Vad vilja barnen?

Märkeliga saker hända. Obegripliga och omdebatterade utan saklig bakgrundsbeskrivning och förkaring av vad saken gäller. Alltså?

Varför låtsas man att de vapenföra ungdomar som reser till Sverige är barn. Ensamma stackars barn.

Varför åker de just till Sverige? Är dörrarna öppna här men inte i jämförbara länder?

Varför har just ynglingar – men inga flickor – givit sig av på dessa resor?

Vem skickar iväg dem? De sägs vara föräldralösa.

Vad är det unika i den svenska invandringspolitiken?

Varför svarar inte den svenska regeringen på frågor som dessa. Svaren skulle leda fram till en debatt värd namnet och inte häxjakt på de kommuner som inte vill delta i scharaden.

Annonser

10 Responses to Vad vilja barnen?

 1. Carl skriver:

  Väl skrivet Ian!
  Tyvärr tror jag inte alla förstår att det inte handlar om ”barn”, och media hjälper till med att föra fram det falska budskapet, genom att ständigt använda just detta begrepp. Lyssnade en gång på ett intressant föredrag, som gränspolisen höll- där talade man inte om ”barn” utan snarare om organiserad brottslighet! Smuggling, och organiserad planering för anhöriginvandring m.m. Man menade också att den här bristen på ”papper” över vilka dessa är, kan innebära säkerhetsrisker, vi har ju ingen aning om vilka som finns i landet. Och plötsligt kan de vara ”försvunna” (gömda av kyrkan etc)…

  Tyvärr blir det svårt när de som skall ställa frågorna till makthavarna, inte vill ställa dessa centrala frågor. ! Hoppas folk förstår ändå.
  http://kortasynpunkter.wordpress.com/

 2. Elisabeth skriver:

  Jag hittade nedanstående på en sida
  http://www.exilen.eu
  —————————————————-

  När man möter medias formulering ”ensamkommande barn”, så påminns man om, vad Voltaire sa om The Holy Roman Empire. Det är inte heligt, det är inte romerskt och det är inte ett imperium.

  Analogt, så är de ”ensamkommande barnen” inte ensamkommande och de är (oftast) inte några barn.

  Här är ett par bilder på några ”barn” som Smålandsposten skriver om.

  Klicka på länken och titta på de små barnen som är små trojanska hästar:

  http://smp.se/nyheter/vaxjo/ensamma-asyl…g-i-rottne(808534).gm

  När Corren idag skriver om, hur sådana ”barn” har utsatt personalen för ”flera våldsamma och obehagliga situationer” på ett boende i Ödeshög (vilket har resulterat i ”polisingripanden och utredningar”) , så har Corren avstått från att avbilda ”barnen”. Man har nöjt sig med en bild av själva boendets exteriör.

  ”Ungdomarna slog sönder stora delar av inredningen [i våras]”.

  Man kan nog tyvärr utgå från, att skattebetalarna har fått slanta för en ny inredning. Liksom skattebetalarna får betala för den personal, som sedan dess är ”sjukskriven av psykiska skäl, [som] en reaktion på den händelsen”.

  ”Lördagen den 1 november kände sig [en vikarie] så hotad att hon fick rädda sig ut genom ett fönster. Innan dess kallade hon på hjälp hos en kollega varvid en anhörig tog sig till boendet och ingrep”. (min fetstil)

  ”Flera vikarier vägrar att komma tillbaka igen”, skriver Corren avslutningsvis, vilket knappast förvånar.

  Av artikeln framgår vidare, att personalen ff.a. ägnar sig åt att serva de unga afghanska männen med matlagning och städning. De anställda framför, att ”ungdomarna” egentligen själva borde göra merparten av detta. Men de ursäktar de unga muslimska männen:

  – Det kan vara svårt nog för en vanlig tonåring att inse detta och ännu svårare för dem med deras kulturella bakgrund.

  Citat:
  Personalen vill lägga ned flyktingboendet

  De ensamkommande barnen på Atlas har sitt boende i ett annex till äldreboendet Solgården i Ödeshög.

  På flyktingboendena Atlas och Galaxen i Ödeshög bor 13 pojkar från krigets Afghanistan. Personalen på det ena boendet vittnar nu om omöjliga arbetsförhållanden. De känner sig svikna av arbetsgivaren och ser nedläggning som den enda lösningen.

  Det är blåsigt, regnigt och ruggigt när Corren träffar personalen på Atlas, ett boende för ensamkommande barn i Ödeshög. Lika ruggigt är det att höra om deras ohållbara arbetssituation.

  Sedan boendet startade förra årsskiftet har det varit problem. Det vittnar inte minst polisingripanden och utredningar om.

  – Det har varit dåligt förberett och för mycket trubbel på vägen. Enda lösningen är att lägga ner boendet och starta på nytt under helt andra förutsättningar, säger en anställd och betonar att merparten av arbetsgruppen står bakom alla uttalanden i den här artikeln.

  Utlösande blev en händelse på Atlas lördagen den 1 november. En vikarie kände sig så hotad att hon fick rädda sig ut genom ett fönster. Innan dess kallade hon på hjälp hos en kollega varvid en anhörig tog sig till boendet och ingrep.

  Gett upp hoppet

  Därefter har boendets personal valt att träda fram i Corren. De har gett upp hoppet om att kunna lösa situationen och anser sig sakna arbetsgivarens stöd. Tvärtom, på de krismöten som varit har de istället upplevt sig ha fått hårda reprimander.

  – Vi blir anklagade för att vi inte sköter våra jobb och inte har de rätta ambitionerna.

  Personalen har på olika sätt erfarenhet av att jobba både med invandrare och krisande ungdomar. Men för denna situation med pojkar med trauman från ett krigshärjat land som Afghanistan var de inte förberedda.

  – Det är helt godtyckligt hur pojkarna mår, och vi hade blivit förespeglade att de som kom hit skulle vara relativt friska och välmående.
  Inte tagit till sig

  De anser inte att arbetsgivaren tagit till sig deras förslag på förbättringar, framför allt inte de som kostar pengar. När svåra situationer uppstår på kvällar, helger och nätter har de ingen jouransvarig chef att ringa till.

  Den utredning länsstyrelsen gjorde om ungdomsboendena i Ödeshög kom fram till att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta.

  Arbetsgruppen är upprörd över att den inte har hörts i den utredningen. När en av dem ändå kontaktade utredaren och berättade om missförhållandena sade han sig inte kunna ta hänsyn till detta.

  Inte ens grundförutsättningarna för verksamheten fungerar, menar de anställda. Tanken var att de skulle hinna med att stötta ungdomarna med läxläsning och annat som främjar integrationen och dokumentera detta. Men minst 75 procent av tiden går åt till det praktiska som matlagning och städning, något ungdomarna egentligen själva borde göra merparten av.

  – Det kan vara svårt nog för en vanlig tonåring att inse detta och ännu svårare för dem med deras kulturella bakgrund, menar de.

  Förbud att umgås

  Anhöriga till personalen har fungerat som ett socialt nätverk för pojkarna. Såväl vuxna som barn har deltagit i fritidsaktiviteter tillsammans med pojkarna. Arbetsgivaren har förbjudit anhöriga att umgås med ungdomarna vilket meddelades i ett brev för några veckor sedan. När personalen bad om en förklaring så sades det vara för de anhörigas säkerhets skull. Sedan dess har umgängesförbudet mildrats.

  – Många av dem har lämnat kvar syskon där hemma och längtar efter kontakten med yngre barn, menar personalen som ställer sig mycket frågande till vem umgängesförbudet egentligen ska gagna.

  Schemaläggningen är en annan stötesten. De får inte gehör för kravet på ständig dubbelbemanning, trots att flera våldsamma och obehagliga situationer har inträffat.
  Sover på boendet

  Utöver sin heltidstjänst har personalen nattjour där de sover över på boendet.

  – Sömnen dessa nätter är sällan god, antingen blir den avbruten eller så går det inte slappna av för att man väntar på det, säger en i personalen.

  På så vis nödgas de jobba upp till 135 procent av en heltid. Nu har de kontaktat en jurist för att få utrett om detta över huvud taget är lagligt.

  När de anställda i höstas fick en ny chef i föreståndaren Helena Westerlund upplevde de att ett ljus tändes. De anser att hon gör sitt bästa, men hittills har inte heller hon klarat ut situationen. Enda förbättringen de kan hoppas på är att det blir en överlappning mellan arbetslagen så att de kan sköta överlämningen på arbetstid.

  Personalen mår dåligt, det går inte att ta miste på. En anställd är sjukskriven av psykiska skäl, en reaktion på den händelse i våras när ungdomarna slog sönder stora delar av inredningen. Flera vikarier vägrar att komma tillbaka igen.

  http://www.corren.se/archive/2008/11/12/…nbparo.xml

  Sammanfattningsvis migrerar unga muslimska män till Sverige, där de förses med skattefinansierad kvinnlig personal som städar och lagar mat åt dem.

  När de testosteronstinna unga muslimerna utsätter dessa kvinnor för hot och våld, så skriver Correns ledarskribent endast, att ”på något sätt måste läget vändas till det bättre”.

  Någon solidaritet med den hunsade personalen känner uppenbarligen inte Correns ledarredaktion.

  Citat:
  Solidaritet i Ödeshög

  Ödeshögs kommun har tagit emot 13 ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Det är föredömligt. Många kommuner anser sig inte klara av att ta emot flyktingbarn – en krävande uppgift.

  Nu ser det rent av ut som om svårigheterna tagit överhanden. Socialnämnden i Ödeshög får hård kritik av länsstyrelsen (Corren 14/11). Villkoren för de pojkar som bor på Atlas respektive Galaxen anses inte vara tillfredställande.

  Utvecklingen är dubbelt farlig. Dels har pojkarna all rätt till en god start i Sverige, något som kan vara avgörande för deras framtid här. Dels riskerar problemen att ge främlingsfientliga krafter i kommunen vatten på sin kvarn.

  Men ingen skugga får falla över den ursprungliga tanken. Att sträcka ut en hand till dessa extremt utsatta pojkar är rätt. Någon måste ta på sig ansvaret – ytterst handlar det om solidaritet med krigsdrabbade länder som Afghanistan.

  Den uppkomna situationen väcker frågor om statens ansvar. Var finns Migrationsverket när det blåser i Ödeshög? Bör inte en liten kommun kunna få mer stöd när den tar på sig en så svår uppgift?

  På något sätt måste läget vändas till det bättre.

  http://www.corren.se/archive/2008/11/14/…qoxybo.xml

 3. Helena Palena skriver:

  Det handlar om organiserad brottslighet rakt upp och ner plus otroligt naiva politiker. Merith Wager skriver bra om detta på sin blogg. Här får ni läsa om vilket förakt för svenska folket dessa asylsökande människor visar för svenska folket.

  http://meritwager.wordpress.com/2009/11/19/de-har-glomt-sina-asylskal-och-vill-inte-bli-paminda-om-dessa/

 4. Rosenhane skriver:

  Bra Ian att du tar upp detta, du tillhör det sällsynta släktet vertebrater i dessa sammanhang!

  I Vellinge brann det i morse i en lövhög ca 30 meter från huset där ”barnen” huserar. Vellingebor vidimerar att det är på samma ställe ”barnen” brukar stå och röka. Hur hanteras detta av pk-media?
  Jo, det slås upp stort och man insinuerar att det är fråga om försök till mordbrand med undermeningen att det är Ian och likasinnade som ligger bakom. Man tar sig för pannan.
  Och, vem förser ”barnen” med cigaretter?

 5. […] Wachtmeisters blogg – Vad vilja barnen? […]

 6. LN skriver:

  =====================================================

  Vad är COUNTERJIHAD?

  http://tinyurl.com/ye3rj66

  ATT MOTARBETA ISLAMISERING OCH BLÅSA NYTT LIV I VÄSTVÄRLDEN!

  Islam har alltsedan sin start för fjorton århundraden sedan befunnit sig i krig med västvärlden.
  Muslimer världen över anser sig fortfarande vara i krig med icke-muslimer; det är därför som Islam hänvisar till detta förhållandet med uttrycket Dar al-Harb eller ”Krigets Hus”.

  Västvärlden har emellertid glömt bort att detta krigstillstånd fortfarande råder. Istället har vi hemfallit åt illusionen att Islam är en helt vanlig religion precis som judendomen, kristendomen, hinduismen och buddhidmen.

  Tyvärr förhåller det sig inte så. Islam är först och främst en totalitär, politisk ideologi, vars sanna natur döljs under den sockersöta glasyren av en primitiv ökenreligions olika attribut.
  Det öppet deklarerade målet för islamsk såväl teologi som politiska ideologi är att införa islamsk överhöghet världen över, som då kommer att betecknas Dar al-Islam eller ”Underkastelsens Hus” – på engelska ”the House of Submission”.

  Allmänt accepterad islamsk teologi baserad på Koranens lära kräver uttryckligen att Islam skall spridas genom alla möjliga och till buds stående medel — även genom våld och massakrer, om så skulle krävas. Denna process benämnes JIHAD, eller ”heligt krig”.

  Det faktum att den övervägande delen av världens Muslimer, trots det religiösa påbudet, inte (öppet) stödjer eller engagerar sig i att bedriva ”heligt krig” eller våldsam JIHAD. saknar relevans. Om bara en procent av världens troende muslimer tar det islamska påbudet om JIHAD på allvar, innebär det att det finns 15 millioner människor spridda bland världens muslimer som vill förgöra oss otrogna västerlänningar – och vi har ingen möjlighet att i förväg avgör vilka de är.

  Därför har vi som motsätter oss den islamska totalitära ideologien samt dess fortsatta expansionen i västvärlden bildat en världsomspännande koalition kallad COUNTERJIHAD.

  Målen för COUNTERJIHAD är följande:
  – – – – – – – – – –
  1.
  Att motarbeta ytterligare islamisering av västvärlden genom att propagera mot och om möjligt förhindra muslimsk invandring, att införa förbud mot etableringar av specifikt islamsk karaktär i offentliga miljöer och på offentliga institutioner samt verka för förbud mot påträngande allmän uppvisning av islamsk praxis.

  2.
  Att verka för att Islam förblir inom gränserna för existerande nationer med muslimsk majoritetsbefolkning och att till ursprungslandet eller till någon av dessa länder deportera alla muslimska brottslingar samt de som bevisligen är oförmögna eller ovilliga att helt assimilera sig till invandringslandets majoritetskultur.

  3.
  Att avsluta alla bistånd och andra former av bidrag till ekonomier i muslimska länder.

  4.
  Att på gräsrotsnivå utveckla ett nätverk ämnat att ersätta den nuvarande politiska konstellationen i våra olika länder och undanröja den härskande multikulturella ideologin, vilken möjliggör islamisering och, om den lämnas i fred, kommer att förorsaka den västerländska civilisations förintelse.

  Vi är en löst organiserad internationell sammanslutning av likasinnade personer och av privata organisationer. Vi delar alla de övergripande mål som redovisats ovan. Vi är partipolitiskt obundna och välkomnar presumtiva medlemmar av alla politiska chatteringar som delar vår uppfattning och vår målsättning och som också hyser ett starkt engagemang för västvärldens humanistiska och demokratiska värden.

  Vi är kristna, judar, buddhister, hinduer, sikher, bahaier, agnostiker, ateister och ex-muslimer.

  Vi bor i Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Irland, Israel, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge , Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.
  – – – – –
  http://tinyurl.com/yaxju88
  http://tinyurl.com/y9qx5gj
  http://tinyurl.com/ydme9po
  http://tinyurl.com/y9j8mhw
  http://tinyurl.com/ycefwdl
  =====================================================

 7. robban skriver:

  den där cigarett-langningen är en intresant grej att följa upp i och med 18-årsgränsen. vem köper dom eller vilken affär kommer de från etc. eller är det ok att de utsatta ”barnen” som utger sig för att vara under 18 att röka på.. hehe

 8. Rosenhane skriver:

  Lite kul på temat:

 9. […] som gällde fram till 70-talet, så att de anpassar sig till oss och inte tvärtom! Lite hyfs är väl det minsta man kan begära! Jag menar, här använder vi toaletten vid […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: