvs. från oss skattebetalare, för att driva en sällsamt naiv och hittills icke kritiserad verksamhet för palestiniernas sak. I enlighet med den gamla jesuitiska kyrkotraditionen ska Ändamålet helga medlen. På skattebetalarnas bekostnad skickas företrädesvis mycket unga och oerfarna vänstersinnade s.k. idealister till Israel och främst till Västbanken för att attackera allt som är judiskt och israeliskt. Sak samma vad som händer med palestinierna. Om de blir arbetslösa, vad spelar det för roll, bara en busslast naivister får härja fritt och förverkliga sig själva. På vår bekostnad.

I sammanfattning: Svenska kyrkan tipsar Sveriges Radio att skicka Dagens Eko till Västbanken. Dagens Eko – den pålitligaste vänstergrenen av detta public service (?!) bolag – hittar en fabrik som ägs av Assa Abloy (tillverkar låssystem), lyckas skrämma detta svenska företag, som stänger sin fabrik och flyttar bort den från Västbanken. Resultat: Ett par hundra arbetslösa palestinier och ett allmänt sus av beundran i Sverige, när Dagens Eko publicerar sin seger (givetvis utan nämnande av konsekvenserna).

Uppmuntrad av denna framgång sätter Diakonia och Dagens Eko igång nästa projekt: En fabrik som i alla tänkbara framtida scenarior ligger inom Israels gränser. Där fanns utöver ett stort antal palestinier också ca. 40 flyjtingar från Darfur. ”På dom bara, lägg ner fabriken!!” Nu blev det inte så. Det bolaget stod på sig, påpekade att det aldrig brutit mot internationella konventioner, bjöd in Dagens Eko (som givetvis inte vågade se sanningen i vitögat) och försökte få sin mening framförd. Vilket givetvis förnekades dem. Dagens Eko berättar bara det som passar…dem.

Mina vänner till höger och vänster, detta är ett exempel på svensk U-hjälp, tillsammans med svenska media. Förfärande, destruktiv, men aldrig kritiserad.

Och till Svenska Skenheliga Kyrkan säger jag som min vän Alf Svensson: ”Nä män Herre Gud i Jösse namen, amen!”

Nu kan ni lika gärna ta ner skylten. Det är ändå ingen kyrka, bara en vänsterorganisation med en salig röra av bisarra feminister och kvinnan-tige-i-församlingen kufar.

Och jag som kan nästan alla gamla psalmer och gått i kykan cirka 2000 gånger. Det har nog inte  Biskop Krook!! Eller dagens ärkebiskop Wejerud, eller hans företrädare K-G Hammar för den delen.


Mer om Afrika…

september 29, 2008

Några kommentarer till mitt förra inlägg gällde vad vi svenskar borde GÖRA (inte bara berätta om vad som hänt och händer.).

1. För att veta vad vi ska göra måste vi veta – och dra slutsatser av – vad vi gjort. Och vad som hänt i Afrika

2. För att veta vad vi gjort måste fakta upp på bordet.T.ex. vad kostar oss alla dessa missgrepp? Regering och riksdag är de som har fakta tillgängliga, men de mörkar hellre än att svara.   Jornalister kan börja med något så ovanligt som att vara just journalister och söka efter ”det som sker i det som synes ske”. Men våra journalister är politiker med fri tillgång till media och argumenterar för sina och sina partiers synpunkter. En trist historia.

3. Det finns ett ordspråk som säger att ”det är enklare att stämma i bäcken än i ån”. I svensk politik är dessvärre principen att varken stämma i bäcken, ån eller floden, utan ute i havet där man – med 10 meter vatten över huvet – sätter(!) sig för att ha samråd om den där bäcken…alltmedan små röda och blå bubblor stiger upp till ytan för allmänt beskådande!

4. Ett konkret förslag är att hela riksdagen flyttar till Zambia (f.d. Nordrhodesia) över en period. Zambia anses nämligen vara unikt på så sätt att det inte synes finnas några misstämningar och inbördeskrig trots att det finns hundratals stammar. Bra träning för riksdagsledamöterna. Traktament och löner ska under denna riksdagsperiod givetvis vara på afrikansk nivå. För att leva som man lär. Möjligen skulle en sådan utflykt också öka förståelsen för förslaget att minska antalet ledamöter i den svenska riksdagen….

5. En vitbok om ”Effekterna av svensk U-hjälp till Afrika” är en annan och egentligen självklar åtgärd. (Det handlar ju om hundratals miljarder av våra skattekronor.)  Avslöjandena skulle sannolikt bli så grymma att Biskop Tutu skulle inkallas från Sydafrika för att gjuta olja på vågorna! Den vanligaste kommentarer från svenska politiker till höger och vänster skulle säkert bli : ” Det hade vi inte en aaaaaning om!!”

Tablå!


Har vi något att lära av Afrika?

september 28, 2008

I början av detta år tillbringade jag ett par veckor i Sydafrika och Zimbabwe. Jag träffade inga ministrar, men desto fler av kategorin vanligt folk. Jag frågade mycket och de talade gärna. Konturerna av läget blev stegvis allt tydligare.

 Zimbabwe är landet som håller på att ödeläggas av Mugabes hänsynslösa regim och stoltserar med världsrekordet i inflation. Zimbabwe hette en gång Sydrhodesia och hade den högsta standarden i Afrika! Nu finns det bara elände kvar!

Det började med ”två slår den tredje”, dvs. Mugabe och Joshua Nkomo slog ut de vita rhodesierna under ledning av Ian Smith. Sen slog Mugabe med hjälp av kinesiska vapen ut Nkomo, som hade beväpnats med ryska vapen. Så småningom började Mugabe att systematiskt utrota Nkomos folk, Ndebelefolket. Mugabe tillhörde nämligen ett annat folk; en annan stam.

 Och det är intriger och krig mellan stammar som ödelägger Afrika. Man slåss inte i första hand mot de vita. De svarta slåss mot varandra, alltmedan kvarvarande vita skräms bort. Detta gäller med ett par undantag HELA Afrika!

Sydafrika ska bli värdar för Fotbolls VM år 2010. Detta kan förhoppningsvis bli en sammanhållande faktor i ett land som hotas av sammanbrott. Alla minns vi hur Mandela banade vägen i kraft av sin enastående personlighet. Han efterträddes som president av Thabo Mbeki, som kom från samma stam som Mandela. Mbeki har i dessa dagar utmanövrerats av en Mugabe-liknande person vid namn Jacob Zuma. Den helt oskolade Zuma tillhör den största stammen: Han är Zulu.

Zuma är president för organisationen ANC och då blir man automatiskt president för hela riket. Små problem som att Zuma anklagats för våldtäkter och en mängd fall av korruption, har avfärdats ”på grund av tekniska brister i åtalen”. Fältet ligger öppet och många i Sydafrika bävar. Vad väntar runt hörnet: stamstrider, hämnd, revansch, beväpnade ligister…?

 Apartheid lever kvar i Sydafrika! Fast tvärtom. Jobben går numera i första hand till svarta sen till färgade (jo då, det finns en sådan grupp) och i sista hand till vita, vilka naturligt nog börjar lämna landet, dvs. de som har någonstans att åka.

Sveriges U-hjälp. Våra politiker har öst hundratals miljarder över Afrika. Det började på Palmes tid. Pengarna gick så gott som uteslutande till socialistiska diktatorer, även om försök gjordes att få dem in i andra fickor. Resultatet är förfärande. Antalet lyckade satsningar kan räknas på ena handens fingrar. Men våra politiker yvs fortfarande över hur duktiga vi varit.

Som jag ser det har vi varit med och förstört Afrika för att rädda vårt eget självgoda samvete.

Har vi lärt oss något alls av det som de facto sker i världen eller lever vi på ett litet jordklot med bara Sverige på?!

 Inom Sverige predikas samtidigt multikulturens lov. Tänk på vad som har hänt i Afrika när TVÅ kulturer/stammar/folk tvingats leva tillsammans i någon av alla dessa nybildade stater med onaturliga gränser satta av vita imperialister! Jämför detta med att vi i Sverige, – under ledning av Mona Sahlin?! – ska klara av hur många kulturer som helst!

 Jag tror att verkligheten än en gång kommer att visa sig vara politikernas värsta fiende. Stigande motsättningar inom Sverige har inte bara vuxit fram mellan svenskar och invandrare utan i större omfattning – och mera explosivt –  mellan olika invandrargrupper och religioner.

Dessa faktiska problem sammanfattas idag som främlingsfientlighet, vilket är en grov förenkling. Det värsta är dock att de politiker som ansvarat – och ansvarar – för den politik, som skapade främlingsfientligheten, pekar finger på Sveriges medborgare och kallar dem rasister.

Sådana enkla knep skulle inte gå hem i Afrika!