Kina – ett land för fler än Göran Persson

mars 26, 2010

Ni minns väl att Göran Persson var imponerad av Kinas ledarskap och balans. Aj-aj-aj han hade glömt varifrån han kom.  Han skulle ha lärt kineserna hur man utvecklar ett land. Och inte tvärtom.

Idag lärde jag mig några saker om Kina, inom kort världens dominerande ekonomi.

Kina har en fordran på USA av 1.600 miljarder dollar. Om man så vill, kan man påstå att Kina äger en stor del av USA.

Kinas politiska makt ligger hos en grupp på nio personer, som samtliga är högutbildade. Åtta av dessa nio är civilingenjörer. Inga drop outs eller socionomer där inte!

Kina satsar 300 miljarder dollar på snabbtåg. Jämför Obamas satsning(?) av 8 miljarder.

Kina bygger 4.500 km motorväg varje år.

Kina har 150 nya kärnkraftverk i pipelinen.

20 miljoner kineser flyttar från landsbygd till storstäder varje år.

Kina tillverkar fler bilar än Japan och fler än USA.

Kina får 60 miljoner nya mobilabonnenter varje år.

Shanghai siktar på att bli världens finanscentrum inom tio år.

Den kinesiska valutan är grovt undervärderad.

Visst är dessa intressanta fakta? Några enkla reflexioner.

– Antag att Sverige under något år fick styras av Kinas ledningsgrupp, de högutbildade ingenjörerna. Vad skulle de göra med ledningen för SJ, Banverket, Vägverket och Gatukontoret?! Vad skulle de säga om den svenska energipolitiken? Hur många kärnkraftverk skulle de bygga? Skulle de lämna fyra älvar outbyggda på grund av ett femtio år gammalt politiskt beslut? Skulle någon i Sveriges Riksdag förstå någonting av kinesernas åtgärdsprogram?


SJ, SJ GAMLE VÄN. TRÅKIGT ATT DU LEVER ÄN!

februari 28, 2010

 

Europeiska järnvägsorganisationen CER:s rapport visar att Sverige hamnar på näst sista resp. sista plats av de 15 mest jämförbara EU-länderna, när det gäller löpande underhåll och reinvesteringar av våra spår. Och inte hamnar vi mycket högre, om man jämför med alla 27 medlemsländerna. Detta tillkännager SJ:s ordförande Ulf Adelsohn i dagens SvD. Han ber de resande om ursäkt för allt oursäktligt schabbel som utmärkt SJ och det medskyldiga Banverket.

Adelsohn konstaterar också att ”det här har misskötts i decennier”. Jag undrar vad SJ-ordföranden och verkställande direktörer, kommunikationsministrar  m.fl.(Adelsohn var själv en sådan!) har svarat på kritiken under dessa decennier. Det vet vi alla utan att behöva slå i hävderna.

Dagens järnvägsspår är i princip 140 år gamla och mellan Stockholms Central och Slussen passerar idag 500 tåg mot 10 tåg annu dazumal. Det kan alltså konstateras att vi i Sverige är mycket duktiga på att tillverka stål. Och lika dåliga på att underhålla järnvägar.

PS.  Jag hörde en kort kommentar från den kvinna som av okänt skäl utnämnts till chef för Banverket. Jag hade svårt att tro mina öron. Reportern också, som barmhärtigt avbröt intervjun…DS


Vindkraften dessutom hälsovådlig!?

maj 11, 2009

Halva  jordklotet ska tydligen täckas av vindsnurror. Investeringarna skulle inte bli av utan jättelika politiska subventioner. Vindkraftens kostnader ligger nämligen långt över dagens höga elpriser. Ändå ska vindkraften in! Ingen politiker vågar säga något annat. Sen må han heta Reinfeldt eller Obama.

Den politiska religionen styr! Nåväl; utöver den obefintliga ekonomin och utöver det uppenbara alternativet att bygga ut vattenkraften, har man nu funnit att skogar av dessa höga vindsnurror avger ett lågfrekvent buller, som beskrivs som ett dovt rytmiskt malande, ungefär som ett oändligt långt godståg som passerar långt borta. Sådana ljudfrekvenser är så gott som omöjliga att isolera sig ifrån och utgör en hälsorisk för befolkningen.

Förhållandet har utretts av tyska institutet för riskbedömning, tyska hälsoministeriet m.fl.

– Vad vi gör?!

– Beslutar att bygga fler vindkraftverk, förstås!  Genom att förstöra miljön med tio tusentals vindsnurror kan denna sanslösa kraftkälla komma att leverera  två (2) procent av vårt elkraftsbehov. Man tar sig för pannan. Besluten tas av poilitiker, som kan lika litet i denna fråga som i andra tekniska och vetenskapliga frågor. Och allmänheten som inte får fakta i målet tycker förstås att det låter fint att ta kraft ur vinden.

Under tiden kan världen lugnt gå under. Vi menar ju ändå väl med vårt munväder.


Krig – bra för fisken!

januari 18, 2009

Den våldsamt expanderande fiskerinäringen har snart fiskat bort de stora fiskarna ( allt från haj till torsk) och stört ekobalansen i haven. Problemet är allvarligt.

Jag läste om detta i en internationell tidskrift, där man också påpekade att det bästa som hänt för fisken och fisket på 70 år var andra världskriget!!

Ingen vågade sig nämligen ut och fiska.  Av rädsla för andra sjöodjur! 

Naturen återhämtade sig under kriget och fisket blev hur bra som helst när krigsfartygen skrotades.

Men berätta inte det för försvarsministern!


Kina. Håll i er!!

januari 17, 2009

Under en veckas tid gjorde vi en serie industribesök i Kina. Startpunkt Hong Kong. På motorvägar, där vi ibland körde på fel vägbana om det var för trångt på den riktiga!!

Bil-, pappers-, mobil-, fastighets- handverktygs-, damsko- m.fl. industrier. Imponerande och överväldigande, men också känsliga för konjunkturen i väst.  Under senaste veckorna hade i denna lilla del av Kina 68.000 fabriker stängts!! Fabrik betyder allt från mycket små till mycket stora och räknat på det sättet finns det ca. 500.000 fabriker i Guan Dong området.

Nåväl, det blir hundra tusentals arbetslösa, som omgående bussas hem för att inte få för sig att starta upplopp. Huvudparten är ogifta unga män och kvinnor, som bor, äter och jobbar på fabriksområdena. Arbetstiden har sänkts till 59 timmar i veckan berättade man på ett ställe…. Vi räknade ut att arbetskostnaden för de lyxigaste damskorna (Prada osv.) var ca. 10 kronor paret. Utförsäljningspris i västvärlden 1.500 till 4.000 SEK. Hoppsan!

Månadslönen  ligger i regel under motsvarande 1.000 SEK och kommer arbetarna efter tre års arbete hem till byn med hälften kvar, blir de byns rikaste!

I alla de bolag som vi besökte hade man ändrat policy i oktober 2008. Investeringsstopp, men – betonade man – egentligen bara en senareläggning av investeringarna. Flera av fabrikerna var helt baserade på export.

Den bilindustri vi såg tillverkade både BMW och Mercedes. Fast de hette något annat – ofta uttalsmässigt liknande. (Varför utveckla nya bilar när det finns färdiga modeller att kopiera?!)

Sista dagen i Kina kunde jag läsa meddelandet att Kina nu passerat Tyskland och blivit världens tredje största ekonomi. Sanningen torde dock vara att ekonomin är minst tre gånger större än dessa officiella siffror. Förklaringen är att deras valuta  har tre gånger större köpkraft. 60% av USA:s ekonomi ansåg en del vara ett mer realistiskt mått! Och stort kommer att bli större…. Officiell tillväxt 8 % per år, men den är i regel betydligt större än så.

1.300 miljoner människor bor i Kina, varav 800 miljoner på landsbygden. Ca 25 miljoner flyttar årligen in till städerna. Hela Nordens befolkning….

Fabriker, städer, vägar, flygplatser, gator och torg är betydligt renare än i Sverige, som för övrigt framstår som vämjeligt i detta avseende. (Finns det skitigare flygplats i världen än Arlanda så har jag i alla fall inte besökt den! Och Stockholms gator…)

Nyckelorden i Kina verkar vara balans och stabilitet. Att det årligen sker  tusentals uppror – små och halvstora – tycks regimen se som pysande säkerhetsventiler, som kan repareras genom att byta ut/fängsla skyldiga småpåvar.

Folkets kunskaper i engelska kan exemplifieras av följande avskedsord:

– Thank you very much for your excellent service and have a nice day!

– No thank you very much! (sagt med ett rart och vänligt leende)

Den som besöker Kina förstår att Göran Persson var imponerad.