Vad kostar bensinen egentligen?

november 19, 2008

”En rejäl nhöjning av bensinskatten är målet” säger Energieffektivitetsutredningen. 75 öre litern tycker de skulle passa när varslen på arbetsplatserna ökar.  Snyggt jobbat, politiskt korrekt och alltså dåraktigt.

Ena dagen talar hållbarhetens apostlar om hur det gäller att stoppa bilismen och rädda planeten. Andra dagen talar de om glesbygdens problem med dyra transporter. Tredje dagen talar de om att rädda bilindustrins utslagning av arbetskraften.

Hur vore det att tala sanning?! Börja med priset på bensin.

– Bensinen kostar 12 kronor litern!                                                                       – Det gör den inte alls. Den kostar 3.50 kronor litern. Bensinskatten och momsen kostar 8.50 kronor litern. Summa 12 kronor. Om det är så häftigt att betala skatt och om vi är så måna om rättvisa i samhället, varför berättar ingen vad bensinen kostar?! Egentligen. Och hur mycket skatt vi betalar varje gång vi tankar bilen.

BENSIN FÖR 3.50 KRONOR.  SKATT FÖR 8.50 KRONOR. KOM OCH TANKA !!

Den politiska oärligheten känner inga gränser. Låt folk tro att det är bensinen som är dyr, när det är skatten som är hög. Låt anställda tro att deras lön (=arbetsgivarens kostnad) är 20.000 kronor i månaden, när arbetsgivaren i själva verket betalar 30.000 kronor. Cyniskt, vilseledande och genomsyrat hela vårt samhälle!

Oärligheten känner inga gränser. Men varför sover folket? Och kräver bidrag…