Växthushypotesen gör oss fattiga

november 20, 2008

Så lyder rubriken på SvD Brännpunkt den 18 november. Författare är Lars Bern, teknologie doktor, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, tidigare VD i Miljöinstitutet och Vetenskapsakademins miljökommitté.

Han har gjort en djupdykning i aktuell klimatforskning och blivit stärkt i övertygelsen att den inte håller som huvudförklaring till stigande temperaturer. En politik som bygger på växthushypotesens kvicksand ruinerar oss och då blir situationen för världens fattiga ännu värre.

Så skriver denne högt aktade vetenskapsman, som riktar bister kritik mot FN:s klimatpanel IPCC och dess skräckscenarier för klimatet i framtiden. Det finns inte underlag för att göra något så komplicerat som att tillverka en matematisk modell för klimatutvecklingen. Pseudovetenskap!

Med väderballonger och satelliter har studier gjorts av den nuvarande temperaturen högre upp i atmosfären. Dessa uppmätta data avviker kraftigt från IPCC:smodellberäkningar.

Politiseringen av klimatfrågan gör att normala mekanismer för kritisk prövning och ifrågasättande delvis satts ur spel. Vetenskapssamhällets höga trovärdighet kommer att ta allvarlig skada, när vidden av det nuvarande falsariet blir uppenbart för den allmänna opinionen. Ledarskapet kommer att framstå som lättmanipulerade vindflöjlar.

Det finns tunga skäl att skrota växthushypotesen som huvudförklaring till de små temperaturstegringar som abserverats, för att i stället ägna energi åt mänsklighetens verkliga problem.

Så långt har jag tagit orden direkt ur Dr Berns artikel. Hans ord är väl avvägda och just därför tunga som bly! I förbigående påpekar han att domedagsprofeten Al Gore fått Nobels fredspris, trots att han har överbevisats i British High Court med bedrägliga felaktigheter.

Dr Bern påpekar sakligt att befolkningsexplosionen och vårt allt mer urbaniserade samhälle har värmt upp luftskiktet närmast marken. Den gröna jorden har blivit allt gråare (betong, hustak, vägar, städer) och grått absorberar mera värme än de gröna skogar och vita glaciärer som från början täckte jordskorpan. Alla märker vi ju att temperaturen i Stockholm är högre än ute på landet. Av sådana skäl.

Att temperaturstegringen varit starkast på norra halvklotet är med denna förklaring helt naturlig. Det förklarar också varför IPCC:s modeller inte stämmer med empirin (verkligheten).

Andas nu djupt och tänk efter vad och vilka som skapat koldioxid hysterin. I sammanfattning: Lättviktiga forskare, journalister och okunniga politiker som inte vågar annat än hänga på Gores marknadsföring av Holywood modell. Inte ens de som inser att det är lättsinnig populism som ligger till grund för ställningstaganden i en av världens viktigaste existensiella frågor, vågar säga det, ty då blir de idiotförklarade av de andra och får inte vara med i gänget!

Och när man ser att jorden inte alls utsatts för Global Warming utan blev kallare förra året, då byter man namn till Klimatförändringen…..

Det finns en lättläst gul bok av en dansk vetenskapsman. Boken heter Cool It (även på svenska). Köp den!

Eller ska vi låta klimatforkningen bli en politisk fråga, där de rättrogna har facit. Jag hade hoppats att medeltidens häxprocesser var historia, men se hur alarmisterna försöka hänga seriösa forskare och se till att de inte får anslag till sin forskning.

Är det så enkelt som att människan tycker om att bli uppskrämd? Och gillar att sortera sopor ”för att göra någon nytta” även om om man vet att sopbolagen blandar efter sorteringen? Längtar sofistikerade nutidsmänniskor tillbaka till bondesamhället? Vantrivs vi i den värld som blivit vår efter en till synes ostoppbar utveckling?!

Må så vara, men skälen att lyssna till världens klokaste och kunnigaste personer blir ju desto större. Och dessa personer utses inte genom val och utgör aldrig en majoritet. Minoriteten har alltid rätt i dessa sammanhang! Ett ensamt geni är den absoluta minoriteten.