Alla är sjuka!

Äntligen har den svenska gåtan fått sin lösning. Svaret på frågan om vilka som är sjuka i Sverige, är… ALLA!

Nyligen slog SvD upp Blyghet som en sjuka som måste utforskas. Blyghetsforskare kan plocka bidrag på samma sätt som genusperspektivisterna! Jag undrar hur många hundra miljoner de blyga svenska skattebetalarna ska slanta upp under stridsropet ”Var inte blyg!!”?! Bidragstagarna har aldrig varit blyga, men det finns vanligt anständigt folk som inte förhäver sig, är modesta i sitt uttryckssätt, artiga mot sina medmänniskor och allmänt trevligt blyga. Ni hör ju själva DE MÅSTE VARA SJUKA och måste sjukskrivas. 

När de blyga har sjukskrivits, hittar vi de friska svenskarna bland fotbollshuliganer, Gapiga, okunniga, ohyfsade men FRISKA (= oblyga), förstår ni väl.

Idag fick jag slita upp ett sånt där fiffigt kuvert från Försäkringskassan. Jag tänkte att de kanske ville höja min pension, men det viktiga meddelandet som gått ut i miljonupplaga och kostat lika många miljoner kronor gånger 5, var att nu ska det bli lättare att sjukanmäla Dig själv och andra på webben. Då blir det ännu färre friska kvar.

– Äntligen, skulle Gert Fylking ha utropat.

PS. Såg i bladet att bärande av hatt (det har ökat vilket oroar sjalvänstern) bör utforskas. Givetvis! Ännu ett område för genusperspektivisterna. Herrhattar ska dessutom givetvis se ut som damhattar och bäras av damer, (så det jämnar ut sig till sist!). Vad är det för konjunktur som råder idag? Den verkar låg. DS

Annonser

84 Responses to Alla är sjuka!

 1. Visionären skriver:

  Av vissa uttalanden i vänstermedia att döma (varmed jag inräknar bl.a. AB, Sexpressen, TV4 och självklart också SvT) är svenskens högsta önskan att få gå sjukskriven livet ut. Att födas sjuk och att dö sjuk tycks ha blivit normen i det uppochnedvända kungariket Sverige, det anses sjukligt att känna sig frisk.

  V

 2. demokratbloggen skriver:

  Anmäl dig gärna hos Sverigedemokraterna (Googla Sverigedemokraterna) och erbjud dig att dela ut valsedlar, respektive kolla på platser där man kan förtidsrösta att valsedlarna inte har plockats bort.

  Eller helt enkelt anmäl direkt när du inte själv hittar Sverigedemokraternas valsedlar när du ska rösta. Då är det valfusk och straffbart. Det får inte förekomma valfusk i en demokrati. Men man kan å andra sidan misstänka att Sverige inte är helt och fullt ut demokratiskt, eller hur, efter att ha sett videorna?

  http://demokratbloggen.wordpress.com/

 3. soli01 skriver:

  Jag tror att svenskarna kommer att bli ett friskt folk. Just nu är det många som ryar och visst har omläggningar och olika förändringar alltid barnsjukdomar. De kommer säkert att bli åtgärdade och slutresultatet kanske blir att vi blivit friskare. 🙂
  Jag är mera otimistisk än bloggaren därvidlag.
  Vad tusan är genusperspektiv för en otrolig uppfinning?

 4. Carl Norberg skriver:

  Genus perspektiv är en Sykes-Picot modell för maktutövning.

  Det skapar en gruppindelning som är den största möjliga hos mänskligheten vilket i princip är hälften, alltså indelningen i kön för att skapa kamp emellan könen.

 5. soli01 skriver:

  Men är inte inriktingen att det ska ske ett utslätande. 🙂

 6. Carl Norberg skriver:

  Inriktningen på metodiken att härska genom söndring, ett utslätande?

  Du menar kanske att den totala kampen blir ett utslättande i sig, när allt övergår till kamp.

  Ja det kan man ju säga i så fall, men det är väl i så fall det ultimata paradigmet för maktutövandet.

 7. Carl Norberg skriver:

  Kanske lite som forntida fältslag där generalerna i princip kunde stå sida vid sida på en kulle under fredliga former, medan de stridande enheteterna slogs för sina liv på slagfältet nedanför.

 8. Carl Norberg skriver:

  Man kan ju lugnt säga att det tog misstänkt lång tid för militärtaktiken att börja slå emot mjukdelarna av förbanden för att nå effekter.

  Många generaler trivdes nog rätt bra med att inte vara utsatta för diversionsmanövrar emot stabs och UH förbanden, och i stället låta all blodspillan drabba de reguljära skytte och kavalleriförbanden, så det kan nog inte ses som något lustigt resultat av slumpen att äran kom in i bilden som kuliss för att bevara en taktik som inte hade ett dyft med att man ville vinna.

  Emellanåt så kom det väl någon pragmatiskt sinnad general emellan, vilken inte sällan visade sig vara en fritänkare som givetvis var i det närmaste oduglig på de militära skolorna, och som i krigets verklighet fattade beslut för att vinna striden och kriget, och inte enbart såg till den ställda uppgiften. Dessa har inte sällan genom historien beskrivits som stora hjältar som förmått förändra historien.

  Likafullt reagerar inte många på det omvända sambandet emellan den taktiska militära skolningens framgångar och effekterna av det praktiska genomförandet hos de stridande förbanden.

  Det är precis som alltid en fråga om att hålla individen isolerad avseende tillgänglig information för att kunna utöva makt.

 9. soli01 skriver:

  Vem har monopol på makten?
  De ”fältslag” som här åberopas synes märkliga och tarvar en närmare förklaring 🙂
  Gällde det generaler från motståndarlägret också – tro?

 10. Carl Norberg skriver:

  Ja det gällde då liksom nu individer som tillhörde makten, vilken som bekant inte alls har med lägertillhörigheten att göra.

  Utan som istället precis som alltd verkar för sin egen skulls fortlevnad, eller omskrivet den egna individuella nyttan.

 11. Kachina skriver:

  Jag hoppas att både Ian och Visionären vet skillnaden på ersättning och bidrag. Jag hoppas även att de känner tillståndet hos, enligt borgare, ”det friskaste folket i världen”, amerikanare och latinamerikanare.

  Jag hoppas även att de förstår innebörden i ordet massaker (utförda av socialt etablerade) och att ni även kan räkna tal med tre siffror.

  Hur vill vi ha det, som här eller om där?

  Hetsjakten mot sjuka är Sveriges förlängning av judeförföljelsen. Fuskare finns i fler läger än bland de sjukskrivna, så den där personförföljelsen är inget jag ställer upp på. Och,…..varför bara sjuka? När får vi se de giriga finansmännen gå hand i hand med den cancersjuke ner i rännstenen?

  Nej Ian, skall du göra mig förbannad, skall du ge dig på de försvarslösa som saknar både fysisk och psykisk motståndskraft.

 12. trannell skriver:

  Nu är Byskegubben ute och säljer billig dill igen.
  Hemkokt socialistisk dill!

 13. Kachina skriver:

  tranell

  Du vill inte leva i den värld du förespråkar, för där lever sådana som jag, totalt hänsynslös mot de instinktiva reptilerna.

 14. Carl Norberg skriver:

  De enda jag kan tänka mig att konkurrera med är konkurrensförespråkare, och då företrädesvis på den totalt oreglerade och öppna marknaden

 15. Kachina skriver:

  ”De enda jag kan tänka mig att konkurrera med är konkurrensförespråkare, och då företrädesvis på den totalt oreglerade och öppna marknaden”

  Det är precis detta som drömmare likt tranell inte tänker på, att alla möter en dag sin överman i konkurrensens slagfält.

  Till tranell säger jag om igen, att den sociala utvecklingen har INTE kommit till genom konkurrens, utan genom samarbete.

 16. trannell skriver:

  Byskebusen

  Det du kallar social utveckling är väl detta pampvälde som kommit till genom samarbete mellan LO och sossarna.
  Dylikt klapp-på-axel- korruption betackar jag mig för!

 17. trannell skriver:

  Från vanligtvis välunderrättat håll får jag just nu bekräftat att de kommentarer som Kachina och Carl Norberg förser denna blogg med, beräknas publiceras i bokform år 2010 (hösten).

  Bokens namn: ”Fablernas värld (del 2)”

  Författarpseudonymer: Ekorren och Gökungen

  Bokförlag: Socialistisk Front

  Behjälplig med ”spökskrivning”: Tant Helena

 18. Kachina skriver:

  tranell

  Social utveckling är det samhälle vi nu lever i. Menar du att sämhället borde ha utvecklats ur 1900- 1915 politiska och sociala medvetande.

  Det är bara att se på Latinamerika. Där fick den politiken fritt spelrum. Du ser resultatet. Vill du bo där? Skulle du klara dig i konkurrensen där? Om svaret är ja, bevisa det genom att flytta dit.

 19. Carl Norberg skriver:

  Jag påstå att tranan Ellens överlevnad på den fria konkurrensmarknaden skulle kunna mätas i mycket små tidsenheter.

 20. trannell skriver:

  Dom två trallande socialisterna Gökungen och Ekorren hyser sedvanlig respekt för kunnandet hos ickesocialister (obs ironi!).

  ”Vet bäst själv” är ett ordstäv som formats av den 3:e socialistinternationalen, där dessa båda gynnare deltog som förklädda spejare.

 21. Kachina skriver:

  tranell

  Jag tror jag skall återkomma snart med ett längre avsnitt baserat på Maffiahandboken, den fria konkurrensens Bibel.

 22. Carl Norberg skriver:

  Jag tror för övrigt inte att någon egentligen kan missa ironin i att tranan Ellen skulle besitta något som helst kunnande. Möjligtvis att någon av artighetsskäl anför annat.

  Det lilla anonyma och trånga tjänstemannakrypins unkna luft, där denna trana vistas dagligdags, har uppenbarligen tagit sin tribut i form av nedsatta förmågor.

  Och precis som Kachina beskriver så synes fåglarnas släktskap med reptilerna ibland väl påtagligt, och måhända är det därav som sammanblandningen med olika ornitologiska former kommer till uttryck.

 23. carlh skriver:

  Tranell o Norberg

  Man blir ju bara trött av era inlägg.

 24. Carl Norberg skriver:

  Jag ber sp mycket om ursäkt för att jag hemföll åt att beskriva i person istället för i sak.

  Jag skall bättra mig omgående.

 25. Kachina skriver:

  Ian och tranell

  Om ni bara visste vilka av Alliansens statliga avknoppningar till marknadsliberala aktiebolag som använder affärsmoralen som dörrmatta, skulle ni häpna. Kommunismen och Kapitalismen är och förblir sina likar.

  Vill vi verkligen leva i ett sådant samhälle?

  Eller kanske jag skulle säga i en sådan, svinfarm.

  Sömnen gör gott. Befriad i varje fall för några timmar.

 26. LatentEnergi skriver:

  Men vanföreställningar går att bota?
  Förbjuda religiösa partier är kanske fel väg. Det skulle missbrukas. Vi har redan den diskutabla 4% spärren. Det är kanske bättre att slopa religionsfriheten. Det skulle placera Sverige på kartan som ett framstegsland, eller som ett fundamentalistiskt ateistiskt land. Men då skulle kanske även sådant som liknar religion drabbas, t.ex. jultomten. Men att som nu tillåta spridandet av en psykisk åkomma skulle aldrig accepteras om det skedde via konserverad gröt. Men via kyrkor, friskolor, och samfund går det bra. Enda orsaken till att det accepteras är att de religiösa villfarelserna är så utbredda i Sverige och i världen.
  Att slopa religionsfriheten är kanske att ta i, men ett är säkert; det MÅSTE vara tillåtet att ifrågasätta religioner och få bemöta vanföreställningar!
  Förslag:
  Att vara troende borde kanske klassas som psykisk sjukdom av socialstyrelsen och därmed möjliggjöra för vård av de drabbade. Självmordsbombare är utan tvekan i behov av vård.

  (Ett litet problem.. Det skulle ju kunna finnas en ”gud”, det är bara det att dagens religioner och sagoberättare ännu inte funnit ”gud”? De har istället bara skrivit en massa sagoböcker, (som alltid har en makt-agenda.)

 27. solsburyhill skriver:

  På tal om sjukt, senaste skandalen i den globala klimatfarsen tar detta projekt till nya oanade höjder. Det verkar som om Tivoli fått konkurrens…

  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/08/copenhagen-climate-summit-disarray-danish-text

  http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/richardblack/2009/12/cop15_copenhagen_climate_summi_1.html

 28. Carl Norberg skriver:

  Allvarligt talat så tror jag att Fredrik Reinfeldt verkligen tror på det han sitter och säger just nu, han tror verkligen att det verkligen har skapats ett bättre skydd mot valutafinansiella kriser i och med de nya regleringarna!!!! Jag tror inte att han förstår att det är valutabildning emot skuld som motvärdebas i si…g själv, som är det grundläggande problemet i detta.

  Om inte en skuld skall förlora sitt värde så måste det existera en bakomliggande och tillräcklig återbetalningskapacitet.
  Om inte denna återbetalningsförmåga är tillräcklig, så kommer systemet ovillkorligen att haverera.

  Och idag kan man lugnt konstatera att den aggregerade återbetalningsförmågan i ekonomierna faller mycket dramatiskt på bred front.

 29. ollemunter skriver:

  Att det ska vara så jävla svårt att fatta sammanhanget, Staten ger bort en massa pengar på låg skatt och blir lurade av bankerna stup i ett, klart som fan att någon måste betala.

  Och vad är ”Kronisk trötthetssyndrom” för jäkla sjukdom? Eller ”Fibromyalgi” som alla verkar ha?

  Bara tråkigt att folk med riktiga sjukdommar ska trakasseras av regeringen lakejer, undantaget dom anställda på försäkringskassorna, som bara gör sitt jobb. Fyfan!

  Det gick bra så länge en och annan hög befattningshavare fick depression eller något annat påhittat, men när den stora massan kom med samma diagnos, satte försäkringskassorna stopp för påhittade sjukdommar.

  Javisst ja, så var det! 😆

 30. Anna skriver:

  Kachina och Norberg

  Hanne Kjöller ställer på ledarplats i DN en intressant fråga till era socialistiska och miljöpartistiska folkvalda.
  Ni kanske också vill svara, pls! Förespråkar ni, precis som era folkvalda fränder, obegränsad längd på sjukskrivningar?

  Hanne K frågade dem om den kvinnliga lärare som framträdde i gårdagens SvD och som varit sjukskriven för stress och värk i varierande grad under 12 år. Var det rimligt? Ja och nej, menade den socialistiska/miljöpartistiska trion. Ja, för att man ska kunna vara sjukskriven så länge man behöver. Nej, för att man måste fundera över vad arbetsgivaren gjort för att anpassa hennes arbete.

  Eller, menar jag, kan man fundera över om läraryrket är det bästa för en hyfsat ung människa som inte under tolv år klarar av att ens någon period arbeta heltid.
  Samt om inte vänstertrions önskan till en sjukförsäkring helt utan tidsgränser tar oss tillbaka till den vi en gång hade.

 31. ollemunter skriver:

  Med låg skatt menas, den skattesubvention alla som jobbar får och varför jag drog in bankerna i detta har jag ingen aning om.

  Naturligtvis är det också regeringen som tillsatt reglerna för de påhittade sjukdomarna, inte försäkringskassan.

 32. soli01 skriver:

  ollemunter- du verkar stressad och måste nog ”ta en toy”. 🙂 Att regeringen skulle hitta på olika namn på sjukdomar – det är för roligt. 🙂

 33. ollemunter skriver:

  soli01!

  Nä inte regeringen, men läkarvetenskapen har sedan 20 år bakåt i tiden, lyckats klura ut vad ”kronisk trötthetssyndrom” är för något, däremot inte sagt att det är en sjukdom. Det är ofta psykiskt sjuka människor, som får den beteckningnen, eftersom man inte kan sätta fingret på, vad dom egentligen lider av. Sen finns det ju en massa andra saker som spelar in, när en människa blir sjuk. För säkert tio år sedan, såg jag en affich på vägen, på den vårdcntral jag då besökte, att det ”var tillåtet att vara lite ledsen” viket då anspelade på att man inte var riktigt frisk och kunde bli sjukskriven, om så var fallet, ifall man kände sig nere, när någon nära anhörig gått bort, eller så. Den affichen finns inte längre kvar idag, om att det skulle vara tillåtet att vara ledsen och deprimerad.

  Så regeringen har inte hittat på några sjukdommar, men att det finns en massa konstiga beteckninga på olika tillstånd hos sjuka, är ju något som bara ökat.

  Det var så jag menade. 😆

 34. soli01 skriver:

  ollemunter – jag tar detta som en man. 🙂 Visst det är väldigt vad det finns mycket sjukomar som jag inte visste om. Är man ledsen så betraktas detta också som en sjudom tidigare. Vem har inte varit ledsen många gånger och du ska veta att jag har faktiskt genom arbetet även varit med om otroligt hemska situationer. Minns när jag som radiobilförare kom till en lägenhet och där mannen skjutit bort huvudet och hjärnan låg i diskhon. Sådant får man hjälp med i dag, men vi fick klara oss på egen hand. Kanske man då skulle ha sjuskrivit sig.
  Kom kanske från ämnet.

 35. Kachina skriver:

  anna och olle

  Man kan inte vara sjukskriven hur länge som helst. De som inte blir friska måste naturligtvis bli sjukpensionerade, alternativt avrättade. (Det är väl mer humant än att låta dem frysa eller svälta ihjäl?)

  Är psykisk sjukdom och depression inte sjukdom? Kanske inte, men det kan vara ett livslångt handikapp och där gäller nog att avrätta så fort som möjligt. Man vet aldrig när de börjar avrätta sin omgivning.

  Ovanstående skall läsas ur det idiota fördomsperspektivet.

  Själv snokar jag inte i andras liv. Jag menar att läkarna är kompetenta att avgöra en människas tillstånd, bättre än politikerna. Jag frågar inte ”grannen” vad han gör och varför han är hemma. Jag är inte intresserad. Jag har tillräckligt med problem själv, inte behöver jag gräva i andras.

 36. Kachina skriver:

  Det ser ut som att den ultimata idiotins sjukreform kommer att sänka regeringen, trots att den skött sig bra som ordförande i EU.

  Det är klart, även om alternativet inte är någon höjdare, vad skall vi med en regering till som göder den religiösa psykosen samtidigt som den anklagar det svenska folket för att vara sjuka och svaga, låter Darwins första bud ”The Fittest Will Survive” göra sin verkan.

  Det är en samhällsform byggd på Kejsaren i Roms skickliga och förskräckliga statskonst.

  Jag hade väntat mig något nytt och bättre på 2000-talet.

 37. soli01 skriver:

  Ser inte bra ut nu, men vi har hellre inte något ljusare tider att se fram emot – röran. Tycker de har uppträtt klantigt, men om ändringarna blir tillfredsställande kanske ändock slutresultatet kan bli godkänt. Det får tiden utvisa. Man måste lyssna till bättre!

 38. Kachina skriver:

  Nej, det ser inte bra ut. Ingreppet sker på helt felaktiga grunder och drabbar främst de som är både fysiskt och psykiskt försvarslösa.

  Grymt, vidrigt grymt.

 39. Carl Norberg skriver:

  Sjukersättning, ja vad skall man säga om detta?

  Det om något känns väl som en fråga i det korta perspektivet för den som är sjuk nu. Men tyvärr så tror jag inte för ett ögonblick på att detta spelar någon roll i något som helst perspektiv över lite tid.

  Om återbetalningsförmågan brister, så blir skulder utan värde, så är det bara.

  Och av kredirestriktioner, om vi nu fortsätter med skuld som motvärdegrund för valutabildningen, så tar detta oss till att ekonomin tvärnitar och verkligheten anländer.

  Detaljen att skuldsättningsgraden i Sverige nu aldrig har varit högre, samtidigt som återbetalningsförmågan aldrig har varit lägre inte minst utifrån arbetslöshetsperspektivet, är antingen för svår att förstå eller för nyttoförsämrande för att vilja tas i närmare beaktande.

  Isen är nu mycket tunn under oss, och har spruckit i Dubai, Grekland, Spanien, Island och Baltikum.

 40. soli01 skriver:

  Carl Norberg – ”Men tyvärr tror jag inte…
  spelar någon roll i något som helst perspektiv över lite tid”. Där torde du nog inte ha fel!
  Tunna isar finns på flera ställen och kan lätt brista – så sant.

 41. ollemunter skriver:

  Marcus Birro – Skrev något som jag tyckte stämde med Sveriges tillstånd just nu.

  Citat:
  Vi lever i ett rikt land.
  Vi har råd att värna om de svaga. Ett lands riktiga rikedom definieras alltid utifrån hur man tar hand om de sjuka, de svaga, de utstötta. Sverige är i det hänseendet ett fattigt land. Ett riktigt, fattigt och eländigt land. Att behöva vara med om att se den nya medelklassen hämta sin legitimitet genom att klättra på de sjuka, utstötta, nedbrutna, melankoliska, är deprimerade.
  Slut citat.

  Källa: Expressen

 42. Carl Norberg skriver:

  DI nyss.

  Greklands budgetunderskott befaras växa till 12,7 procent av BNP 2009 och statsskulden beräknas till 113 procent av BNP, vilket gör att landet med råge är det som efter finanskrisen bryter mest mot taken i EU:s tillväxt- och stabilitetspakt.

  Enligt pakten får budgetunderskotten som högst uppgå till 3 procent av BNP, medan statsskulden inte får överstiga 60 procent av BNP.

  ”Vi är självklart bekymrade. Det är en svår situation som kräver tid”, politiskt mod och vissa reformer”, säger Cecilia Malmström.

  ”Vi är i samma familj, vi försöker att stödja varandra”, tillade hon.

  Samma budskap hördes från Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

  ”Vad som händer i en medlemsstat påverkar alla andra medlemmar, särskilt då vi har en gemensam valuta, vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Är det en sjukdom att vara politiskt inkorrekt? För i så fall kan man ju vända sig till Försäkringskassan kanske? Iaf måste det väl snart ses som ett sjukdomstillstånd av statsapparaten, ty hur annars förklara att folk tänker själva? 🙂 Denna sjukdom bestående i självständigt tänkande måste bekämpa! Delta i utformandet av Den Nya Gemensamma Värdegrunden som politikerna + diverse organisationer (som uppbär statligt stöd) håller på att utforma. Den kommer att vara klar 2010 så vill man ha ngt att säga till om är det bäst att göra det nu!

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/

 44. Carl Norberg skriver:

  Kanske det är dags för några till att fatta att valutaunioner inte är så bra att tillhöra om det kreditexpanderas för konsumtion inom unionen….

 45. Helena Palena skriver:

  Synd att Alliansen jagar cancersjuka. Det kommer att kosta dom regeringsmakten. Vi har varit omhändertagna av sjukkkasn hela livet och då bli utslängda på bar backe låter sig inte göras. Klantigt Alliansen! Så jävla klantigt. Nu kommer Sahlin & Co att få gotta sig. Synd för då kommer nomenklaturan att inta sina stolar igen. Det blir som i Rumänien där Securitate lever på som om inget hänt. Säger i alla fall Herta Müller.

 46. soli01 skriver:

  Helena Palena – inte likt dig att kasta in hadduken. Du ska se att svenskarna vaknar – nyktrar – nog till framöver. Än är det tid till besinning. 🙂

 47. Carl Norberg skriver:

  Men nomenklaturan har sin sjukdom inifrån.

 48. Kachina skriver:

  Littorin har blivit sjuk. Undrar om F-kassan godkänner att han får sjukersättning? Han kan ju alltid göra någonting, exv. sälja Littorinhattar på marknader. 🙂

 49. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Din ironi har ju faktiskt en poäng.

  Nu vet jag inte hur sjuk Littorin är, har inte sett eller läst om det, men, är det så är det ju inte helt utan att man undrar om f-kassans läkare ska godkänna det hela.

  Om inte jag minns fel har riksdagsledamöter full ersättning från arbetsgivaren (oss skattebetalare) under sjukdom.
  Nogon som vet bättre ?

 50. soli01 skriver:

  Kachina – vad du är elak. Har jag hatt en hatt o ha så skulle jag ha hatt den. 🙂

 51. soli01 skriver:

  Här verkar alla nu blivt sjuka. Är det månne svininfluensan som grasserar? 🙂 Var bloggrubriken så sann – ja, kanske.

 52. Carl Norberg skriver:

  Men det är ju inte mycket idé att skriva eftersom media framhärdar i att kriserna är över, trots massvarsel och att länder får sänkta kreditbetyg.

  Dessa omständigheter förklaras med att allt ligger i olika faser, men vänt det har det allt påstås det.

  Det är bara så korkat alltihop.

 53. Carl Norberg skriver:

  På tal om sjuka och vad FN nu lanserar avseende befolkningsregleringar.

  Vid Harrimans’ 1932 års kongress i New York för Rashygien, så valdes Ernst Rudin enstämmigt till President för Internationella Sammanslutning för Rashygien. Detta var det slutliga erkännande av Rudin så som grundare av det Tyska Samhället för Ras Hygien/Eutanasi, detta tillsammans med sin medarbetare, Rashygieniska Sammanslutnings senaste president Alfred Ploetz.

  Tio månader senare, i Juni 1933, höll Wilhelm Frick, Hitlers inrikesminister ett tal på ett rashygieniskt möte i nya Tredje Riket. Frick kallade då Tyskarna en ”urartad” ras och fördömde en femtedel av Tysklands föräldrar så som skapande ”svagsinta” och ”felaktiga” barn.

  Följande månad, på uppdrag av Frick, skrev Dr. Ernst Rudin ”Lag för Förhindrande av
  Ärvda Sjukdomar i Eftervärld,” en steriliserings lag som tidigare använts statuerande i Virginia och flera andra stater.

  Speciella domstolar var snart etablerade över hela landet för sterilisering av Tyska själsligt saktfärdiga patienter så som även blinda, döva och alkoholister. En kvarts miljon individer inom dessa kategorier blev steriliserade. Rudin, Ploetz, och deras kollegor utbildade en hel generation av psykologer och psykiatriker för att verka som steriliseringsarrangörer och livsavslutare

  När sedan andra världskriget startat, så upprättade och bemannade Eutanasi doktorer och psykiatriker en ny ”T4” myndighet, vilken planerade och kontrollerade massavrättningarna centralt, främst vid de ”dödshjälp centers,” som först var ägnade åt kategorin sterilisering men som senare användes till för mördande.

  De utvalda i detta fick knappast medvetet erfara, men likväl vara med om att deras hjärnor sändes i massor till experimintell psykiatri, som då i och för sig till stor del bedrevs i det då till delar svenskägda slavlägret Auschwitz, och vidare slutligen vad anbelangar Judar och andra ras offer, så skickades dessa företrädesvis rakt till utrotnings läger i Polen, så som Treblinka och Belsen.

  År 1933 så presenterade Hitler vad han kallade sin ”New world order” vid ett tal i Berlin.

  John D.Rockefeller, Jr. utsåg Vilhelm S. Farish till ordförande för Standard Oil Co. New Yersey. ( 1937 så blev denne president och verkställande Direktör)
  Farish flyttade sitt kontor till Rockefeller Center, New York, där han omgående spenderade en ansenlig mängd med tid tillsammans med Hermann Schmitz, ordförande för I.G. Farben.

  Detta var det företag som betalade Ivy Lee, för att skriva pro-I.G. Farben propaganda och pro-Nazistisk propaganda, och att vidare få denna tryckt och distribuerad i USA.

  Detta är uppenbarligen idéer som nu FN tagit fasta på!

 54. Carl Norberg skriver:

  Federal Reserve har nu gjort allt den kan göra för att minska arbetslösheten och behöver nu istället oroa sig mera för risken för inflationen ifrån den stimulans som injicerats i ekonomin, sade förre Fed chefen Alan Greenspan på söndagen.

  Ibland undrar jag om befolkningen drogats till sitt oförstående, injektionerna hjälpte inget och nu kommer ovillkorligen konsekvenserna därav.

  Carl NorbergFöga förvånande så går Fed till motangrepp före det att de låter någonting turbulent inträffa, de är nära nog pinsamt förutsägbara.

  Stalltipset blir således Dubais besked om betalningsinställelse imorgon.

  http://www.reuters.com/article/idUSTRE5B94HP20091210

 55. Carl Norberg skriver:

  Uppenbarligen så är inte förtjusningen över Italiens Don Berlusconi sådär helt odelad….

 56. trannell skriver:

  Carl Norberg

  Nej självklart inte – ni som hyllar svartluvade AFA- aktivister i Köpenhamn är inte förtjusta i Berlusconi.
  Vilka ideal har du, herr Norberg?

 57. trannell skriver:

  Alltså herr Norberg,
  Förutom herr Juholt 🙂

 58. Josef Boberg skriver:

  Apropå rubriken – Alla är sjuka ! – så stämmer ej det till 100 % – för jag föddes frisk – och har därtill ambitionen att dö frisk också – hälsar Josef B. 😉

 59. trannell skriver:

  Grattis Josef att du är godkänd som varandes helt frisk av Kontrollstyrelsen i Mellbystrand. 🙂

 60. Helena Palena skriver:

  Ian: Den här kommentaren skrev jag idag under Peter Bratts inlägg:

  ”Guillous mellanhavanden med KGB riskerade förstöra våra liv”
  Hur många stolar kan en man sitta på? Det är inte roligt att få vetskap om att Sverige var en tummelplats – ett spiontillhåll – i Sovjets tjänst. Eller i vems? Herta Müller berättar att i Rumänien har inget hänt. Samma personer jobbar kvar i Securitate. Hur ser det ut här?

  Jag vill också se Stasi-listan. Ian Wachtmeister försökte under sin tid i riksdagen att få ut den. Men icke. Sanningen kommer väl fram när vi nu levande är döda. Det gills inte. Jag vill se den nu. Jag vill ha upprättelse.”

  Undran: Finns det verkligen en Stasi-lista? Vem har upprättat och hemligstämplat den i så fall?

 61. Helena Palena skriver:

  Tur att man inte har rött mjöl i påsen!

 62. Ingeborg skriver:

  Brukar inte litteraturpristagarens tal vid Nobelmiddagen finnas att läsa op DN-Kultur dagen därpå? I år fanns den inte. Självklart inte eftersom Hertha Müller talade om stalinism och maoism och att samma män som fanns i Securitate nu sitter på höga poster förmodligen både i Rumänien och EU. Just när hon berättade om sin rädsla och om maoism så fokuserade kameran på Carl Bildt. Han såg inte glad ut. Hur dum får en politiker vara? Hur dum som helst!

 63. Carl Norberg skriver:

  Hur ser mina ideal ut, ja det var en bra fråga för ovanlighetens skull.

  Mina ideal är definitivt inte kopplade till personer och inte heller till systemskick i stater.

  Mina idel är kopplade till individens upplevelse av frihet och samarbete för det gemensammas uppbyggnad genom förståelse.

  Jag har alltså inga idoler eller förebilder som nationer, och jag anser vidare att det moderna samhället är i princip oprövat, eftersom systemet hela tiden har varit korrumperat genom manipulationen av det valutafinansiella systemet, alltså i princip igenom hela den moderna historien. Detta i sin tur har inneburit en vanföreställning om vad olika politiska åskådningar egentligen skulle komma att innebära.

 64. Carl Norberg skriver:

  Jag hyllar för övrigt inte organisationer som AFA, vilket du synes ha uppfattat det som att jag gör.

  Håkan Juholt innebär inget ideal för något som helst vidkommande ur mitt perspektiv, däremot så var denne en positiv överraskning som person att tala med, som jag vidare fann både sympatisk och eftertänksam.
  Men jag kan givetvis hitta både ideala fel och brister hos de flesta, om jag lägger tillräcklig energi på detta. Och jag tror att jag har tillräcklig beteendevetenskaplig grund samt kunskaper i övrigt för att sammantaget utgöra en tillräcklig bevekelsegrund för att konstatera minst ett fel hos alla politiker, om jag lägger manken till.

 65. Helena Palena skriver:

  Ingeborg då är vi två om budet! Visst får dom vara hur dumma som helst. Det är nog det som är meningen. Otäckt är dock bara förnamnet.

 66. Kachina skriver:

  Om Stasilistan finns är den i vilket fall värdelös. Hur många av de namn som finns där vet själva om att de finns där, efter att ha fällt ett positivt omdöme om DDR i en arbetsbarack. Stasi registrerade både äkta och eventuella sympatisörer.

 67. Carl Norberg skriver:

  Ja vem kan det vara som har hemligstämplat en sådan lista, antalet möjliga pretendenter är väl ändå rätt begränsat.

  Och vem skulle möjligen skadas av en publicering av denna lista…
  Och antalet stasiagenter inom borgerligeheten, som redan väl rimligtvis måste anses ha varit nyttiga idioter i en helt oefterliknelig utsträckning, kunde nog ses som ganska begränsad.

  Så kvar blir som vanligt Socialdemokratins maktspelande.

 68. Carl Norberg skriver:

  Och mig veterligen så fanns redan FRB, CIA, Baselregleringar och alla andra komponenter för det vanliga nyttovinstspelandet redan, så vad politiska ideologier hade med saken att göra egentligen, det kan jag inte förstå.

 69. trannell skriver:

  Hertig Carl och Ekorr- Kachina!

  Det är självklart att ni socialister är vettskrämda av ev. listor med svenska Stasiagenter i och med att de enda som fällt positiva omdömen om DDR är just socialister.
  Men som vanligt urskuldar ni er – på ett typiskt fegt socialistvis.

  PS Kom ihåg att det var Palme som var kampanjledare i slutet av 50- talet för att försöka åstadkomma en svensk TV- försäljning av den östtyska ”Folk-TV:n”.
  På fullt allvar försökte alltså Palme & Friends pådyvla det svenska folket en produkt av samma kvalitetsmått som Trabanten! Fy Fan! DS

 70. Kachina skriver:

  tranell

  Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv sagt ett gott ord om DDR. Däremot vet jag hur dessa listor fungerar. Både verkliga och förmodade sympatisörer har samma värde i kolumnen och eftersom vi vet att denna statsapparat totalt saknade humor, kan de ha tolkat ett ironiskt yttrande som ett uttryck för Pro-DDR.

  De där listorna är totalt värdelösa, lika värdelösa som SSU/MUF:s medlemslistor. Man tillför namn för att få värvarbonus och visa att man varit aktiv. Den som äger namnet kan vara totalt omedveten om sin ”nya roll”.

  Det är klart, i propagandasyfte har de ett värde för Alliansen, men i verkligheten är de värdelösa.

 71. Carl Norberg skriver:

  Jag är liberalsocialist, och det är mig veterligen även Kachina. Och att jag uttryckligen skriver att detta maktspelande med all säkerhet kommer att kasta sin skugga på den svenska socialdemokratin, det tycks ha en begränsad inträngningseffekt i förekommande fall. Och vad gäller det personliga modet så vågar jag med uppbådande av yttersta uns mod, påstå att detta nog inte helt säkert förhåller sig som Tranell beskriver.

 72. Carl Norberg skriver:

  Vad gäller innehållet på dessa listor så torde ju dessa om de har verkat som underrättelseinstrument även innehålla både skyddande desinformation såväl som information av skiftande värde.

  Det som borde vara det intressanta måste rimligen vara vad individer rent faktiskt har begått för några gärningar, inte om huruvida någon förekommer på en lista eller inte.

 73. Carl Norberg skriver:

  Ingen blir sannolikt gladare än underrättelsetjänster av att det väcks opinion om att förekomsten av ett namn på en lista skall anses som förklenande, och detta kommer sannolikt inte att minska underrättelsetjänsternas produktion av listor.

 74. Carl Norberg skriver:

  Allvarligt talat, skall nu prins Charles tala om för världen hur den skall agera i klimatfrågan, så torde alla tvivel vara undanröjda om uppsåtet bakom klimatmötet.

 75. Helena Palena skriver:

  Kachina: Men visst skulle det väl vara intressant att få reda på vilka som rapporterade till DDR osv?

  Undrar vilka som rapporterar idag och till vilka? Det kanske numera räcker med Google som känner av minsta knapptryckning på tangetnbordet???

  När jag gick in på google idag hade dom ritat turkiska flaggan på bokstäverna. Såg ni det? Vad betyder sånt?

 76. Helena Palena skriver:

  Kolla här när Lord Monckton intervjuar Greenpeace. Han sätter dom på pottan:

  http://www.andersnilsson.name/2009/12/greenpeace-blir-intervjuade-om.html

 77. Josef Boberg skriver:

  ”Allvarligt talat, skall nu prins Charles tala om för världen hur den skall agera i klimatfrågan, så torde alla tvivel vara undanröjda om uppsåtet bakom klimatmötet.”

  Jo… – det låter ju rimligt trovärdigt – för prins Charles är ju ”insyltat”, verkligen… 💡 – ”vet” Josef B. 😉

 78. Helena Palena skriver:

  Nej, det var inte Turkiets flagga. Den är röd och vit såg jag just. Kan någon förklara vad Google vill säga med sin flagga? Jag förstår inte. Jag brukar förstå.

 79. Anna skriver:

  Helena

  Det är Esperanto- flaggan!
  /A

 80. Kachina skriver:

  Helena

  Vi får aldrig veta. De verkligt betydande kollaboratörerna finns inte på en lista utan bara som ett fingerat namn i huvudet på ledningen i Stasi, KGB, CIA,….etc.

 81. Helena Palena skriver:

  Anna: Ja, det är det. Vad vill dom hinta? Att vi alla ska lära oss esperanto? Vi har ju engelskan!

  Kachina: Nej, dom flesta i toppen har fingrarna i syltburken och täcker upp för varandra. Faller en faller alla!

 82. Carl Norberg skriver:

  Det svenska folket kallas i internationell folkmun för lergökarna, eftersom aldrig har ett folk blivit så blåsta i arslet.

 83. trannell skriver:

  Betr. blåsning av ett folk (jämförande folklivsforskning enl. socialistsik modell)

  Blåbärs- Jocke Norberg är en sann vän av proportioner
  och ingen har väl någonsin tyckt att han, i sin pyrande fanatism, sväljer elefanter men silar mygg.

  Och betr. lergökar . . . . . . . det är ju allom bekant att en annan måttfull person, Olof Palme, då och då i sann revolutionär anda, plockade framn sin lergök . . . . . . . . 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: