Rebellerna. Kapitel 32. Kafka, har du en Kwast?

I vissa repressiva länder kallas obehagliga medborgare för Folkets fiender. I andra länder för landsförrädare. Eller dåliga patrioter …

I vårt land har vi infört ett mycket finurligare system. Om någon hävdar sin egen rätt, avfärdas han som rättshaverist!

Där satt den – en löjlig och tjatig figur! Rättshaverist! Varför tänkte inte Kafka på det?

Låt oss titta närmare på detta.

Min första bok, Ankdammen (Timbro 1988), inleddes med ett kapitel om Lapplisorna. Kapitlet tillägnades Angiveriarbetarförbundet och beskrev samhällets jakt på vanliga hyggliga människor, som inte hade hittat parkeringsplatser, därför att inga fanns. Sådant skulle givetvis bötfällas och anmälas till överheten.

”Bra kapitel, det där om Lapplisorna”, var en vanlig kommentar. Och det kanske inte bara berodde på att folk ville visa att de läst boken.

Svensken gillar faktiskt inte angivare och vill ha sin personliga frihet – lagom mycket frihet. Ett faktum som Alliansregeringen m/2009 bör tänka på när de filar på FRA och andra integritetsinskränkande påhitt.

Den bästa devis som något parti haft var Ny Demokratis ”Sunt Förnuft – Personlig Frihet – Hänsyn till andra”. Undra på att de etablerade politikerna blev skräckslagna!

Ni kanske undrar hur det kommer sig att trevliga och duktiga personer som statsminister Reinfeldt uppenbarligen glömt sitt patos för den personliga friheten. Emellertid har jag från Riksdagens insida sett hur tämligen nyvalda politiker förstörs på ett år eller två och glatt börjar argumentera för totala rökförbud och annat nonsens.

”Det är ju inte bra för folk att röka. Och de skulle bara må bättre om rökning vore förbjudet.” Steget är inte långt till att totalförbjuda fett i maten ”för folks bästa”. Politiker tänker inte på att väljarna är deras arbetsgivare och att skattebetalarna deras finansiärer. Politik har blivit att förbjuda. Nästan varje lag som stiftas inskränker individens frihet. Har ni hört om någon lag som ökar friheten? För att driva en frihetsinskränkande politik krävs trogna tjänare som gör

jobbet. Hitler behövde koncentrationslägervakter och hade inga problem med rekryteringen. Stalin skrämde snart sagt varenda sovjetmedborgare att bli hans tjänare. I DDR blev barnen villiga angivare av sina egna föräldrar! Från Maos Kina finns skrämmande rapporter om än värre övergrepp.

Ju större staten blir desto fler tjänare behöver den. När statsminister Olof Palme på 1970-talet tog bort ämbetsmannaansvaret blev det fritt fram för oansvariga småpåvar och maktmissbrukande ämbetsmän. De tilläts att göra vad som helst utan att avkrävas personligt ansvar. Tankar som ”Vad ska man med makt till, om man inte kan missbruka den?”, började korrumpera det svenska samhället.

På annat ställe i denna bok nämns hur optioner, bonusar och annan självberikning tog fart när Marcus Wallenberg och Gunnar Sträng lämnade maktens estrad.

Sen dess har det bara blivit värre.

Jag fick smaka på maktens arrogans, när kammaråklagare Peter W Nilsson från Ekobrottsmyndigheten delgav mig misstanke om ekonomisk brottslighet! Däri beordrade han mig att komma på förhör. Jag kom – men inte Peter W Nilsson! Han var nämligen inte påläst i målet. Han hade utfärdat sin oförskämda beskyllning för att utåt visa att EBM (Ekobrottsmyndigheten) minsann behövdes. Myndigheten hade kritiserats hårt och förslag hade ställts att avskaffa hela rasket. Alltså dags att visa framfötterna för Nilsson, van der Kwast & Cie. Nilsson aktade inte för rov att uttala sig för media (det var ju vitsen med aktionen) och sprida den ogrundade misstanken, även om han nådigt lät meddela att jag antagligen inte skulle straffas med fängelse!

Så vad hände? Peter W Nilsson gjorde det han skulle ha gjort långt tidigare, nämligen läsa handlingarna. Varpå han la ner förundersökningen, vilket nådigt delgavs mig, men icke media där han spritt sin anklagelse.

Jag prövade de vägar som sägs finnas för privatpersoner att påtala myndighetsmissbruk. Justitiekanslern undersökte ärendet, höll med mig på i stort sett varje punkt, men fann inte anledning att rikta anmärkning mot kammaråklagaren. Vad annat?

Ärendet handlade om mina deklarationer, där jag öppet deklarerat intäkter från ”restricted stock” från Texas Industries, Dallas, USA, och placerat posterna under inkomst av kapital. Skatteverket ansåg dock att sådana saker var inkomst av tjänst, men hade inte på fem år invänt mot mina deklarationer, som för övrigt hade utarbetats av SEB. Det kanske räcker som bakgrundsbeskrivning.

Jag har meddelat Peter W Nilsson att min förundersökning av honom just börjat och inte kommer att läggas ner förrän han kommer framkrypande och tar en öppen debatt i media, helst i direktsänd TV. I Brottsbalk (1962:700) Kap 15, § 5 – 7 står något som borde få en mediesugen åklagare att dra öronen åt sig. Lagtext är seg att läsa, men försök att hänga med!

5 § Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 § Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var sanningslös, dömes han för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Så långt lagen. Det finns skydd för dem som avförs som rättshaverister och straff för dem som oskäligt beskyller annan för brott. Dags för prejudikat!

Nilssons förebild och chef är den riksbekante överåklagaren Christer van der Kwast, mannen som i stort sett inte vunnit ett enda mål, men anklagat desto fler oskyldiga personer, med synbar tillfredsställelse över att förstöra deras liv. Makt korrumperar och småpåvar är demokratins baksida. På ytan är de nitiska, men under ytan skymtar frestelsen att missbruka den makt de inte borde ha.

I diktaturer är fenomenet givetvis än värre. Men visst finns det paralleller att dra mellan Heinrich ”lika som bär” Himmler från Hitlers innersta krets och van der Kwast från EBM:s innersta. Först tänkte jag att detta kunde låta ärekränkande, men så kom jag på att han ju är död. Himmler alltså.

Den 1 juli 2009 drog sig Kwast tillbaka med uppenbara abstinensbesvär.

***

Detta är det sista av fem kapitel ur min nya bok REBELLERNA som har publicerats på den här bloggen. Se tidigare inlägg för övriga kapitel.

Annonser

19 Responses to Rebellerna. Kapitel 32. Kafka, har du en Kwast?

 1. mrmhalland01 skriver:

  Det är nog rätt som du säger att det tar max några år för vitala och fantasifulla människor att snällt falla in i mönstret som ryggdunkande självbejakande parasiter.

  Miljöpartiet är ju ett utmärkt exempel på detta.
  De ville verkligen förändra.
  De ville inte vara som de etablerade partierna.
  De kom in som friska fläktar med sina språkrör och yllekoftor och vann mångas förtroende just för att de ville förändra sådant som ”vanliga” människor tyckte var viktigt.

  Idag är de exakt som alla andra politiker, med skuggbudgetar, krav på ministerposter och vänder kappan åt det håll den personliga profitvinden blåser, helt utan en tanke på vad ”vanligt” folk önskar.

 2. Carl Norberg skriver:

  Efter att ha haft nattklubb i city under ett decennium, samt vidare ha drivit verksamheter kring detta sedan 1980 talet så kan jag inte annat är att konstatera att min uppfattning tydligen delas av andra vad avser stora delar av den rättsvårdande strukturen.

  Vad gäller den lingvistiska delen av begreppet haverist så står det att läsa att den som lider skadan är haveristen, precis som med vilket havererat skepp som helst som kallas haverist. Emellertid i det fantastiska landet som lider av Wellanders ”riktiga” svenska, kan det inte nog ofta påpekas att ordens innebörd inte sällan har förvrängts i politiska syften.

 3. Carl Norberg skriver:

  Jag kan garantera att det strider fullkomligt emot min egen natur att göra våld på mina känslor och tankar, vilket gör att jag förmodligen är i den sista kategorin individer som skulle välja den politiska banan.

 4. Kachina skriver:

  Suveränt, Ian.

 5. Visionären skriver:

  Rättshaverist var tydligen ordet för dagen.

  Har du ngn juridisk skolning ö.h.t?

  Kan du skilja mellan stadgandena om falskt åtal, falsk angivelse och falsk tillvitelse i 15 kap 5- 7 §§ brottsbalken? Eller deras oaktsamhetsvarianter obefogat åtal, obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse? Eller bara gissar du och hoppas på att att alla av deslagrum ska vara

 6. Visionären skriver:

  Stryk föregående kommentar, ty den sändes iväg innan jag var klar.

  Rättshaverist var tydligen ordet för dagen.

  Har du ngn juridisk skolning ö.h.t?

  Kan du skilja mellan stadgandena om falskt åtal, falsk angivelse och falsk tillvitelse i 15 kap 5- 7 §§ brottsbalken? Eller deras oaktsamhetsvarianter obefogat åtal, obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse? Eller bara gissar du och hoppas på att alla av dessa lagrum ska vara tillämpliga på en och samma gång?

  Och slutligen.

  Varför tror du att en akademiker utan större medial erfarenhet skulle ställa upp i en direktsänd debatt mot en politiskt skolad person med dina mediala kunskaper och erfarenheter. Samt med ditt munläder. Snacka om handicap. Hans möjligheter att få ut sitt budskap skulle vara lika med noll. Är det du vill?

  Hämnden är ljuv, inte sant?

  Vad skulle en sådan debatt ha för allmänintresse f.ö?

  Du gör dig mindre och mindre i mina ögon.

  V

 7. Visionären skriver:

  Ytterligare för din kännedom.

  På Ekobrottsmyndigheten jobbar åklagare, poliser och ekorevisorer. Åklagare fattar beslut huruvida förundersökning ska inledas eller ej, ger direktiv om utredningsåtgärder, tar ställning till om en slutförd förundersökning ska leda till åtal och – i sådant sällan fall – för processen i domstol. En åklagare håller mkt sällan egna förhör. Det gör polisen. Att åklagaren i detta fall inte kom till förhöret är således inget att sätta utropstecken efter.

  Eller du kanske kräver att bli behandlad med särskilda hänsyn?

  V

 8. Visionären skriver:

  Redigering.

  Sällan efter tankestrecket ska bort.

  V

 9. mrmhalland01 skriver:

  V,

  Är det då rätt att meddela en enskild medborgare brottsmisstanke utan grund ?

  Jag har varit med om liknande och upplevde det som mycket kränkande.
  Tack och lov redde det ut sig väldigt snabbt efter att inblandade myndighetspersoner fått säga sitt, man kan ju tycka att det borde ha skett innan delgivning av brottsmisstanke.
  Van der Kwast är väl mest känd för att ha inlett utredningar mot kända personer och nästan alltid förlorat.
  Lite som Silbersky, fast på andra sidan.

 10. soli01 skriver:

  Jag tycker att du Ian förstorar upp detta i onödan. Du blev i vanlig ordning kallad till förhör och att det var en polis som hörde dig skulle jag tro. Efter detta förhör lades ärendet ned. Kan brott inte styrkas avskrivs ju ärendet – svårare är det inte. Åklagaren har säkert inte sett händlingarna utan att något polisbefäl beslutat att du skulle kallas till förhör. Först därefter tittade åklagaren på ärendet och beslutade att avskriva detta. Skäll inte på åklagaren. 🙂 Myndighetsmissbruk – inte .

 11. Carl Norberg skriver:

  Jag kan väl säga att jag vad avser EBM och dess verksamhet, så har jag högst begränsade erfarenheter, de inskränker sig till misstanke om brott för att ha underlåtit att bokföra en ränteintäkt i ett vilande bolag som sedemera fick dö sotdöden.Beloppet i sig handlar i sådant fall om mindre än femtio kronor.

  Min reaktion kring detta var att detta föreföll vara en smula kostnadsineffektivt. Jag åsyftade o mitt inlägg mera sopporna kring polis, åklageri och den verksamhet som finns kring individer som Karin Götblad, Olle Liljegren, Peter Rätz och så vidare.

 12. Anna skriver:

  Precis som min nyvunne vän Kachina 🙂 anser jag att Ian skrivit ett suveränt inlägg.

  Soli01 – du som normalt är så klok – hoppas du inte lider av den ”ökända kårandan” (polisen), för din kommentar speglar litet av ”surt sa räven” 🙂

  Visionärens kommentar tyder på att han aldrig befunnit sig i verkligheten utanför de statsbärande byråkraternas skara – dom i sina egna ögon ofelbara myndighetsutövarna.

  Jag har arbetat med, låt ossa säga, ”ekonomiskt-juridiska utredningar” inom statlig, kommunal och privat verksamhet och en hel del års erfarenhet visar att Ian (och i detta fall även Kachina och mrmhalland), är helt rätt ute i sin kritik.

  Mentaliteten som gäller är att David skall sättas åt av Goliat för detta ger en personlig fjäder i hatten
  för ”van der Kwast- människor”.

 13. Blåtand skriver:

  Håller med Anna om allt!

  Vilhelm Moberg skulle verkligen ha behövts idag. Han myntade för länge sedan begreppet RÄTTSRÖTA och tyvärr lever detta kvar i högsta grad.

  Palmes borttagande av ämbetsmannaansvaret för över 30 år sedan är bara en i raden av s.k. åtgärder som denne förbluffande man är ansvarig för.

  Titta bara på Thomas Bodström och hans fullkomligt vansinninga agerande i sitt riksdagsmannauppdrag. Tala om att en person kan bli fartblind!

  Men vem tror ni bryr sig idag när det rent rikspolitiskt sett inte går att skilja på en moderat resp. en socialdemokrat . . . . . . . . . .

  Den ende som verkar stå upp för annorlunda och självständiga åsikter/åtgärder är Jan Björklund men eftersom han omges av folkskollärar- och frikyrkomentalitet i sitt parti, kan man inte räkna med alltför mycket på honom för han kommer väl att kvävas inifrån av sina egna.

 14. Carl Norberg skriver:

  Ture Nermans häfte på KB, om 1940 års män, synes återkommande behöva påminnas om.

  Dessa trevliga herrar som citat “Som disponerade över vårt folk och dess framtid, utan att det blev tillfrågat eller upplyst om sanningen”.

  Eller som Publicistklubbens ordförande Ivar Överström, i en politisk debatt 1940 i andra kammaren, så vackert uttryckte detta,

  ”Vi Tidningsfolk vill ju inte undandra oss skyldigheten att giva regeringen absolut erforderliga medel att skydda legitima och statsvårdande intressen.”

  Och Wilhelm Moberg hade nog inte haft det lätt idag heller, även om han redan då hade sina egna problem med Wellander, SIS och Per-Albin hansson.

  Återinförandet av tjänstemannaansvaret torde vara en av de mer akuta åtgärderna att vidta.

 15. mrmhalland01 skriver:

  >Har ni hört om någon lag som ökar friheten?

  Hur jag än funderar kommer jag inte på någon.
  Jag trodde lite på allemansrätten, men, det verkar snarare vara en sed än en lag ?

 16. Carl Norberg skriver:

  Frihet kan aldrig någonsin ökas genom lag.

  Vilket beskriver varför samhället skall byggas genom lag, och vem som hittat på detta. Man kunde ju annars tro att samhället byggdes av människor…

 17. mrmhalland01 skriver:

  Det är nog sant Carl Norberg.

  En lag är väl per definition något man kan staffas för att bryta mot.
  Det är svårt att se att man skulle kunna straffas för att man inte utnyttjar sin rätt till utökad frihet 🙂

  Jag hörde för länge sedan att det stiftas i genomsnitt 8 lagar/dag i Sverige.
  Om alla dessa är begränsande är det svårt att förstå att man överhuvud taget kan gå på gatan utan att bryta mot någon lag.

  Jag hoppas att det just då var en ovanligt intensiv period och att det skapas färre lagar idag.

 18. Helena Palena skriver:

  Småpåvar – fy van va´äckligt! van der Kwast i dokumentären om Sture Bergwall säger ju allt.

  Blåtand: Ja, titta bara på Bodströms framfart! Jag tror han försöker bräcka sin farsa. Eller vad håller han på med. Talmannen kan inget göra. Märkligt med tanke på hur många lagar vi har.

 19. Peter Nilsson skriver:

  Vad är det för förundersökning mot mig du pratar om?
  Och när utmanade du mig på debatt? Det har jag faktiskt missat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: