Vem äger media och vem har rätt till ordet?

april 18, 2010

Det sägs att 80% av medierna ägs av borgerliga sympatisörer (vari uppenbarligen även inräknas de som sympatiserar med arbetarpartiet Moderaterna).

Andra undersökningar har avslöjat att 80 % av de anställda journalisterna starkt sympatiserar med den röd-gröna röran.

Slutsatsen blir att bägge de politiska blocken kan anklaga den andra sidan för att kontrollera 80% av media! Av dem som skriver, väljer bilder och rubriker i DN skulle alltså minst 80% vara vänsterjournalister. Det låter ju sannolikt.

Om 5 månade är det val. Innan dess har ni fått erfara hur journalisterna skakar av sig sin låtsas-objektivitet och blir ”politiker med rätt att skriva”. Vid alltför grova övertramp kommer man EFTER valet att beklaga att så skedde i stridens hetta, ”men nu ska vi se framåt…”

Situationen är alltså den gamla vanliga? Nja, läsare, tänkare, väljare, bloggare, som förr kunde censureras från insändar- och debattsidor, tar sig själva fram i ljuset. Internet och det fria ordet är impopulära hos många maktfullkomliga grupperingar. ”Och nu tycks de ockupera insändarsidor, bomba hemsidor, tränga bort andras (de etablerades?!) åsikter i nättidningarna.”, hör jag från herrskapen som anser sig ha evigt tolkningsföreträde. Väljare som kan skriva – usch så obehagligt!

Samtidigt står de på vingliga ben vid Pressklubbens möten och bedyrar att ”jag bekämpar Dina åsikter men kan gå i döden för att Du ska få framföra dem” . Undrar om de inte glömt ett ”inte” i det citatet?!


U-hjälpen, försvaret och värnplikten.

april 10, 2010

Sverige anslår ca 40 miljarder svenska kronor för bistånd till andra länder. Jättelika poster allokeras (i regel 100-tals miljoner) till land efter land. Eller snarare regering efter regering. Många av mottagarländerna får över hälften av sin budget finansierad med sådan socialhjälp. Ändå har mottagarna nästa utan undantag kvar sina problem trots alla miljarder. I många fall har problemen förvärrats, vilket alla som intresserat sig för Afrika vet. En vitbok om vad Sverige gjort för svarta Afrika skulle bli en rysare. Så den lär dröja. Alla partier är ju överens om U-hjälpen…

Sverige anslår ungefär samma belopp till Försvaret, som idag är starkare i Afganistan än på Gotland. Insatsen i Afganistan är en sorts U-hjälp i militär form.

Sverige är i full färd med att ta bort värnplikten. De fullvuxna läsarna vet att värnplikten var en uppskattad övergång från skolan till livet. Den bidrog också till att uppfostra ungdomarna. (Jag vet att ordet uppfostra inte är  korrekt idag, när så få av debattörerna och politikerna är …. uppfostrade!). I Tomhylsans Sverige drivs den militära utvecklingen av fd pacifister och vapenvägrare, men även sådana personer borde kunna följa nedanstående resonemang.

*  Vi så att säga buntar ihop försvaret, värnplikten och U-hjälpen och satsar på Katastrofbrigader (eller Biståndsbrigader för att behaga biståndsmaffian).

*  De värnpliktiga, både  män och kvinnor i god demokratisk och genusperspektivistisk(!) ordning, utbildas till experter på operationer i svårast tänkbara miljöer. Den allmänna värnplikten består av 15 månaders grundutbildning samt återkommande repetitionsövningar/utryckningar. Tillämpad i dagsläget hade Sverige haft hjälparbetande soldater på plats i Haiti  något dygn efter jordbävningen.

* Antalet stamanställda ökas, vilket blir en konsekvens av själva uppdraget.

*  Svensk U-hjälp ändras i grunden. Och effektiviseras i enorm omfattning. Vi bidrar inte längre till korruption, vapen till barnsoldater och annat elände. Vi sätter däremot in hjälpen – snabbt och professionellt –  där den behövs mest.

* Och finansieringen finns från början! 

* Ungdomsarbetslösheten försvinner och håglösa dagdrivare blir motiverade kosmopoliter!

* Mottagare av denna sorts bistånd blir inte diktatorer, halvkorrumperade organisationer och liknande, utan människor i nöd, var de än befinner sig.

*  I ett större perspektiv borde FN givetvis ha egna katastrofbrigader.

Är ni med?


TV-journalisterna kommer att avslöja sig själva

april 10, 2010

Lars Adaktusson är en av de bästa och mest pålästa av våra programledare. Tyvärr ses han inte av så många, eftersom TV 8 inte kommit loss än. Denne i regel omdömesgille journalist kunde tydligen inte hålla emot de påtryckare som ville att han skulle ta några skamgrepp på Jimmie Åkesson i förra veckans ”Angeläget med Adaktusson”. Så t.ex. hade han bett några ekonomer sätta pengar på SD:s politiska program. Jag läste den s.k. utredningen, som var minst sagt förbryllande och tydligt vinklad i sitt uppsåt. (Ex: Den största delen av nettounderskottet berodde på Allmän Värnplikt för kvinnor och män…?!).  Adaktusson låtsades dessutom vara upprörd över att SD inte hade en utarbetad budget för Sverige, väl medeveten om att INGET av de etablerade partierna eller grupperingarna kommit med ett sådant dokument!

Nu inställer sig den fråga som både TV 8 och de etablerade partierna vill slippa: – Du kommer i rättvisans namn givetvis att göra samma sorts analys av Miljöpartiets program (inte de röd-gröna kompromisserna utan just MP:s program), på samma sätt som ni gjorde med SD. Och utan att låta språkrören läsa utredningen i förväg.

En sådan analys skulle visa att de av oss som inte hade frusit ihjäl i vintras, idag skulle leva i ett fattigt och besynnerligt land utan respekt från omvärlden.  Alltså kommer analysen inte att göras. Sådana är journalistikens akrobater. Häpp!


SJ, SJ GAMLE VÄN. TRÅKIGT ATT DU LEVER ÄN!

februari 28, 2010

 

Europeiska järnvägsorganisationen CER:s rapport visar att Sverige hamnar på näst sista resp. sista plats av de 15 mest jämförbara EU-länderna, när det gäller löpande underhåll och reinvesteringar av våra spår. Och inte hamnar vi mycket högre, om man jämför med alla 27 medlemsländerna. Detta tillkännager SJ:s ordförande Ulf Adelsohn i dagens SvD. Han ber de resande om ursäkt för allt oursäktligt schabbel som utmärkt SJ och det medskyldiga Banverket.

Adelsohn konstaterar också att ”det här har misskötts i decennier”. Jag undrar vad SJ-ordföranden och verkställande direktörer, kommunikationsministrar  m.fl.(Adelsohn var själv en sådan!) har svarat på kritiken under dessa decennier. Det vet vi alla utan att behöva slå i hävderna.

Dagens järnvägsspår är i princip 140 år gamla och mellan Stockholms Central och Slussen passerar idag 500 tåg mot 10 tåg annu dazumal. Det kan alltså konstateras att vi i Sverige är mycket duktiga på att tillverka stål. Och lika dåliga på att underhålla järnvägar.

PS.  Jag hörde en kort kommentar från den kvinna som av okänt skäl utnämnts till chef för Banverket. Jag hade svårt att tro mina öron. Reportern också, som barmhärtigt avbröt intervjun…DS


DU GAMLA DU FRIA, DU KVOTERADE FOLK…

februari 28, 2010

Kom ihåg att socialdemokraterna vill ha rätten att tillsammans med kommunisten Ohly bestämma hur ni ska fördela föräldraledigheten. Kvotering är ordet som alltid används när klåfingriga politiker ska öka sin kontroll över den menlösa menighet, som låter det ske och t.o.m. påstås ge den sitt stöd. De röd-gröna leder ju i opinionsmätningarna! Trots att andra mätningar visar att en tydlig majoritet är EMOT kvoteringen. God morgon svenska folk! Eller var det God Natt!?

Att S dessutom vill ta bort skattelättnaderna för hushållsnära tjänster, som de föraktfullt kallar pigavdrag, är en annan inblandning i våra privatliv, som borde minska S-populariteten! Den på detta nedlåtande sätt förolämpade städpersonalen lär inte rösta på S, men det är ju inte från arbetare detta f.d. arbetarparti får sina röster. (Liza Marklund är tusen gånger viktigare för Mona Sahlin, kan jag tänka).

PS. Jag undrar hur stor den svenska avundsjukan är som politisk maktfaktor, men det är en fråga som kommer att passa bra något senare i årets valrörelse. DS


Soff-talibanerna lever än!

februari 20, 2010

För några dagar sedan blev det debatt i Sörmlands Nyheter, en tidning som påstår sig ha centerpartistiska värderingar, men vars ledarsida har tagits över av en av rödvinsvänsterns ofelbara (Westerberg har heller aldrig gjort fel!) krönikörer. Vad det handlade om framgår av min kommentar, som infördes i sin helhet men givetvis följd av en ”jag tar alltid sista ordet” kommentar av Pettersson själv. Den gick ut på att han i alla lägen skulle föredra Westerberg före mig och att det var mest synd om svenskar med utländska efternamn. Rödvinshumor! De har alltid haft svårt för mitt efternamn.Centervärderad rasism?! Nåväl här är mitt inlägg!

”I sin krönika i SN tillkännager Lars O Pettersson sin devota respekt för Bengt Westerbergs ideologiska kompass. Orsaken och det yttersta beviset uppges vara ” hans civilkurage i den högre politiska skolan” när att han rester sig ur soffan och lämnade TV-studion, när jag kom in på valnatten 1991! Det finns tusentals gånger tusentals person som tvärtom menar att Westerberg förolämpade väljarna, var en dålig förlorare m.m. som inte lämpar sig för tryck!

Men givetvis kan Pettersson driva sina resonemang hur han vill. Det vore dock bra om han läste ett litet kapitel i min senaste bok Rebellerna där BW:s politiska liv beskrivs på ett mera allsidigt sätt.

De dagsaktuella frågorna är av annan sort.

–         Är det rätt och riktigt att en person med dubbla och väl tilltagna riksdags- och statsrådspensioner ska ha ytterligare 75.0000 kronor i månaden för hedersuppdraget att vara ordförande i Röda Korset. Eller är det ännu ett bevis på hur svenska yrkespolitiker ser mer till egen vinning än till sitt självklara uppdrag att föregå med gott exempel? Min egen slutsats är att det är synd om Westerberg. (Urspr. August Strindberg)

–         I andra länder hade det varit en självklarhet att ordföranden avgår för att rädda organisationens anseende. Bryr sig inte styrelsen om hur det går för RK??

–         Är det rätt att ge politiker uppdrag som ”tack för senast”? Det var inte kompetensen som styrde valet av ordf. i RK.

 Till sist en liten observation: Krönikör Pettersson tycker att det är beundransvärt när någon reser sig och går för att jag kommer in i rummet. Låter som en förolämpning, tycker jag. Men det gäller att passa sig; Om jag hade sträckt fram handen och Westerberg – på talibanmanèr – inte tagit den hade han fått ytterligare 60.000 kronor av Tingsrätten (enligt färsk modell), men det är så dags att tänka på det nu! Det är synd om svenskarna.

Ian Wachtmeister”


Förolämpning belönas i landet utan ledning

februari 12, 2010

En muslimsk man stämmer en svensk myndighet för att han inte i lugn och ro fick förolämpa en kvinna genom att vägra ta hennes framsträckta hand. Han belönas för denna oförskämdhet med 60 tusen svenska kronor av en Tingsrätt m/kafferep.

–          Var är folkstormen?

–          Var är det demokratiska ledarskapet som talar om hur det går till i vårt land?

–          Var är Sverige?!

(Nästa gång kommer en person från en kultur där man spottar varandra i ansiktet. Och ?!?)

Min allvarliga fråga är om det inte finns några gränser alls för den svenska flatheten.

Eller håller Sverige på att läggas ner av flathetens apostlar i politisk ledning och media.


Spännande experiment: Satsa på sanningen!

januari 11, 2010

Hej alla journalister och ni andra!

Jag var utomlands kring nyår och mina  synpunkter på lämpliga nyårslöften är därför aningen försenade.

  1. Journalister uppmanas att ständigt pröva sina alster mot devisen ”Detta är sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen! So help med God/Muhammed.”. Jag är medveten om att tidningarna därigenom blir tunnare, men då gör ni samtidigt en insats för miljön!
  2. Läsarna uppmanas  att vara extra vaksamma  när ett politiskt mantra upprepas gång på gång. Exempel ”Kodioxiden förorsakar global uppvärmning”, eller”Mona Sahlin håller på att bli statsminister i Sverige” trots att nästan ingen tror att hon skulle klara jobbet. Eller ”Miljöpartiet har fått rätt i sin energipolitik”, som i själva verket skulle spoliera allt välstånd i landet. Förnyelsebar energi, vindsnurrar och energiskogar löser inga problem i en värld där 7 miljarder människor bor. Det är drömmar, men då ska de beskrivas som just det. Inte som fakta!
  3. Alla ombedes beakta hur Kina skulle klara sin snabba utveckling, om deras politiker varit socionomer, drop-outs från högskolor, redaktörer och nykterhetsadministratörer? Åtta av tio i den översta ledningen i Kina är tekniker med minst Civilingenjörs utbildning. De begriper varför värmepannan inte funkar. De inser att forskning och utveckling i ännu mer avancerad teknik är en förutsättning för människors samvaro på jorden, såvida vi inte ska tillbaka till stenåldern med en befolkning i världen på 10% av nuvarande (ca 700miljoner personer).

     Gott Nytt ÅR – men tänk efter före.


Ockupation eller invandring? Assimilering eller isolering? Vad vilja muslimerna i Sverige?

december 7, 2009

Jag har just skickat ett manus i denna fråga till Newsmill.

Det är en väldig skillnad på en A. grupp invandrare som respekterar vårt land och vill bygga sin framtid och göra rätt för sig här och B. en grupp som kommit för att tala om för oss vad som ska gälla här. Och som alls inte tänkt anpassa sig till den svenska kulturen. Kontrasten är en mycket tydlig,  men döljs ändå i debatten.

Jag betvivlar att Islam-kramarana kommer att kunna fortsätta i skydd av den svenska mesigheten. Debatten är på väg att bli .. just debatt. Det är verkligen på tiden! Nu återstår att se om man t.o.m. slutar med att kalla sina kritiker för rasister eller värre. Det vore ett stort steg i rätt riktning.

Och tänk på att det  inte går  att analysera nutiden utan att känna historien!


Genusperspektiv värre än svininfluensa

november 18, 2009

Politiker och politiska medier lever av och på överdrifter. Hetsa upp allmänheten, så kanske den inte märker att det mesta är okvalificerat nonsen!

Med ljus och lykta letar man idag efter döda som kan ha haft svininfluensa, vilken hittills skördat FÄRRE offer än vanliga influensor under de senaste åren. Man merkt die Absicht und wird verstimmt! (skulle Frau Merkel kunna ha sagt). Så har vi det andra gänget som seglar bort mot solnedgången  med i stort sett samtliga demokratiskt valda regeringschefer ombord: Koldioxid och undergångsmaffian, som verkar ha hunnit före sig själva och redan fått värmeslag. Jag har sagt det förut och det kommer alltid att gälla: Passa er när alla politiker har samma åsikt och kör mot samma samma mål. Då barkar det garanterat år h-e utan att en enda av dem hoppar av båten. Arma värld!

Se upp! Vid horisonten dyker nästa upp! Den blårosa vågen med ett myller av okunniga personer som titulerar sig forskare, genusforskare. De tjänar stora pengar på att förfäras av att pojkar leker med bilar och vill ha blå kläder (gör de?). Eller att riktiga forskare har fler män än kvinnor bland sina forskarreferenser. Det ska var lika många, vare sig de finns eller inte. det förstår ni väl!?

Årets Rebell Tanja Bergkvist har gjort ett föredömligt arbete för att börja avslöja vad det är som sker i det som synes ske, Se hennes blogg! Låt mig ta ett par siffror. Genusperspektivet på kriget mot terrorismen  fick 56.700 för att undersöka om Bin Laden lekte med dockor som liten (sorry, jag kunde inte låta bli! ). Biologi, sexualitet, kön och ras i SVT:s naturprogram fick 1.7 miljoner kronor. Ni skulle bli ännu tröttare om ni läste detaljanvisningarna.                                                                        Och för att få bort kritiken mot den systematiska dårskapen anslås 10,8 miljoner kronor för att ”spänningar och motsättningar ska tas på allvar..vi vill skapa överskridande möten…, ty utan att natur/kultur/-distinktionen utmanas hotas genusvetenskapens framtida utveckling” Vad skönt det vore!

Och hur har dessa varelser skapats, genusperspektivisterna? Av sig själva, men med Dina och mina pengar!! Ingenstans har det blivit lättare att utan akademisk skolning och med en ryggsäck full av förutfattade meningar skaffa sig anslag, stipendier, statliga utredningsuppdrag, professorstitlar mm Men varför protesterar ingen? Av rädsla att bli kallad gammalmodig, mansgris, hemmafru m.fl aktuella skällsord?! Av likgiltighet eller opputinism (”man kanske skulle satsa själv – det verkar lätt ..”)

Men så kommer tsunamivågen, Sveriges kommuner och landsting med fler antställda än några företag på sina resp. orter. Där ska stöten sättas in för HUNDRATALS MILJONER KRONOR.  deras verksamhet ska granskas ur genusperspektiv.  De är redan i full gång. Ett problem har visat sig vara föräldrar som inte vet bättre. Orwells bok 1984 är ju inget mot detta. Och denna vänskapskorruption får kosta precis hur mycket som helst. Man är redan i full gång med att blanda leksaker (och slå pojkar på fingrarna om de plockar fram en bil…). det hela är så obegåvat flummigt att det inte ens är roligt!!

Som sagt: Läs på Tanjas Blogg! Ni kommer inte ett tro era ögon. Detta kan i sin tur bero på att ni som små flickor såg världen genom rosafärgade glasögon., vilket borde utforskas för så där 15 miljoner kronor, eller hur? Och mörka solglasögon döljer troligen en rasist. Eller antirasist, vilket beror på hur man ser det.