U-hjälpen, försvaret och värnplikten.

april 10, 2010

Sverige anslår ca 40 miljarder svenska kronor för bistånd till andra länder. Jättelika poster allokeras (i regel 100-tals miljoner) till land efter land. Eller snarare regering efter regering. Många av mottagarländerna får över hälften av sin budget finansierad med sådan socialhjälp. Ändå har mottagarna nästa utan undantag kvar sina problem trots alla miljarder. I många fall har problemen förvärrats, vilket alla som intresserat sig för Afrika vet. En vitbok om vad Sverige gjort för svarta Afrika skulle bli en rysare. Så den lär dröja. Alla partier är ju överens om U-hjälpen…

Sverige anslår ungefär samma belopp till Försvaret, som idag är starkare i Afganistan än på Gotland. Insatsen i Afganistan är en sorts U-hjälp i militär form.

Sverige är i full färd med att ta bort värnplikten. De fullvuxna läsarna vet att värnplikten var en uppskattad övergång från skolan till livet. Den bidrog också till att uppfostra ungdomarna. (Jag vet att ordet uppfostra inte är  korrekt idag, när så få av debattörerna och politikerna är …. uppfostrade!). I Tomhylsans Sverige drivs den militära utvecklingen av fd pacifister och vapenvägrare, men även sådana personer borde kunna följa nedanstående resonemang.

*  Vi så att säga buntar ihop försvaret, värnplikten och U-hjälpen och satsar på Katastrofbrigader (eller Biståndsbrigader för att behaga biståndsmaffian).

*  De värnpliktiga, både  män och kvinnor i god demokratisk och genusperspektivistisk(!) ordning, utbildas till experter på operationer i svårast tänkbara miljöer. Den allmänna värnplikten består av 15 månaders grundutbildning samt återkommande repetitionsövningar/utryckningar. Tillämpad i dagsläget hade Sverige haft hjälparbetande soldater på plats i Haiti  något dygn efter jordbävningen.

* Antalet stamanställda ökas, vilket blir en konsekvens av själva uppdraget.

*  Svensk U-hjälp ändras i grunden. Och effektiviseras i enorm omfattning. Vi bidrar inte längre till korruption, vapen till barnsoldater och annat elände. Vi sätter däremot in hjälpen – snabbt och professionellt –  där den behövs mest.

* Och finansieringen finns från början! 

* Ungdomsarbetslösheten försvinner och håglösa dagdrivare blir motiverade kosmopoliter!

* Mottagare av denna sorts bistånd blir inte diktatorer, halvkorrumperade organisationer och liknande, utan människor i nöd, var de än befinner sig.

*  I ett större perspektiv borde FN givetvis ha egna katastrofbrigader.

Är ni med?


Kina – ett land för fler än Göran Persson

mars 26, 2010

Ni minns väl att Göran Persson var imponerad av Kinas ledarskap och balans. Aj-aj-aj han hade glömt varifrån han kom.  Han skulle ha lärt kineserna hur man utvecklar ett land. Och inte tvärtom.

Idag lärde jag mig några saker om Kina, inom kort världens dominerande ekonomi.

Kina har en fordran på USA av 1.600 miljarder dollar. Om man så vill, kan man påstå att Kina äger en stor del av USA.

Kinas politiska makt ligger hos en grupp på nio personer, som samtliga är högutbildade. Åtta av dessa nio är civilingenjörer. Inga drop outs eller socionomer där inte!

Kina satsar 300 miljarder dollar på snabbtåg. Jämför Obamas satsning(?) av 8 miljarder.

Kina bygger 4.500 km motorväg varje år.

Kina har 150 nya kärnkraftverk i pipelinen.

20 miljoner kineser flyttar från landsbygd till storstäder varje år.

Kina tillverkar fler bilar än Japan och fler än USA.

Kina får 60 miljoner nya mobilabonnenter varje år.

Shanghai siktar på att bli världens finanscentrum inom tio år.

Den kinesiska valutan är grovt undervärderad.

Visst är dessa intressanta fakta? Några enkla reflexioner.

– Antag att Sverige under något år fick styras av Kinas ledningsgrupp, de högutbildade ingenjörerna. Vad skulle de göra med ledningen för SJ, Banverket, Vägverket och Gatukontoret?! Vad skulle de säga om den svenska energipolitiken? Hur många kärnkraftverk skulle de bygga? Skulle de lämna fyra älvar outbyggda på grund av ett femtio år gammalt politiskt beslut? Skulle någon i Sveriges Riksdag förstå någonting av kinesernas åtgärdsprogram?


Krisen skakar den europeiska självbilden

februari 26, 2010

 

När man läser International Herald Tribune förstår man varför Sverige har lagstiftat  presstöd. Faktum är att det skulle behövas mycket mer presstöd för att kvalitetsmässigt ens komma i närheten av ledande internationella tidningar som Wall Street Journal, Financial Times och Herald Tribune. Svenska media orkar bara med futtiga personangrepp och ankdammsreportage. SvD börjar alltmer likna Expressen. I övrigt gör de som jag: citerar internationella tidningar.

 Den 23 februari skriver John Vinocur ungefär detta i International Herald Tribune:

–         Fattigdomen i Tyskland drabbar 14 % av befolkningen, vilket alltså är en högre siffra än USA:s 13.2 %.

–         U-hjälpen når 0.46% i Frankrike och 0.40% i Tyskland, dvs. mindre än det minimum de själva drev igenom för EU länderna och som stadfästs av FN.

–         Våldet växer oroväckande. Attacker och mord på lärare och säkerhetspersonal i skolor för i huvudsak barn till arabiska och afrikanska invandrare. Det handlar om en allvarlig ”Rejection of society” skriver den franska tidningen Le Monde. Och i Tyskland låter det likadant. Och detta sker från två länder som anser sig vara unikt civiliserade, anmärker på amerikanska problem mellan rika och fattiga samt skryter med att de gör mer för U-länder än USA

–         Fransmännen har idag övergått från att vara medborgare till att egoistiskt se sig själva som konsumenter. Frankrike faller sönder. Landets själ är sjuk, och samhället lever under tydlig nervös spänning.

–         Varningar att inte skapa orealistiska förväntningar förklingar ohörda. Tyske utrikesministern Westerwelle säger ” Den som utlovar folket det goda livet utan ansträngningar, inbjuder till en utveckling liknande den som ledde till Romarrikets fall.”

–         Frankrike låtsas kunna bli en nation som kan hysa, integrera och styra sin växande muslimska befolkning. Men sanningens minut är inte långt borta.

–         Det dysfunktionella tyska samhället exemplifieras av att arbetslösa får mer pengar än vad det arbetande folket kan tjäna. Och man kan inte dölja att invandrarna står för en stor del av problemet.

–         Självintresset i Tyskland och Frankrike kommer att segra över samhällsansvaret menar författaren, som åtminstone försöker göra en ärlig analys.

 Tänk om John Vinocur kunde ha tid att studera och beskriva läget i Sverige. Men vi är ju så små att just ingen räknar med oss, så han kanske tänker som Ingemar Stenmark: ”Det är ju ingen idé att förklara för en som inte förstår något!”

 PS. Jag hoppas att NÅGON som kommenterar detta inlägg, kan hålla sig till saken och inte käbbla med andra om struntsaker. DS


Vankelmodets frukter: Fienden mitt ibland oss.

februari 20, 2010

 

Jag har ett gammalt klipp (9 december förra året) från International Herald Tribune, där Ross Douthat skriver under rubriken ”Europe´s minaret moment”.

–         På samma dag som Lissabon fördraget sattes i kraft hade Schweiz – visserligen ej med i EU men dock europeiskt – sin omröstning, där 57% av väljarna ville förbjuda muslimerna att bygga fler minareter i Schweiz, som är ett land känt för sin religiösa tolerans.

–         Och i Frankrike går debattens vågor höga vad gäller användandet av burka på offentlig plats.

–         I Italien planeras förbud nu till våren för muslimska böneutropare.

–         Europas och EU:s största fiasko är misslyckandet att integrera miljontals muslimer.

–         På grund av dåligt samvete från kolonialtiden. (Sverige behövde inte ens sådant att skylla på. Vi var ju godhetens hemort på jorden!). Lägg därtill en godtrogen, lättsinnig och svepande övertygelse hos politikerna att ”i det moderna samhället blir det multikulturella och fundamentalistiska inslagen inget problem!!”

–         Allt detta är resultatet av en egensinnigt, oftast helt odemokratiskt agerande av Europas ledande politiker. Det är för övrigt den sortens arrogans som gjort EU bildningen möjlig över huvud taget! (EU slottet har förvisso inte byggts underifrån, vill jag påstå)

Resultatet blev, menar Douthat att Europas politiker byggde upp till en stor krock mellan civilisationer inom Europas gränser! Miljontals muslimer har alls inte accepterat de europeiska normerna. Och i vissa länder, t.ex. Sverige har de inte ens ombetts att göra det….

Av detta följer, enligt Douthat, polygami i Sverige, radikalisering av moskéer i England, Mohammed teckningarna i Danmark och religiöst inspirerade mord i Holland.

Och vad skulle Europa kunna göra nu (när det redan är för sent…). Man kan inte rulla tillbaka bandet. Därför försöker politikerna att lugna sina egna liksom muslimernas extremister samt hålla tummarna för att det ordnar sig av sig självt. Det finns andra välinformerade författare som tror att detta inte är möjligt. De ser en tydlig trend mot ett Europa med muslimsk majoritet. Beteckningen som används är EURABIA. Under tiden arbetar de muslimska terroristerna vidare. Och var och en som kan – och vågar – räkna kan se att de gamla europeiska folken mycket snabbt minskar medan muslimerna ökar desto snabbare.

Så här avslutar Douthat: ”They are right to worry in Switzerland. And all of Europe has to worry as well, thanks to the folly (= dårskap) of its leaders – now, and for many years to come.”

Mitt tillägg: Det märkliga är att politiker tillåts ställa till en hel kontinent på detta vis utan att behöva stå till svars!! Tvärtom höjer de nervöst rösten och kallar varje kritiker och patriot för rasist. Detta kan omöjligen hålla i längden


Diakonia – rött kort!

september 9, 2009

Diakonia grundades av fem svenska kyrkor bl.a. (s)tatskyrkan.

Diakonia får årligen 332 MSEK från svenska staten via SIDA.

Diakonia är en propagandarörelse med extrema vänster sympatier.

Diakonia är helt och hållet pro palestinier och anti israeler.

Diakonia samarbetar med Dagens Eko.

Målet är nog inte det, men verksamheten leder till att tusentals palestinier blir arbetslösa.

Varför debatteras inte denna skamliga verksamhet??

Vad trodde ni att Diakonia var – namnet låter ju kyrkligt och rart, eller hur?!


Krig – bra för fisken!

januari 18, 2009

Den våldsamt expanderande fiskerinäringen har snart fiskat bort de stora fiskarna ( allt från haj till torsk) och stört ekobalansen i haven. Problemet är allvarligt.

Jag läste om detta i en internationell tidskrift, där man också påpekade att det bästa som hänt för fisken och fisket på 70 år var andra världskriget!!

Ingen vågade sig nämligen ut och fiska.  Av rädsla för andra sjöodjur! 

Naturen återhämtade sig under kriget och fisket blev hur bra som helst när krigsfartygen skrotades.

Men berätta inte det för försvarsministern!


Kina. Håll i er!!

januari 17, 2009

Under en veckas tid gjorde vi en serie industribesök i Kina. Startpunkt Hong Kong. På motorvägar, där vi ibland körde på fel vägbana om det var för trångt på den riktiga!!

Bil-, pappers-, mobil-, fastighets- handverktygs-, damsko- m.fl. industrier. Imponerande och överväldigande, men också känsliga för konjunkturen i väst.  Under senaste veckorna hade i denna lilla del av Kina 68.000 fabriker stängts!! Fabrik betyder allt från mycket små till mycket stora och räknat på det sättet finns det ca. 500.000 fabriker i Guan Dong området.

Nåväl, det blir hundra tusentals arbetslösa, som omgående bussas hem för att inte få för sig att starta upplopp. Huvudparten är ogifta unga män och kvinnor, som bor, äter och jobbar på fabriksområdena. Arbetstiden har sänkts till 59 timmar i veckan berättade man på ett ställe…. Vi räknade ut att arbetskostnaden för de lyxigaste damskorna (Prada osv.) var ca. 10 kronor paret. Utförsäljningspris i västvärlden 1.500 till 4.000 SEK. Hoppsan!

Månadslönen  ligger i regel under motsvarande 1.000 SEK och kommer arbetarna efter tre års arbete hem till byn med hälften kvar, blir de byns rikaste!

I alla de bolag som vi besökte hade man ändrat policy i oktober 2008. Investeringsstopp, men – betonade man – egentligen bara en senareläggning av investeringarna. Flera av fabrikerna var helt baserade på export.

Den bilindustri vi såg tillverkade både BMW och Mercedes. Fast de hette något annat – ofta uttalsmässigt liknande. (Varför utveckla nya bilar när det finns färdiga modeller att kopiera?!)

Sista dagen i Kina kunde jag läsa meddelandet att Kina nu passerat Tyskland och blivit världens tredje största ekonomi. Sanningen torde dock vara att ekonomin är minst tre gånger större än dessa officiella siffror. Förklaringen är att deras valuta  har tre gånger större köpkraft. 60% av USA:s ekonomi ansåg en del vara ett mer realistiskt mått! Och stort kommer att bli större…. Officiell tillväxt 8 % per år, men den är i regel betydligt större än så.

1.300 miljoner människor bor i Kina, varav 800 miljoner på landsbygden. Ca 25 miljoner flyttar årligen in till städerna. Hela Nordens befolkning….

Fabriker, städer, vägar, flygplatser, gator och torg är betydligt renare än i Sverige, som för övrigt framstår som vämjeligt i detta avseende. (Finns det skitigare flygplats i världen än Arlanda så har jag i alla fall inte besökt den! Och Stockholms gator…)

Nyckelorden i Kina verkar vara balans och stabilitet. Att det årligen sker  tusentals uppror – små och halvstora – tycks regimen se som pysande säkerhetsventiler, som kan repareras genom att byta ut/fängsla skyldiga småpåvar.

Folkets kunskaper i engelska kan exemplifieras av följande avskedsord:

– Thank you very much for your excellent service and have a nice day!

– No thank you very much! (sagt med ett rart och vänligt leende)

Den som besöker Kina förstår att Göran Persson var imponerad.


Report from the World

januari 12, 2009

Sorry to those of you who have missed me, but I spent several weeks in Australia, New Zealand and – now – Hong Kong. I saved my comments since I thought that most swedes would be asleep, taking that extra holiday between Dec 19 and Jan 8 and not care about a blog more or less.

In deed I could do like my friend Carl Bildt and describe my feelings on board airplanes etc. but I wonder if anybody would be interested!?

”Wer eine Reise macht, hat etwas zu erzahlen” and my story is that Australia is the oldest continent in the world and has its own ecological system, carefully avoiding imports of animals and plants. If you try you might end up in jail!

New Zealand has very much the same background but completely unique ecology. No snakes, no big animals, no spiders. The landscape looks like a mix of  Scotland and Sweden.

People in both countries are rather cynical on how they have been used in other peoples wars for hundreds of years. They were in World Wars I and II, in the Korean war,  the Vietnam war and are now in Iraq and Afghanistan! They definitely have done and do more than anybody could ask. ”But we dont like the British to take command over our troops!!”

And people seem to be  much more objective and sensible when it comes to the Ghaza conflict and similar international problems. Now and then I surf  to Swedish newspapers, who  sound enormously biased compared to all others except the arabs themselves; anti Israel, pro Hamas. The Swedish debate actually seems less intelligent and more socialistic. Tools of the Talibans, or?!

Anyhow the world does not think as the Swedes. And they have no Mona Sahlin pictured next to the flag of Hamas.  Is Olof Palme back in the streets of Stockholm?

Finally: How dare these foreigners make sensible comments on the international situation without asking for Aftonbladets approval?!

Ian in Hong Kong, Jan. 12, 2008


Kriget i Kongo

december 15, 2008

Det har nu mördats så pass många miljoner i stamstriderna i Kongo att SVT uppmärksammar saken. Ibland.

The Economist skriver ” Battered by vying armies, local militias, invading neighbours and looted for its mineral deposits and divided between rival ethnic groups, it is now vulnerable to a dissident Tutsi general, Laurent Nkunda, who in turn has close links with Rwanda…”

Tidskriften konstaterar att detta förfärliga krig redan är den största och dyraste FN-operationen på vår planet! Miljontals döda men ingen lösning i sikte. FN skickar ytterligare 3000 soldater, men har egentligen inget hopp ….

Detta är nästan omöjligt att förstå situationen utan att ha tillgång till The Econiomists videographic:

www.economist.com/audiovideo


SIDA+SVENSKA KYRKAN+DAGENS EKO = CYNISMENS SEGER!

december 8, 2008

Svenska kyrkan har en underavdelning som heter Diakonia. Det låter vackert och nästan högkyrkligt. Men det är förfärande.

Diakonia får höga miljonbelopp från SIDA, dvs. från oss skattebetalare, för att driva en sällsamt naiv och hittills icke kritiserad verksamhet för palestiniernas sak. I enlighet med den gamla jesuitiska kyrkotraditionen ska Ändamålet helga medlen. På skattebetalarnas bekostnad skickas företrädesvis mycket unga och oerfarna vänstersinnade s.k. idealister till Israel och främst till Västbanken för att attackera allt som är judiskt och israeliskt. Sak samma vad som händer med palestinierna. Om de blir arbetslösa, vad spelar det för roll, bara en busslast naivister får härja fritt och förverkliga sig själva. På vår bekostnad.

I sammanfattning: Svenska kyrkan tipsar Sveriges Radio att skicka Dagens Eko till Västbanken. Dagens Eko – den pålitligaste vänstergrenen av detta public service (?!) bolag – hittar en fabrik som ägs av Assa Abloy (tillverkar låssystem), lyckas skrämma detta svenska företag, som stänger sin fabrik och flyttar bort den från Västbanken. Resultat: Ett par hundra arbetslösa palestinier och ett allmänt sus av beundran i Sverige, när Dagens Eko publicerar sin seger (givetvis utan nämnande av konsekvenserna).

Uppmuntrad av denna framgång sätter Diakonia och Dagens Eko igång nästa projekt: En fabrik som i alla tänkbara framtida scenarior ligger inom Israels gränser. Där fanns utöver ett stort antal palestinier också ca. 40 flyjtingar från Darfur. ”På dom bara, lägg ner fabriken!!” Nu blev det inte så. Det bolaget stod på sig, påpekade att det aldrig brutit mot internationella konventioner, bjöd in Dagens Eko (som givetvis inte vågade se sanningen i vitögat) och försökte få sin mening framförd. Vilket givetvis förnekades dem. Dagens Eko berättar bara det som passar…dem.

Mina vänner till höger och vänster, detta är ett exempel på svensk U-hjälp, tillsammans med svenska media. Förfärande, destruktiv, men aldrig kritiserad.

Och till Svenska Skenheliga Kyrkan säger jag som min vän Alf Svensson: ”Nä män Herre Gud i Jösse namen, amen!”

Nu kan ni lika gärna ta ner skylten. Det är ändå ingen kyrka, bara en vänsterorganisation med en salig röra av bisarra feminister och kvinnan-tige-i-församlingen kufar.

Och jag som kan nästan alla gamla psalmer och gått i kykan cirka 2000 gånger. Det har nog inte  Biskop Krook!! Eller dagens ärkebiskop Wejerud, eller hans företrädare K-G Hammar för den delen.