Vilka problem löser demokratin?

november 28, 2008

Först kom de djärva världsomseglarna. Sen kom deras herrar, kolonisatörerna, och talade om för innevånarna (de kallades för infödingar, så det ordet är borta i vår politiskt korrekta värld) att ”vi vet, vi ska lära er hur man gör, det ska nog bli folk av er också!”.

Sen kom missionärerna för att lära alla som hade sin egen lustiga religion att den var fel; helt enkelt därför att vår var rätt. Det var nu ytterst angeläget att alla i Afrika skulle bli Du med Jesus!

Afrika – ty det var där och i vissa delar av Centralamerika som detta hände – överlevde dessa märkliga turer av lustiga och olustiga vita personer. Då satte vi in dödsstöten: U-HJÄLPEN!  Det var då själva #¤&/”!¤ om vi inte skulle HJÄLPA dessa infödingar så att de blir socialdemokrater de också!!  20.000 miljoner om året steg till 30.000 miljoner kronor. Belopp som är heligare i vår budget än den heligaste ko i Indien. Och, ja visst, pengar säger ingen nej till. De räckte till egna feta konton för de korrumperade, till vapen för alla. ”Ropen skalla, vapen till alla!!”. En kontinent förstördes, men det är inte det värsta. det värsta är att de som gjorde det var och är så förtvivlat nöjda och självgoda. TY DE VAR DE GODA GÅVORNAS GIVARE! Ingen hjälper lika mycket som Sverige! Jo, Norge! Då måste vi höja till 40.000 miljoner för att spöa norrmännen. Vi är godast! Och vad spelar det för roll om Volvo eller hela industrin går under?! Det kan vi tala om senare. Det här är viktigare saker; vi är eniga över partigränserna. Nämligen!

Men vi är inte färdiga med utvecklingsländerna än. Vänta och lyssna: De MÅSTE bli demokratier! Även om de inte kan läsa, skriva eller räkna så måtte de för #”&/?”! kunna sätta ett kors i en ruta. Gott så. Allmänna val. Ett första val som givetvis i praktiken blir det sista utser i ”demokratisk ordning” en ny despot.

Om ni inte hänger med, så vänd på steken. När Europa var outvecklat, låt oss vara artiga och inte tala om stenåldern utan 1600-talet, kommer svarta gubbar farande från Afrika, tar över våra länder, ritar om våra gränser ( delar Italien vertikalt från norr till söder för att det ser bra ut), Martin Luther utrotas, europeerna ska lära sig att dyrka målade pinnar och stenar, stjärntecken avgör framtiden för människorna (där lyckades de!!!). Sen öser de pengar över de värsta gubbarna vi hade i Europa, som tackar och tar emot (Schweiz grundas i sammanhanget skulle jag kunna tänka mig!) och utvecklar korruptionen. Men pengarna räcker också till att beväpna vartenda fyllo som någonsin funnits i Europas storstäder. Krig utrbryter. Alla utrotar alla.

Vi skulle hata den svarte mannen som ställde till allt detta!

Just det, vi skulle inte själva ha överlevt det som vi har tvingat på Afrika.

Och till sist. De länder som lämnades i fred för denna klåfingrighet var de länder som utvecklades snabbast och bäst. Utan U hjälp. Och i praktiken utan demokrati. De må heta Japan,Kina eller annat i Sydostasien.

Så varför inser ingen detta? Varför fortsätter galenskaperna? ”Demokrati är det sämsta statsskicket bortsett från alla andra ”, sa Winston Churchill. Jag är inte så säker Sir Winston, Demokrati i Zimbabwe, Thailand, Uganda, Irak, Afghanistan…vad har den skapat? Eländes elände.

Upplysningstidens skarpa tänkande är vad världen saknar. Demokrati är idag ett slagord som används för att tysta massorna. I vissa länder avskaffar den sig själv, t.ex. när man betänker att en röst kostar ett.. ..äpple.


Mer om Afrika…

september 29, 2008

Några kommentarer till mitt förra inlägg gällde vad vi svenskar borde GÖRA (inte bara berätta om vad som hänt och händer.).

1. För att veta vad vi ska göra måste vi veta – och dra slutsatser av – vad vi gjort. Och vad som hänt i Afrika

2. För att veta vad vi gjort måste fakta upp på bordet.T.ex. vad kostar oss alla dessa missgrepp? Regering och riksdag är de som har fakta tillgängliga, men de mörkar hellre än att svara.   Jornalister kan börja med något så ovanligt som att vara just journalister och söka efter ”det som sker i det som synes ske”. Men våra journalister är politiker med fri tillgång till media och argumenterar för sina och sina partiers synpunkter. En trist historia.

3. Det finns ett ordspråk som säger att ”det är enklare att stämma i bäcken än i ån”. I svensk politik är dessvärre principen att varken stämma i bäcken, ån eller floden, utan ute i havet där man – med 10 meter vatten över huvet – sätter(!) sig för att ha samråd om den där bäcken…alltmedan små röda och blå bubblor stiger upp till ytan för allmänt beskådande!

4. Ett konkret förslag är att hela riksdagen flyttar till Zambia (f.d. Nordrhodesia) över en period. Zambia anses nämligen vara unikt på så sätt att det inte synes finnas några misstämningar och inbördeskrig trots att det finns hundratals stammar. Bra träning för riksdagsledamöterna. Traktament och löner ska under denna riksdagsperiod givetvis vara på afrikansk nivå. För att leva som man lär. Möjligen skulle en sådan utflykt också öka förståelsen för förslaget att minska antalet ledamöter i den svenska riksdagen….

5. En vitbok om ”Effekterna av svensk U-hjälp till Afrika” är en annan och egentligen självklar åtgärd. (Det handlar ju om hundratals miljarder av våra skattekronor.)  Avslöjandena skulle sannolikt bli så grymma att Biskop Tutu skulle inkallas från Sydafrika för att gjuta olja på vågorna! Den vanligaste kommentarer från svenska politiker till höger och vänster skulle säkert bli : ” Det hade vi inte en aaaaaning om!!”

Tablå!


Har vi något att lära av Afrika?

september 28, 2008

I början av detta år tillbringade jag ett par veckor i Sydafrika och Zimbabwe. Jag träffade inga ministrar, men desto fler av kategorin vanligt folk. Jag frågade mycket och de talade gärna. Konturerna av läget blev stegvis allt tydligare.

 Zimbabwe är landet som håller på att ödeläggas av Mugabes hänsynslösa regim och stoltserar med världsrekordet i inflation. Zimbabwe hette en gång Sydrhodesia och hade den högsta standarden i Afrika! Nu finns det bara elände kvar!

Det började med ”två slår den tredje”, dvs. Mugabe och Joshua Nkomo slog ut de vita rhodesierna under ledning av Ian Smith. Sen slog Mugabe med hjälp av kinesiska vapen ut Nkomo, som hade beväpnats med ryska vapen. Så småningom började Mugabe att systematiskt utrota Nkomos folk, Ndebelefolket. Mugabe tillhörde nämligen ett annat folk; en annan stam.

 Och det är intriger och krig mellan stammar som ödelägger Afrika. Man slåss inte i första hand mot de vita. De svarta slåss mot varandra, alltmedan kvarvarande vita skräms bort. Detta gäller med ett par undantag HELA Afrika!

Sydafrika ska bli värdar för Fotbolls VM år 2010. Detta kan förhoppningsvis bli en sammanhållande faktor i ett land som hotas av sammanbrott. Alla minns vi hur Mandela banade vägen i kraft av sin enastående personlighet. Han efterträddes som president av Thabo Mbeki, som kom från samma stam som Mandela. Mbeki har i dessa dagar utmanövrerats av en Mugabe-liknande person vid namn Jacob Zuma. Den helt oskolade Zuma tillhör den största stammen: Han är Zulu.

Zuma är president för organisationen ANC och då blir man automatiskt president för hela riket. Små problem som att Zuma anklagats för våldtäkter och en mängd fall av korruption, har avfärdats ”på grund av tekniska brister i åtalen”. Fältet ligger öppet och många i Sydafrika bävar. Vad väntar runt hörnet: stamstrider, hämnd, revansch, beväpnade ligister…?

 Apartheid lever kvar i Sydafrika! Fast tvärtom. Jobben går numera i första hand till svarta sen till färgade (jo då, det finns en sådan grupp) och i sista hand till vita, vilka naturligt nog börjar lämna landet, dvs. de som har någonstans att åka.

Sveriges U-hjälp. Våra politiker har öst hundratals miljarder över Afrika. Det började på Palmes tid. Pengarna gick så gott som uteslutande till socialistiska diktatorer, även om försök gjordes att få dem in i andra fickor. Resultatet är förfärande. Antalet lyckade satsningar kan räknas på ena handens fingrar. Men våra politiker yvs fortfarande över hur duktiga vi varit.

Som jag ser det har vi varit med och förstört Afrika för att rädda vårt eget självgoda samvete.

Har vi lärt oss något alls av det som de facto sker i världen eller lever vi på ett litet jordklot med bara Sverige på?!

 Inom Sverige predikas samtidigt multikulturens lov. Tänk på vad som har hänt i Afrika när TVÅ kulturer/stammar/folk tvingats leva tillsammans i någon av alla dessa nybildade stater med onaturliga gränser satta av vita imperialister! Jämför detta med att vi i Sverige, – under ledning av Mona Sahlin?! – ska klara av hur många kulturer som helst!

 Jag tror att verkligheten än en gång kommer att visa sig vara politikernas värsta fiende. Stigande motsättningar inom Sverige har inte bara vuxit fram mellan svenskar och invandrare utan i större omfattning – och mera explosivt –  mellan olika invandrargrupper och religioner.

Dessa faktiska problem sammanfattas idag som främlingsfientlighet, vilket är en grov förenkling. Det värsta är dock att de politiker som ansvarat – och ansvarar – för den politik, som skapade främlingsfientligheten, pekar finger på Sveriges medborgare och kallar dem rasister.

Sådana enkla knep skulle inte gå hem i Afrika!