Genusperspektiv värre än svininfluensa

Politiker och politiska medier lever av och på överdrifter. Hetsa upp allmänheten, så kanske den inte märker att det mesta är okvalificerat nonsen!

Med ljus och lykta letar man idag efter döda som kan ha haft svininfluensa, vilken hittills skördat FÄRRE offer än vanliga influensor under de senaste åren. Man merkt die Absicht und wird verstimmt! (skulle Frau Merkel kunna ha sagt). Så har vi det andra gänget som seglar bort mot solnedgången  med i stort sett samtliga demokratiskt valda regeringschefer ombord: Koldioxid och undergångsmaffian, som verkar ha hunnit före sig själva och redan fått värmeslag. Jag har sagt det förut och det kommer alltid att gälla: Passa er när alla politiker har samma åsikt och kör mot samma samma mål. Då barkar det garanterat år h-e utan att en enda av dem hoppar av båten. Arma värld!

Se upp! Vid horisonten dyker nästa upp! Den blårosa vågen med ett myller av okunniga personer som titulerar sig forskare, genusforskare. De tjänar stora pengar på att förfäras av att pojkar leker med bilar och vill ha blå kläder (gör de?). Eller att riktiga forskare har fler män än kvinnor bland sina forskarreferenser. Det ska var lika många, vare sig de finns eller inte. det förstår ni väl!?

Årets Rebell Tanja Bergkvist har gjort ett föredömligt arbete för att börja avslöja vad det är som sker i det som synes ske, Se hennes blogg! Låt mig ta ett par siffror. Genusperspektivet på kriget mot terrorismen  fick 56.700 för att undersöka om Bin Laden lekte med dockor som liten (sorry, jag kunde inte låta bli! ). Biologi, sexualitet, kön och ras i SVT:s naturprogram fick 1.7 miljoner kronor. Ni skulle bli ännu tröttare om ni läste detaljanvisningarna.                                                                        Och för att få bort kritiken mot den systematiska dårskapen anslås 10,8 miljoner kronor för att ”spänningar och motsättningar ska tas på allvar..vi vill skapa överskridande möten…, ty utan att natur/kultur/-distinktionen utmanas hotas genusvetenskapens framtida utveckling” Vad skönt det vore!

Och hur har dessa varelser skapats, genusperspektivisterna? Av sig själva, men med Dina och mina pengar!! Ingenstans har det blivit lättare att utan akademisk skolning och med en ryggsäck full av förutfattade meningar skaffa sig anslag, stipendier, statliga utredningsuppdrag, professorstitlar mm Men varför protesterar ingen? Av rädsla att bli kallad gammalmodig, mansgris, hemmafru m.fl aktuella skällsord?! Av likgiltighet eller opputinism (”man kanske skulle satsa själv – det verkar lätt ..”)

Men så kommer tsunamivågen, Sveriges kommuner och landsting med fler antställda än några företag på sina resp. orter. Där ska stöten sättas in för HUNDRATALS MILJONER KRONOR.  deras verksamhet ska granskas ur genusperspektiv.  De är redan i full gång. Ett problem har visat sig vara föräldrar som inte vet bättre. Orwells bok 1984 är ju inget mot detta. Och denna vänskapskorruption får kosta precis hur mycket som helst. Man är redan i full gång med att blanda leksaker (och slå pojkar på fingrarna om de plockar fram en bil…). det hela är så obegåvat flummigt att det inte ens är roligt!!

Som sagt: Läs på Tanjas Blogg! Ni kommer inte ett tro era ögon. Detta kan i sin tur bero på att ni som små flickor såg världen genom rosafärgade glasögon., vilket borde utforskas för så där 15 miljoner kronor, eller hur? Och mörka solglasögon döljer troligen en rasist. Eller antirasist, vilket beror på hur man ser det.

Annonser

34 Responses to Genusperspektiv värre än svininfluensa

 1. Rosenhane skriver:

  Återigen, var är de ensamkommande flyktingflickorna?
  Det tror jag inte ens Carl Norberg kan svara på.

 2. rogerklang skriver:

  Absolut Rosenhane, jag håller med dig!

 3. Kachina skriver:

  Vad säger genusforskarna om detta?

  Jag var ute på gården med två av mina barnbarn, flicka ca. 5 år och pojke c. 3år.

  Så kom väghyveln.

  Flickan sprang in i huset för att komma undan monstret, pojken sprang ut mot vägen för att beundra underverket.

 4. Visionären skriver:

  Ska för egen del, som jobbat inom statlig tjänst i drygt 30 år, nu skickas på kurs i ”inkluderande synsätt” där det bl.a. står på menyn (av kursprogrammet att döma) att olikheter i bakgrund ska ses som en merit i skicklighetshänseende. Skicklighet för en statlig tjänst (för dem som inte vet), är ett – av flera – kriterier som kan göra dig mer meriterad än övriga sökande till samma tjänst. I klartext betyder detta att om du har en annan bakgrund än övriga sökande, så bedöms detta göra dig mer skicklig för tjänsten i fråga, allt annat lika.

  Jag undrar i mitt stilla sinne om en bakgrund som kriminell också ger denna förtur?

  V

 5. Carl Norberg skriver:

  Givet allt annat lika så torde alltid en ytterligare möjlig perspektivbildning vara av godo.

  Att hela flyktingproblematiken egentligen har en annan agenda än integration och assimilering, synes ju vara pinsamt svårt att upptäcka för många.

  Inte ens på 1970 talet så trodde den svenska regeringen på att integrationen gynnades av att placera etniska grupper isolerade ifrån samhället i övrigt.

  Vad avser genusperspektivet så går detta åtminstone tillbaka till 325 e.kr som politiskt och religiöst instrument för att härska genom söndring av människan som grupp. Detta är givetvis den mest fundamentala indelningen som särskiljer ungefär halva population, vilket rent faktiskt är den största maktpolitiska söndringsfaktorn som står att uppbringa på jorden.

  Varför det i detta rådande läge inte kommer några asylsökande flickor, kan nog ses som ett tecken på eller uttryck för det rådande skicket i såväl ursprungslandet som i ankomstlandet.

 6. Helena Palena skriver:

  Tanja gör ett hästjobb! Och alla dessa pengar som går till social konstruktion av oss människor skjuter över målet. Och det är meningen. Gudrun Schyman och hennes haremsdamer ältar detta om och om igen med sin sträckta halsar i tv-sofforna. Men dom pratar aldrig om vad som skulle kunna göra det bra för människor.
  Att kvinnor får vara mammor och bli rikligt belönade för det på rätt sätt. Istället ska barnen tas om hand av statligt avlönad personal.
  För att komma till rätta med kvinnans underordning behöver man bara göra ett tillägg till Bibeln. Tealogerna försökte det inför sista omgörningen av den där tjocka boken. Var det någon som lyssnade. Alltså kvarstrå ordningen: Kvinnan tige i församlinge!

  Kontentan av min kommentar blir: Skippa alla surt förvärvade skattepengar på genuskonstruktioner! Lägg en summa en gång för alla och skriva upp kvinnan/flickan i vår religiösa urkund.

  Den dagen vi också hör i trosbekännelsne: Gud Moder, Dottern och det heliga ägget då blir jag nöjd. Då kanske jag till och med skulle knäppa händerna i kyrkan.

 7. Kachina skriver:

  ”Lägg en summa en gång för alla och skriva upp kvinnan/flickan i vår religiösa urkund.”

  Det kostar inte så mycket och kräver inte så många ord, bara en förändring i sinne och tanke.

  Kvinnan tige i församligen betyder INTE att kvinnan skall tiga i församlingen, ej heller skall hon täcka sitt huvud i herrens hus.

  Våra ord beskriver TING. Det finns inga ord, annat än ANDE för att beskriva IngetTING, det som inte är materiellt som tanken, känslan och medvetandet.

  Därför använde, främst Paulus, orden MAN och KVINNA som SYMBOLER för ANDEN, universums maskulina och positiva pol LJUSET. Ordet kvinna SYMBOLISERAR universums negativa pol, den osynliga mörka materian.

  Allt liv, medvetande i alla former, alstras av en växelverkan mellan universums motsatta poler, den maskuline ANDEN och den feminina mörka MATERIAN.

  Som vi alla vet från papegojskolan (i det här fallet har den absolut kunskap) har vi både ett maskulint och feminint väsen inom oss, även om en del djur har snopp och andra slida.

  ANDEN, själen är MASKULIN även i en kvinnokropp.

  MATERIAN, köttet är FEMININT även i en manskropp.

  Kvinnan tige i församlingen betyder alltså att ANDEN skall råda över materian. Församlingen är symbolen för kroppen som utgörs av både ande och materia. Man skall alltså inte låta materians egenskaper, ondska, girighet och instinkt ta över i ”församlingen”.

 8. Kachina skriver:

  Helena, Tanja

  Det värsta övergrepp som Kejsaren i Rom gjorde mot Skrifterna, var att skapa en idolbild av Jesus som Guds Enfödde Son, med logisk följd att vi alla andra var biologiska kräk.

  Det står uttryckligen i Skrifterna att Gud är ANDE, ett ljus (medvetande) i den mörka omedvetna materian. Av detta gjorde han sin avbild och detta betyder att allt medvetande i alla former emanerar från samma källa.

  Vi är alla Gudasöner, även kvinnorna. Guds Enfödde Son är summan av alla Gudasöner. Religiösa fanatiker hävdar att Jesus, Mohammed, Buddha,….hade direkt kontakt med Gud, det allmedvetna.

  Vi är ALLA DIREKTUPPKOPPLADE TILL KÄLLAN, den andliga servern. Frågan är bara om vi är uppkopplade via ett 14.4 moden eller 50 MB bredbandskabel.
  Och,…”Gud” sänder med full effekt hela tiden. Det är upp till oss själva att öka bandbredden.

  ”Abonnemanget och datatrafiken”, är gratis.

 9. Carl Norberg skriver:

  Det värsta övergrepp som Kejsaren i Rom gjorde mot Skrifterna, var att skapa en idolbild av Jesus som Guds Enfödde Son, med logisk följd att vi alla andra var biologiska kräk.

  Vi är alla Gudasöner, även kvinnorna. Guds Enfödde Son är summan av alla Gudasöner. Religiösa fanatiker hävdar att Jesus, Mohammed, Buddha,….hade direkt kontakt med Gud, det allmedvetna.

  Kachina har förutom att han är liberalsocialist även en slags trosuppfattning som är helt och fullt förbjuden av kejsaren alltsedan 325 e. kr i Niceae.

  Jag delar denna till fullo, och beklagar givetvis djupt att namnet använts i sammanhang ägnade att just dra fokus ifrån dess rätta brännpunkt samt att språkligt göra den enande benämningen oanvändbar.

  Trosuppfattningen och benämningen på sanskrit, är ju inte obetydligt äldre än den rasbiologiska forskning

 10. solsburyhill skriver:

  Vad särskilt beträffar ”koldioxid och undergàngsmaffian”, ta en titt pà detta och döm själva.

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming/

  Ifràgavarande källan som hänvisas till är följande:

  http://neithercorp.us/documents/FOI2009.zip

 11. solsburyhill skriver:

  Jag vill pà intet sätt förringa genusperspektivet, men om de uppgifter som nu läckt ut fràn CRU visar sig vara riktiga, är detta en skandal av oanade proportioner, vilket ocksà styrker de farhàgor som mànga haft om att den offentliga klimatdebatten är inget annat än en bluff fràn första början.

  Det skall nu bli intressant att se vad Köpenhamn kommer att leda till.

  Bifogar länk till CRU, som verkar ha aktiverat sin Disaster Recovery Plan…

  http://www.cru.uea.ac.uk/

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  ”Passa er när alla politiker har samma åsikt och kör mot samma samma mål. Då barkar det garanterat år h-e utan att en enda av dem hoppar av båten”. Ja om en politiker säger att vi alla sitter i samma båt så menar han/hon (eller jag menar ”hen”) att det är vi som ska ro.

  Apropa svininfluensan så skördar den vanliga säsongsinfluensan 2000 offer en normal säsong i Sverige, medan svininfluensan fortfarande INTE ENS SKÖRDAT 20 LIV och likväl kallar man den en ”pandemi”. I själva verket HAR TILL DAGS DATO I SVERIGE FLER DÖTT AV VACCINET ÄN SVININFLUESAN! Vilken slump att WHO sänkte gränsen för vad en pandemi är så att SVERIGE BLEV TVUNGET ATT KÖPA IN VACCINET: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3609341.svd

  Det enda den här befolkningen behöver är en massvacinnation´mot all statliga propaganda som står oss upp i halsen!

  Uppenbarligen har vaccinet en del biverkningar….
  http://www.vaccinationsfaran.se/

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  ”Eller att riktiga forskare har fler män än kvinnor bland sina forskarreferenser.”

  Ha ha 🙂 Det är bra att Ian klargör disktintionen mellan genusforskare och riktiga forskare! Ian, jag gillar det nya ordet ”genusperspektivisterna”. 🙂 och ”varelser”. Föär man kan ju undra om de kommer från en annan planet? Man kan också kalla dem genuskommissarier, fast även Tsunamiväg är en träffande beskrivning!

  ”Men varför protesterar ingen?” Jo, jag gör det. Och andra också – men problemet är att det måste hända något. Vi måste anordna en protestdemonstration utanför riksdagen snart. Jag har hört att RIKSDAGENS EGEN JÄMSTÄLLDHETSGRUPP ÄGNAR SIG ÅT ATT RÄKNA TAVELMOTIV – nämligen antalet kvinnor resp män på tavlorna i Riksdagshuset!!! Ja – det är sant. Och det förklarar ju allt – det finns nämligen ingen som på ett ansvarsfullt sätt (eller ens alls) styr det här längre – och det märks. Politikerna har abdikerat för att räkna KÖN PÅ TAVLOR!

  Hur långt ska det gå innan en vändning är i sikte? Detta kan ju inte fortgå i all evighet.

  Ian for president!!

  Jag kan bli jämställdhetsminister och chef för den nya avindoktrinerings-myndighet som Ian inrättar.

  Helena bli hälsominister.

  Hmmmm…har vi inte haft den här diskussionen förut? vem blev vald till vad? Det här löser ingenting. Efter nyår ska jag anordna en protsetmarsch mot genusvansinnet. Vi ska tåga från Centrum för Genusstudier, rakt över Enheten för lika villkor och vidare till Mynttorget.

  Det får bli en liten omväg då, ENHETEN FÖR LIKA VILLKOR ligger i Uppsala: http://www.uu.se/Adresser/AF9_16.html

  Eller så kan vi ta enheten för lika villkor i Linköping: http://www.liu.se/likavillkor/

  Och så avslutar vi med att åka ångvält över VÄRDEGRUNDSCENTRUM på Umeå universitet: http://www.vgc.umu.se/utbildning/

  Värdegrundcentrum strör också skattepengar omkring sig: http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

  Anledningen till att hemsidan inte är uppdaterad sedan 2005 är att värdegrundscentrum med hela genus- och värdegrundsmaffian FLYTTAT IN I ROSENBAD!

  Alltså räcker det att vi avslutar vår marsch där.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  ”Eller att riktiga forskare har fler män än kvinnor bland sina forskarreferenser.”

  Ha ha 🙂 Det är bra att Ian klargör disktintionen mellan genusforskare och riktiga forskare! Ian, jag gillar det nya ordet ”genusperspektivisterna”. 🙂 och ”varelser”. Föär man kan ju undra om de kommer från en annan planet? Man kan också kalla dem genuskommissarier, fast även Tsunamiväg är en träffande beskrivning!

  ”Men varför protesterar ingen?” Jo, jag gör det. Och andra också – men problemet är att det måste hända något. Vi måste anordna en protestdemonstration utanför riksdagen snart. Jag har hört att RIKSDAGENS EGEN JÄMSTÄLLDHETSGRUPP ÄGNAR SIG ÅT ATT RÄKNA TAVELMOTIV – nämligen antalet kvinnor resp män på tavlorna i Riksdagshuset!!! Ja – det är sant. Och det förklarar ju allt – det finns nämligen ingen som på ett ansvarsfullt sätt (eller ens alls) styr det här längre – och det märks. Politikerna har abdikerat för att räkna KÖN PÅ TAVLOR!

  Hur långt ska det gå innan en vändning är i sikte? Detta kan ju inte fortgå i all evighet.

  Ian for president!!

  Jag kan bli jämställdhetsminister och chef för den nya avindoktrinerings-myndighet som Ian inrättar.

  Helena bli hälsominister.

  Hmmmm…har vi inte haft den här diskussionen förut? vem blev vald till vad? Det här löser ingenting. Efter nyår ska jag anordna en protsetmarsch mot genusvansinnet. Vi ska tåga från Centrum för Genusstudier, rakt över Enheten för lika villkor och vidare till Mynttorget.

  Det får bli en liten omväg då, ENHETEN FÖR LIKA VILLKOR ligger i Uppsala: http://www.uu.se/Adresser/AF9_16.html

  Eller så kan vi ta enheten för lika villkor i Linköping: http://www.liu.se/likavillkor/

  Och så avslutar vi med att åka ångvält över VÄRDEGRUNDSCENTRUM på Umeå universitet: http://www.vgc.umu.se/utbildning/

  Anledningen till att hemsidan inte är uppdaterad sedan 2005 är att värdegrundscentrum med hela genus- och värdegrundsmaffian FLYTTAT IN I ROSENBAD!

  Alltså räcker det att vi avslutar vår marsch där.

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Värdegrundcentrum strör också skattepengar omkring sig: http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Värdegrundcentrum strör också skattepengar omkring sig:

  http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 17. Tanja B skriver:

  Värdegrundcentrum strör tydligen också skattepengar omkring sig:

  http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 18. Tanja skriver:

  Värdegrundcentrum strör tydligen också skattepengar
  omkring sig: http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 19. Tanja skriver:

  Värdegrundcentrum strör också skattepengar omkring sig: http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 20. Tanja skriver:

  Visionären, kurs i ”inkluderande synsätt”. Har du någon länk till hemsida, kursplan, upplägg, innehåll eller annat av intresse som du kan maila mig? Egen erfarenhet, om kursen redan börjat?

  tanjasblogg@gmail.com

 21. Tanja skriver:

  Givetvis strör även Värdegrundscentrum skattepengar omkring sig:

  http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 22. Tanja skriver:

  Även Värdegrundscentrum strör pengar omkring sig:
  http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1180

 23. nobody skriver:

  Apropå genusperspektiv här är en sann rebell som inte blev påverkad; Eddie meduza önskar du gav honom postumt priset som årtiondets rebell. En del av hans totala verk är låten – socialdemokraterna. Lyssna och njut.

 24. Gudrun Beims skriver:

  Jag tycker Eddie Meduza är oerhört rolig men han var kanske för tidig i sitt häcklande av politiker. Vi har ingen sådan idag. Vad jag vet! Voltaire lär ha sagt att han fruktade att jorden var världsalltets dårhus, men jag är säker på att Sverige är jordens dårhus. Eller vad tycker ni?

 25. Kachina skriver:

  Både Voltaire och Beims har rätt i sina respektive definitioner.

 26. Kachina skriver:

  När vi började med ekvationer i grundskolan sade min mattelärare en sak som sitter som gjutet än idag;

  ”När ni räknat fram ett resultat, stanna då upp och ta en överblick över hela ekvationen och alla dess ingående värden. Ställ er sedan frågan, ÄR RESULTATET RIMLIGT i förhållande till de ingående värdena.”

  Samma gäller numera allt som politik och finans ”annonserar” via media. ÄR PÅSTÅENDENA RIMLIGA i förhållande till de framlagda parametrarna?

  Detta är ett MÅSTE i alla sammanhang, från rykten till officiella ställningstaganden. Ett måste som den fogliga massan fullständigt ignorerar. När jag sist passerade vårdcentralen var både parkeringen och vägen utanför överfylld av parkerade bilar och barnvagnar.

  Det är dags att inse att vi redan nu HAR en liten global elit som driver ett ”hönshus” för egen vinning. Matar man hönsen med ”kvicksilverfoder” blir det bara de starkaste och mest produktiva kvar, enligt det naturliga urvalet.

  Är det RIMLIGT?, Genusforskningen, klimatnojan, svininfluensan, valutabildningen,……?

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha, jag fick just info om att vissa personer på Skatteverket följer min blogg för att jag uppmärksammat vart pengar tar vägen! 🙂

 28. mrmhalland01 skriver:

  Tanja,

  Kan du inte sammanfatta lite kort ?
  Jag har inte haft möjlighet att läsa din blogg på några dagar och det tar nog några dagar innan jag får möjlighet att ”läsa ifatt”.
  Din blogg är ju trots allt inget man bara skummar igenom om man vill förstå vad du säger, och det vill jag.

 29. solsburyhill skriver:

  På tal om svininfluensa, är det någon mer än jag som blev förvånad över att läsa om WHO-rådgivares kopplingar till läkemedelsindustrin i dagens DI (30/11)?

 30. Carl Norberg skriver:

  Förr eller senare så tvingas även dumma gammelmedia att förmedla sådant som de egentligen just vill undvika att publicera, detta för att inte själva helt bli betraktade som något ur en ding ding värld.

 31. Helena Palena skriver:

  Jag tycker att det är förvånande att dom skriver ö h t. Det är¨tyst i Sverige. Danskarna är bättre på detta. I Politik & International kunde vi läsa om lobbyismen i WHO 24/11. Hur korrumperat allt är. Hur köpta rådgivarna är.

 32. Josef Boberg skriver:

  Mycket tänkvärt inlägg, verkligen… 💡 – såväl som kommentarerna, naturligtvis… 🙄

  Det finns Något i Allt… 💡 Samverkan är win-win för Alla. Motverkan ger vinnare och förlorare = Alla blir förlorare över tid sett, tyvärr tyvärr… 😥

  Så nu gäller det väl att se vad som kan ”samverkas” – tycker Josef B. 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: