Ahmadinejad – kan ni hitta på någon värre?!

Kära svenska folk! Ni som stött alla repressiva regimer (Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe m.fl), Vad säger ni om ni världens största dvärg, som ska driva utpressning mot omvärlden och sätta sig (?!) på sitt eget folk. Vilken chans har demokratin mot den medeltida teokratin? Och vad säger svensken?

Annonser

791 Responses to Ahmadinejad – kan ni hitta på någon värre?!

 1. rogerklang skriver:

  ”Det största hotet mot de israelisk-palestinska fredsansträngningarna är i ambassadör Manors perspektiv Iran, vars bisarre president Mahmoud Ahmadinejad sagt rent ut att Israel skall utplånas. Ahmadinejad är medlem i den så kallade Tolvsekten som väntar på den ”tolfte imamen”, en muslimsk messias-gestalt. De troende menar att man kan påskynda denna gestalts ankomst genom aktiva handlingar, såsom att utplåna Israel.” Citat tidsskriften Contras från en intervju med (f.d.) israeliske ambassadören Eviatar Manor.

  Nu tror jag inte att Ahmadinejad har sagt att Israel ska utplånas rakt ut, men det är ändå anmärkningsvärt hur det går till i Iran! Och denne man kommer att ha nycklarna till en kärnvapenarsenal. Huh!

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 2. Kenneth skriver:

  Fy den lede för ett land som styrs av präster. Presidenten säger bara det som prästerna vill!

 3. rogerklang skriver:

  Jag tror nog lite mer om Ahmadinejad som ledare, men han skulle inte vara president om han inte hade varit samstämmig i kvinnofrågan med väktarrådet, så mycket kan vi vara överens om. Båda fruktar dem sammetsrevolution mer än stenkastande ungdomar.

  Roger

 4. Kachina skriver:

  Det är bara en tidsfråga. Upproret mot islam och sharialagar har precis börjat,….. det kommer mera.

 5. Carl Norberg skriver:

  Den ökade informationsrörligheten kommer utan några som helst tvivel att rasera de rådande strukturerna för makt, sedan spelar det faktiskt en mindre roll om denna makt utövas via ekonomiska eller religiösa system som verktyg.

 6. Carl Norberg skriver:

  Det är därav som kunskap kan kallas för makt.

 7. mrmhalland01 skriver:

  Iran är väl ett av få muslimska länder som har en hög utbildningsnivå och en i stort sett allmän skolgång ?

  Alltså är det ingen slump att upproret börjar just i Iran.

  Jag tror som Kachina, vi har knappt sett början ännu.

 8. Carl Norberg skriver:

  Det är inte den av makten kontrollerade utbildningen som gör skillnaden, det är tillgången till den fria informationen som är det avgörande i detta.

 9. ollemunter skriver:

  Ja vad ska vi säga. Sverige var ju på plats med sin ambassadör, när Mahmoud Ahmadinejad tillsattes och Carl Bildt gnuggade händerna av förtjusning Carl valsar nu runt i medierna, än så länge bara lite blygsamt. Får jag lov!

 10. Carl Norberg skriver:

  Herr Bildt synes ju nära en förtjusning i just valser, och alldeles särskilt när dessa stycken är orkestrerade från det håll som verkar för den krigsindustriellt anknutna banksektorns fromma.

  Då tycks det spritta alldeles särskilt i dansbenet.

 11. soli01 skriver:

  Ian – nu halkas det från ämnet – lite till och från – men Iran har ju valt denne man enl vad som sägs. Tänk om det trots allt är riktigt vad prästerskapet påstår – de kan väl inte ljuga. 🙂
  Att CB hade ett dansben, var mer än jag visste. 🙂

 12. Carl Norberg skriver:

  Att präster beskriver sin sanning, är inte detsamma som att dessa sanningar beskriver vår verklighet.

  Varken brinnande buskar eller stentavlor skapade av gud, kan nog sägas utgör en tillräcklig kommunikationsgrund för att hålla streck ens i en vanlig bygglovsansökan, men likafullt så skall dessa bevekelsegrunder anses vara tillräckliga för att reglera hela livsföringen för befolkningar.

  Inte ens min hund skulle finna detta trovärdigt!

 13. mrmhalland01 skriver:

  Carl Norberg :

  >Det är inte den av makten kontrollerade utbildningen som gör skillnaden, det är tillgången till den fria informationen som är det avgörande i detta.

  Det är bildade människor som söker information.
  Utan tvekan är det utbildning som är nyckeln till dörren som låser in medeltidskulturerna !

 14. rogerklang skriver:

  Soli01 skrev: ”men Iran har ju valt denne man enl vad som sägs. Tänk om det trots allt är riktigt vad prästerskapet påstår – de kan väl inte ljuga.”

  Visst kan prästerskapet ljuga. Men det tragiska är att Ahmadinejad antagligen vann valet fair and square. Det avhåller dock inte mig från att stöda oppositionen ändå!

 15. soli01 skriver:

  rogerklang – visst jag stödjer givetvis inte denne man, och det var säkert tillspetsat lite. 🙂 Jag tror att det har fuskats i valet faktiskt, men har dock inget belägg för detta.

 16. Carl Norberg skriver:

  Att det främst är bildade människor som söker information, kan möjligen äga sin riktighet, men vem denna bildning ombesörjs av, kan möjligen vara ifrågasatt.

  Och att den allmänna utbildningen alltid är ägnad att konstituera det rådande statsskicket, varhelst man tittar,får nog anses vara en självklarhet.

  Fåtaliga är nämligen de maktkonstitutioner som uppmuntrar sin egen undergång.

  Och utan tvivel är det utbildning som är nyckeln som låser om medeltidskulturerna, men det gäller då givetvis att ha rätt nyckel om man skall kunna låsa upp låset på dörren.

 17. mrmhalland01 skriver:

  >Fåtaliga är nämligen de maktkonstitutioner som uppmuntrar sin egen undergång.

  Absolut.
  Troligen inte minst i ett land som Iran.

  Jag menar trots allt att bildning är bildning !

  Att få lära sig saker teoretiskt föder en nyfikenhet, helt oavsett vad man studerar.
  Du ser ju bara på denna bloggen hur det ena ger det andra.

  Utbildar man människor har man, som jag ser det, också (i dagens informationssamhälle) grävt sin egen grav som ett odemokratiskt diktatoriskt samhälle.

  att utbilda och kuva är oförenligt idag.

 18. rogerklang skriver:

  Jag tror att många intellektuella på universiteten är emot Ahmadinejad och väktarrådet. Det brukar vara så att de sansade finns bland universitetsvärldens intellektuella. Ahmadinejad i sin tur gör sitt bästa för att hålla kontroll på de intellektuella.

 19. Carl Norberg skriver:

  Men likafullt så är indoktrineringsanstalter det mest effektiva sättet att konstituera en maktsituation.

  Vad helst du sedan väljer att kalla dessa institutioner för beteckningsvis, spelar en mindre roll.

  Min poäng är att det fria informationsflödet är viktigare än den styrda samhälleliga utbildningen, för individernas egna och fria tänkande. Detta eftersom inga system uppmuntrar individen till det egna fria tänkandet, i annat än som läpparnas bekännelse.

 20. Carl Norberg skriver:

  Att det i någon mån är så att de som främst är intellektuellt begåvade söker sig till universitetsvärlden, framför mera praktiskt inriktad verksamhet, torde vidare inte röna någon större uppmärksamhet som sociologiskt landvinnande upptäckt.

 21. mrmhalland01 skriver:

  Carl Norberg :

  Jag tror vi är överens i sak, men har olika sätt att uttrycka det.
  Utan tvekan håller jag med om att :

  >det fria informationsflödet är viktigare än den styrda samhälleliga utbildningen.

  Men, återkommer till att de utbildade personerna, dels har större tillgång till informationen och dels har större intresse av att införskaffa densamma.

 22. Per skriver:

  Utbildningen är väldigt mycket mindre
  än inbildningen och ofta sammanblandas de
  tyvärr, för att vara ett och samma,
  till sitt syfte.

 23. mrmhalland01 skriver:

  Ian,

  Jag vänder mig lite mot inledningen av detta inlägg :

  >Kära svenska folk! Ni som stött alla repressiva regimer (Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe m.fl)

  Om du med detta endast undantar dig själv är du ute på hal is…

  Du fördömer med detta alla dina landsmän.
  F.ö var det väldigt många i de högre stånden i Sverige som applåderade Hitler när du var ung.
  Hur det var i din familj har jag ingen aning om, men, av de namnen du nämner borde någon ha varit favorit eftersom några av dem är varandras motpoler.

 24. Per skriver:

  Och information är inget fel men det är
  fel att bygga identitet på information.
  Problemet är en subtil skillnad, liksom
  mellan dåren och geniet.

  Och felet i detta kan bara vara ett fel
  om det är rätt att tänka för egen maskin
  med insikten om att vi och dem är
  detsamma.

 25. Per skriver:

  mrmhalland.
  På vad sätt fördöms alla landsmän?

 26. Carl Norberg skriver:

  Jag tror att det räcker med att företeelsen avseende 1809 års män kommer i ljuset, för att mycket skall klarna för många.

 27. mrmhalland01 skriver:

  Per :

  >Kära svenska folk! Ni som stött alla repressiva regimer (Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe m.fl)

  Detta är en ren anklagelse som jag ser det.
  De flesta nu levande Svenskar har tagit avstånd från samtliga av dessa herrar.

 28. Carl Norberg skriver:

  Ian kan måhända upplevas en smula opreciserad i sin skrivning, vilket kan framstå som lite förargligt med hänsyn till det intresse som rimligen borde föreligga för att uttrycka sig precist, med hänsyn till historien i allmänhet och 1809 års män i synnerhet.

  Det vore ju för övrigt intressant att få kännedom om DNA analysen av Gustav III, vidare skulle ju en dito fullkomligt klarlägga om huruvida Gustav IV var bördig ifrån ”lagårn” eller inte.

 29. Per skriver:

  Anklagelse mot vem?
  I så fall riktar Ian sig till ingen
  om det är som du säger?

 30. Per skriver:

  Det saknas ju någon uttalad eller precis som
  detta riktar sig till?

 31. mrmhalland01 skriver:

  Det är väl sant om man vill vara ”brännvins-advokat”.
  Om jag ska följa samma mönster sa Ian :

  Kära svenska folk! (D.v.s vi som lever) Ni som stött alla repressiva regimer (Åsyftar naturligtvis också oss som lever)

  Jag tycker inte vi borde fastna i en sådan diskussion.
  Huvudsyftet med detta inlägg är intressant nog tycker jag.

 32. mrmhalland01 skriver:

  Carl.

  >Det vore ju för övrigt intressant att få kännedom om DNA analysen av Gustav III, vidare skulle ju en dito fullkomligt klarlägga om huruvida Gustav IV var bördig ifrån “lagårn” eller inte.

  Vi har nog inte samma syn på kungahusets vara eller icke vara, men, den analysen hade varit kul att ta del av 🙂

 33. Per skriver:

  Jag är då ingen advokat av något slag
  och lever, det gör jag i allra högsta grad.
  Syftet med denna tråd vet bestämt och främst trådstartaren och anklagad,
  det upplever jag mig inte vara.
  Därtill kan jag bara ana att den som upplever
  detta som anklagande mot sin person,
  kopplar an påståendet till något den
  vurmar eller vurmat.

  Kamprad hyste viss tilltro till nazismen
  vilket denne ångrat djupt, av vad jag förstått.
  Wallenbergarna hade ekonomiska intressen,
  gemensamt med nazismens propagerande och
  gärningar, av vad jag förstått.

  Vem i Svedala som stöttat Mugabe och
  PolPots gärningar
  har jag aldrig hört talas om, faktiskt.
  Och jag meger gärna att min
  upplysning är begränsad,
  så känn dig fri att dela med dig..

 34. Per skriver:

  Allt som rör sig är inte mask,
  så man behöver inte nappa på allt..

 35. Per skriver:

  Liksom den enkla konsten att inte vara
  våldtäktsman enbart för att någon
  annan uttalat att den inte är det.

  Så visst underlättar sådana insikter
  diskussioners framskridning.

 36. mrmhalland01 skriver:

  Jag antar att Ian syftar på Palme-tiden när det gäller PolPot och Mao och senare (S)-styre när det gäller Mugabe(jag vill inte kalla det för era).

  Den tycker jag att vi försöker reparera så gott det går och traskar vidare.

 37. Per skriver:

  Jag antog det inte, eftersom det inte
  står eller framgår tydligt nog för mig
  och det gör mig icke till
  brännvinsadvokat för någon.

  Och för att reparera något så bör
  man veta vad som skall repareras,
  liksom att bästa riktningen
  hålls utifrån kännedomen om var
  man startar.

 38. mrmhalland01 skriver:

  Detta kan diskuteras i evighet utan resultat.

  Har du någon uppfattning om att Ahmadinejad numera är utsedd till president ?

  Jag antar att du har läst Carl Bildts blogg idag och sett det massiva avståndstagandet från den Svenska representationen vid installationen ?

 39. mrmhalland01 skriver:

  Har du någon åsikt skulle det vara…

 40. Torbjörn skriver:

  Vad säger svensken?

  Jo i mitt fall får jag i det här fallet säga att de får lösa sina problem själva i Iran. Deras sak är inte vår. Vill de leva under sharialag, varsågoda. Vill de inte det, kämpa emot, i Iran. Annars blir det ingen förändring. Vi kan inte, och ska inte, tvinga på andra länder vår sk. demokrati. Självfallet ska vi inte heller ta emot några flyktingar, då det bara skapar problem här, men löser inga där. De får helt enkelt offra sig om de vill förändra.

  Jag tror inte det förekom något valfusk i större skala som påverkade utgången av valet. Islamismen går framåt med stormsteg i hela den muslimska världen, samt även bland muslimer i väst. Wake up, please…

 41. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  en eloge till dig som upptäckte hur en fähund skriver
  Ian driver med oss idioter som hänger på hans blogg…

 42. Per skriver:

  För att återgå till trådens uttryckliga frågeställning så kan man väl först
  konstatera att vår nuvarande demokrati
  är mer en teokrati, fast att gudarna
  har andra skepnader?

  Nu låtsas jag att vi är överens om första stycket.

  Laga texts givna dignitet är det främsta
  av exempel på detta.
  En för mig omedelbar reflektion blir mellan
  sambandet mellan det moderna eller snarare
  den aktuella underkastelsen under
  statsregler samt förordningar som
  majoriteten gör och den medeltida
  underkastelsen under gudarnas.

  Det är som med M. Ugglas låtar,
  samma melodi, lite andra texter..
  Decennium efter decennium.
  Maktbehovet över andra däremot sträcker
  sig uppenbart över århundraden i samma melodi.

  Lyssnarna lapar ivrigt i sig,
  det är bara att konstatera.

  Tålamodet måste tillhöra dygderna.

 43. mrmhalland01 skriver:

  hillary2 :

  Jag tror inte han avsiktligt driver med sina kommentatorer, men jag tyckte det var slarvigt formulerat.

  Lite spetsiga provokationer kan vara roligt, men att sätta sig själv över andra tycker jag är osmakligt.

 44. mrmhalland01 skriver:

  Per :

  Och på Svenska ?

 45. Per skriver:

  mrmhalland.

  Ahmadinejad som president i Iran
  kommer och har väldigt ringa praktisk
  betydelse för svensken.
  Liksom alla möjliga sorters Iranska
  presidenter skulle innebära,
  förutom dem som vore besatta av att
  annektera just Sverige då…

  Så trådens rubrik ger jag begränsat för,
  undertexten där frågeställningens ursprung
  torde ha sin förklaring säger mer
  om vad frågan söker.

  Möjligen kan man ju nästan tvivla på Grevens
  klara avsikter eller förmåga,
  jag menar vem fan söker
  Iranska presidenters upphovsmän i Sverige??

 46. Per skriver:

  mrmhalland.

  Vaddå på svenska?
  Vilken chans har demokratin mot teokratin?
  Vi har ingen demokrati.
  Om det betyder folk=demo krata=styre.
  Vi styr inte, vi går till urnorna och sedan
  gör de styrande vad helst de behagar.

  Precis som förr fast att då hette
  det gud, herre och fan vet allt.

  Finns det i lagtext en regelbeskrivning för
  hur något skall göras så förlöper detta så, oifrågasatt.
  För att det är lag på det så då är det
  inget att surra om????

  Lagtext, Palme, regler är regler, ”men det står så i våra papper” det är ”statistiskt bevisat” och
  ”polisiärt” vars grundare är moderna tidens gudar.

  Är det på svenska nu då?

 47. Per skriver:

  hillary.
  Det finns inget stort i att se sig
  själv som något smått.

 48. mrmhalland01 skriver:

  Det är sant Per,

  Kanske har det ändå en viss betydelse för Svensken ?
  Kanske innebär det fler asylsökande Iranier i Sverige ?

  Är det då bra eller dåligt ?

  Ganska mycket upp till Sverige skulle jag vilja påstå.

  Som det ser ut just nu tror jag inte vi är mogna att ta emot politiska flyktingar.

  Om vi tänker lite mer på själva valet i Iran..
  Vi vet ju inte hur mycket det har fuskats, om ens alls.
  Det vi vet är att den yngre generationen vill ha förändring.

  Hinner världen vänta tills de får sin vilja igenom eller kommer denna regim med väktarrådet i spetsen att hinna förstöra för mycket innan dess ?

  Jag upprepar en fråga : hur ser du på att Sverige var representerat vid installationen ?

 49. mrmhalland01 skriver:

  Ja…det var mer lättfattligt 🙂

 50. Per skriver:

  ok, mrmhalland.

  Jag ser ingenting i att swe
  reresenterades vid installationen.

  Jag undrar givetvis vilket intresse som
  föreligger och följer jag pengarna så
  lär jag tyvärr hamna nära orsaken också..

  Tror jag.

 51. Per skriver:

  Cynism och enkelhet håller väl
  varandra i handen fortfarande?

 52. Per skriver:

  Och därför går jag och tror
  att bistånd inte främst syftar
  till att hjälpa nödställda framför
  vapenhandlare och oljepumpare.

 53. mrmhalland01 skriver:

  Låt oss hoppas att du har fel !

  God natt !

 54. Per skriver:

  Jag ser inte någon omedelbar
  betydelse för svensken.

  Det spelar oss ingen roll hur
  många som söker asyl.

  Det som spelar roll är vad vi påstår oss erbjuda i förhållande till vad vi egentligen erbjuder
  samt att de som erbjuds något vill ha detta.

  Om det är bra eller dåligt beror på
  för vem det påverkar.
  Vad vi gör, vadän det nu är, påverkar,
  så vad gör vi?

  Jag instämmer med att vi har ingenting
  av bestående värde att erbjuda andra.
  Eller ens att vi haft det i någon
  nämnvärd utsträckning.

  Min värld skiter hittills
  faktiskt fullständigt i detta tills att den
  ser detta som sin egen värld.
  Hur är det i din?

  Men mina vetskaper om Iran och dess
  förehavanden är obefintliga.
  Jag kan peka ut Iran på en karta, dock.

 55. Anna skriver:

  Åjo, visst finns det svenskar som beundrat t. ex. Pol Pot.
  Att vissa av er som debatterar så flitigt på denna blogg och har massor av ståndpunkter och åsikter är så fullständigt historielösa är beklämmande.
  Ett flertal exempel kan med lätthet tillhandahållas men jag nöjer mig med att plocka fram en mångårig minister från ministärerna Palme och Carlsson (och senare talman), Birgitta Dahl (s):

  ”””Hösten 1976, när folkmordet pågått i över två år, medverkade Dahl i en debatt i Sveriges Radios OBS-Kulturkvarten om situationen i Kambodja. Dahl sade då bland annat:

  ” Alla vet vi ju att mycket, ja kanske det mesta, av det som nu sägs och skrivs om Kambodja är lögn och spekulation.
  Det var helt nödvändigt att evakuera Phnom Penh. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det skulle komma att kräva stora offer av befolkningen.
  Men det är ju inte det som nu är vårt problem. Problemet är att vi faktiskt inte har kunskaper, direkta vittnesbörd, för att kunna avvisa alla lögner som sprids av Kambodjas fiender.[1] ”

  Dahl framförde även dessa ståndpunkter vid flera senare tillfällen, bland annat i en artikel i tidskriften Vietnam Nu (utgiven av Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja) 1977.[2]

  1997 publicerades Per Ahlmarks bok Det öppna såret, där bland annat Dahls tidigare uttalanden om Röda khmererna och folkmordet i Kambodja uppmärksammades.[3] Detta ledde till en debatt om Dahls demokratiska trovärdighet och lämplighet som talman i riksdagen. Dahl skrev efter detta en debattartikel i Dagens Nyheter, i vilken hon bland annat förklarade:

  ” Problemet var att jag – och andra – samtidigt ändå trodde oss veta att mycket av det som skrivits om Kambodja varit lögn eller spekulation. Vi trodde – felaktigt – att det ingick i propagandan att beskylla den nya regimen i Kambodja för ännu värre brott än de som tidigare hade begåtts. Jag hade också svårt att föreställa mig att något så gräsligt kunde vara sant. Det finns därför några uttalanden av mig som jag ångrar djupt. Sedan den förfärliga sanningen stod klar för mig har jag plågats av att jag inte tillräckligt snabbt begrep och tog avstånd från Pol Pot-regimens grymheter.””””

  Kan även nämna en prominent författare som sedermera även han ångrat sig – P O Enquist.

  Och naturligtvis finns även de som inte ångrar någonting – Jan Myrdal

 56. Per skriver:

  Aj katten! Natuuurligtvis riktar sig detta till
  Birgitta Dahl, hon som gav överbettet ett ansikte.
  Vad lite man vet att man borde veta…

 57. Per skriver:

  Fast att beklämmande blir det först när den historieintresserade sållar i historia
  med egennyttiga avsikter.

 58. Carl Norberg skriver:

  Ja, förmedlandet av väl valda delar av historien har väl närmast gjorts till en statskonst i Sverige, och i detta avseende så torde det även vara uppenbart att maktens roll är konservarandet av den egna saken.

 59. Carl Norberg skriver:

  Här ett exempel på den amerikanska drömmens uppfyllande.

  http://www.usdebtclock.org/

 60. Anna skriver:

  Carl

  Betr. ”historielöshet” tänkte jag faktiskt inte på dig utan just i detta fall på mrmhalland. Hans tolkning av vad Ian skrivit blir ibland en aning skev, sannolikt beroende på brist på elementär kunskap, eller rättare sagt brist på att ta fram underlag gäll. vissa frågor (t. ex. ang. detta med svensk beundran av Hitler, Stalin, Pol Pot och Fidél Castro).

  Sedan har du naturligtvis rätt i att vi alla ”sorterar fram” exempel på sådant som ger våra egan punkter ”tolkningsföreträde 🙂

  Återgår nu ner till stranden för fortsatt ljuvliga sol- och vattenövningar . . . . . . . . . .

 61. Gunnar skriver:

  Det är trist att behöva säga att västvärldens massmedia är inte objektiva.

 62. Per S-on skriver:

  Det är alltid svårt att inte hålla med Anna 🙂

  Mrmhalland skriver oftast bra texter, kan uttrycka sig väl etc men jag har också märkt att han ibland uttalar sig om div. spörsmål där han verkar sakna bakgrundsfakta. Och då blir resultatet mindre bra, precis som i detta aktuella fall där Ian oförskyllt
  anklagas på ett absurdt sätt.

  Kanske misstänker mrmhalland själv att något gått snett denna gång eftersom han får medhåll och t.o.m. beröm av det socialdemokratiska oraklet och tillika de fackliga kursgårdarna okrönta mästarinna Hillary
  🙂

 63. Carl Norberg skriver:

  Ja det är ju inte utan att detta diskuterande i person börjar att anta rent löjeväckande proportioner med hänsyn till sakfrågornas beröring.

  Och vem och vilka som i detta är sämst i klassen behöver knappast förtydligas vidare.

 64. mrmhalland01 skriver:

  Anna, Per S, Carl :

  >Kära svenska folk! Ni som stött alla repressiva regimer (Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe m.fl)

  Jag har aldrig stött någon av ovan nämnda och det har troligen inte de flesta nu levande Svenskar heller.

  Jag tyckte att formuleringen var direkt anklagande och saknar grund.
  Mer än så la jag inte i det.

 65. Carl Norberg skriver:

  Geithner ber kongressen att höja gränsen för den amerikanska statsskulden

  ”Det är mycket viktigt att kongressen agerar innan gränsen är nådd, så att medborgarna och investerare här och runt om i världen fortfarande kan känna sig övertygade om att USA alltid kommer att uppfylla sina skyldigheter,” skriver Geithner i ett brev till senatens Majoritetsledare Harry Reid, enligt Reuters.

  En taleskvinna för finansdepartementet har avböjt att kommentera skrivelsen.

  Finansdepartementets tjänstemän har tidigare i veckan sagt att skulden är begränsad under ett budgetår, alltså fram till den sista upp februari då paketet om $ 787 miljarder i ekonomisk stimulans lagstiftningen antogs.

  Den senaste ansökan kommer alltså att skapa en statsskuldsituation av lån till aldrig förr skådade nivåer, och detta för att finansiera stimulans och finansiella stödprogram, och att vidare hantera en djup recession som nu dessutom ödelägger skatteintäkterna.

  Begäran om att öka skulden begränsas sannolikt av att republikanerna har anklagat presidenten för skenande offentliga utgifter. De får därför försöka upprätthålla den rådande lagstiftningen i sin strävan att vinna politiska poäng ifråga om Obama:s reformplan för hälsa och sjukvård.

  Geithner uppmanade i skrivningen Harry Reid att inte låta politik hindra USA:s kreditvärdighet, och sade vidare att han såg fram emot att arbeta med Nevadas demokrater för, att säkerställa antagandet av lagstiftningen om skuldens begränsande så tidigt som möjligt tas bort.

  ”Kongressen har aldrig misslyckats med att öka skuldens gräns vid behov. Eftersom medlemmarna hos båda partierna länge har erkänt behovet av att hålla politiken borta från den här frågan, dessa åtgärder har traditionellt fått bipartisant stöd”, skrev han.

  ”Detta är helt klart ett ögonblick i vår historia som kräver en fortsättning på denna tradition.”

  Det är alltså ställt utom några som helst tvivel att dels så räknar den sittande administrationen med att läget skall förvärras, och dels så har administrationen som främsta syfte att rädda bankerna på skattebetalarnas bekostnad.

  Att människor kan leva utan banker, medan banker inte finns utan människor, det tycks vara en väl förborgad hemlighet för det amerikanska folket.

 66. Per S-on skriver:

  Calle the Great,

  Bara du får vara bäst är väl allt OK!

  I övrigt rekommenderar du socialistiskt tänkande för dina medmänniskor – tala om att vara löjeväckande 🙂

 67. Carl Norberg skriver:

  Mina behov av att vara bäst har nog förändrats i takt med att jag framlevt mitt liv, och dessa behov är nog vad jag skulle vilja kalla för i det närmaste obefintliga numera.

  Och jag är liberalsocialist, jag utgår alltså ifrån det individuella perspektivet i min betraktelse av tillvaron.

 68. Carl Norberg skriver:

  Jag vågar påstå att jag sedan JVM-88 varit rätt misstänksam emot den lycka som förväntas komma vid framgång.

 69. Kachina skriver:

  Per S-on

  Har du något att säga i sakfrågan, den amerikanska statsskulden?

  Jag väntar med intresse på din analys.

 70. Per S-on skriver:

  Har du, herr Kachina, något att säga i sakfrågan, dvs
  sossarnas (herr Eliassons) löjeväckande utfall mot Carl Bildt.

 71. Per S-on skriver:

  Den egentliga sakfrågan på denna bloggtråd torde oomkullrunkeligt vara:
  ”Ahmadinejad – kan ni hitta på någon värre?!”

  Och inte några påhittade egna inlägg från Calle Kapsyl el. någon annan Ekorre 🙂

 72. Kachina skriver:

  ”Har du, herr Kachina, något att säga i sakfrågan, dvs
  sossarnas (herr Eliassons) löjeväckande utfall mot Carl Bildt.”

  Jag konstaterar att valrörelsen har startat och att kommande val kan domineras av utrikespolitiken och kandidaterna till utrikesministerposten.

  Bildt vs. Eliasson

  Det blir MATCH det.

 73. ollemunter skriver:

  mrmhalland01!

  Förlåt en senkommen kommentar, men vad Ian menar är ju, att vi i Sverige har haft många som stött Hitler och att då skriva som Ian gör, pekar ju inte på något sett på dej, som svensk.

  Läs noga ordalydelsen, så fattar du säkert!

 74. Carl Norberg skriver:

  Men att tro att det Iranska valet står utan påverkan ifrån utländska underrätteltjänsters aktiva inverkan, vore sannolikt något av det mest naiva någon överhuvudtaget kan tro.

  Så huruvida kanditaturen av en eller annan kandidat är bra eller inte för den Iranska befolkningen, kan inte ses ur ett så förenklat perspektiv som denna frågeställning här försöker göra gällande, om det skall bli en rättvisande bild som utmålas.

  Det finns sannolikt minst lika mycket dubbla politiska agendor i Iran som på alla andra platser på jorden.

 75. Carl Norberg skriver:

  Att Timothy Geithner skriver att det viktigaste är att omvärlden har förtroende för den amerikanska betalningsförmågan, är precis som vanligt ingenting som någon reagerar på!!!!

  Huruvida betalningsförmågan eller ens viljan att betala existerar eller inte, tycks som vanligt bara helt lämnas utan notis…

 76. Carl Norberg skriver:

  Varför reagera ingen när de ser en sådan idiotskrivning? Det borde väl räcka med att USA fullföljer sina åtaganden, vad sedan någon tror hit eller dit, vad spelar detta för roll?

  Inte ens när det är alldeles uppenbart vad som händer så väljer folk att se detta.

  Jag får en allt större förståelse för varför Astrid Lindgren gav så mycket pengar till Alf Enerström.

 77. Blåtand skriver:

  Så är då Carl Norberg åter ute på djupt och farligt vatten.
  Och återigen förekommer Europeiska Arbetarpartiet
  som hans nära förtrogna.

  För er som inte minns vill jag bara återuppliva kopplingen (mycket intim sådan) mellan läkaren Alf Enerström (gift med skådisen Gio Petré) och detta extremistiska parti (som med jämna mellanrum dyker upp i den lille trumpetar Carls texter).

  Att han sedan har mage att dra in allas vår Astrid Lindgren i sina sjukliga konspirationstankar, säger i stort allt om denna bloggs sagoberättare, Junker Morgonröd Norberg.

  Ursäkta men jag mår illa!

 78. Kachina skriver:

  Om jag hade blå tänder, skulle även jag må illa 🙂

 79. Carl Norberg skriver:

  Jag har ingen som helst aning om huruvida Lpac har något att göra med Alf Enerström, jag har det som sagt inte.

  Att blåstruten icke förmår att inse detta, börjar bli en välkänd historia på denna blogg.

  Det jag däremot vet något om är att Astrid Lindgren gav Enerström donationer som var väl tilltagna, och vad Astrid Lindgren och små människor som är anonyma har gemensamt, det beskrivs i hennes sagor ofta som de själlösa i en stor mängd individer, och detta är inget som borde föranleda de anonyma att vidare identifiera sig med Astrid lindrgren som person.

  Men för att dra detta lite i sak så får Blåstrutsen gärna beskriva dels vilka samband som råder eller tidigare rådde mellan Enerström och Lpac, som är så intima, och dels det sakförhållande som vidare finns redovisade på sidor avseende Astrid Lindgren som gör gällande donationerna till Enerström.

 80. Carl Norberg skriver:

  Sedan får han gärna beskriva i vad farligheterna och djupet består, för någon annan än den som vill dölja sanningen.

 81. Carl Norberg skriver:

  Vad avser Timothy Geithners göranden och låtanden, så gör jag mig inga som helst illusioner om att multipseudonymen blåtand skulle ha förmåga att kommentera någonting i sak, så egentligen är alla kommentarer lite överflödiga avseende denne, eftersom min person som diskussionsämne knappast tilldrar sig något intresse för någon annan individ än blåtand.

 82. Blåtand skriver:

  På div. extremistiska konsprationsteoretiska sajter hävdas en connection mellan Alf Enerström och Astrid Lindgren.
  Dvs enbart i de ”källor” där Junker Morgonröd Norberg vistas och känner sig hemma. Ingena nnanstans!

  Alf Enerström är i det närmaste okänd för en yngre generation. På 1970- och 1980-talet var han en av landets mest kända högerxtremister. Han betraktades som en av de viktigaste aktörerna i den krets av aktivister med anknytning till Europeiska Arbetarpartiet (EAP)

  Enerström var på 1960-talet socialdemokrat. Enligt egna utsagor ska han ha varit vikt för en ministerpost och påtänkt som efterträdare till Olof Palme, vilket dock ingen socialdemokrat någonsin hört talas om. Enerströms konflikt med regeringen Palme inleddes i början av 1970-talet. Än idag beskrivs det i vissa massmedia som en ”ideologisk konflikt” mellan Enerström och Palme. I själva verket handlade om ett ganska enkelt vårdnadsärende. Enerström var vid den tiden läkare i Värmland och gift med den firade skådespelerskan Gio Petré, då en son ur ett tidigare äktenskap tvångsomhändertogs av de sociala myndigheterna. Gio Petré, som var känd från Ingmar Bergmans Smultronstället och en rad erotiska filmer på 1960-talet, var fanatisk abortmotståndare och Enerström förfäktade den ungefärliga tesen att Palme höll på att omvandla Sverige till en sovjetisk lydstat. Paret fann varandra i den politiska kampen mot Palme.

 83. Carl Norberg skriver:

  Jag vet inte så mycket om Enerström, men tydligen stämmer det mesta (eller i vart fall det jag hunnit kolla upp) i dennes Curriculum Vitae. Men något samröre med EAP står inte att finna.

  Född 7 augusti 1929 i Gamla Uppsala.
  Pappa var byggnadsarbetare. Mamma kökschef.
  Växte upp först i Uppsala och Hedemora senare i Gävle.
  Blev medlem i SAP år 1937 och är fortfarande medlem.
  Gift med Anna – Caisa – 3 barn – Laila, Eva och Ulf.
  Gift med Ingrid – 1 barn – Isabel
  Sambo med Gio Petré – 4 barn – Vanessa , Tatjana, Angela, Johan

  Utbildning
  Norra skolan Gävle
  Brynäs Folkskola
  Högre Folkskolan Gävle
  Borgarskolan Gävle – 4 år
  Segelflyglärare vid 16 års ålder.
  Körsångsmedlem från 18 års ålder.
  Tekniskt Gymnasium i Gävle och Norrköping – Flygingenjör.
  Med kand i Kiel 3 år 1948 – 1951- med bästa betygen någon någonsin haft
  Studentexamen 1951.
  Flygofficersutbildning – stridsflygare under 3 år – 1951 – 54.
  Med.lic vid Karolinska Institutet 1970.
  Specialitet : Allmänläkare

  Yrkesverksamhet
  Tidningsförsäljning på tågen till och från Gävle.
  Anställd som flygingenjör vid SAAB i Linköping.
  Flygingenjör vid Kungliga Flygförvaltningen 1954 – 1958.
  Läkare från 1959.

  Anställd av staten som tjänsteläkare vid följande orter :
  tjänstgjorde på uppdrag av Socialstyrelsen då sjukvården fungerade dåligt på dessa platser.
  En slags sjukvårdsdoktor, kan man säga.
  01. Arbrå 15. Ljusdal
  02. Bjuv 16. Los
  03. Borlänge 17. Mellerud
  04. Dalarö 18. Ockelbo
  05. Danderyd 19. Rotebro
  06. Djursholm 20. Saltsjöbaden
  07. Flen 21. Sandviken
  08. Färila 22. Storvik
  09. Gränna 23. Transtrand
  10. Gustavsberg 24. Tranås
  11. Handen 25. Vetlanda
  12. Hofors 26. Västerhaninge
  13. Järfälla 27. Åkersberga
  14. Järvsö 28. Karolinska Sjukhuset fram till 1971.
  15. Ljusdal
  16. Los
  17. Mellerud
  18. Ockelbo
  19. Rotebro
  20. Saltsjöbaden
  21. Sandviken
  22. Storvik
  23. Transtrand
  24. Tranås
  25. Vetlanda
  26. Västerhaninge
  27. Åkersberga
  28. Karolinska Sjukhuset fram till 1971.

  Anställd av kommuner och landsting vid följande orter :
  29. Stockholm – Södersjukhuset
  30. – St Eriks Sjukhus
  31. – Serafimerlasarettet
  32 – Sophiahemmet
  33. Uppsala – Ulleråkers sjukhus
  34. Sollefteå
  35. Gävle
  36. Västervik
  37. Östhammar

  Företagsläkare :
  * Kils Kommun 1973 – 1974
  * KF 1974 – 1977
  * Grums Kommun 1977 – 1982

  Privatpraktik
  1982 – 2003

  Totalt antal patienter till dags dato = c:a 135.000

  Kristinehamn 2006-05-23

  Alf Enerström

 84. Carl Norberg skriver:

  Wikiupplysningen är så dålig att den knappast går att ta fasta på.

  Där står det till exempel att det förekom olovliga husransakningar hos Enerström, som polisen erkände, vilket rimligen inte borde kunna ha lagts ned av någon JO?

  Däremot så står Enerström att hitta på en rad olika sidor för rättssäkerhet, som någon form av exempel på hur det kan gå, jag har inte bemödat mig att sätta mig in i allt kring detta.

  Han synes dock ha varit en tämligen allsidig person, och då kan det väl kanske vara lättare att man kommer på kant med samhället, om inte annat eftersom kontaktytorna rent faktiskt blir fler.

 85. Carl Norberg skriver:

  Denne Enerström verkar uppenbarligen ha engagerat en rätt stor mängd människor trots allt, och tydligen även en del av rätt avancerad intellektuell kaliber.
  Men någonting som tyder på att han hade med EAP/Lpac att göra kan jag då inte finna, ja förutom på ”extremsidor” då naturligtvis….

  Såvitt jag förstår detta utan att ha satt mig in i frågan alltför mycket, så var väl Enerström emot Olof Palme, utifrån att ha ansåg att Olof Palme bedrev ett politiskt dubbelspel, vilket i dagsläget knappast kan ses som någon mera revolutionerande åsikt.

  Men att han därifrån skulle ha blivit högerextrem av någon anledning, kan jag inte hitta någonting om.

  Däremot noterade jag att Hans Villius, som jag har en rätt stor respekt för uttryckte sig i tämligen starka ordalag över förhållandet emellan staten och Enerström.

 86. Blåtand skriver:

  Junker Morgonröd Norberg

  Titta gärna i några gamla tidningsarkiv och du kommer garanterat att finna massor av gemensamma helsidesannonser bekostade av Alf Enerström/Gio Petré och Europeiska Arbetarpartiet.
  Lätt som en plätt och helt gratis 🙂

  Klart belagda fakta visar att ultraextremisten Alf Enerström tillsammans med sambon Gio Petré bedrev hatiska annonskampanjer i rikspressen och mycket gärna framträdde tillsammans med Europeiska Arbetarpartiet (EAP). ”Ambitiösa, övertygade och absolut oförargliga unga pojkar”, kallade Alf Enerström ledande medlemmar inom denna extremistorganisation (EAP).

 87. Torbjörn skriver:

  Blånagel:

  Vad utmärker en extremist?

  Kan du ge exempel på extrema åsikter?

  Vilka människor och åsiktsriktningar har rätt att extremiststämpla andra människor och åsiktsrikningar? Vem avgör vem som är extremist?

  Uppenbarligen är du inte extremist, eller?

 88. Blåtand skriver:

  Torbjörn

  Jag kan per omgående ge dig ETT exempel på vad jag kallar extremism.

  I vattnet utanför min sommarkommun på västkusten ska idag Greenpeace- aktivister försöka dumpa stora granitblock på havsbotten i syftet att försvåra trålning för yrkesfiskarna.

  Ett dj**a tilltag vill jag kalla detta! Som dessutom kan skada såväl liv och lem!

 89. Carl Norberg skriver:

  Och på vilket sätt är fredandet och bevarandet av ett naturgeografiskt område extremism?

  Dom får väl helt enkelt låta bli att fiska med bottentrålar?

  Att en toknazist och en miljöpartist båda ogillar atomvapen och gör gemensam sak i detta, gör inte den ene till meningsfrände med den andre i annat än detta.

  Och det vore definitivt fel att kalla den ene för det andra på grund av detta, vilket är just precis det som blåstant återkommande gör.

 90. Blåtand skriver:

  Föga förvånande applåderar Junker Morgonröd Norberg även denna typ av STENSPRIDNING (stora granitblock i havet).
  Vad annat var att vänta eftersom densamme Junker Morgonröd Norberg även vid massor av tillfällen tidigare applåderat och samtyckt till dom svarhuvade AFA- aktivisternas stenkrossande av fönsterrutor inkl. annan farlig stenkastning mot oskyldiga människor.

 91. solsburyhill skriver:

  Blåtand

  Noterar inledningsvis att ditt tidigare löfte att lämna denna blogg var just inget annat än ett tomt löfte…

  Vad är du mest orolig för? Svarthuvade stenkastande ungdomar eller brunskjortor?

 92. Carl Norberg skriver:

  Jag har aldrig någonsin samtyckt med något krossande eller vandalisering som organisationer använder som politiskt uttrycksmedel. Allra minst till AFA.

  Blåstanten har nu övergått till det fullkomliga skitsnacket.

 93. Blåtand skriver:

  Solsburyhill

  Du frågar vad jag är mest orolig för, stenkastande ungdomar eller brunskjortor?

  En smaksak! Vet ej vad jag ogillar mest, kommunister el. nazister!

  Däremot vet jag vad som får dig att må ordentligt illa och det är allt västerländskt med betoning på brittiskt och amerikanskt samt judiska bankirer. Och naturligtvis ej att förglömma – ditt hatobjekt nr 1, Prins Philip!

 94. Blåtand skriver:

  Och . . . . . . . vad tycker pojkarna Solsburyhill och Junker Morgonröd Norberg egentligen om regimen i Iran (för att anknyta till bloggens tråd).

  Och vad tycker ni om Sveriges agerande i Iranfrågan?

 95. Carl Norberg skriver:

  Regimen i Iran är ingen demokratisk höjdpunkt i världshistorien.

 96. Carl Norberg skriver:

  Å andra sidan så är den fortfarande ett avbrott ifrån imperialismen och dess korrumperande krafter.

 97. Blåtand skriver:

  Junker Morgonröd Norberg

  Tack för ditt svar!
  Jag samtycker naturligtvis ej till dina häpnadsväckande tankegångar om imperialism
  etc men ditt svar är föga förvånande.

  Därför vore jag tacksam om du kunde peka på någon stat som levt upp eller fortfarande lever upp till dina ideologiska ideal.
  För jag antar att du har NÅGON/NÅGRA förebilder även i praktiken och inte bara i teorin ( du vet såna där teoretiskt imaginara samhällen som bara finns i fantasin).

 98. solsburyhill skriver:

  Blåtand

  Vad som får mig att må illa har du inte den blekaste aning om, men att du väljer att fokusera på ”allt västerländskt” det förvånar mig inte det minsta. Tvärtom, jag skulle bli djupt besviken på dig om du missat denna delen…

  Vad jag anser om rådande regim i Iran har jag redan utförligt redogjort för på Ians tråd tidigare, så eventuella intressenter hänvisas till tidigare kommentarer i ämnet.

 99. solsburyhill skriver:

  Frågan har ställts tidigare. Dags att blädda vidare till nästa sida i manualen, Blåtand…

 100. Blåtand skriver:

  HillyBilly von der Vogelweide

  Tycker du verkligen att Prisn Philip och Urban Ahlin
  har en samsyn gäll. Iran?
  Du förvånar mänskligheten gång på gång 🙂

 101. solsburyhill skriver:

  Kanslihönset

  Som sagt, om du är någorlunda läskunnig så kan du själv läsa vad jag tidigare yttrat i Iranfrågan. Något utöver detta har jag f.n. inte att tillägga i ämnet.

 102. Anna skriver:

  Bäste Blåtand,

  Tack för en trevlig förmiddag 🙂

  Är HillyBilly verkligen släkt med Walter von der Vogelweide?
  JA, varför inte? Billys politiska uppfattning verkar sträva mot innehållet i Under der linden.

  *****************************************************
  Under der linden
  an der heide,
  dâ unser zweier bette was,
  dâ mugt ihr vinden
  schône beide
  gebrochen bluomen unde gras.
  vor dem walde in einem tal,
  tandaradei,
  schône sanc diu nahtegal.

  ******************************************************

 103. solsburyhill skriver:

  Iakttar lite roande från en soldränkt terrass hur avdelningen för publik avledningsmanöver febrilt sätter sina multipseudonymer i verksamhet….

  Madame, l’addition s’il vous plait!

 104. Anna skriver:

  Pero hombrecito,

  La cuenta por favor!

  Keep on smilin´ HillyBilly III 🙂

 105. Carl Norberg skriver:

  Och nej jag har inget förebildsland, lika lite som jag ägnar mig åt idoldyrkan.

  Jag föredrar helt och fullt att tänka själv.

 106. soli01 skriver:

  Tänk tanken att det tänks fel. 🙂

 107. Carl Norberg skriver:

  Ja och utifrån detta kan man sedan sluta upp med att argumentera i person, och istället övergå till att argumentera i sak. Vilket vidare för med sig att att mycket av retoriken på denna sida synes vara fullkomligtmissriktad.

  Om någon tänker fel, så är det bättre tillvägagångsättet för att komma framåt, att i sak bekriva förloppets process och effekt, för att nå samförståelse och utveckling.

 108. Carl Norberg skriver:

  Eller som en beundrad intellektuell sade vid något tillfälle, det krävs ett nytt tänkande för att rätta till de problem som har skapats med det gamla tänkandet.

 109. soli01 skriver:

  Carl Norberg – i detta fall var det inte riktat mot någon speciell och ska man argumentera bör man inte inrikta sig på person. Nu är detta dock något som är ett önsketankande och det ser vi bevis på dagligen och stundligen.
  Att det här skulle vara ”fullkomligtmissriktad”… är dock helt fel.

 110. Anna skriver:

  Junker Morgonröd Norberg

  Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större” står det i aulan vid Uppsala universitet. Mot detta har det framförts kritik, och man menar att det borde ändras till att stå ”Att tänka rätt är stort, att tänka fritt är större”. Det låter fint, men i praktiken går det inte att leva utifrån den principen.

  Hela världen skulle sannolikt kollapsa om vi inte utgick ifrån att saker och ting är ordnade och utgör en gemensam verklighet.

  Att hårddra en relativistisk sanningssyn skulle ogiltigförklara hela vetenskapen, som ju bygger på att det finns objektiva fakta möjliga att undersöka. Det finns till exempel inte en enda vetenskapsman som hävdar att molekylerna har sin form därför att han upplever att det är så, eller för att han gärna vill att de ska se ut på ett visst sätt. Han hävdar att det är så för att han har undersökt dem och har goda skäl att tro att det är så. Den fysiska verkligheten blir inte som den är för att någon bestämt det – den är som den är oberoende av oss. Naturlagarna är inte människans påfund; de fanns till redan innan vi formulerat dem.

 111. Per skriver:

  Vi kan ju inte allt om alla naturlagar så hur
  ska de tänkas om, om inte fritt?

  Enbart för att vi definierar det vi ser
  så tvingas vi inte automatiskt för att
  bestämma om det vi inte ser.

  Och vetenskapen behöver varken
  förkastas eller tillbedjas.
  Det är ju ändå bara betraktelser
  liksom det mesta annat?

  Skillnaden på att begränsa vilka tankar
  som är rätt tänkta i betraktelsen
  jämfört med ambitionen att tänka obergänsat,
  alltså fritt, borde väl tala till de flesta?

 112. Per skriver:

  Med risk för att vara oförskämt övertydlig
  så kan man en stund tänka efter hur många
  gånger rätt tankar behövts tänkas om för att
  vara rätt vid det tillfälle som de använts.

 113. Anna skriver:

  Thoreau sade många kloka ord.

  ”Den som reser ensam kan starta idag, den som reser med andra måste stanna tills de andra är färdiga.”

  Även Galiani hade mångt och mycket klart frö sig.

  ”Liksom det finns folk som verkligen studerar böcker och andra som bara bläddrar igenom dem finns det resenärer av båda slagen. Somliga studerar, andra bläddrar bara.”

  Var befinner sig sällskapet kring Junker Morgonröd?

 114. Anna skriver:

  Junker Morgonröd vet ej vart han vill resa. Han har inga föredömliga länder att referera till (enl. egen utsago på denna blogg tidigare idag).
  Tyvärr visar denna inställning på att han mest sittar och stirrar ner i sin brunn och letar efter sin egen spegelbild (jfr narcissism).

  Förtydligande: Junkern har en sådan egen extrem ideologi att något dylikt ännu ej går att skåda i världen. Han tror sig alltså kunna skapa sitt eget Utopia!

  Då förlitar jag mig hellre på Goethe!

  Resan är som ett spel. Det blir alltid vinster och förluster och mest från ett oväntat håll.

 115. Carl Norberg skriver:

  Ja det kommer helt otvivelaktligen att visa sig var individer som jag befinner sig, och om huruvida min läsning skall uppfattas som det ena eller andra kan kanske ses ur perspektivet av min förmåga att sätta in saker i sina sammanhang. Vad detta sedan innebär får ju resanden avgöra själv. Emellertid är detta ingenting som jag ligger orolig och sömnlös inför, vi blir alltfler som gör sällskap i det sätt jag betraktar tillvaron på, och vidare är en sakomständighet att den tänkta tanken eller den sedda synen inte kan göras ogjord, varför detta ovillkorligen kommer att bli en alltmera växande skara.

  Att tänka det rätta som större än det fria, är bara så urbota korkat att jag knappast ids kommentera det ens. Den enda möjliga kommentaren till försvar för de dårar som inte begriper bättre, är väl i så fall att det rätta och alltid är det fria, och annars alltid är fel.

  Om något skall vara rätt så förutsätter detta någon form av jämförande gränssättningar av betraktelsen.
  Och att det begränsade skulle vara större än det gränslösa eller oändliga, är det rent pinsamt att ens behöva kommentera.

  Vidare kan jag ju torrt konstatera att det rätta tänkandet i Uppsalaversionen torde vara det mest effektiva sättet att förhindra vidare mänsklig tankeutveckling.

  Jag ber också er andra om följande eftertanke, när man citerar någonting så är citatet antingen huvudfrågan eller bisatsen, och det är inget styrkebesked för skriftställaren ifråga att slänga sig med namn på den man citerar, och inte i första hand ägna sin tanke åt argumentet, döda individer nytta av cred måste ändå ha sina begränsnigar.

  Oändligt många och mycket kloka individer har genom tiderna yttrat oändliga mängder med dårskap, tro inget annat. Budbäraren saknar vikt för argumentets värde, för andra än för dem som inte tänker.

 116. Carl Norberg skriver:

  Någon klok sade engång att bildning är det som återstår när individen har glömt allt som den har lärt sig.

  Och för att inte någon nu skall missuppfatta detta, så vet jag alltså mycket väl vem som myntade utttrycket, och det är en kvinna med initialerna E.K, så att ingen fastnar i att diskutera värdet i det anförda citatet.

 117. Per skriver:

  ”De döda är de pålitligaste.
  De levande kan ju hitta på vad som helst.”

 118. Carl Norberg skriver:

  Annas beteende vetenskapliga analys kommer nog möjligen inte att gå till historien som någon av de mera briljanta.

  Att självsynen alltid är individen första perspektiv, och vad som föjer därefter, kan spela en viss roll i sammanhanget, så att jämförelsen med narcisism haltar en smula, kan man ju möjligtvis ha överseende med.

  Värre blir det nog med överseendet utifrån resonemanget att eftersom en företeelse inte ännu existerar, så blir det utopiskt att företeelsen kommer att existera.

  Utifrån detta kan man ju möjligen sedan å Annas vägnar dra slutsatsen om varför det är större att tänka rätt. Vilket således kan utgöra ett talande exempel för Annas sätt att resonera kring olika betraktelser.

 119. Anna skriver:

  Så blev det till slut bara sedvanligt MumboJumbo
  från mästerkonspiratören Junker Morgonröd***.

  *** Mannen som inte kan nämna några politiska förebilder i världen 🙂

 120. Per skriver:

  Undrar just om Annas resonemang
  lyder under jantelagen?

 121. Per skriver:

  Och några nya världsrekord blir det inte
  om ingen tror på att det ouppnådda
  redan vara uppnått för att bli verklighet.

 122. Per skriver:

  Eller att fortsätta efter dåliga exempel
  för att de bättre saknas?

 123. Carl Norberg skriver:

  Och vad avser ideologier så är mina preferenser främst beroende på samhällsvetenskapen och humanioran, utifrån det naturvetenskapliga perpektivet, och då kan det bara bli en enda sak av detta, och det är liberalsocialism.

  Alltså den biologiskt grundade mänskliga organismen som har etablerat kulturellt betingade beteenden vilka givit sociala normer för individen och samhällets symbiotiska bästa fortlevnad.

 124. Kachina skriver:

  ”*** Mannen som inte kan nämna några politiska förebilder i världen”

  Platon, Plotinus, Descartes, Nelson Mandela, Kofi Annan, (världen förstår ännu inte hans storhet), Dalia Lama,…….

 125. Carl Norberg skriver:

  Ja det värderas ju sannolikt mycket olika att kunna identifiera några förebilder, eller inte.

  Och att mumbojumbot som jag skriver ändå innehåller någon betydelse som någon förmår att utläsa, kan ändå kanske ha någon form av betydelse i sig själv. Att inte alla kan förstå innebörden av det skrivna, kan ju måhända ha sina olika grunder.

  Så svaret på din måhända retoriska fråga P, det kan kanske av artighetsskäl förbli oskrivet.

  Det lönar ju just ingen förståelse att sprida osämja och elakheter, även om det visst kan vara roande emellanåt så är ju detta främst ett tecken på den egna oförmågan till att se sig själv i omvärldens perpektiv.

  Och den första, enda och sista skyldigheten som individen har, är emot sig själv och sitt liv, och det är ju både trots allt och till sist att försöka att bli en bättre människa.

 126. Carl Norberg skriver:

  Och ja Kachina, jag har reciterat ett otal individer vars tankar och liv jag ser som både goda och kloka.

  Men att detta med någon särskild nödvändighet skulle behöva inbegripa någon modern politiker, och ännu mera avgränsat, en svensk dylik, förefaller direkt korkat.

  Men att som jag tycka att Torgny Segerstedt eller Wilhelm Moberg levde i linje med sin övertygelse och sanning, och att denna övertygelse låg nära bilden av verkligheten, det gör dem inte till förebilder likafullt.

  Jag kan bara försöka göra det bästa jag kan göra, inte vad någon annan kan eller kunde göra.

 127. Carl Norberg skriver:

  Eftersom det gick dåligt så ger vi upp, det är inte min melodi.

  Ett annat bra uttryck är, att när jag faller, så faller jag med ansiktet emot min fiende, och jag faller utan bitterhet.

  Detta kan ju även möjligen synas särskilt applicerbart på svenska förhållanden och folkliga lynne, där ledare på nationell nivå till en världledande omfattning, har en ovana att gå en tidig död tillmötes med kulhålens ingång bakom kroppssidans centrumlinje, inte sällan under parollen för olika lämpliga mörka krafter.

 128. Kachina skriver:

  Det finns vissa människor jag har respekt för, men några idoler eller förebilder har jag inte.

  Det är ett behov, i en galen värld, att hitta någon som åtminstone är i närheten av min egen frekvens, alltså inte att vi är något förmer, utan att vi ha någotsånär likadana tankar.

  Jag utelämnade med avsikt Tibetanen, inte för att vi inte har samma tankar, utan för att inte skapa en ikon, en idolbild. Man kan läsa det han säger, men bortse från personen (redskapet)som uttrycker det.

 129. Carl Norberg skriver:

  För övrigt så var inte heller Michael Nostradamus så pjåkig alls. Trots att han hade en övernaturlig förmåga att räkna ut att när djuren parade sig på våren i till exempel mars så föddes ungarna på sommaren.

  Att sedan planeten Mars återkommande varje år vid samma astronomiska förhållande stod att finna på samma plats, är faktiskt av lite olika anledningar fortfarande obegripligt för många….

  Även om detta synes vara magi för några, så ser andra denna förklaringsmodell som tämligen uppenbar till sina grunder och orsaker.

  Men att jag utifrån detta skulle eller skall se Michael Nostradamus som en förebild i något avseende kan jag som sagts tidigare inte tycka. Han gjorde många mycket bra saker, absolut, även om detta troligen är okänt för många här.

 130. Carl Norberg skriver:

  Att sedan stjärnbilden mars av någon anledning kom att utgöra en form av fruktsamhetssymbol, är som bekant en ren tillfällighet…..

  Att stjärnbilderna är tolv till antalet precis som tideräkningens antal månader per år, det har säkert ett magiskt samband av någon form.

  Dumheten är inte sällan avsaknaden av eftertanken.

 131. Carl Norberg skriver:

  En annan övernaturlighet är att det finns tidvatten…

 132. Carl Norberg skriver:

  Man kan säga att glädjen över den egna eftertankens skapande, och samvaron i detta med andra vilket även ökar den egna glädjen, i dagens läge av de oseende lätt sammanblandas med det förvanskade självperspektivet som i sig skapar grunderna för idoldyrkan/självförakt.

  I detta skall jag ge en eloge åt P. som verkligen, och då menar jag verkligen, förmår att hålla rågången klar emellan ett förvanskat självperpektiv, och glädjen i att själv kunna utvecklas som individ.

  Detta kallas visst inte sällan för att kunna växa som människa.En komisk vinkel på detta är att P. numera betraktas som flummig, oklar och illa strukturerad, haha!

 133. Carl Norberg skriver:

  För den allmänna förståelsens skull skall jag kanske förtydliga att det finns vissa ironiska undertoner i inläggen om planeternas rörelser, annars finns det en risk att detta enbart förstås av de flummiga och ostrukturerade….

 134. Carl Norberg skriver:

  Och värdet på att finna likatänkande, det finner individen i den egna glädjen, och känslor är det enda som spelar någon egentlig roll för den humanbiologiska organismens fortlevnad, så för vad det är värt kan jag ju tillägga att jag ofta gläds åt Kachina, P., Sols och andra likasinnade.

 135. Per S-on skriver:

  Nu tror jag att de båda såningsmännen har supit till och blivit en aning oregerliga i volten.
  Eller är dom bara ett par flummiga mumbojumbopinnar som försöker impa?
  Blåbärsjocke och Tungelstafantomen?

 136. Carl Norberg skriver:

  Det kan ju uppenbarligen uppfattas på de visen, när skrivningarna av någon anledning tycks sakna innebörder…

  Att vederbörande uppfattare sedan uppenbarligen har en god självkänsla, eftersom han i detta inte bekymrar sig för att framställa sig själv som en åsna, det är väl då bara att gratulera till.

  Skälen till att vilja göra sig själv till åtlöje synes dock emellertid vara en smula oklara….

 137. Carl Norberg skriver:

  Eller mera specifikt kanske det är oklart om det är skälen eller viljan som detta kommer an på…

 138. solsburyhill skriver:

  Så, för att om möjligen återgå till temat på denna tråd kanske följande kan ge er en tankeställare eller två till rådande situation i Iran…

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543798/US-funds-terror-groups-to-sow-chaos-in-Iran.html

  telegraph.co.uk/news/worldnews/1552784/Bush-sanctions-black-ops-against-Iran.html

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13325

  blogs.abcnews.com/theblotter/2007/04/abc_news_exclus.html

  blogs.abcnews.com/theblotter/2007/05/bush_authorizes.html

  Märk väl att flertalet av dessa källor är MSM.

 139. Kachina skriver:

  Per S-son

  Själv hade jag, vid den tid på kvällen då naturen tar paus, svalkat mig med två styck X-strong cider. Vad Carl svalkat sig med när han var mer kryptisk än vanligt, har jag ingen aning om.

  Vem åsnan är i hans framställan, förstår jag inte riktigt, men jag kan meddela att jag har inga problem med att vissa ser mig som en åsna eller gör mig till åtlöje.

  De som bygger sin självkänsla på att förnedra andra, ……har ingen självkänsla, ingen självinsikt, ingen kunskap och är därför oerhört lätta att, med några få ord, göra identitetslösa. Det är bara att vänta tills de tömt det lilla ordförråd de har.

 140. Blåtand skriver:

  HillyBilly skriver:

  ”Märk väl att flertalet av dessa källor är MSM” 🙂

  Jag rekommenderar dig en klassisk lärobok i ämnesområdet ”källkritik och vetenskapssyn” å det varmaste. En dylik elementär kunskapsinhämtning tycks vara behövlig!

  Dina och din huvudmans (Junker Morgonröd Norberg) källhänvisningar räcker normalt inte ens för skvallerpressen, typ Se&Hör 🙂

 141. solsburyhill skriver:

  Så har då multipseudonymen Blåtand sent omsider börjat inse att hans skygglappar snart har passerat ”bäst-före-datumet” och gör nu sitt bästa för att mobilisera sin lilla avdelning för publik avledningsmanöver.

  Jag undrar om desperation luktar…

 142. Blåtand skriver:

  HillyBilly

  Ta chansen och beskriv situationen i Iran efter eget huvud i.
  Gör en enkel, personlig SWOT- analys.

  Klart slut – verkställ 🙂

 143. solsburyhill skriver:

  Eftersom multipseudnymen Blåtand ABSOLUT VET och uppenbarligen också kan BEVISA vilka krafter som ligger bakom rådande situation i Iran, vore det ju ett ypperligt tillfälle för honom att här och nu VISA att ALL den information som hittills förelagts och som i all sin tydlighet pekar på utländska underrättelsetjänsters inblandning i landets inre angelägenheter är inget annat än grundlösa konspirationsteorier och därför inget att fästa något avseende vid.

  Samtidigt torde det vara ett unikt tillfälle för denna multipseudonym att visa att han är kapabel att diskutera sakfrågor.

  Någon dylik ”motbevisning” lär vi emellertid aldrig få se enär denna multipseudonym innerst inne naturligtvis vet att detta är omöjligt. Dessutom skulle det strida mot de interna instruktionerna att ge sig in och diskutera sakfrågor.

  Kontentan av detta blir det gamla vanliga, nämligen avledningsmanöver in absurdum där fokusering sker på att förlöjliga ifrågavarande person och de ståndpunkter/källor som denne tar upp samtidigt som vederbörande per automatik placeras i ett visst ”fack” i enlighet med vedertagen tes/antites princip. Detta naturligtvis utan att någonsin bemöta i sak.

  Imponerande…

 144. Carl Norberg skriver:

  Situationen i Iran är uppenbarligen som jag och andra beskrivit, ett smärre Eldorado för olikabåde utländska och inhemska intressegrupperingars uttryckande av opinionsbildande handlingar.

 145. Blåtand skriver:

  Mao menar HillyBilly och Junker Morgonröd att det är brittiska och amerikanska intressen som styr utvecklingen i Iran.
  Antagligen med Prins Philip som huvudman.

  Att tendemkonspirationsparet inte skriver en enkel och rak text ingår i följandet av anbefalld grundmanual.

  På detta sätt agerar fotfolket i den lilla världsomspännande Illuminati- rörelsen sedan urminnes tider.

  (Och det finns t.o.m. en och annan Ekorre som hovsamt lyssnar till hovnarrarna 🙂 )

 146. solsburyhill skriver:

  Följande kan också vara av ett visst intresse med reservation för eventuella ”påtryckningar” (vilket i så fall denna regim inte har ensamrätt på)

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6788611.ece

  Av särskilt intresse (och i ett större sammanhang)torde emellertid fallet Sibel Edmunds kunna vara

  http://www.nowpublic.com/world/sibel-edmonds-deposition-deep-corruption-beneath-surface

 147. Carl Norberg skriver:

  Hossein Rassam

  ”Min huvuduppgift var att samla information från Teheran och andra städer genom att skapa kontakter med enskilda och andra inflytelserika partier och politiska grupper och skicka rapporter till London”, säger han.

  Vad avser åsneskapet så behöver ingen som inte normalt ägnar sig åt person angrepp känna sig träffad, och nog kan det med sägas att mina skrivningar har innebörd för några individer, som Kachina, således kan det inte vara han som är åsnan.

  Åsna blir inte sällan den som ingen innebörd kan se.
  Att kachina sedan svalkat sig med just två cider, förmodligen av modellen skogsbär/stjärnfrukt, förklarar varför han under igårdagskväll inte hade ambitioner. Måhända är det ju så, att även smaksinnet är närmare kopplat till tanken, än vad som vanligen uppfattas….

 148. Torbjörn skriver:

  Blåtand:

  Det är precis det bl.a. solsburyhill och jag själv gjort, nämligen beskrivit situationen efter eget huvud. Det hade du sett om du hade läst bloggens olika kommentarer. Du har ju varit med ett tag, och jag antar att du är fullt läskunning.

  När solsburyhill sedan länkar till nyheter, så duger plötsligt inte just dessa heller. Nu börjar det bli verkligt larvigt.

  Varför skulle inte USA vara inbladat i att försöka störta styret i Iran? De har ju länge försökt att ”tala” Iran till rätta, och att tro att USA inte har agenter just där vore som att tro att de inte har det någon annanstans heller.

  USA har varit inblandade i det mesta efter andra världskriget inklusive kuppen 1953 mot Irans folkvalde premiärminister Mossaddeq.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddeq

  Var och en som kan tänka själv och ser på nyheterna på TV, och då duger i det här fallet även filtrerade nyheter från SVT, förstår att de förtryckta plakat med budskap på engelska, måste vara riktade till någon.

  We want justice! ?????

  Vi vill ha rättvisa i Sverige också, blåtand. Det är många som tycker att vi inte har det. Tänk om vi kunde dra igång demonstrationer här också, uppbackade av media?

 149. Carl Norberg skriver:

  Att skriva enkel och rak text för att beskriva mera komplicerade förhållanden, är som sagt inte möjligt.

  Ett förhållandes komplexitet minskar inte av att förhållandet beskrivs övergripande och schabloniserat.
  Mängden påverkande parametrar i ett förhållande blir inte färre för att alla parametrar inte tas med i beskrivningen av förhållandet.

 150. Torbjörn skriver:

  Blåtand:

  USA styr inte utvecklingen i Iran, de försöker styra den. Det var därför högjludda anklagelser om fusk drogs igång redan innan röstera i valet räknats klart. Helt enligt planen. Det borde väl ni veta på regeringskansliet. Utrikesministern och därmed regeringen går ju på Bilderbergmöten och träffar ju där de personer som styr utveckligen i världen, möten som samma världsmedia som backar upp demonstrationerna i Iran, inte rapporterar en rad om.

 151. Per skriver:

  Torbjörn.

  Är det sant att miffot blåtand sitter
  i vårt regeringskansli?

 152. Carl Norberg skriver:

  Men nu börjar det visst att röra på sig i USA….

  Fast det kommer vi inte att få se i mainstreammedia, ännu på ett tag, eller möjligen aldrig.

 153. Torbjörn skriver:

  Per:

  Ja, så passa på och skäll ut honom ordentligt.

 154. Carl Norberg skriver:

  Jag skrattade lite när jag såg den arga gubben med sonen i rullstolen på mötet i Michigan. Detta kan aldrig gå väl.

 155. Carl Norberg skriver:

  Det bästa av allt tycker jag för egen del, är att jag röstade dit den sittande regeringen… Eller tycker jag att det möjligtvis var det enda sättet att skapa en början till politisk förändring…

 156. Kachina skriver:

  Njae Carl, jag tror det är kolsyran som påverkar tanken. Kolsyra i huvudet är banne mig inte bra.

  Det får bli ädlare drycker i fortsättningen, exv. Vatten

 157. Carl Norberg skriver:

  Ha! Du tycker att det är svingott med iskall skogsbär/stjärnfrukt med is i, försök inte med mig!

 158. Carl Norberg skriver:

  Man kan inte bara dricka rökig malt.

 159. Kachina skriver:

  🙂

 160. Blåtand skriver:

  Efter det att jag avslutat det sedvanliga tisdagsmötet, ser jag att hela hovnarrsensemblen tycks ha sammanstrålat (i och för sig inte så svårt, ni konspirationsfantaster är ju inte så värst många – ena handens fingrar brukar räcka vid enkel matematik).

  Nu gäller nya direktiv, delvis grundade beroendepå Madeleines förlovning, utfärdade direkt av Prins Philip.

  Mer kan jag ej avslöja för tillfället men en sak vill jag tillägga och det är att Junker Morgonröd kan vara en dubbelagent. En offentlig hemlighet som därför även kan kommenteras här, är ju att Junkern har sina små smidiga fingrar långt nere i de skotska whiskydistributörernas riksorganisations hemliga utskott (säte:Isle of Skye – källa: Prins Philip).

  Lev väl och njut av lunchen 🙂

 161. solsburyhill skriver:

  Märk väl, en teori eller omständighet blir inte mer sanningsenlig för att en MAJORITET stödjer denna. Det säger snarare mer om dessa individers invanda mönster att följa med strömmen samt nivån på den acceptans som krävs för att stimulera deras intellekt.

  Men visst, vi är alla födda till flockdjur och våra beteenden förväntas bli därefter. Skillnaden är bara att de flesta av oss har ännu inte insett detta.

  Hemska tanke att stå där ensam mot flocken…

  Själv föredrar jag att bryta mot detta (invanda) mönster och istället betrakta saker i dess vidare perspektiv. Om detta ställningstagande samtidigt innebär att jag plötsligt finner mig tillhöra en liten minoritet (eller som någon här tidigare anfört – promillefolket) så är det något som jag i så fall varmt välkomnar. Ty det är kvaliteten och inte kvantiteten som torde vara avgörande i sammanhanget…

 162. Blåtand skriver:

  Vi har lyckas komma över div. skrifter som Junker Morgonröds ensemble gottar sig i. Läs och tag varning!
  Sån här rappakalja ”äter” Junker Morgonröd till såväl frukost som lunch och middag. Alltså, tag varning!!!
  Så här ser deras verklighet ut bakom den snirkliga fasaden (de texter) som ensemblen visar upp här!

  *****Tony Blair är en talesman för drottning Elizabeth och hennes mordiska gemål prins Philip.
  Det brittiska kungahuset är den viktigaste kraften bakom den stora folkmordsplanen som nu tvingas på världen, en folkmordspolitik som representeras av prins Philips Världsnaturfond (WWF).

  Genom sina nära band med Blair gör sig Obama i realiteten till talesman för den brittiska drottningen. ”Om det brittiska imperiet lyckas sänka dollarn med alla de dollarskulder som finns i världens monetära system, så kommer systemet att falla sönder i en världsvid kedjereaktion. Det kommer att betyda slutet för civilisationen så som vi nu känner den”, säger Junkerns nära förbundna.

  Ett citat av prins Philip som Junkerns förbundna hänvisar till lyder: ”För den händelse jag skulle återfödas skulle jag vilja komma tillbaka som ett dödligt virus för att kunna bidraga till att stoppa överbefolkningen.”
  Detta är ingen akademisk fråga. Titta på folkmorden i Afrika, som är ett direkt resultat av WWF:s dominans där. Hundratals miljoner liv som gått till spillo på grund av den brittiska imperiepolitiken.********

 163. solsburyhill skriver:

  Ibland kan Blåtand vara riktigt underhållande.

  Men det är klart, han har ju betalt för det…

 164. Blåtand skriver:

  Om President Obama förtäljer Junkerns ”källor” bl.a. följande.
  Läs och häpna – vår hovnarrensemble TROR på nedanstående text på FULLT ALLVAR men sprider sitt budskap med snirkliga ord i texter som bara den som intensivt läser mellan raderna förstår den riktiga innebörden av. Varning igen alltså!!!!!
  Sådana är medlemmarna i konspirationshovnarssensemblen!

  ********Ända sedan sitt besök för att krama om den otäcka lilla drottningen i London utger sig president Barack Obama inte längre för att vara den person han verkade vara, under en kort tid, under den närmast föregående, inledande, korta ”smekmånadsfasen” av hans presidentskap. Jag sitter inne med kunskap om vissa exakta inslag i hans beteende just nu, både ifråga om dess karaktär och de hotande, fruktansvärda konsekvenserna för världen, om detta mönster tillåts fortgå utan en total omkastning, mycket snart, av varenda politik han lagt fram sedan han gjorde den där pilgrimsfärden för att knäfalla inför det imperiala Buckingham Palace helgedom. Den verkliga nyheten är de hemska saker som kommer att ta över världen, saker som kan vara här fortare än du hinner säga ”Adolf Hitler”, såvida inte vissa specifika och mycket radikala förändringar som jag föreslår genomförs mycket snart.

 165. Blåtand skriver:

  Skulle det vara för mycket begärt om Junker Morgonröd själv eller någon annan officiell talesman för
  Hovnarrsgruppen känner sig manad att lämna en kommentar till de texter som publicerats här ovan.

  Står ni bakom allt eller bara vissa delar?

 166. solsburyhill skriver:

  Jag vill ogärna frångå det rubricerade ämnet på denna tråd, men mot bakgrund av senaste kommentarer från multipseudonymen Blåtand så vill jag ställa honom en rättfram och mycket enkel fråga som han kan besvara med antingen ett ”ja” eller ett ”nej”.

  Tror Blåtand på den officiella versionen av den globala uppvärmningsteorin?

 167. Blåtand skriver:

  HillyBilly

  Finns det flera versioner av den globala uppvärmningsteorin? 🙂

 168. Torbjörn skriver:

  Blåtand:

  Hela Obamas administration inklusive han själv är en exklusiv drink mixad av framförallt tre ingredienser, nämligen Wall Street/Bilderberg/AIPAC. Men dock inget jag vill ha till min lunch.

  Så det så.

 169. solsburyhill skriver:

  Och svaret på min mycket enkla fråga var…?

 170. Charlie Sjögren skriver:

  Skönt att det finns duktiga grävare som Blåtand på denna blogg som kan/vill/orkar bekämpa promillefolket.
  Dom är ju inte fler än en handfull men det räcker för
  att sprida den illaluktande dyngan som dom producerar.
  Tyvärr får dom ibland även med sig den gamle Byskebusen, framför allt då han pimplat cider ellr raki!

 171. solsburyhill skriver:

  Blåtand

  Att du väljer att förlöjliga och avleda kan jag mycket väl förstå. Det hade även jag gjort i ditt ställe.

  Men hav tröst, min vän. Även du kommer en dag att vakna upp – om inte förr så senast i slutet på oktober och början av november…

 172. solsburyhill skriver:

  Den ”illaluktande dynga” som multipseudonymen refererar till är dessvärre produkten av den verklighet som han själv lever i, men det är han för dum eller blind för att själv inse…

 173. Anna skriver:

  Noterar i all hast att Blåtands avslöjanden betr. den ideologi som Junker Morgonröd Norberg och hans disciplar är anhängare av, inte verkar särskilt rumsren i dagsljus.

  Tydligen ”knockades” även herr Norberg själv av geggan som finns bakom ordbajserifasaderna som Junkern och hans gäng producerar, för all kommunikation från honom upphörde omgående.

 174. Carl Norberg skriver:

  Och vad gäller de texter som produceras av Lpac och Eap, så står väl ansvaret för dessa texter hos dessa organisationer? Och jag har inget med dessa organisationer att skaffa. Om de sedan i olika sakfrågor har en uppfattning som iöverenstämmer med min uppfattning, då är detta endast en annan fråga som gäller i den aktuella saken.

  Men efter att ha läst dina recitationer i ovan, som beskriver olika saker, kan jag bara konstatera ett jaså, och att detta är ingenting som jag står bakom, jag ser vad det står men jag har föga intresse att fördjupa mig för mycket i denna typ av teorier, det synes sakna relevant syfte i förhållande till nuläget, även om detta måhända sedan visar sig äga sin riktighet.

 175. Carl Norberg skriver:

  Men det var väl ett tjat om detta tillhörande av ideologiska sekter.

  Jag tillber inte några ideologer, jag tillhör inte någon annan än min fru, jag är medlem i SAP, jag röstade borgerligt, och jag anser att partipolitiken är förlegad men alltjämt ännu för viktig för att helt bortse ifrån.

 176. Carl Norberg skriver:

  Och Annas idoldyrkande förefaller alltså vara precis lika framgångsrik som den därmed gjorda självbetraktelsen….

 177. Kachina skriver:

  ”Tyvärr får dom ibland även med sig den gamle Byskebusen, framför allt då han pimplat cider ellr raki!”

  Carl och Solis har mig med sig i det mesta. Vad gäller Lpac och Eap, ids jag inte ens kolla upp vad det är.

  Era nonsence-referat är ganska kul att läsa, men att ni försöker påföra oss, promillefolket, denna smörja som en bakomliggande ideologi, är både barnsligt och löjligt.

  Tänka sig, att det bara är en promille som har en egen tanke. Resten går på ren papegoj-energi, lyssna och upprepa.

 178. Blåtand skriver:

  Kachina (alter ego: Alfaray),

  Den som du kallar Solis men som jag föredrar att benämna HillyBilly, har vid massor av tillfällen på denna blogg misskrediterat president Obama å det grövsta.
  Precis som Torbjörn gör här ovan 12:36.
  Du väljer att blunda (feghet??) eftersom du filtrerar
  deras budskap.

  På exakt liknande sätt förhåller du dig till Junker Morgonröd. Du filtrerar bort det av hans ickesammanhangande textmassa som inte passar dig men väljer (av feghet??) att ställa dig vid hans sida i stort.

  Detta förhållningssätt känns på ett makabert sätt igen
  när det gäller hur ”vanligt folk” förhållit sig till extremistiska ledare (no names needed).

  Den p.g.a. cementkrocken till ett knappnålshuvuds storlek återstående hjärnan (den s.k. ekorrhjärnan), kanske inte har högre kapacitet??

 179. solsburyhill skriver:

  Misskrediterat president Obama å det grövsta???

  Är det för att han inte är något annat än en obotligt teleprompterberoende skådespelare med ungefär lika mycket att säga till om som både du och jag?

  Se sakerna i sitt större perspektiv och du kommer till insikt om vissa saker som du för tillfället väljer att blunda för. Om det är av rädsla, sinnesslöhet eller annat låter jag vara osagt.

  Att repetera kan alla…

 180. Kachina skriver:

  🙂

  Märk detta, att jag knappast någonsin ordat något om Obama, än mindre ställt några förväntningar eller riktat någon kritik. Jag avvaktar. Däremot, vid det demokratiska kandidatvalet tog jag klar ställning för Clinton. Om jag minns rätt placerade Carl henne i bedrägeribranschen. Jag reagerade spontant på att Obama kunde vara en kapitalistisk ”toyboy”. Efter han blev vald har jag inte nämnt honom i något större sammanhang. Vi får vänta och se.

  ”Du filtrerar bort det av hans ickesammanhangande textmassa som inte passar dig men väljer (av feghet??) att ställa dig vid hans sida i stort.”

  Du kritiserar mig för att jag inte har samma filter som du. Min hjärnsubstans är ganska porös medan din tydligen är en förstelnad relik från en grekisk staty, som inte släpper genom någonting.

  Märk även här, att mycket av det Carl säger avspeglas i verkligheten. Hur det sedan kommer att sluta har jag inte yttrat mig om. Det enda jag yttrat om ett eventuellt harmageddon är att den här civilisationen kommer att gå under, precis som minst två föregående högt stående civilisationer.

  NÄR?,…..har jag ingen aning om.

  HUR?,…..den föregående dränktes i vatten, den här förstörs genom eld.

 181. Carl Norberg skriver:

  Och det är ju lite märkligt att bli påförd en ideologisk tillhörighet av någon annan, trots att jag motsätter mig å det grövsta.

  Jag tycker att individer inom Lpac förefaller ha ett gemensamt drag av otillräcklig självbetraktelse, vilket givetvis kan vara en olycklig kombination i samband med en annars ganska så utvecklad förståelse för systemmekanismer, detta kan ge olyckliga konsekvenser i sociala utvecklingssammanhang.

  Nu skall jag givetvis inte döma alla individer inom deras rörelse som bristande i sin självsyn, men det är ett intryck som jag har fått, dock utan att fördjupa mig i någon nämnvärd utsträckning i detta ämne.

 182. Kachina skriver:

  Förresten,……ingen råder över mig. Jag gör, tycker och tänker vad jag vill, även om det blir min undergång.
  Det är ett känt faktum bland de som haft göra med mig i ett mycket händelserikt liv.

  Jag kan vara lite besvärlig, därför brukar jag skämta med de som ”håller fram” sina barn med bokstavkombinationer;…..”Vá, bara fyra bokstäver? Jag har hela alfabetet.”

  Nej ni, Blåtand, Anna, Charlie,…ingen får någonsin kontroll över mig och mina tankar.

 183. Anna skriver:

  Jodu min käre lille Byskegubbe,
  du är nog en liten fegis ibland! 🙂

  Precis som Blåtand skriver sitter du fastklistrad i Junker Morgonröds garn och törs inte ta avstånd från honom.

  Du som dock visat prov på gott minne (ibland i alla fall), borde känna igen Junkerns taktik när det bränner till. ”Det har jag aldrig fördjupat mig i” och ”jag har aldrig i grund och botten tagit ställning” eller ” jag har aldrig brytt mig om närmare tänka över detta” etc.
  Detta har han sagt om nine/eleven, om Månlandningen, om Europeiska Arbetarpartiet, israeliska bankirer, tepimplande britter, en liten drottning, president Obama etc etc.
  Tycker du inte det är en aning misstänksamt att den gode Junker Morgonröd alltid svarar likadant???? 🙂

 184. Anna skriver:

  Buspojken uppe i Byske

  Och kommentera gärna vad HillyBill (din egen lille Solis) skrev om Obama kl. 3:42

  Tycker du att han (HillyBilly)är en god representant
  från din vänkrets? 🙂

 185. Carl Norberg skriver:

  Och alla som tycker att de själva skall styra och kontrollera sina egna tankar, är således en politisk gruppering av extremnatur, som måste motarbetas.

  Och även jag kan nog vara milt sagt besvärlig när jag sätter den sidan till.

 186. Kachina skriver:

  Solis 3:42.

  Jag använde ordet ”befarad kapitalistisk toyboy”, men att det är för tidigt att ta ställning ännu.

  Vad gäller Carl; ”….och törs inte ta avstånd från honom.”

  Jag vill inte ta avstånd från honom. När man sorterat bort mumbojumbot finns det förr mycket sakfakta kvar för att man skall kunna förbise honom.

  Du försöker skrämma mig Anna, att delta i mobben.

  Jag har ALDRIG deltagit i en mobb. Jag köper inte andras åsikter, utan formar mina egna.

 187. Anna skriver:

  Min gamle busvän uppe i norr!

  Ibland törs du inte säga ifrån. Tyvärr.
  Så är det i ”fallen” Junkern och HillyBilly!

  Och om man som jag på avstånd följer Carl Bilds blogg då och då, kan man notera hur du ”smörat” för honom den sista tiden. Ordentligt med smör t.o.m. 🙂
  (jag tillhör ej de som är avstängda från hans blogg men jag slutade skriva där då ”hipp-som-happ- mentaliteten” avgjorde vilka som fick vara kvar och vilka som slängdes ut – t. ex. den oförliknelige Dee Dee Sharp 🙂 Och Carl Bildt tappade en anhängare när han agerade som han gjorde med begreppet yttrandefrihet och demokrati – lät slumpen avgöra vem/vilka som fick vara kvar.)

 188. Carl Norberg skriver:

  Det jag har sagt om de uppräknade företeelserna, är följande.

  911 behöver en korrekt genomlysning eftersom den officiella versionen haltar mycket betänkligt.

  Månlandningen har inte intresserat mig nämnvärt, men jag har en väl initierad kamrat, som är mycket angelägen att anföra månlandningen som ett fakeförlopp.

  Och att jag aldrig skulle ha brytt mig om att tänka över något, det törs jag garantera att jag inte har skrivit.

  Och det har aldrig någonsin brunnit till i något debattsammanhang där jag har varit inblandad på denna sida.

  Vad gäller EAP så kan de omöjligen vara så att min inställning kan anses som oredovisad.

  Israeliska bankirer har jag aldrig uttryckt mig om, de enda jag har beskrivit är de Venezianska bankirerna, alltså de var ifrån Italien och hade ingen övrig grupptillhörighet.

  Det jag sagt om britter i allmänhet är väl närmast att även om jag ärver en OBE, så kommer jag aldrig att ta denna på min högtidsdräkt.

  Den lilla drottningen som förlänade fadern denna OBE, kan jag inte påminna mig att jag har berört, i annat än att hennes make grundade WWF och att han har uttryckt att han skulle vilja återfödas som ett dödligt virus i befolkningsregleringssyfte, vilket knappast kan förnekas att han har uttryckt.

  Och vad är det som är misstänksamt? Det enda som är uppenbart för mig och inte alls misstänksamt, är att en rad pseudo-ano-nymer av någon anledning lägger energi på att framställa mig i någon form av tvivelaktigt ljus, vilket helt saknar betydelse eftersom det är argumentet som skall vägas och inte budbäraren.

  Vad avser Barrack Obama så vidhåller jag att han regisseras av Felix Rohatyn, George Schultz, Michael Bloomberg och så vidare.

 189. Anna skriver:

  Slutledning Kachina:

  Du måste våga löpa linan ut och TA STÄLLNING!! 🙂

 190. Anna skriver:

  Slutledning om Junker Morgonröd:

  Ignore eller kanske ännu hellere Alt/Ctrl/Delete

  🙂

 191. Carl Norberg skriver:

  Vad avser mumbojumbot, så är det nog så att det till och med finns de som förstår och ser innebörderna av detta. Det som inte kan förstås av en läsare kommer givetvis att bli ett mumbojumbo, så är det ju inte sällan.

 192. Kachina skriver:

  Visst, jag smeker Carl Bildt på kinden med höger hand, men han vet att knockouten kommer med vänstern på den andra kinden. Jo, jag smörar med avsikt. Det finns helt enkelt ingen annan blogg där man kan påverka så mycket, politiskt.

  Men, när det gäller Carl Norberg och Solis är du helt enkelt fel ute. Jag ids inte diskutera petitesser, därför gör jag inte det. Du vill att jag skall ta avstånd från dessa två genom att kanske, symboliskt motsäga en petitess utan värde. Det går inte.

  Du får själv justera tankefiltret, se och bemöta i sak. Det är enda sättet att komma åt dem och ännu har jag inte sett er slå dem på fingrarna i en sakfråga. Personangreppen äro många, men som sagt, jag deltar inte i någon mobb.

 193. Carl Norberg skriver:

  Och för det första varför måste någon på annans inrådan ta ställning?

  Och Anna kanske skulle prova att istället argumentera i sak istället för som nu emot min person, och alldeles i synnerhet då jag inte för ett enda ögonblick ens tror er om att våga öppna munnen när jag närvarar i rummet, tala om att våga ta ställning, löjeväckande ta mig faen.

  Skälet till denna Anna-retorik är emellertid möjligtvis värd någon betraktelse, och den handlar ju då definitivt inte om någon välvilja emot det allmänna i upplysningssyfte, utan kan inte rimligtvis vara annat än beroende av omständigheter.

 194. Kachina skriver:

  Anna, du stressar mig. Måste iväg och köpa cigaretter. Återkommer.

  Carl

  ”Det som inte kan förstås av en läsare kommer givetvis att bli ett mumbojumbo, så är det ju inte sällan.”

  Så är det alltid. Det är vissa av dina formuleringar jag inte förstår och de placerar det i mumbojumbo-facket. Sakinnehållet, det jag kan kontrollera mot verkligheten, finns ändå kvar till mer än 75%.

 195. Anna skriver:

  Efter den olycksaliga händelse med cemengolvet behövde du en neurolog.

  Nu synes det som om du är i stort behov av en riktigt kunnig optiker eller kanske rent av en ögonläkare 🙂

  ”…. jag har ännu ej sett er slå dem på fingrarna i en sakfråga” 4:49

  Nej. ögonläkare el optiker räcker nog inte ….. du måste nog lägga sin för en större översyn 🙂

  Ta nu en el. två Strong Cider el. vad vätskan hette som du pimplade igår – God Natt på dig gubben!

 196. HasseS skriver:

  Per säger
  aug10 7:50em

  ”De döda är de pålitligaste
  De levande kan ju hitta på vad som helst”

  Det är nog Försäkringskassans slogan

 197. solsburyhill skriver:

  Det som enbart ett fåtal verkar vilja inse här är att det grundläggande problemet är inte huruvida du är för eller emot någon eller något i de ämnen som livligt debatterats på sistone här. Detta är nämligen precis den reaktion som förväntas av oss, allt i enlighet med ”söndra och härska”-teorin. Energi läggs på oväsentligheter och tar bort fokuseringen från vad som är verkligen av relevans och vikt. Pöbeln tar m.a.o. kål på sig själv utan något behov av en tredje parts inblandning.

  Nej, detta skall istället betraktas utifrån oss och dem. Hur gärna ni än hade velat tillhöra ”dem”, så är det i bästa fall enbart en våt dröm.

 198. Carl Norberg skriver:

  Ja det är lite tragiskt att se dessa anhängare och supporters som tycker att de uppnått någonting när de åker i en bil av ett visst märke. Bekräftelsebehovet synes vara inte bara stort.

 199. Per skriver:

  Hahahaha!
  Det var ord och inga visor det, solsbury.

 200. Carl Norberg skriver:

  Non offense taken K.

  Det kan måhända vara lite tröttande att alltid behöva djupläsa emellanåt.

  Så då kan ju mumbojumboslasken komma väl till pass.

 201. Carl Norberg skriver:

  Det kanske är en god väg att klarlägga den roll som vilken individ egentligen spelar i detta spel.

 202. Torbjörn skriver:

  Jag representerar mig själv här, och kan inte se att jag förolämpat varken Obama eller någon annan. Att man finner folk som ger det otvetydiga intrycket av att de tänker självständigt och kollar upp fakta ordentligt, som kommit till samma insikter som en själv i vissa frågor är naturligtvis en form av bekräftelse. Sedan finns det naturligtvis frågor där vi inte tycker likadant. Jag tror inte ens att vi som buntas ihop som konspirationsteoretiker av vissa här, har samma grundläggande ideologi eller livsfilosofi. Det utgör dock inget problem för min del.

  Att okända senatorer lanseras som presidentkandidater efter att ha deltagit i Bilderbergmöten, kan jag bara se som att grabbarna bakom det hela har ett och annat att säga till om.

  Blåtand 11:06 11 augusti

  Abropå offentliga hemligheter: Kan ni inte ta och tala om vad invandringen kostar, så vi slipper konspirera om det. Eller är det för svår matte för Borg&Co? Och ännu bättre, ta och stäng Sverige. Vad får er att tycka att det ska vara öppet hus för lycksökare här? Varför ska utländska studenter överhuvudtaget få komma och studera gratis i Sverige? Hur kan ni tillåta arbetskraftinvandring av personer som inte behövs?

 203. Kachina skriver:

  Anna

  Jag tar väl alltid ställning. När det gäller fake-teorin kring månlandningen har jag från första början sagt att jag inte tror på någon filminspelning i Nevada-öknen, av två/tre orsaker. Radiopejling, ryssar och tiotusentals radioamatörer jorden runt.

  Bilderberg — alla känner vi igen korruptionen.

  Bankingligan – omöjlig att förneka, man skall vara både blind, döv och omedveten för att inte inse att ”korthuset har blivit för högt”. Det kommer en stor omvälvning på finansmarknaden, sannolikt (som alltid) invävd i ett stort krig om rådighet över energitillgångarna.

  Obama — Eisenhower talade i sitt avskedstal om vilka som egentligen har makten i USA, och därmed världen.

 204. Torsten skriver:

  Kachina,

  Jag är liksom Anna mycket besviken på Ditt omdöme.
  Kanske skall hänskjuta det till obstinat, eller abstinens. Har inte riktigt bestämt mig ännu. Kanske Du kan hjälpa mig med det.
  För faen Kachina, genomskåda falsarierna som rinner ur konspiratörerna
  Du verkar åtminstone hederlig trots Ditt handicap 🙂

 205. Kachina skriver:

  Förresten, vid kiosken såg jag löpsedlarna. Media har äntligen fattat att det pågår ett krig inom Storstadstriangeln. Ett gott tecken.

  ”Jag tror inte ens att vi som buntas ihop som konspirationsteoretiker av vissa här, har samma grundläggande ideologi eller livsfilosofi.”

  Inte ens samma ordförråd och meningsbyggnad. Det jag kallar mumbojumbo i Carls sätt att uttrycka sig, är helt enkelt ett resultat av att vi tillbringat livet i två vitt skilda miljöer.

  Visst skulle jag, som han säger, kunna djupläsa, men faktum är att vid den här åldern är huvudet överfullt med papegojkunskap och empirisk kunskap, så om jag skall rymma något mer måste jag ”tippa något över kanten”. Internminnet börjar vara mer än överfyllt.

 206. Carl Norberg skriver:

  Och eftersom jag håller med Kachina i detta så är alltså vi båda, riktiga konspirationsdårar och inget annat.

  Eisenhower snackade förstås bara skit.

  Varken IMF eller BIS bildades 1931, och de har för övrigt aldrig ens bildats, och allra minst av en skock intressenter med egenyttosyfte som främsta drivkraft i detta. Den fasta växelkursen var inget hinder emot expansionen av valutorna.

  Och så vidare, dock synes en del märkligatecken som är svåra att förklara med avseende på det i ovan beskrivna.

  De amerikanska konsumentkonkurserna visar inga som helst tecken på att avta, utan de stiger däremot med mer än en tredjedel i år, och kan uppgå till svindlande 1,4 miljoner amerikaner de 31 dec, eftersom arbetstillfällen alltjämt går förlorade och lån är svårare att få, enligt statistik ifrån motsvarande konkursmyndighet(ABI)

  Konjunkturnedgången svälter den amerikanska regeringen på skatteintäkter, precis samtidigt som presidenten och kongressen aviserar en större utbyggnad av såväl sjukvård som andra program på nationell grund, och dessa båda har därför mycket ringa möjligheter att hitta pengar till att betala dessa sociala satsningar.

  Vilket inte precis kommer att stärka presidentens trovärdighet.

  Siffrorna kunde knappast vara mer tydliga:

  Skatteintäkterna kommer att falla minst 18 procent i år, vilket är den största enskilda år nedgången sedan Great Depression, detta medan de federala underskotten stiger till rekordhöga $ 1,8 biljoner.

 207. Kachina skriver:

  Men Torsten, förklara falsarierna för mig istället.

 208. Carl Norberg skriver:

  Och Torsken kanske skulle kunna precisera lite mer i vad som dessa beskrivna falsarier egentligen består i sak.

  Heja Torsken frisk tumör, det kanske hos dig skadan gör. Sällan sak och jämt person, vissen smak och dålig ton.

  Nej Torsken, du får nog själv ta reson.

 209. Torsten skriver:

  Jag tror inte jag behöver det Kachina.

  Har jag fel, så har jag misstagit mig totalt vad som gäller Ditt omdöme.
  Du har (tror jag) en riktig liten dj–ul bakom varje öra 🙂

 210. Kachina skriver:

  Anna, Torsten

  ”911 behöver en korrekt genomlysning eftersom den officiella versionen haltar mycket betänkligt.”

  Här tar jag tydlig ställning. Jag instämmer till 100%.

  Jag har gått igenom allt material jag kunnat hitta kring detta, från bägge sidor.

  Beskriv för mig, i detalj, vilka falsarier konspirationteoretikerna radar upp i sina krav på en ny undersökning. Den officiella versionen är ett dåligt skrivet manus till en C-film.

 211. Per skriver:

  Man är heeelt förtvivlad över att alla
  inte tror på allt av samma orsak??

  Hur kan detta framkalla en sådan
  enorm desperation och förtvivlan?

  Det är de räddaste som talar om de fega
  och som de fega utpekas C. och Kach.
  Framstår de så hotfulla att man inte
  ens bakom en egen anonym fasad mäktar med dem?

  Fan, chickenracet med er skulle inte ens
  kunna bli spännande.

 212. Carl Norberg skriver:

  Antingen är det ju på på ett eller annat av två möjliga sätt i detta.

  Antingen ljuger och skarvar jag, eller så är det så att Torsten ingenting begriper, förutsatt att han är hederlig vill säga, fast handicapet kan ju förstås vara den intellektuella oförmågan, inte sant?….

 213. Torsten skriver:

  Calle lille,

  Hur vore det om Du någon gång kunde precisera Dina konspirationsteorier.
  Hitintills har det bara varit flum, flum och åter bara flum.

 214. Carl Norberg skriver:

  Ooooh store Torsk!

  Och sannerligen om du inte resonerar i enlighet med detta.

  Hur vore det om du istället beskrev vad som felar i sak i det som jag skriver.

  Om jag skriver att IMF och BIS bildades 1931, och du anser att detta inte är de rådande sakomständigheterna, då kan väl du istället upplysa mig om de verkliga sakförhållandena kring detta.

 215. Per skriver:

  Men torsken, det är ju DIN skara anhängare som
  kallat C:s alster för konspirationsteorier
  som inget är att ta fasta på men ändå
  bör angripas??
  Dessutom kommer skaran tillkorta i sak
  så i brist på annat har det hittills
  blivit på personen.

 216. Carl Norberg skriver:

  Torsken!

  Här ett flummigt exempel för dig att sätta tänderna i.

  BAE som äger Hägglunds har visst även fingrarna med i något som heter Patria Hägglunds, eller är det så att Patria Hägglunds är fristående från BAE, och det är därför som BAE blev så tjuriga för att de förlorade ordern…..

  Själv förstår jag givetvis ingenting av detta, så jag ber ödmjukast om en förklarande text till detta till synes egendomliga förhållande och agerande ifrån krigsindustrin.

  Och visst ja, länken till http://www.patriahagglunds.fi kanske är förfalskad av konspirationsteoretikarnas riksförbund..

 217. Carl Norberg skriver:

  Nu är det kanske så att det hettar till på andra siter, så Torskar och andra villebråd behövs kan hända bättre där.

 218. Torsten skriver:

  När konspirationsmakarna blir nervösa, så tar man till öknamn.
  Känner igen det från småskolan.

  Ni gör Er bara löjliga med Era försök att göra Er märkvärdiga.

 219. Torsten skriver:

  Och Pelle lille.

  Jag är säker på att Du aldrig ens
  deltagit i ett chicken race 🙂

 220. Per S-on skriver:

  Byskebuse, Trumpetare, Junkrar, Hillbillies och alla andra magiska tomtepinnar.

  Vi är många som gläder oss efter denna offentliga avklädning av er som Blåtand och Anna fixat till.

  Nu gör ni verkligen skäl för epitetet ”promillefolket”!

 221. Per skriver:

  Jaha, och ändå är rädslan så stor för så många…

 222. Per skriver:

  Och beträffande mötet med någon
  i motsatt riktning är jag säker på att
  de ämnar mötas för att spänning
  skall kunna uppstå…

 223. Carl Norberg skriver:

  Och reaktionen på en förvrängd pseudonym, den låter minsann inte vänta på sig, helt utan annan eftertanke än att detta nu plötsligt berör vederbörande.

  Och minnet sträcker sig uppenbarligen inte ens till den efterföljande raden!

  Och skälen till Torstens igenkännande från småskolan kanske inte behöver kommenteras, i annat än att detta igenkännande som Torsten beskriver knappast förvånar någon annan.

  Och jag kan garantera att min nervositet har högst påtagliga begränsningar, och att den vidare är mycket lätt att överskatta.

  Avseende BAE, BIS eller IMF eller något annat efterfrågat realförhållande, så synes uppenbarligen Torsten föredra att förbli svaret skyldig…

 224. Carl Norberg skriver:

  Person!

  Att tillhöra en minoritet som den beskrivna promilledelen i detta avseende, kan uppenbarligen ses som en nackdel av några, men jag kan garantera att ingen inom den beskrivna promilledelen hellre skulle vilja vara i din situation.

  Av anledningar som inte är dina personliga, Person.

 225. Torsten skriver:

  ”Och beträffande mötet med någon
  i motsatt riktning är jag säker på att
  de ämnar mötas för att spänning
  skall kunna uppstå…”
  Nej Du lille Per.
  Chicken race går ut på att visa störst mod och förnedra den som viker sig.
  Den ende här som jag inte skulle vilja utmana är Kachina 🙂
  Ni kan själva lista ut varför 🙂 🙂

 226. Carl Norberg skriver:

  Du förstår uppenbarligen inte ens vad du läser, så med andra ord så läser du inte, eller förmår kanske inte att läsa, vad vet jag.

  Och jag tror minsann att du är jättemodig Torsten, du verkar ju verkligen vara just den typen, eller kanske inte?

  Jag får dock en alltmera påtaglig känsla av att Torsten betalar ålderdomens pris för sin bristande genetik, så jag bör kanske vara lite artigare utifrån detta och avsluta debatterna med Torsten i annat än sak.

 227. Visionären skriver:

  Inte kul att sitta i en Merca, även om den är stor och har äkta mattor på golvet, om den är på väg i en frontalkrock med en plogbil?

  V

 228. Per skriver:

  Att visdom inte automatiskt följer
  med åren framgår då tydligt..

 229. Per skriver:

  C.
  Jag skrev någonstans att kalibern
  här var av en annan.
  Jag kunde inte påstå något mer felaktigt.

 230. Carl Norberg skriver:

  I förekommande fall är det nästan pinsamt att behöva konstatera både par venue fasoner och oföstånd samtidigt.

 231. Carl Norberg skriver:

  Och jag har dessutom svårt att tro att vederbörande ens kan skilja en signerad antik silke Isfahan i relief ifrån en maskinknuten Yllewilton….

  Det väl just därför det skrivs så mycket om Mercedesbilar och hur äkta de äkta mattorna är.

 232. Carl Norberg skriver:

  Åjo P!

  Något värre superlativ med förstärkningsord kan du nog komma på angående avseende de modigas intellektuella prestanda och höjd.

  Och då blir ju felet större!!!

 233. Torsten skriver:

  Det är som att peta i en myrstack 🙂

  Visionären, Du har rätt som vanligt;-)

 234. Torsten skriver:

  Visionären,

  För du vet att den där Ekorren, han viker sig aldrig 🙂 hur fel han än har.

 235. Per skriver:

  C.
  He,he fast jag har begränsningar
  även åt det hållet.
  Därför blev inte heller felet större.

 236. Visionären skriver:

  Jo, verkar bara vara pissmyror i den stacken. Förstår att Ian tröttnar när han ser dem.

  V

 237. Kachina skriver:

  🙂 Godnatt

 238. Anna skriver:

  Diset från havet ligger tät denna afton.

  När jag blickar ut från verandan ser jag bara två mänskliga varelser stillsamt och klokt samtala nere vid bryggan – Torsten och Visionären – i övrigt skriker en flock yra höns på avstånd och uppe i ett träd sitter vår halvtame ekorre och mumlar något osammanhängande om att det lider emot aftonen . . . . . 🙂

 239. Per skriver:

  Ser snarare ut som en oklippt version
  av naturrutan där ett av de betande
  har mumsat i sig olämplig svamp..

 240. Visionären skriver:

  Anna, du behövs här nere på bryggan, så välkommen hit. Men ta gummistövlarna på dig, ty vägen är kantad av stenar, under vilka pissmyrorna gömmer sig. Och de är snabba må du tro, att från den sten de gömmer sig kvickt hoppa fram och ge dig ett bett av sin giftiga syra. Då hjälper det endast att stampa på dem. Envetet.

  V

 241. Visionären skriver:

  Så där ja, nu när pissmyrorna äntligen sprang och gömde sig under de stenar de kom ifrån, kanske man kan göra sin stämma hörd på denna blogg. Angående frågeställningen om det går att hitta något värre än Ahmadinejad så är svaret naturligtvis;…eeh, kanske, men inte säkert. Som jag uppfattar det är Ahmadinejad endast ett redskap i händerna på Ali Khamenei, ungefär som Medvedev är ett redskap i händerna på Putin. Så vem ska vi egentligen fördöma; den som håller i pistolen eller den som siktar och kramar avtryckaren?

  V

 242. mrmhalland01 skriver:

  Visionären,

  Klokt talat.
  Ahmadinejad är som en VD i ett företag.
  Väktarrådet är styrelsen.

  VD har till uppgift att genomföra det styrelsen beslutat.

  Din liknelse kan självklart jämföras med det vidriga mordet på ”Tess”.

  Vem är mest skyldig (förutsatt att det är som media beskrivit)?
  Flickan som krävde att mordet skulle begås eller pojken som handgripligen utförde dådet ?

 243. Kachina skriver:

  Visionären har tydligen blivit snurrig i huvudet av umgänget med pissmyrorna, ty hans liknelse haltar betänkligt.

  Det kan inte vara någon annan någon annan än den som siktar och kramar avtryckaren, som håller i Pistolen.

  Tydligen försökte Torsten och Visionären på sig konststycket att Torsten höll i pistolen, medan Visionären siktade och kramade avtryckaren, med resultat att de totalt missade måltavlan.

  De vet inte ens hur måltavlan (sakfrågan) ser ut.

  När jag tittar ut på bryggan ser jag bara två skriande måsar och en massa måsskit, som regnet nu tjänstfullt tvättar bort.

 244. Torsten skriver:

  Ja, så är det Kachina.
  Man kan inte vända ryggen till förrän konspiratörerna skriker 🙂

  Visionären 11:09,
  Helt rätt som vanligt.

  Om Du Kachina inte har så brått att kommentera och i stället läser två gånger, så tror jag att även Du (trots smällen i cementgolvet) förstår 🙂

 245. Anna skriver:

  Torsten

  Jag tror det finns hopp om att vår Ekorre kommer på rätt köl igen.
  Apoteksmonopolet är ju slopat och det innebär att han får en enklare medicinhantering.
  Än så länge förstår Ekorren inte vilken ”vinst” han har gjort men när pillren börjat verka ordentligt kommer även han att tacka Alliansen för detta kloka beslut (avregleringen).
  Och min tro (och förhoppning) är att vår Ekorre med rätt medicinering snart kommer att inse att Junker Morgonröd och dennes irrläror bara tillhörde den gamla sjukdomsbilden.

  🙂

 246. Torsten skriver:

  Rätt Anna,

  Och oss emellan tror jag att Ekorren håller med oss. Han vill bara inte erkänna 🙂
  Han är lite oberäknerlig. Som alla Ekorrar 🙂

 247. Kachina skriver:

  Anna lilla. Monopolet har ersatts med Kartellen, vilket gör att pillren blir så dyra att jag inte har råd att köpa dem. Bäva månde omgivningen. Vad kommer att hända när jag inte får min medicin?

  Du menar väl inte att jag blir frisk genom att anpassa mig till en sjuk värld?

  PS. Du noterade väl att jag smörat för Spanaren, en annan konspirationsteoretiker på Calles blogg.Hans teorier är mycket relevanta. DS

 248. Kachina skriver:

  Måste tillägga.

  Att privatisera (ge bort) vår gemensamma egendom, är en mycket allvarlig handling som regering och riksdag inte har mandat att utföra.

  Du ser väl hur det gick med moderaternas gåvor till lojala partiarbetare (bla. ett gymnasium). EU-domstolen blev inte glad.

 249. Anna skriver:

  Ekorrgubben,

  Du ser väl hur det går när byggfacket och ditt socialistiska parti spänner musklerna (Vaxholm) på ett olagligt sätt.
  EU- domstolen blev inte glad.

 250. Kachina skriver:

  Inte jag heller. Jag sanktionerar inte fackets övertramp, vare sig det gäller byggen eller salladsbarer. Att tvinga någon in i en fackanslutning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna § 21, eller var det § 22.

  Det var så länge sedan jag läste lusen av byggnads ordförande i Skellefteå, att jag inte minns det exakta numret på paragrafen. Den som är intresserad kan ju söka där kring tjugonde paragrafen.

 251. solsburyhill skriver:

  Såja, nu föreslår jag att vi samtliga lägger ner våra spadar, lämnar sandlådan och borstar av oss gruset.

  Återigen är det ingen annan än själva ”etablissemanget” som kan tänkas gagnas av en dylik indelning i två direkt konfronterande intressegrupper där all energi läggs på att fokusera på oväsentligheter – allt utan något behov av inblandning från tredje part. I detta scenario finns inga vinnare, bara förlorare.

  Vi kan säkerligen vara överens om en sak, nämligen den att vi har olika uppfattningar om saker och ting. Detta är enbart mänskligt och är heller inget att bli upprörd över.

  Anna, Blåtand et all är övertygade om att deras uppfattning om saker och ting är den enda riktiga. Den verklighet som de upplever är en direkt återspegling av det informationsutbud som de väljer att ta del, och enligt dessa kriterier kan man inte hävda att deras uppfattning är felaktig. Tvärtom, den verklighet som de upplever är högst reell för dem.

  Men är den sann?

 252. Kachina skriver:

  ”Men är den sann”

  Naturligtvis är den det, för dem. De bor i en tunnel. Vad vet de om världen utanför.

 253. Carl Norberg skriver:

  Ja den är sann, eftersom saninngen bara är en del av verkligheten. Verkligheten är alla individers sammantagna sanning, och den kan ingen enskild individ äga.

  Verk-lik-heten är bara en enda och lika för alla, och som alla är en del av. Sanning är den del av verkligheten som individens uppfattning beskriver.

 254. Carl Norberg skriver:

  En upplevd sanning behöver alltså inte vara verklighet, men den är likafullt sann för den som upplever den.

  En liten detalj som kommer att få stora konsekvenser när rättssystemet upptäcker detta.

 255. Per S-on skriver:

  Så har då kvasifilosofen åter förlänat bloggen några visdomsord.

  Andra säger att han spridit en handfull MumboJumbo från sin utsiktsplats i ena hörnet av ett knappnålshuvud.

 256. Carl Norberg skriver:

  Ja att tänka själv är uppenbarligen inte en frihet som uppskattas av alla.

  Tyvärr i detta avseende så kommer nog eftertanken att besöka några individer antingen de vill eller inte.

  Varmt välkomna.

 257. solsburyhill skriver:

  Visserligen annat ämne, men ”svininfluensan” är och förblir ett hett ämne som bör debatteras för ökad förståelse kring dess omfattning.

  Vad sägs om följande internationella konferens att hållas nu i augusti?

  http://www.new-fields.com/ISFC/brochure.pdf

  Tänk efter en liten stund på innebörden av följande rubriker:

  -Mass Fatality Management Planning

  -Unwillingness to follow government orders

  -Disruptions to public, private and critical infrastructure undermining essentials functions

  -Effectively undertake mass vaccinations

  -Enforce quarantines

  -Control traffic, evacuation & mass transportation

 258. Kachina skriver:

  9:38 och 9:41 är så kristallklart att även jag förstår det och instämmer.

 259. Carl Norberg skriver:

  Charmerande, sanna mina ord. Och så praktiskt att en del har förberett sig med interneringsläger och allt.

 260. Per skriver:

  Det är bra att den här bloggen förlänas mer
  än bara axplock ur enskilda individers dagböcker.

 261. Carl Norberg skriver:

  Ja den tillmäts ju uppenbarligen ett intresse….

 262. Carl Norberg skriver:

  Även om inte den fria tanken precis är juristens normalt sett starkaste gren, så finns det nog en och annan med någon förmåga i behåll, och det räcker långt bara det.

  Jag vågar påstå att detta juridiska systemfundament nästan är sämre än att ha skuld som motvärde för valutabildningen inom ekonomin.

  Fast å andra sidan så kan jag inte historien bakom varenda lagtext, men jag blir ju inte förvånad om regissörerna på något sätt är de gamla vanliga.

 263. Carl Norberg skriver:

  Finns det överhuvudtaget någon stor konstnär som varit jurist?

 264. Blåtand skriver:

  Junker Morgonröd Norberg

  Kategorisk som vanligt!
  Hur uppfattar du t. ex. en sörmlänning? Lat och inställsam?

  För din upplysning:
  Kofi Annans hustru Nane från Sverige är både jurist och konstnär. Hon är framför allt engagerad i frågor om kvinnors utbildning och kampen mot HIV.

 265. Torsten skriver:

  Blåtand,

  Stör dom inte nu. Dom är jä—gt höga 🙂

 266. Blåtand skriver:

  Torsten

  Kan det vara så att dom redan vid lunchtid börjat festa på Strong Cider.
  Innedrycken för barfotafolket!

  🙂

 267. Carl Norberg skriver:

  Ja det finns ju ett hopp, det skriver jag ju, men det missar uppenbarligen Torskar med blåtänder.

  Och vad tror du själv? Om en individ som skolats i att tänka inom givna ramar visavi en som uppmuntrats att vara kreativ, så var finns den kreativa kraften allt annat lika och givet?

  Och att Torsten utifrån detta är lite nedstämd i debatten, kanke egentligen inte behöver poängteras.

  Land skall på lag byggas, torde vara ett av de mera imbecilla uttrycken. Rimmar med att enbart den som tänker rätt skall tänka fritt.

  Bevare mig väl för dylika konformistiska fascistfasoner.

 268. Carl Norberg skriver:

  Och herrarnas kompetens inom konvenans och etikett, vågar jag garantera är ifrågasatt inte enbart av mig.

  Vidare kan jag meddela att herrarnas par venue fasoner är det enda som lämnar något bestående intryck.

 269. Blåtand skriver:

  Ack vad rätt du hade, Torsten. Suck 🙂

  Nu börjar Junkern kalla folk för fascister och ger sig på sin omgivning med uppkavlade ärmar.

  Vi bör kanske koppla in Magdalena Ribbing i syfte
  att uppfostra denna lille Carli Boy 🙂

 270. Carl Norberg skriver:

  Och för att ta detta i biokemiska termer så vågar jag påstå att ingen av herrarna förstår alls grunderna till varför just stark cider skulle kunna vara en favoritdryck för individer som Kachina eller mig.

  Eller rökig maltwhisky, tunga cigarrer, fläsksvål, harmonier framför rytmer och så vidare.

 271. Carl Norberg skriver:

  Jag vågar påstå att vederbörande Magdalena Ribbing efter blott ett fåtal sekunders efterforskningar, sannolikt skulle komma till slutsatsen att min uppfostran är mer än tillräcklig.

 272. Blåtand skriver:

  Junkern!

  Var inte så säker på det.

  Den goda Magdalena genomskådade t.o.m. en sådan praktpojke som Frank Andersson på ett par minuter.

  Och därefter tog det henne över två dygn att få honom att ”sitta fint”! 🙂

 273. Carl Norberg skriver:

  Jag känner Frank, och jag kan se väldigt få likheter oss emellan.

  Och jag vågar dessutom påstå att min vana ifrån umgänge med krav på konvenans inte är obetydligt större än vad Frank vana är.

  Frank har varit på samma sätt alltsedan den tid då Dahlis, Uffe Bengtsson och Gapis bodde tillsammans på Upplandsgatan

 274. Carl Norberg skriver:

  Vidare kan jag lova att själv bära vådan av eventuella brister i min uppfostran.

 275. Carl Norberg skriver:

  Fast det är ju möjligt att du avser Frank på senare tid, han kan ju möjligen ha förändrat sig.

  Sist jag träffade honom så festade vi ihop på en premiär på en klubb som startades av Fenix Casino på Vasagatan, och det är nog några år sedan, typ tre?

 276. Blåtand skriver:

  Du känner Frank
  Min chef kände Grynet

  All men are created equal 🙂

 277. Carl Norberg skriver:

  Nej alla är inte alls lika.

  Alla är lika mycket värda inför gud, men bara där.

  Jag är kanppast lika bra brottare som Frank, och han är knappast lika stark som jag.

 278. Blåtand skriver:

  Ja, du är nog starkast 🙂

  Men Kachina är den starkaste ekorre som finns -:)

  Och JAG är den mentalt starkaste individ som finns.
  Min mentale coach är den världsberömde Zeb W. Thunderbolt från Hicksville, det du 🙂

  Och inte att förglömma allas vår Solis – han har antagligen världens starkaste fantasi 🙂

 279. Torsten skriver:

  Och jag är friskast 🙂

  Det beskedet fick jag av min läkare efter den årliga översynen i dag.
  Alla värden mycket bra.
  🙂

 280. Per S-on skriver:

  Någon har sagt att det varje minut föds en dumbom.

  Efter att läst kommentarerna från Hovnarrarna och deras dirigent, Junker Morgonröd, instämmer ni säkert i det.

  Människor är inte så dumma som man tror – de är helt enkelt dummare.

 281. Kachina skriver:

  🙂 🙂 🙂

 282. solsburyhill skriver:

  Vad som är fantasi och vad som är verklighet i det tidigare beskrivna lär visa sig i höst. Så lugn och fin fram till dess.

  Nej, nu är det dags för en svalkande Condrieu i kvällssolen.

  A bientôt!

 283. Kachina skriver:

  Om någon funderar vad jag skrattar åt är det Per S-on:s

  Patriarkerna är inte så dumma som ni tror – de är dummare.

  Läs alla drygt tvåtusen inlägg hos Ian och säg mig ett enda där patriarkerna kunnat bemöta en sakfråga.

 284. Anna skriver:

  Sols

  Ber att få gratulera dig till valet av vin. Condrieu
  i kombination med en liten men exklusiv fransk ostbricka är alltid en perfekt avrundning på kvällskvisten.

  Om man bär LV eller casual därtill spelar ingen roll 🙂

 285. Anna skriver:

  Blåtand

  Nice job this afternoon 🙂 🙂 🙂

 286. Carl Norberg skriver:

  Varför kör de inslag på CNN, som heter Town Hall or Town Hell, angående en stor mängd politiska möten som numera bevistas av en upprörd allmänhet, och som måste lugnas av polis på platsen….

  Konjunkturnedgången svälter nu den amerikanska regeringen på skatteintäkter, precis samtidigt som presidenten och kongressen aviserar en större utbyggnad av såväl sjukvård som andra program på nationell grund, och dessa har därför en mycket ringa möjlighet att hitta pengar till att betala dessa sociala satsningar.

  Vilket nog inte precis kommer att stärka presidentens trovärdighet.

  Siffrorna kunde knappast vara mer tydliga:

  Skatteintäkterna kommer att falla minst 18 procent i år, vilket är den största enskilda år nedgången sedan Great Depression, detta medan de federala underskotten stiger till rekordhöga $ 1,8 biljoner.

  Andra siffror i den analys som gjorts av Associated Press, och som understryker lågkonjunkturens effekter:

  Den individuella inkomstskatteintäkten får en minskning med 22 procent ifrån för ett år sedan. Företagens inkomstskatt går ned med 57 procent.

  Socialförsäkringsinstitutet beräknar vidare att skatteintäkterna kan sjunka för endast andra gången sedan 1940, och Medicareskatteintäkterna kommer att falla för endast tredje gången någonsin.

  Förra gången utsikterna för den amerikanska regeringens intäkter var så dystra, var året 1932 mitt i depressionen. Och denna gång finns det ju dessutom ingen Ivar Kreuger att tillskansa sig tillgångar ifrån.

 287. Per skriver:

  Ägnar sig CNN åt samma mumbojumbo som du C?;-)

 288. solsburyhill skriver:

  CNN???? AP????

  Är de inte konspirationssajter för extremister?

  Där finns absolut inget av substans och trovärdighet att hämta.

  Dags att bläddra vidare… 🙂

 289. Carl Norberg skriver:

  Ja det tycks som om förvirringen är epidemisk.

 290. Carl Norberg skriver:

  Om man läser lite internationell press, så torde allt annat än att den kapade båten har en kärnladdning ombord vara helt uteslutet.

  Eller något mycket farligt, som den ryske marinexperten uttryckte detta.

 291. solsburyhill skriver:

  Anna

  I rätt miljö och klimat passar en Condrieu alldeles utomordentligt.

  Detta i förbindelse med välförtjänt avkoppling ger en perspektiv till tillvaron och kan vara väl så inspirerande – icke minst intellektuellt.

  Att rekommendera.

 292. Blåtand skriver:

  Följer man internationell press, precis som Junker Morgonröd Norberg förespråkar, gör man många observationer som den mainstreamade svenska pressen med flit undanhåller oss (som bloggens Rat Pack ständigt påstår).

  Här kommer därför ett scoop, som visar hur Ekorren från Byske gäckar världspressen 🙂

  http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6018173/Squirrel-is-surprise-star-of-holiday-photo.html

 293. Carl Norberg skriver:

  Kostnaden för driften av den Ryska Fregatt som nu jagar den kapade Arctic Sea är väl av storleksordningen en motsvarande timmerlast per dygn…

  Och det måste ju har varit väldigt lättransporterat gods som man avsåg att kapa vid den första kapningen eftersom man hade en hel gummibåt att transportera godset i….

  Och med hänsyn till det nu ryska engagemanget synes det nog mest som vore det fallet att man inte önskar förloppet att fortgå, trots att man enligt de offentliga uppgifterna saknar del i förloppet.

  Jag skulle vilja påstå att det ryska engagemanget beror på att man framgent inte vill bli belastad med någonting som riskerar att nu hända.

  Och det är givetvis inte narkotika precis som de ryska medierna redovisar, men det är den vanligaste ursäkten. Den ryska statens engagemang för att jaga lastfartyg med Fregatt på internationella vatten, med avseende på narkotikasmuggling till andra länder, är nog väldigt lätt att överskatta. Det funnes i så fall betydligt mera kostnadseffektiva sätt att bedriva narkotikabekämpning på om så vore den ryska statens önskan.

  Man kunde ju till exempel, bortsett ifrån kapningen ifråga nu, tänka sig att trävarorna kontaminerats med mjältbrand och sedan exporteras ut på marknaden, då går det aldrig i helvete att få stopp på det som blir konsekvenserna.

  Det finns hursomhelst ett närmast oändligt antal omständigheter som belägger att antingen har Sverige världens dummaste pirater, eller så har vi det inte, och då är detta förlopp något illavarslande istället.

 294. Carl Norberg skriver:

  Men det är nog inte så att det är just Rysk mjältbrand eller liknande, det bör nog anses vara någonting som rent tekniskt kan läggas Ryssland till last.

  Och då blir det ju just inte mycket kvar som alternativ utöver Uranisotper av någon form.

  För övrigt så redovisar SvD idag under Brännpunkt, något som jag och andra anfört under en längre tid, avseende Barack Obamas göranden och låtanden.

  Slutet på ett citat.

  ”Ställda inför valet att antingen klamra sig fast vid bilden av Barack Obama som den djärve reformatorn, eller att inse att hans talekonst vida överträffar det han presterar, vill de helst hålla fast vid det första alternativet.”

  Fast SvD kanske också är att anse som en trumslagargosses lakejer?

 295. Per skriver:

  Ja, vart skall det här sluta?
  Undrar just hur det beskrivs här
  när hela världen börjar konspirera mot
  sig själv och allt tillhör promillen?

  Kommer en skamsen blick, fäst på ena foten som
  förstrött skrapar i gruset, mössan i hand
  och svullen överläpp stå i ljuset?

 296. Blåtand skriver:

  Vad är det som gör de små gossarna så exalterade?

  Kanske det faktum att USA erbjuder såväl olika åsikter att komma till tals som att de mänskliga rättigheterna är inskrivna i grundlagen?
  Detta är väl en nyhet för Junker Morgonröd et consortes!

  Trodde någon att det i decennier känsliga kapitlet om allmän sjukförsäkring skulle kunna smygas in av president Obama utan synnerligen hårt motstånd?

  Och vem vet om prsident Obama är helt rätt ute för närvarande? Ingen!

  Denna fråga är bland det känsligaste och mest omdebatterade som funnits i USA sedan urminnes tider, så jag förstår inte er upprymdhet?!

  Jag skulle i stället vilja glädja mig över hur en riktig demokratik fungerar. Just på detta sätt!

 297. Carl Norberg skriver:

  Jaha, det är demokrati i U.S.A? Hmmmm.

  Nåja det visar sig hur det är med den saken.
  Här lite mer om fartygslaster och intressen

  Det knappa 4000 ton tunga Arctic Sea var senast i kontakt med den brittiska sjöfarts-och kustbevakningsbyrån i Engelska kanalen för två veckor sedan.

  Men denna rutinmässiga radiocheck den 28 juli, ägde alltså rum före det att brittiska och europeiska kustbevakningen hade fått en varning om att fartyget tidigare hade blivit attackerat av beväpnade inkräktare i svenska vatten.

  Det finns nu farhågor för fartyg med 15 besättningsmän ombord som transporterar nästan 15 miljoner kronors värde av sågade trävaror från Finland till Algeriet, nu är under kontroll av pirater eller gangsters.

  Fartyget skulle ha ankommit till Bejaia i norra Algeriet den 4 augusti, men misstänks nu för att vara på väg till Väst Afrikanska Atlantkusten, eller något mycket värre beroende på lasten innehåll.

  Dmitri Medvedev, Rysslands president, är engagerad i jakten på den rysk ägda och bemannade Arctic SEA, som nu alltså misstänks vara på väg till en okänd destination.

  ”Alla den ryska marinens fartyg i Atlanten har skickats för att delta i sökandet efter Arctic Sea”, sade amiral Vladimir Vysotsky, den ryska marinen befälhavaren. Vilket inte bara i någon mån beskriver att detta inte handlar om sågade trävaror ifrån Stora Enso.

  En rysk korvett, Ladny, har godkänts för passage genom Gibraltar sund för att gå med i sökandet, som dessutom stöds av satellitövervakning av Afrikas västkust.

  Fyra andra ryska Svarta havet fartyg, inklusive två atomubåtar, deltar nu i jakten på den maltesiskt flaggade fartyget, som alltså officiellt redovisade en fraktsedel bestående av finskt timmer, värt £ 900,000 till Algeriet. Vilket ger det hela närmast löjeväckande proportioner, i förhållande till uppdragets officiella natur.

  Märkliga omständigheter har omgärdat Arctic Sea efter det att besättningsmedlemmarna rapporterade fartygets kapning av beväpnade båtar nära öarna Öland och Gotland den 24 juli.

  Enligt rapporterna så var fartyget bordat av upp till 12 beväpnade män som var maskerad som anti-narkotika poliser, vilka kom i hög hastighet i uppblåsbara båtar med polisens markeringar.

  Tolv timmar senare när inkräktarna lämnat fartyget var det möjligt för fartyget att fortsätta sin resa, men först efter kommunikationsutrustning hade skadats och mobiltelefoner som tagits från besättningen av kaparna.

  Detta agerande har väckt farhågor att fartygets ägare varit ovetande till att en olaglig last kan ha varit/vara ombord.

  Mikhail Voitenko, redaktör för Sovfracht maritima bulletin, har föreslagit att fartyget skulle ha attackerats, eftersom det innehöll en ”hemlig transport”.

  ”Jag tror inte det handlar om pirater efter en last av timmer. Det är mest logiskt och troligt att det fanns någon form av hemlig last. Det är mera sannolikt att det handlar om vapen eller droger”, säger han.

  Innan utskeppningen av lasten med sågade trävaror ifrån den finska hamnen i Jakobstad, så hade Arctic Sea restaurerats vid Pregol varvet i Kaliningrad, vilket alltså är inom en erkänt ökänd rysk enklav för smuggling.

  Maltas Maritima tjänstemän uppger att under tiden som de beväpnade personerna var ombord så utsattes besättningsmedlemmarna för ”hårda” förhör i samband med narkotikahandel. Detta torde ju vederlägga att det under inga omständigheter kan var en fråga om någon form av underliggande narkotikahantering.

  ”Besättningsmedlemmarna uppges ha blivit överfallna, bundna, belagda med munkavle och ögonbindel och några var allvarligt skadade, sade en talesman vidare.
  Den sista signalen från fartygets automatiska identifieringssystem (AIS), kom den 30 juli, och placerade Arctic Sea 50 distansminuter söder om Penzance och under sydvästlig kurs.

  Navigationssystemet verkade då ha varit avstängd för att undvika upptäckt.

  Maritima fackföreningar har frågat sig och andra varför de myndigheter, inklusive Interpol, tog över en vecka på sig för att höja alarmberedskapen.

  ”Det är alarmerande att det under det 21: a århundradet, kan finnas fartyg som uppenbarligen kan vara under befäl av kapare, och som kan segla genom världens mest trafikerade vattenväg utan alarmfunktionerna aktiveras och att ingen marin funktion kommer att avlyssna fartyget, säger Mark Dickinson, generalsekreterare i Nautilus International.

  ”Vi tror inte att myndigheterna skulle ha intagit en sådan avslappnad inställning till ett kapat flygplan.”

 298. solsburyhill skriver:

  Ingen källa är god nog för multi-pseudonymen Blåtand, utom möjligtvis det interna regelverket och eventuella cirkulärbrev och andra interna kommunikationskanaler som förekommer från tid till annan samt naturligtvis hans eget omdöme. 🙂

  Men i denna dimridå skymtar till min häpelse en liten ljusglimt. Det verkar som om blåklinten tar de första trevande stegen mot att försöka sig på något nytt, nämligen argument i sak. Ett stort grattis till honom för detta tappra försök!

  Så, låt oss nu ta detta unika tillfälle i akt och hålla oss till sakfrågorna.

  Vad särskilt beträffar det faktum att de mänskliga rättigheterna är inskrivna i USA grundlag (konstitution) så är detta påstående mycket riktigt. Emellertid kommer det kanske som en liten men ändå obehaglig överraskning för multi-pseudonymen Blåtand att allt fler av dessa konstitutionella fri-och rättigheter i allt större utsträckning har eroderats genom ”Executive Orders”. Om exempel på sådana önskas för ökad trovärdighet, kan det när som helst bifogas härtill. Säg bara till i så fall.

  Ang. sjukförsäkringssystemet så hade, som Blåtand också mycket riktigt gör gällande, ingen naturligtvis förväntat sig att detta skulle kunna klubbas igenom utan en ordentlig debatt härom. Problemet är emellertid just detta att ingen offentlig opartisk debatt har hittills tillåtits i sammanhanget. Lagförslaget som består av över 1000 sidor och som är skriven på ett sätt som gemene man inte förstår har initialt pushats på för att ett beslut skulle ligga färdigt i början av september. Frågetecknen och farhågorna är många och dessa måste samtliga belysas/diskuteras utförligt.

  Den senaste tidens lagstiftningsprocess kännetecknas genom att omfattande lagförslag presenteras för kongressen i elfte timmen. Följden har blivit att ledamöterna förväntas rösta på förslag som de ej själva hunnit läsa igenom, än mindre debatterat internet. Att offentligheten ej kunnat ta del av samma förslag innan avgörande säger sig själv. Återigen finns en mängd exempel på detta som kan återges i den mån intresse finns.

  Vad detta skulle ha med en sann demokrati att göra kan jag inte förstå.

 299. Carl Norberg skriver:

  Och när man har tagit fan i båten, så vill man inte sällan komma iland själv.

  Ubåtstillverkaren Kockums tvingas banta verksamheten om inte Sverige bestämmer sig för nya order snart.

  Det här trevliga hotet kommer från den tyska ägaren Thyssenkrupp, i vad som sägs vara ett skarpt formulerat brev till statsministern och försvarsministern, och Sten Tolgfors som har så klena nerver, vojne vojne.

  Regeringen måste ta ett nytt ubåtsbeslut nu, genast och bums.

  ”Om ett sådant beslut inte tas så att företagets lönsamhet kan säkras måste kapacitetsnedskärningar göras vilket i sin tur får påtagliga konsekvenser för Sveriges egna kompetens inom ubåtsteknologi”, skriver Olaf Berlien, ledamot i den tyska Kockumsägaren Thyssenkrupps koncernstyrelse.

  Så nu bara måste svenska skattebetalare ställa upp och ge pengar till bank och krigskonglomeratet.

  Min enkla fråga blir då till detta gamla IGF gäng, är ni helt dumma i huvudet? Eller tror ni bara att omvärlden är det?

 300. Per S-on skriver:

  Junker Morgonröd Norberg uttrycker sin ideologi med frasen ”är ni helt dumma i huvudet”?

  Detta pekar mer på Junkerns egen mentala status och den otäcka människobild som han besitter!

  Hissa upp den vita flaggan Junkern och lägg ner dina smutsiga vapen för du kommer ändå alltid att tillhöra
  det eviga promillefolket.

 301. Carl Norberg skriver:

  Ge mig en enda vettig anledning till att jag skulle visa vit flagg, om folket ändå aldrig skall begripa?

  Och de är väl ändå så att även om min mentala status tillhör promilledelen, så är detta väl till den större nyttan för den delen av befolkningen som behöver den?

  Och frågan om huruvida IGF gänget helt tappat besinningen, och nu börjar begära pengar av skattebetalarna istället för på den öppna marknaden, tycker jag är mycket befogad.

  Att det nu börjar att bli sällsynt ont om argument utöver de vanliga personangreppen, blir bara alltmera tydligt. Olika intressen blir förr eller senare alltid motverkande krafter, tro inget annat.

 302. Helena Palena skriver:

  Lever vi i en sann demokrati? Nej, verkligen inte. Våre företrädare har skrivit på Lissabonfördraget utan någon som helst debatt. Det tycker jag är otroligt. Men förståeligt med tanke på att hela bunten är en gäng ignoranta lakejer. Som dansar efter domptörens piska utan att ens förstå i vilket spel de ingår. En del vet inte ens vilken domptören är. Finns det något hopp!
  Heja Obama!

 303. Carl Norberg skriver:

  Heja Obama? Teleprompterkungen!

  Och Lissabonfördraget påskrivet? Det vore i så fall mycket mycket illa?

  Och SVT Text skriver att Islänningarna måste skuldsätta sig med miljarder för att kompensera de ungefär 300 00 utländska spararnas insättningar som förlorats vid konkursen av den Isländska banken.

  Detta är ren lögn och förbannad dikt, det vore ju i sådana fall liktydigt med att varje islänning skulle axla den genomsnittliga insättningen hos spararna eftersom de är ungefär lika många. Och sparbeloppen skulle i sådana fall vara rejäla per sparare, och det är helt enkelt inte sant.

  Enligt den föreslagna IceSave avtalet, så kommer den isländska staten att täcka $ 5.5bn, eller SEK 42 mdr i inlåning för täckandet av kostnaderna för vissa av de 200 000 brittiska och 120 000 nederländska sparare som Landsbanki’s kreditförluster kommer att medföra

  Storbritannien och Nederländerna kommer för detta ändamål att ge ut ett lån till 5.55% ränta. Detta lån skall återbetalas inom 15 år, med sju års frist. Centralbankernas uppskattningar visar på att
  villkoren kommer att öka Island statsskulder med 20 % av BNP. Återbetalningar kommer att uppgå till 2.5 % av BNP årligen från 2016 och framåt.

  Att varje sparare skulle ha ett genomsnittligt nettobelopp på 140 000 skr, är helt enkelt inte sant.

  Trion Landsbanki (moderbolag IceSave), Glitnir och Kaupthing kollapsade i oktober förra året med $ 60 Mdr (£ 36mdr eller SEK 540 Mdr) i utlandsskulder mestadels till England, vilket är en fullständig fantasisumma för ett land med bara 300.000 människor, eller omskrivet i bokstäver, 1,8 miljoner svenska kronor per islänning!

  Att sedan den privata islänningen skulle stå för ens för 10% av denna förlust utan att för den sakens skull ha varit inblandade, är helt sanslöst.

 304. watson skriver:

  Är den där Carl Norberg bankir eller bara en vanlig snedseglare?

 305. solsburyhill skriver:

  Nej, någon vändning är det definitivt inte talan om här även om en del vill göra gällande att det värsta nu är över.

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14759

  Studera handlingarna, inte orden…

 306. Carl Norberg skriver:

  Att bli uppfattad så som varandes bankir trodde jag väl ändå skulle vara det absolut sista jag skulle uppfattas som.

  Men där ser man, det kan väl därför sägas vara föga konstigt att den innevarande situationen i ekonomin har kunnat uppkomma, med avseende på att det trots allt finns de som undrar…

 307. Carl Norberg skriver:

  Men det är kanske bäst att förtydliga detta, och skriva att jag är en alldeles vanlig snedseglare.

 308. Carl Norberg skriver:

  Det här är ett bra stycke!

  ”Bernanke skulle välkomna möjligheten att visa alla hur han drog världens största ekonomi ifrån randen till katastrof. Allt som han behöver göra är att sluta att ge bort gratis pengar, att stänga av ett par av hans så kallade lånemöjligheter, och sluta upp med att manipulera räntor genom att köpa hypotekslån med bakomliggande tillgångar (MBS) från Fannie och Freddie.

  Hur svårt är det? S & P 500 har skjutit i höjden med 48 procent sedan den 9 mars. Vad är det som Ben Bernanke väntar på, en 75 procentig ökning, en 100 procentig ökning???

  Hur högt måste indexet nå för att övertyga Bernanke om att ekonomin kan stå på egna ben utan tillskott av billig likviditet utfärdad ifrån Fed?”

 309. Watson skriver:

  Carl Norberg

  Kan ett icke värdegrundande begrepp förvandlas till en värdegrundande tillgång om industrikapitalet är transparent?
  Eller ignoreras hela tjänstesektorn såväl i den värdegrundande diskussionen som påföljande handling?

 310. Carl Norberg skriver:

  Så länge värdegrunden är fysiskt utbytbar, så går den ju i princip att bedriva byteshandel med. Men detta är inte detsamma som att den utan begränsningar kan stilla mänskliga biologiska behov.

  Och att skuldsätta framtida arbete, är nog inte någon vidare bra idé, som motvärde till valutabildningen i någon större utsträckning, med hänsyn till den biologiska livslängden på människan.

 311. Watson skriver:

  Tack! Lätt som en plätt.
  Då kan jag min nationalekonomi redan efter några timmars studier.
  Tack igen!

 312. Carl Norberg skriver:

  Vad har valutabildningens motvärde att göra med nationalekonomi, i annat än att båda handlar om valuta?

 313. Watson skriver:

  Valutabildning?
  Jag talade om provinsiell hushållsbudget à la Malta!

 314. Carl Norberg skriver:

  Lettland har blivit en koloni utan faktisk självständighet, där landets fattiga betalar räddningen av svenska banker. Så lyder domen från en av Lettlands mest inflytelserika finansmän och politiker.

  Tänk att de inte heller där, alltså de reagerar precis som islänningarna, tycker att det är deras sak att rädda utländska banker….

 315. Carl Norberg skriver:

  Jag såg också detta på

  http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/6036326/Link-between-swine-flu-jab-and-deadly-syndrome-will-be-probed.html

  Och det kan ju måhända ge någon ytterligare en vink om vad som nu händer.

 316. Blåtand skriver:

  Så var dom då igång igen, medlemmarna av promillefolket som ingen tar på allvar men som beundrar varandra på ett duonarcissistiskt sätt.!

 317. Carl Norberg skriver:

  Den blinda massans trogne härold är tydligen igång igen med budskap om godtider och allmän välmåga under rådande system, men inte ens de egna leden förmår att sluta tätt, och ser man på så här på förmiddagen, Swedbank har visst problem av någon form..

 318. H.P skriver:

  Ja, det är mycket med svininfluensan…

 319. Carl Norberg skriver:

  Nu tror jag att tempot kommer att gå upp i kommun politiken också.

 320. Carl Norberg skriver:

  I Haninge kommun är det nog inte bara för Swedbank som det är uppförsbacke.

 321. Blåtand skriver:

  Junker Morgonröd Norberg

  Ja, det är ju verkligen alarmerande att t. ex. den svenska börsen bara GÅTT UPP MED drygt 40% hittills i år 🙂 (obs. ironi).

  Sedan september förra året har Junkern publicerat sina domedagsprofetior om vårt finansiella system och hela tiden har han och hans kumpan (gossen Solsburyhill) flyttat fram datum för undergången (efter förebild från Jehovas Vittnen/Sista Dagars Heliga???). Nu är det visst oktober som gäller 🙂

  Inte undra på att i stort sätt ingen tar Junkern och hans crew på allvar 🙂 🙂 🙂

 322. solsburyhill skriver:

  En andra nyemission på kort tid – intressant.
  Samtidigt är årets största bankkollaps i USA nu ett faktum för Colonian Bank Montgomery – allt till den ringa kostnaden av 20 miljarder kronor.

  De som fortfarande lever i villfarelsen att allting är frid och fröjd kommer att få ett tämligen abrupt uppvaknande senare i höst.

  Håll också gärna utkik på vad som kommer att utspela sig på andra sidan Atlanten med början omkring den 22-24 augusti…

  För övrigt fortsätter turerna kring Artic Sea
  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1206848/Nuclear-riddle-missing-ship-pirates-demand-1m-ransom.html

 323. solsburyhill skriver:

  Multi-pseudonymen Blåtand

  Om du tror att börsens kraftiga uppgångar den senaste tiden är en fullt normal företeelse och ett tecken på att faran nu är över, så hoppas jag för din skull att du kammar hem vinsterna i tid alternativt har råd att förlora gjorda investeringar när pluggen väl dras ur…

 324. Carl Norberg skriver:

  Ja sanningen är väl att det går jättebra för bankerna, i pengar räknat ännu, problemen kommer när pengarna börjar att bli ifrågasatta.

  Och att BNP ökar i Tyskland som en följd av den expanderade penningvolymen, torde ju vara en av de minst förvånande ekonomiska upptäckterna.

  Men Blåtand få gärna komma med en lösning som går att genomföra med hjälp av sedelpressar, absolut.

 325. solsburyhill skriver:

  Om jag har fel angående höstens dagordning, så lovar jag att aldrig mer skriva på denna blogg… 🙂

  Dessutom finns ju som bekant alltid möjligheten att ignorera allt vad jag skriver, eller hur?

 326. Blåtand skriver:

  ”Alltid redo” är inte bara ett begrepp inom Scoutrörelsen.

  Sanna konspirationsteoretiker, såsom Junker Morgonröd och gossen Solsburyhill, tillämpar samma devis. Är man konspirationist har man svar på allt och beroende på detta faktum är det ingen ”normal person” (i detta fall ej troende konspirationsteoretiker) som vill föra en debatt med detta månskensfolk . . . . . 🙂

  Därav följer det faktum att promillefolket är och förblir en liten isolationistisk sekt med en crew som har en liknande sannolikhetsuppfattning som den gode grabben vid åsen, Josef 🙂

 327. Per S-on skriver:

  Med emissionen hoppas Swedbank på att omkullkasta uppfattningen om att banken blivit en börda för svenska skattebetalare (som Carl Norberg och hans anhang med emfas påstår gång på gång).

  – Vi har blivit mer och mer frustrerade över att kommentatorer ifrågasatt huruvida vi har blivit räddade av svenska skattebetalare eller inte, säger Michael Wolf.

  – Det här betyder att vi kommer att ha full kontroll över vårt eget öde och kan satsa kapital där behovet är störst och där det kan generera störst vinster.

 328. Carl Norberg skriver:

  utan att förringa varken mig själv eller det kära anhanget, så synes ju Swedbank klara sig bättre än alla kommunaråd i Haninge tycks göra för tillfället.

  Men jag lovar i likhet med Sols. att tystna för alltid på denna sida om inget mera dramatiskt har hänt innan jul.

  Och att inte alla förmår att begripa, att valutabildningsansvar för andra än staten medför att penningmängdens värde inflateras av ytterligare valuta som bildas av andra än staten, det kan man ju bara konstatera är ett faktum.

 329. Carl Norberg skriver:

  Och att springa till ägarna och be om mera pengar, det är ju alls inte ett tecken på att verksamheten i sig saknar bärighet, inte då….

  Det är nog bara en modenyck?..

 330. Per S-on skriver:

  Jag förstår att begreppet nyemission inte fallar så väl i smaken på en gammal socialistrevolutionär som Junker Morgonröd Norberg.

  Vi en lyckad nyemisson kan man nämligen tjäna pengar och att tjäna pengar är ju fult . . . . . . . . .

 331. Carl Norberg skriver:

  Kan man tjäna pengar, jaha så bra då…

  Och mer exakt vilka värden är det då du menar har skapats, när man då tjänar dessa pengar?

  Och jag medger att detta kan synas vara elakt spel av mig i detta. Men jag tänkte att exemplet kunde tjäna någon nytta i detta.

 332. soli01 skriver:

  Carl Norberg – förlåt en novis, men om jag har mycket pengar och stöttar en bank med dessa är det inte bra. Då får ju någon annan stackare låna av banken som tar ut ränta och alla är nöjda?
  Nyemmition är det farligt?

 333. Kachina skriver:

  Nyemission?

  VEM SATSAR PENGARNA?

  Visst är jag lite dum i huvudet, men så dum att jag köper aktier i Swedbank är jag inte. Men det är klart, om ägarna kan få tag i dessa miljarder genom att höja avgifter, plundra massan, är det kanske inte så tokigt.

  Vilka är ägarna och vilka möjligheter har de att få massan att betala? Sänkt avkastning för pensionsspararna? Höjda försäkringspremier? Höjda avgifter?

  Vilket är smartast? (Ni som bugar mot Manhattan fem gånger per dag.)

 334. soli01 skriver:

  Kachina – jag bugar ingenting om du menade mig. 🙂
  Det var jag bl a som satsade några miljarder – inte på riktigt – men att banken har kapital att vifta runt med ger ju andra möjligheter att låna. Att massan plunras är ett känt fenomen, men hur råda bot mot detta. Ska staten ensam äga allt kapital då? Jag fattar inte hur ni menar.

 335. Torbjörn skriver:

  Kachina:

  Blåtand köper nog aktier i Swedbank.

 336. Carl Norberg skriver:

  Här en lite förklaring till varför emissionen måste ske.

  Man befarar att kreditförluster skall sänka bankens eget kapital till nivåer som är under de krav som ställs på banken i de kapitaltäckningskvoter ifrån BIS och IMF genom FRB och Baselregleringarna.

  Om banken förlorar 100 kronor i kreditförlust, så kommer i princip hela detta kreditförlustbelopp att drabba det egna kapitalet, vilket gör att antingen så måste det egna kapitalet stärkas genom en nyemission, eller så måste den uteliggande lånekrediten minskas så att kapitaltäckningskvoten blir i enlighet med vad Baselregleringarna föreskriver, detta blir då alltså ungefär till att säga upp krediter till en omfattning om tio gånger kreditförlustbeloppet.

 337. Carl Norberg skriver:

  Grattis Ryssland till att ha hittat Arctic Sea, fast de lär ju inte erkänna varken skäl eller annat medialt.

 338. Carl Norberg skriver:

  Fast man skulle ju kunna se ett antal goda skäl till attentaten mot ryska trupper och säkerhetsorganisationer idag, om det är så att geigermätningen av Arctic Seas förtöjningar visar resultat.

  Och jag antar att de anser att det fanns något skäl till att göra dessa mätningar.

 339. Blåtand skriver:

  Torbjörn

  Ang. din kommentar 3:24 att jag skulle köpa aktier i Swedbank, kan jag tala om för dig att nämnda bank inte har någon som helst supporter i mig. Jag anser bl.a. att deras agerande i ”österled” är helt förkastligt.

  Men . . . . . . betr. generella nyemissioner har jag
  inga som helst invändningar, vare sig mot Swedbank el. andra företag/banker etc. Jag har aktivt, och med efterkommande förenlig glädje 🙂 , deltagit i några stycken under årens lopp och ämnar i möjliga fall göra så även fortsättningsvis.

  Men så är jag naturligtvis inte, till skillnad mot vissa andra, behäftad med socialistiska drömmar om
  att staten skall äga allt (och annat skitsnack om social jämlikhet grundad på statlig överhöghet).

  Tar man risker skall möjligheten att tjäna pengar finnas som en morot – så enkelt är det! Annars blir samhällsklimatet och servicenivån mm mm i paritet med vad den var i gamla östeuropeiska länder som Bulgarien, Östtyskland och Rumänien.

  Vad Junker Morgonröd Norberg grundideologi medför, borde flera skärskåda ordentligt!

 340. Torbjörn skriver:

  Blåtand:

  Ni kan väl sälja ut migrationsverket också? Jag köper gärna. Jag lovar, det kommar att bli en vinstaffär för staten.

 341. Carl Norberg skriver:

  Ja sannerligen så borde fler särskåda vad min syn på politik och individen innebär, och då inte minst folk med blå tänder, som inte alls föstår något.

 342. Carl Norberg skriver:

  På tal om banker så kanske detta kan belysa varför haveriet är ovillkorligt.

  http://blogs.reuters.com/rolfe-winkler/2009/08/17/americas-japanese-banks/

 343. Per S-on skriver:

  Julen tycks komma tidigt i år.

  Tomten anlände redan 10:04 idag.

 344. mrmhalland01 skriver:

  Per S-on

  Man kan tycka mycket (eller tycka mycket illa) om detta, men, för mig blev det helt rätt.

  Även i Sverige finns det barn som lever under mycket knappa förhållanden.

 345. Per S-on skriver:

  Vad är det som blev rätt för dig?
  Jag fattar inte ett ord av vad du skriver!
  Vad kommer dessa barn in i bilden????

  Kan du hjälpa mig med en ”översättning”!

 346. Carl Norberg skriver:

  Rule brittania, brittania rules the waves.
  Brittons never never shall be slaves.

  Det får vi väl se hur det blir med den saken, för inte var det då så mycket mer än detta innan den Engelska flottan kom att dominera världshaven.

 347. mrmhalland01 skriver:

  Per S-on

  Ursäkta, det blev en förväxling.

 348. Per S-on skriver:

  Halland,

  Inga problem. Jag blev bara lite konfunderad 🙂

 349. solsburyhill skriver:

  Att det äntligen har vänt nu visar ju icke minst Chicago och flera andra städer i USA genom att ha tagit det drastiska steget att stänga all icke-livsviktig offentlig verksamhet under vissa dagar under året. Detta för att spara pengar under den ekonomiska krisen.

  Kalifornien har utlyst en ”budgetnödsituation” och den offentliga verksamheten har beordrats hålla stängt tre dagar varje månad…

  Allt enligt dagens (tis 18/8) DI.

  Detta är utan tvekan ett tydligt tecken på att ekonomin återhämtat sig och att vi kan se fram emot en ljusnande tillvaro inom kort.

  Absolut!

 350. Anna skriver:

  Polis, räddningstjänst och akutsjukvård omfattas inte av stängningen av offentlig verksamhet i t. ex. Chicago m. fl. städer.

  Tänk om vissa regioner i vårt land vidtog något liknande. Vilket önsketänkande!
  Jag är övertygad om att inte många skulle observera skillnaden om de svällande byråkraterna inom den kommunala sektorn, landstingen, etc . . . etc, friställdes en el. två dagar i veckan (ni vet alla dessa mellanchefer som i princip tultar runt och försöker verka viktiga).
  För att inte tala om våra folkvalda i Riksdagen 🙂
  Samt alla administrativa sjukhusbyråkrater 🙂
  För att inte tala om alla fackföreningspampar (innefattande alla pampnivåer) 🙂

 351. solsburyhill skriver:

  Tja, man sparar uppenbarligen på rätt ställen…

  http://online.wsj.com/article/SB125055309332738563.html

 352. Anna skriver:

  SBHill

  Jag är övertygad om (jag vet!!!)att gruppen ”Svällande Byråkrater” i Sverige totalt
  tillskansar sig betydligt mer än ditt enskilda exempel från USA.
  Och det stör mig betydligt mer!

 353. Josef Boberg skriver:

  ”…Tomten anlände redan 10:04 idag.”…Tomten anlände redan 10:04 idag. 😀

 354. solsburyhill skriver:

  Detta är helt klart en gränsöverskridande trend som dessutom verkar ha kommit för att stanna…åtminstone fram till dess att verkligheten hunnit ikapp.

 355. Carl Norberg skriver:

  Och det är nog ingen vågad gissning att besparingarna snart tar sig sådana uttryck att folk upplever att de blir lidande.

  Men problemet löses ju enklast genom att skapa tillväxt, och det görs ju genom att öka penningmängden, vilket i sin tur sker genom att öka skuldsättningsgraden.

  Toppensmart, verkligen…

 356. mrmhalland01 skriver:

  Carl Norberg,

  Det är inte ofta jag resonerar vare sig med eller emot dig.
  Det betyder inte att jag inte läser det du skriver.
  Jag har en mängd frågor till dig, men har inte riktigt fått mitt resonemang att gå ihop för mig själv ännu.

  – Det var väl inte illa att erkänna det ?? 🙂

  Kan du hjälpa mig att hitta en modell som beskriver hur du ser på saken med valutamängd, nytta av produktion / tjänster etc.

  Jag antar att du utgår ifrån en känd teori ?

  Nu menar jag inte newsmill-artiklar etc. utan erkända teorier i modellform.

  Tack på förhand.

 357. Carl Norberg skriver:

  Ja det kan jag, och det är givetvis så att kända teorier om kreditsystem i kombination med vanliga nationalekonomiska fundamenta är tillämpbara.

  Men jag är inte riktigt säker på att detta är formen for den typen av dialog eller debatt.

  Men du får gärna maila mig för ett vidare resonemang i detta, och jag respekterar vidare att du vill förbli anonym i detta.

 358. Carl Norberg skriver:

  Detta av det mycket enkla skälet att det lönar sig föga, att diskussionen inte enbart avhandlar faktiska sakförhållanden. Och på denna site är risken uppenbar att grundlösa tyckanden istället kommer att bli huvudsaken och ta allt fokus i debatten.

 359. Ian Wachtmeister skriver:

  Förlåt men är detta Carl Norbergs blogg?
  Kanske han vet var jag i så fall ska köra min?!

 360. Carl Norberg skriver:

  Det var bland annat av det skälet som jag föreslog att korrespondens med mig med viss fördel tas via mail.

  Kul att se att du närvarar Ian.

 361. Visionären skriver:

  Pst Norberg!

  Du fattade väl vinken, va? Även om den var fin.

  Skriv gärna dina inlägg om ditten och datten på din egen blogg. Så kan solsburyhill och den gode Per läsa dig där. Och vi andra slipper att scrolla så förbaskat mycket.

  V

 362. Per skriver:

  Vilka visioner man kan ha om en blogg…

 363. Carl Norberg skriver:

  Ja det är ju det som är det fina med internet och det fria ordet, inte sant.

 364. Carl Norberg skriver:

  Och så vitt jag vet så är det så att det är Ian som skriver trådstarterna….även om frekvensen kanske inte är så påtaglig att den räcker till att hålla debatten i ämnet vid liv, utan att ämnet börjar att glida i diskussionens fokus.

 365. mrmhalland01 skriver:

  Carl Norberg,

  Tack för det erbjudandet.
  Jag tror kanske att en sådan modell skulle kunna få mig att antingen anamma eller förkasta det du förespråkar.

  Vi har tidigare diskuterat tjänstenäringen, utan att egentligen komma fram till något.

  Det finns ju ingen tvekan om att du har några poäng att hämta hem.

  Hur når jag dig ?

 366. Carl Norberg skriver:

  Med hänsyn till den uppgivna vändningen, så kanske det är på sin plats att se efter vad den Brittiska finansinspektionen nu får för sorts kritik…

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/iceland/

  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/rowenamason/100000616/fsa-needs-a-shred-more-than-hand-wringing-over-icelands-banking-implosion/

 367. Josef Boberg skriver:


  Om ett skitEnkelt sätt att se på = förstå nationalekonomi här, tror jag… 💡

 368. Josef Boberg skriver:

  … men börja läs här istället… 😉

 369. Per S-on skriver:

  Efter Carl Norbergs framfart sinar fullt förståeligt deltagarantalet och snart återstår bara grabbarna från Tokalynga teatergrupp, dvs de enda som tar denne kvasiekonom/socialist på allvar.
  Handes fingrar räcker till för att räkna in hela Junker Morgonröds supporterskara! Det säger allt!

 370. Carl Norberg skriver:

  Oavsett epitet så kanske inte personfrågan är det som är det som främst borde intressera.

  Och att det trots allt är så att rätt många följer det som jag skriver, det vet jag redan.

  Och även om det skulle vara ett fåtal, så är det fortfarande så att ingen av dem är villig att byta förståelse med dig Per-son.

 371. Carl Norberg skriver:

  Jag är dessutom inte något annat än liberalsocialist, och jag diskuterar sakfrågor inte kvasirelationer.

 372. Blåtand skriver:

  Ett litet råd i all anspråkslöshet till Junker Morgonröd, nu när leden glesnar här.

  Varför skriver du inte på Josefs självlysande sajt?
  Där hittar du många likasinnade 🙂

  Kanske du t.o.m. kan skapa debatt gällande den alltid aktuella frågan om Konventikelplakatets vara el. icke vara 🙂

 373. Carl Norberg skriver:

  Åh det krävs inget särskilt för att hålla folk med dålig tandhygien på mattan i debatten, det är alls inget särskilt besvär.

 374. Kachina skriver:

  ”Handes fingrar räcker till för att räkna in hela Junker Morgonröds supporterskara!”

  Har du räknat med mig? Jag kollar bara så du inte glömt.

  Jag skiter fullständigt i CN som person. Känner honom inte. Däremot är de sakuppgifter han lämnar högintressanta.

  Och,…..säg mig Ian. Var är det bästa stället att undervisa, bland de vetande eller bland de ovetande.

  Har någon kunnat bemöta Carl i en enda sakfråga?

 375. Ian Wachtmeister skriver:

  Jag upprepar min fråga!
  Är detta en blogg för Carl Norberg – eller inte.
  Jag måste överväga att öppna en helt annan kanal med helt andra villkor – och spärrar.
  This is a ridiculous!!.
  Sorgligt men sant. IAN

 376. Kachina skriver:

  Ian

  Man måste skilja på det som är övergående och det som är bestående. CN dominerar bloggen för närvarande, men det är övergående.

  Du angriper fel person. Så snart Blåtand,…..mfl. slutar bemöta sakfråga med personangrepp, har CN inget att replikera på.

  Det är ett mycket enkelt sätt att kraftigt minska inläggen från CN. Jag tror mig kunna sortera sakfrågor och övertoner, både ur CN:s och Solisburyhills kommentarer.

 377. Blåtand skriver:

  Carl Norbergs socialistfrände, Kachina, har svårt att skilja på det där med sakfrågor resp. personangrepp.

  Kanske är det en kombination av hans beryktade och av honom själv beskrivna upplevelsen då han ”krockade” med ett cementgolv och den turbulenta period då han tjänstgjorde som in- och utkastare på Reeperbahn (glada 60- talet), som gör att han har svårt att hålla begreppen isär?

  Att kalla denne Junker Morgonröds ständigt återkommande angrepp på ”allt västligt” (inkluderande motpoler som Prins Philip och President Obama) för sakfrågor, tyder på att Kachina och CN:s övriga crew blivit så förblindade av kombinationen socialism och konspiration, att dom löper ständig risk att för alltid få stanna kvar på den nivå där en annan aktuell debattör befinner sig, nämligen Åsa Linderborg.

  Jag håller fullständigt med vår bloggvärd IAN – it´s ridiculous!

 378. Carl Norberg skriver:

  Jag ids precis som Kachina antyder inte bemöta dumheterna i person mer, utan kommer enbart att hålla mig till sakomständigheter.

 379. Carl Norberg skriver:

  Svaret är väl att detta är en blogg som är öppen för alla, och mitt eget intresse av att diskutera min egen person, vågar jag påstå att jag känner till bäst, och jag vågar vidare att det är av ytterst ringa natur.

 380. Kachina skriver:

  Till Ian och Blåtand.

  Jag har aldrig påstått att jag tjänstgjort som in- och utkastare på Reeperbahn, aldrig någonsin. Det säger en del om Blåtands saklighet och fantasi.

  Däremot har min skalle krockat med ett betonggolv efter ett fritt fall på fyra meter. Den slutsats jag drog av det var att jag inte behöver någon hjälm. Min skalle är tillräckligt hård ändå.

  Keep on, Ian. Debattörerna är övergående men bloggen är bestående.

 381. soli01 skriver:

  Ian – du frågar om ”är detta en blogg för Carl Norberg – eller inte”. Jag har inte uppfattat det så. Detta med att ”när katten är borta leker råttorna på bordet”. Kom att tänka i de banorna.
  Vem är upphov till att det blivit så – jo, just bloggaren själv i detta fall.
  Många skulle jubla om de hade så mycket besök på sin blogg. För att styra detta rätt är det du som bestämmer hur du vill ha bloggen.
  Ett råd: Skriv ofta inlägg och därmed kommer det att lösa sig – var så säker.
  De du inte anammar på din blogg går mycket lätt att stänga av – det är ju även en möjlighet!
  Dina blogginlägg är alltid bra och har oftast sting, så jag ser fram emot att det ”tätnar” på den fronten. 🙂

 382. ollemunter skriver:

  Bäste Ian!

  Är du inte upphovet själv till klottret. Du är populär och skriver intressanta inlägg. Du försvann till allas förtvivlan och skrev en bok, vad händer då på din blogg. Egentligen händer ingenting, dina besökare vänder upp och ner på det du sist skrev och hittar sedan på egna alster, för att hålla bloggen vid liv. Så ser jag på saken. Tack vare dessa ivriga skribenter, tillåts du själv återkomma, när du själv känner för att skriva och utan dessa som Carl Norberg m.fl, skulle bloggen varit död för länge sedan. 😆

 383. Per S-on skriver:

  Jag håller med soli01 i mångt och mycket men tycker nog att är lite väl ”snäll” mot Carl Norberg.
  Blunda och tänk hur det skulle kännas om en konspiratör och extremsocialist (á la gammal öststatsmodell i finans/valutafrågor).

  Men tycke, smak, tolkningsföreträde mm mm är ju ingen exakt vetenskap – därför finns det ju även vissa här på bloggen, t. ex. nämnde soli01, som inte direkt tar avstånd från personer i rakt nedstigande led till vissa av irrblosset Sune Hjorts förvirrade tanker. Jag tänker då främst på allas vår MaktElitNisse himself – Josef (vid sidan av Åsen). 🙂

 384. Per S-on skriver:

  Ooops det gick lite fort . . . . ..

  1:a rad ”tycker nog att HAN är”
  4:e rad ”i finans/valutafrågor HADE MAKTEN”

 385. Per S-on skriver:

  Ytterligare ett förtydligande till soli01

  När jag skriver att jag tycker du är alltför ”snäll” mot Carl Norberg, menar jag naturligtvis inte mot honom som person utan att du förefaller alltför okritisk till hans charlatansliknande ekonomiska (finans/valuta) teorier och hans hemmasnickrade ”ideologi”.

 386. soli01 skriver:

  Per S-on – nu tog jag inte ställning till vad CN skriver här på bloggen. Har vi ingen anledning att ondgöras oss på. Det är upp till Ian att avgöra detta. Vi har som bekant olika uppfattning och även utgångspunkter när det gäller olika spörsmål.
  Jag tror, att det kommer att lösa sig och att denna blogg kan ligga i framkanten om Ian mera styr det hela.

 387. Carl Norberg skriver:

  Bemöt gärna i sak angående finans och valutafrågor eller ideologiska framställningar.

 388. soli01 skriver:

  Vi ska hålla oss till vad bloggaren skriver om och är det valutafrågor ska vi givetvis diskutera dessa – inte annars!

 389. Per S-on skriver:

  soli01

  Tack för ditt klarläggande!

 390. Carl Norberg skriver:

  Ja givetvis är det trådstarten som anger kursen i detta, och då kan det ju vara med en viss fördel som dessa trådstarter är så pass frekventa att inte diskussionen driver iväg när ämnet är uttömt.

  Det är nog mycket begärt att 1500 inlägg skall avhandla Alf Svensson som kandidat till EU, utan nya trådstarter är nog risken uppenbar att ”Alffrågan” rör sig vidare i diskussionsrummet.

 391. nostradamus skriver:

  Ni ska passa er för CN. Både intelligent och kunnig…och gammal världsmästare i styrkelyft!

 392. Blåtand skriver:

  nostradamus

  Tack för din välskrivna kommentar.
  Nu har vi fått episka riktlinjer inför framtiden.
  Junker Morgonröd Norberg uppskattar säkert att du gjorde din väna stämma hörd!

 393. Kachina skriver:

  Per S-on

  Jag har aldrig uppfattat det som att CN driver planekonomi som ekonomisk modell. Är det jag eller du som har det klent med förståndsbegåvningen?

 394. Per S-on skriver:

  Kachina 11:23

  Ang. vem som har det klent med förståndet?! 🙂

  1.
  Enl. Junkerns hemsnickrade ideologi är t. ex. världens största näring (turistnäringen) ej ”värdegrundande”.

  2. Enl. densamme herr J Morgonröd är ej heller den
  växande tjänstesektorn ”värdegrundande”.

  3 – oändlighet …………… Den som vill argumententera mot Junkern kan fylla på med hur mycket som helst men eftersom han är konspiratoriskt skolad är det ingen som ids göra det (en normalt begåvat person följer devisen att ALDRIG diskutera med
  en konspirationstroende för denna grupp ”kan” ju t.o.m. ”bevisa” att Fotbolls VM i Sverige 1958 egentligen aldrig har ägt rum 🙂 )

  Jämför även t. ex. med:

  Om man reste och/eller semestrade i de gamla öststatsländerna under 50-60-70-80- talen, var det inte heller ”värdegrundande” för servicepersonal att försöka vara trevliga och ”servicemindade”, för dom erhöll sin lilla lön utan att kunna/vilja/önska förhöja sitt ”egenvärde”. P.g.a. av att dom inte hade någon morot!
  Många kallar detta en del av socialismens förbannelse 🙂 !!!!

 395. Carl Norberg skriver:

  Jag delar både Kachinas uppfattning i och osäkerhet kring detta…

 396. Carl Norberg skriver:

  Så det går alltså bra att alla blir turister, och turistar omkring lite hipp som happ?

  Eller finns det någon begränsade faktor för hur många det är i en population som kan vara turister, och kanske även var dessa turister geografiskt skall turista?

  Min fråga blir då varför inte alla bara ger sig ut och turistar, då vore ju både svält och nöd ett minne blott.

 397. Carl Norberg skriver:

  Om turismen vore värdeskapande, så vore turisterna de arbetande.

 398. Per S-on skriver:

  Junker Morgonröd

  Ditt svar ang. världens största näring har alla möjligheter att bli en ”klassiker.”
  ”Sweet nuthin´” el. ”that´s enough for tonite”, som Brenda Lee framhöll redan i begynnelse av 60- talet!
  Vilken otrolg grabb du är 🙂

  Pls, kan du inte döma ut tjänstesektorn också när du ändå är på gång 🙂

 399. Blåtand skriver:

  Per S-on

  Snyggt jobbat! Nu har du verkligen bankat den oerhört starke styrkelyftaren gul och blå.

  Undrar vad hans beundrande kompis nostradamus säger?
  🙂

 400. Kachina skriver:

  Nej, men nu blandar du äpplen och päron igen. Eller skall jag säga socialism och kommunism. De är två väsensskilda enheter.

  Sedan svarade du inte på frågan. På vilket sätt förespråkar CN planekonomi?

  ”det ingen som ids göra det (en normalt begåvat person följer devisen att ALDRIG diskutera med
  en konspirationstroende ”

  Men du gör ju det, diskuterar med honom. Skall jag tolka det som att din begåvning är under det normala? 🙂

 401. Carl Norberg skriver:

  Ja ni kan ju prova att vara ett land av revisorer, frisörer och advokater, så kanske detta kan de en uppfattning om hur det skulle fungera…

  Hur många kan vara i den gruppen, alla? Eller mer precist beskrivet hur många måste göra annat…och varför då?

 402. Per S-on skriver:

  Kachina

  Jag diskuterar ej med Junkern. Jag polemiserar bara litet grand refererande till ett par av hans tidigare
  ”ideologiska kullerbyttor”.
  Men det är väl svårt för en gammal buse/ekorre att ta till sig 🙂

  Du är också bara för rolig när du kommer farande med ”socialism/kommunism” . . . . . . . .
  Tjingeling 🙂

 403. Kachina skriver:

  Per S-on

  Ditt svar visar att du är ställd, schack matt. 🙂

  Till nästa omgång, läs europeisk politisk historia från ca. 1750 till nu, så kanske du kan lära dig att skilja på päron och äpplen.

 404. soli01 skriver:

  Om någon är schack matt eller inte – spelar det någon roll. 🙂 Det är ju bara att samla ihop pjäserna och köra en omgång till.
  Socialism och kommunism måste väl ändå vara kusiner. 🙂

 405. Kachina skriver:

  Socialism och Liberalism är kusiner till sitt ursprung.
  Kommunismen är en oäkting med okänd far.

 406. Blåtand skriver:

  Trevlig helg på er, Junker Morgonröd Norberg och
  Byskebusen Kachina – som vanligt är amerikanarna mer måttfulla 🙂

  Lönen till riksbankchefen i det hårt pressade Lettland väcker heta känslor. Samtidigt som statsanställda tvingats sänka sina löner tjänar landets riksbankschef Ilmars Rimsevics mer än amerikanske kollegan Ben Bernanke.

  http://www.dn.se/ekonomi/lettlands-riksbankschef-tjanar-mer-an-bernanke-1.935500

 407. Per skriver:

  Ian, startar du en blogg,
  återkommer sällsynt till den,
  replikerar sällan synpunker som framförs
  om de tråd-ämnen som du väljer och sedan
  frågar du om din blogg är din?

  Vidare konstaterar du det löjliga i att
  ämnen skiftar karaktär men inte det omöjliga
  att avhandla ett enda, outvidgat
  perspektiv i oändlighet.

  Att peka på denne Carl Norberg och fråga
  om han har övertagit din blogg var väl
  ändå ett annorlunda sätt att medge
  honom som den bäste att löpande beskriva sina
  synpunkter i sak och inte person?

  Hur önskar du din blogg skall brukas
  av oss besökare då om det nuvarande
  inte tycks falla dig på läppen?

  /Per

 408. mrmhalland01 skriver:

  Jag tycker Ian har en poäng i att hitta andra vägar att föra fram sina budskap, för detta sköter han ju inte så bra.

  Precis som soli01 säger är det den uteblivna frekvensen av inlägg som gör att diskussionen tar sig nya former.

  Allt detta var tidigare på Carl Bildts blogg (inte samma aktörer till 100 %), han tröttnade och stängde av några, de (och många andra) hittade denna blogg i stället.

  Denna blogg är ett klotterplank.

  Med nya inlägg lite oftare hade det inte varit så.

  Ian – Skriv lite nytt och marknadsför din bok här !!!.
  Du kan se i din statistik att många som läser din blogg väljer att inte kommentera, men återkommer regelbundet.

 409. Carl Norberg skriver:

  Jag som vattnet tar väl den enklaste vägen, och vattnet kommer alltid fram så länge gravitationen existerar, och det gör gravitationen så länge jorden har sin massa. Efter mig kommer det andra.

  Och amerikanerna är ju verkligen kända för sin måttfullhet och sin avoga inställning emot excesser…

 410. Carl Norberg skriver:

  Någonstans så borde faktiskt Ian vara lite stolt över att han alltmera ses som en verklig förespråkare av det fria ordet genom denna blogg, och inte enbart som en läpparnas bekännare som på ett lagom sätt roar etablissemanget och ingjuter falska förhoppningar hos allmänheten.

 411. solsburyhill skriver:

  Bäste Ian

  Lite frekventare bloggande med aktuella och intressanta ämnen hade nog varit önskvärt fràn din sida. Pà detta vis minskas effektivt risken för att tràden skall ”tas över” av nàgon annan eller att kommentarerna i allt större utsträckning avviker fràn rubricerat ämne.

  Det finns säkerligen mycket att välja mellan, sà pröva gärna denna metod samt om möjligt engagera dig själv lite mer i debatten – om nu ditt syfte med bloggandet verkligen varit att öppna en debatt och inhämta synpunkter.

  Kom gärna med provocerande inslag i likhet med t.ex. följande där àsikterna är högst skiftande:

 412. Carl Norberg skriver:

  Uppenbarligen så sinade intresset för sakliga diskussioner och debatter, och kanske även för att skriva nya trådstarter, vad vet jag.

  Dagens glada nyhet tycker jag är biståndsministern som äntligen uppmärksammar SIDA och den i det närmaste oseriösa verksamhet som biståndsprojekten innebär, sett till hur det avsedda givandet förhåller sig till det reala resultatet av givandet.

 413. Torbjörn skriver:

  Angående biståndet från I-världen till U-världen har det har sagts många gånger men förtjänar att upprepas:

  Biståndet är att ta från de fattiga i de rika länderna och ge till de rika i de fattiga länderna.

 414. soli01 skriver:

  Torbjörn – den sista meningen var bra. Så sant så.

 415. Carl Norberg skriver:

  Kanske dags att lite fler börjar inse att SIDA betalar Mercedesbilar inte bara i ett afrikanskt enstaka land, samtidigt som vi bredvilligt säljer vapen till dessa länder.

 416. Blåtand skriver:

  Nice att få vara överens med såväl Torbjörn som Junker Carl i någon viktig fråga.
  Att dessutom Soli står på samma sida gör inte det hela mindre trevligt!

 417. Kachina skriver:

  ”Biståndet är att ta från de fattiga i de rika länderna och ge till de rika i de fattiga länderna.”

  Instämmer.

 418. Carl Norberg skriver:

  Vi är nog egentligen eniga i långt flera frågor än vad du tror, blåtand. Skillnaden är nog den att jag prcis som i SIDA frågan inte tror min omvärld om att vara särskilt godhjärtad, medan du måhända tror alltför många människor om allför gott.

 419. mrmhalland01 skriver:

  Vilket jag tycker är en trevlig egenskap, till motsatsen är bevisad.

 420. Per skriver:

  Blåtand, du behöver inte välja sida för att
  vara emot SIDA.
  Deras förspeglade existensorsaker
  jämfört med den verkliga orsaken
  är som ganska mycket av det mesta annat.

  Alltså inte alls som någon vill att det
  skall se ut.

 421. solsburyhill skriver:

  Det som sagts ovan om SIDA kan jag skriva under på.

  En annan sak som kanske inte kan sägas vara det som man vill tro att det skall vara är Madoff och hans i massmedia upphaussade och vid det här laget ökända Ponzi-scheme.

  De som varit på denna tråd ett längre tag kanske kan erinra er om det tänkbara händelseförlopp som jag tidigare redogjort för vad beträffar just Madoff.
  http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN2413380120090824

  Som vanligt får var och en tro efter eget huvud, men att Madoff kommer att tillbringa sina sista dagar i livet i ett fängelse är ren nonsens. Officiellt kommer han naturligtvis att avlida där, ja. Men efter det att han genomfört första akten i denna mediala avledningsmanöver med bravour och helt och hållet tagit på sig skulden för ett dylikt spel av gigantiska proportioner har andra planer smidits för honom i andra akten…

  Ibland verkar det som om dikten överträffar verkligheten…

 422. Helena Palena skriver:

  Men vad skådar mitt norra öga? På Bildts blogg har Kachina blivit grön igen. Och Bildt har 268 kommentarer på ett inlägg. Vafan är det som hänt?

  Var det Kachina som drog ur proppen? Har moderatorn åkt på semester?

 423. carlnorberg skriver:

  Jag är lika censurerad som någonsin tidigare.

 424. Helena Palena skriver:

  solsburyhill: Pancreas-cancer har Madoff dragit till med. Då dör man fort. Men om han ska dö – och sen leva vidare. Vem ska ligga i kistan? Det kan väl inte vara så makabert?

 425. Helena Palena skriver:

  Carl: Kör med ett nick!

 426. Kachina skriver:

  ”Var det Kachina som drog ur proppen? Har moderatorn åkt på semester?”

  De har insett att jag är ett hopplöst fall, antar bara ny skepnad. De har gett upp och väntar bara på min bortgång. Men då kommer jag bara tillbaka som spöke 🙂

 427. solsburyhill skriver:

  helena 9:26

  Dessa (jag säger ”dessa” för det kan omöjligen vara frågan om enbart en person som ensam legat bakom denna härva) krafter skyr inga som helst medel för att uppnå sina syften.

  Detta är lika uppenbart som att den fördummade massan i ljuset av den mediabevakning som inom kort följer kommer att svälja Madoffs ”död” med hull och hår. Just nu förbereds vi på detta.

  Högst väntat och väldigt lägligt kommer nu nästa massmediala avledningsmanöver – påståendena om att Jackson skulle ha förgiftats av sin läkare.

 428. Helena Palena skriver:

  Vad hände med Jackson då? Dog han av urtunning?

 429. solsburyhill skriver:

  Vem vet, CB har kanske till slut insett att de ytterst fåtaliga och slätstrukna inläggen från ”Föreningen för Inbördes Beundran” snarare hade en starkt hämmande effekt och därför inte blev den succé som han kanske inledningsvis hade hoppats på.

 430. solsburyhill skriver:

  Vad Jacksons död beträffar, så har jag inte den ringaste aning och ej heller något som helst intresse att närmare studera detta enär denna massmediala fars enbart har som sitt enda syfte att vara avledande.

  Och medan den fördummade massan samtliga sitter fastklistrade framför sina tv-apparater för att frossa i det bästa som Hollywood har att erbjuda kan den styrande eliten lugnt spinna vidare på sin agenda utan någon risk för att hamna i offentlighetens ljus.

 431. carlnorberg skriver:

  Vad gäller Jackson så finns kopplingen till lägligheten via arrangörsbolaget AEG, och var inte alls särskilt svår att finna.

 432. carlnorberg skriver:

  Obamas stöd för Bernanke, säger en del…

 433. Blåtand skriver:

  Dom små trumslagarna höll sig på mattan ett par dagar men nu spelar dom upp sin absurda fars igen.

  Junker Morgonröd Norberg och hans gossliknande adjutant, den spröde piprensaren, konspirerar nu i vanlig ordning som om inget hade hänt.

  Deras enorma hjärnsubstans arbetar för högtryck och den övriga mänskligheten beundrar dessa två gigantiska genier som har svaret på allt. Dopaminet står som spön i backen när dom frossar i sin euforiska narcissism.
  Och inte dämpas dom direkt när Marlboromannen Putins främste beundrare på svensk mark, Gammeljäntan, hetsar
  upp Junkern & Co ytterligare (dom är väl båda två svaga för kjoltyg 🙂 )

  Vi har därmed kommit ytterligare ett steg närmare denna bloggs undergång – spöken skräms 🙂

 434. Blåtand skriver:

  By the way . . . . . . . hörde jag någon viska i mitt öra att Junker Morgonröd bl.a. sökt arbete som kommunikatör åt en känd socialdemokratisk kvinnokämpe (i karriären).

  Kan du bekräfta detta? Nalin Petkul?

 435. projectbluebeam skriver:

  Jag kan dessvärre inte yttra något om eventuella kopplingar kring Jacksons död av den enkla anledningen att jag inte satt in mig i ämnet.

  Klart är emellertid att tidpunkten för nästa skede i denna massmediala Hollywoodfars sammanfaller mycket lämpligt med informationen om Madoffs påstådda pancreas-cancer. Omedelbart efter hans officiella frånfälle kommer all mediabevakning att ligga på Jacksonprocessen (och eventuellt andra liknande avledningselement som kan anses vara lämpliga), vilket naturligtvis väsentligen underlättar verkställandet av den sista delen i denna välgenomtänkta Ponzi-scheme, nämligen att Madoff får leva vidare under ny identitet på hemlig ort.

 436. Blåtand skriver:

  Kanske inte alla här känner till vem pseudonymen
  projectbluebeam är?

  På senare tid har densamme mest publicerat sina fantastiska konspirationsteorier som aktiv medlem av Junkerns kammarensemble 🙂

  Jag avslöjar inga namn men . . . . . . . . detta var väl inte särskilt svårt. 🙂

 437. solsburyhill skriver:

  Blågul

  Jag tror att de flesta här hade önskat att allas våran bloggvärd varit lite mer frekvent med och personligt närvarande i sina inlägg. Det finns som sagt en hel del högaktuella och intressanta ämnen att diskutera och synpunkter kring dessa hade säkerligen kunnat vara inspirerande för såväl honom som för andra.

  Efter drygt 440 inlägg på denna tråd verkar det rubricerade ämnet ha urholkats. I detta läge förefaller det vara en normal företeelse att inläggen utvecklas till att avse andra ämnesområden som till viss del eller inte alls har någon anknytning till det rubricerade ämnet. Detta för att bloggen inte skall dö ut. Huruvida detta egentligen är rätt eller inte får allas våran bloggvärd bedöma.

  I vilket fall som helst, fallet Madoff är högst intressant och spännande fortsättning följer. Vilken sida som har den bästa konpirationsteorin lär väl tiden utvisa, om inte annat.

 438. solsburyhill skriver:

  Blåtand

  Såsom varande icke novis på denna blogg torde det heller ej vara någon nyhet för dig att jag tidigare ibland förekommit under en annan pseudononym som företrädesvis framtagits för och använts i helt andra sammanhang än på denna blogg. Dock tycker jag bättre om soli för Ians blogg… 🙂

  Du har väl knappast monopol på området, eller….?

 439. Blåtand skriver:

  Sols (el. annat valfritt 🙂 )

  Blåtand är ett användarnamn som är sanktionerat av ingen mindre än Prins Philip!
  Alltså denne man som Junker Morgonröd ser som världens fiende nr 1 🙂

  Vad säger du om detta avslöjande?

 440. solsburyhill skriver:

  Bäste Ian

  Det förefaller som om Alf slår Ahmadinejad med hästlängder. Tänk, det hade man aldrig kunnat tro om den gode Alf… 🙂

  Jag vill på intet sätt göra anspråk på din tråd, vilken jag tycker bitvis behandlat intressanta ämnen och invinklingar, men om jag får komma med en liten försiktig önskan i sammanhanget (allt i syfte att hålla din blogg i god vigör) så vore det att upprätthålla en viss kontinuitet i dina inlägg och själv ibland delta i debatten. Att detta samtidigt skulle skulle minska risken för bloggens ”självdöd” och att inlägg faller utanför rubricerat ämne torde stå klart för de flesta.

  Varför inte beskriva lite om din bok i ditt nästa inlägg?

 441. solsburyhill skriver:

  ‘If it’s got four legs and it’s not a chair, if it’s got two wings and it flies but it’s not an aeroplane, if it swims but it’s not a submarine, the Cantonese will eat it’

  ‘If you stay here much longer you’ll become slit-eyed’

 442. Blåtand skriver:

  Homenaje a Solsburyhill!

  Från den moldaviska horisonten lånar jag följande ordspråk:
  ”En vind kan varken blåsa”!

 443. solsburyhill skriver:

  För undvikande av missförstånd; yttrandena ovan härstämmar från blåtands absoluta Bettgenosse och tillika stå-uppkomedifavorit PP…

  Hade han för övrigt inte en roll i Life of Brian…?

 444. Josef Boberg skriver:

  Per S-on säger: augusti 21, 2009 kl 9:12 f m”Jag tänker då främst på allas vår MaktElitNisse himself – Josef (vid sidan av Åsen).”

  Kul – Per – att Du tänker på mig – för jag tänker på Dig också (eller i vart fall Dina barn och barnbarn) – genom att vara aktiv i konkreta handlingar. 💡

 445. soli01 skriver:

  Helena Palena – jag har en känsla av att han jobbar minst sina 8 timmar per dag – även helger ibland. Att han skriver en blogg är ju strålande och hoppas han fortsätter med detta! Varför…

 446. Blåtand skriver:

  Jag ser att HP klagar över att ingen kommenterar hennes artikel på Newsmill.

  Vem bryr sig att kommentera kommentarer om Carl Bildt som är skrivna av en person som vid ett flertal tillfällen givit uttryck för att Putin är en hyvens karl som är värd all beundran samt att Ryssland har Mänskliga Rättigheter som vida överträffar USAs.

  Jag är då inte förvånad över ointresset på Newsmill! 🙂

 447. Helena Palena skriver:

  Blåtand: Jag har aldrig skrivt något om mänskliga rättigheter och Ryssland. Du kan fan ta och gå och gräva ner dig så vi slipper se dig.

  soli: Ja, han får jobba hur mycket han vill. Men han bloggar som privat människa men skriver bara om sitt ämbete. Ser du inte vilken konflikt det är? Nej, hur ska du kunna det för det ser ingen annan heller. Det är just det min artikel handlar om.

 448. soli01 skriver:

  Helena Palena – visst finns alltid risken att det kan bli fel vid blogning, men jag tycker ändå att han i stort sett endast talar om vem han tänker träffa och vilka platser han även tänker besöka. Helhetsintrycket är för mig i alla fall att man får lite vetskap om vad han har för sig. 🙂 Vissa undantag har han gjort, men varför förbjuda detta.
  Att han inte bloggar något direkt om familjen är hellre inget konstigt i bloggvärlden. En blogg är en blogg. 🙂

 449. solsburyhill skriver:

  Bloomberg vs Federal Reserve

  http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE57O03P20090825

  Enbart konspiration…

 450. Blåtand skriver:

  HP,
  Tack för den ytterst trevliga uppmaningen från dig! Du verkar vara en riktigt frejdig jänta.
  Hilsen (och lev väl)!
  Vännen Blåtand

 451. Helena Palena skriver:

  soli: Jag har inte sagt att jag vill förbjuda Bildt att blogga.

  Blåtand: Javisst var den trevlig. Såna som du som skriver vad som helst får vara beredd på en snyting tillbaka.

 452. Blåtand skriver:

  HP 10:03

  ”Såna som du som skriver vad som helst”.
  Javisst, jag återger din uppfattning om Ryssland inkl. Putin – uppfattningar som du vid ett flertal gånger gav uttryck för förra hösten i samband med krigshandlingarna i Georgien.

  Man kan inte med den bästa vilja i världen påstå att du gav en ”neutral bild”, utan i princip genomsyrades dina kommentarer av en ungflicksaktig beundran för Putin och en förgrämd tants hat gentemot det amerikanska samhället.

  Men du kanske har reviderat din uppfattning?

 453. Helena Palena skriver:

  Nej. Putin behövs i Ryssland. Det är du som inte förstår vilka aktörer det är som förstörde landet. Om inte någon håller i allt med en hård hand då spårar allt ur i efterdyningarna efter kommunismens fasor. Det var inte Ryssland som startade kriget i Georgien. Västvärldens medier ville få oss att tro det. Det var en ren provokation som du inte har en anings kunskap om i din enfaldiga blindhet.

 454. Carl Norberg skriver:

  Ja Putin behövs om inte Ryssland skall kollapsa, så länge som befolkningen inte är mogen för annat, så är det med all säkerhet. Om detta sedan är bra eller dåligt kan möjligen diskuteras. men så länge som den centrala makten är intakt i USA, så förhindras ju i alla fall att den Ryska kontinenten ekonomiskt expolateras så som varit fallet i exempelvis nu senast Irak, under förespegling av fredsbevarande insatser.

  Och att inte förstå de större perspektiven, det ger ju en mening till att tolka de mesta fel.

 455. Blåtand skriver:

  Helena Palena (gammeljänta med ungflicksdrömmar),

  Tack för ytterligare ett epitet, ”enfaldig blindhet”. Varför inte ”Salig Dumbom”, det är ju ialla fall litterärt (Kellgren 1751- 1795).

  Du som benämner dig själv som journalist, hyser inget som helst medlidande med den ryska journlistkåren. Under Putins dagar uppskattas att upp emot 100 mord på ”mediafolk” har ägt rum och t. ex. den internationella Penklubben har engagerat sig väldigt starkt i denna fråga.

  Men ungflicksdrömmar biter inte någonting på, det vet vi sedan århundraden och din egenskapade bild av Putin torde varken jag eller någon annan kunna rubba på.

  Men publicerar man sig i media, t. ex. Newsmill som du gjort, får man finna sig i att trovärdigheten försvinner, då det uppdagas att man har ”lik i lasten” och ”vanligt folk” bryr sig då inte om vad du skriver i någon högre grad (jfr med ”överstekonspiratorn”, Junker Morgonröd Norberg.

  Här nedan kan du hitta en text som jag rekommenderar dig att läsa – kanske får du i alla fall en liten inblick i verkligheten!

  ”””Precis som efter mordet på Politkovskaja för tre år sedan kommenterade varken presidenten eller premiärministern detta cyniska brott. Men några dagar senare, vid ett möte med chefredaktören för Novaja gazeta och Michail Gorbatjov, som är tidningens grundare, förklarade president Medvedev att han inte hade gjort några uttalanden, eftersom han inte ville utöva några påtryckningar på förundersökningen genom att tilldela ärendet en politisk innebörd.
  Det är häpnadsväckande ord – som bara kan yttras av presidenten i ett land där sådana begrepp som mänskliga rättigheter och yttrandefrihet inte existerar! Och det var väl antagligen just detta som Dmitrij Medvedev ville understryka. Mordet på en advokat och en journalist mitt i huvudstaden i ett väldigt land som pretenderar på att ha inflytande i världen visade således att i detta land är det bara våldets rätt, och inte rätten till trygghet, som gäller.
  Men i enlighet med maktens logik kan man också i detta brott redan nu se propagandans inblandning.”””

  Hela artikeln:
  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=478852

 456. Helena Palena skriver:

  Blåtand: Läser inte din kommentar. Du finns inte. Du är anonym. Sorry! Men jag seglar inte med höns.

 457. Carl Norberg skriver:

  Ja det kan möjligen överträffas av ett land där befolkningen inbillats en massa saker.

  Och att vanligt folk inte läser och förstår, det torde åtminstone kunna bevisas av att vi befinner oss i vårt nuläge, för då hade vi ju rimligtvis inte hamnat där vi är, inte sant?

  1981 så hade redan den västliga militärindustriella sektorn sedan länge tillräckliga muskler för att via underrättelsetjänsterna få en alkoholiserad rysk ubåtskapten att bryta sina order.

  Sedan är det nog egentligen inte så mycket mera med det.

 458. Blåtand skriver:

  Jag avslutar denna lilla minidebatt med att be er läsa och begrunda vad Helena Palena och Junker Morgonröd Norberg skrivit.

  Tycker ni att dessa båda skulle vara lämpliga företrädare för en samhällsform som ni eftersträvar?
  ”Smaka på” vissa ord och meningar från dem – jag får en otäck, bitter smak i min mun av dylika extremister!

 459. Carl Norberg skriver:

  ja det finns nog faktiskt några som till och med anser detta.

  Och i sakfrågorna så har blåstanten precis som vanligt mycket briljans att tillföra.

  Och att kalla mig för extremist säger nog trots allt mer om den som uttrycker detta.

 460. Per S-on skriver:

  Snyggt jobbat som vanligt Blåtand. Du sköter renhållningen föredömligt!

 461. Kachina skriver:

  Virrpelle och Blåtiran svävar som vanligt i det blå.

  Får se, vad var det ni hade att säga?

 462. Carl Norberg skriver:

  Är KI numera enbart en pinsam opinionsbildninginstans, med ovanligt grumliga spådomar, hur man nu ens kan ha ett institut som spår saker….

 463. Per S-on skriver:

  F.d. in- och utkastaren från Reeperbahn, numera husekorre i Byske, har yttrat sig.

  Märkte någon skillnaden (förutom hönsen)?

 464. Carl Norberg skriver:

  Per S-on anonym skriftställare från ingenstans, har yttrat sig.

  Märkte någon en skillnad överhuvudtaget?

 465. Carl Norberg skriver:

  Ben Bernanke har visat sig vara en heroisk brandman av stora mått, han räddar världen från en katastrofal spiral i skulddeflation genom att duscha marknaderna med likviditet.

  En annan bra sak är också att han likt brandmännens barn, hjälpte till att orsaka denna nu rasande eld 2007-2009, i första hand. Som Princeton professor och sedan vice Federal Reserve direktör, så var herr Bernanke en av de intellektuella skaparna bakom hans företrädare Alan Greenspans politik, en politik som har slutligt snedvridet den globala finansmarknaden och skapat en skuldsättning av historiska ytterlighetsmått.

  Faktum är att Ben Bernanke hämtades för att gå med i Fed av ett enda särskilt skäl, detta var att agera som akademisk täckmantel för Alan Greenspans uppfattning att tillgångsbubblor inte spelar någon roll.

  Alan Greenspan som skyllde kreditöverexpansionen på Asiens ”spariver”, med argumentet att reservationen(sparandet) skapade en ackumulering hos exportnationer vilket undertryckte de globala obligationsräntorna. Och som vidare ansåg det lämpligt att låta Fed komma undan sin egen roll i skapandet av USA:s sparande till noll – och att skjuta konsumtionen genom taket – genom att hålla räntorna lägre.

  Det är denna typ av dubbla fragmentariska karaktärer hos Ben Bernanke som väcker gnagande frågor och oro hos mig, om hans omval som ordförande för Fed.

  Han har ju förvisso erkänt fel, som att det var fel av honom att tro att bolånekrisen skulle vara övergående. Men han har ännu inte erkänt att hans ekonomiskt ideologiska bildning är mycket bristfällig.

  Bill White, tidigare chefsekonom vid Bank for International Settlements, sade av ett rent misstag att centralbankernas brödraskap, under de senaste 20 åren, alltså sedan de fasta växelkurserna försvann och gjorde ohämmad kreditexpansion möjlig, ”främst har haft som mål att sänka realräntan allt lägre för att hålla spelet igång. Detta har lockat världen i en skuldfälla. Effekten är att världen tvingats dra välstånd ifrån framtiden – tills den dag då framtiden anländer.”

  ”Detta gör jobbet/löser problemet för en stund, men rör sig räntorna så blir reaktionen mer och mer våldsam för att uppnå samma effekt. Min oro är nu att vi kan ha nått den punkt där politiken slutar arbeta helt och hållet”

  ”Dessa obalanser är det som nu pockar på, och det är där världen nu är. Människor har lockats att tidigarelägga inköp genom att sätta sig i skuld, och detta har även skett genom en massiv ökning av företagens investeringar, sade han.

  Ekonomer kallar ofta denna kritik för ”intertemporala felfördelningen”. Detta är en gammal favorit hos den österrikiska skolan. Men detta spelar nästan ingen roll i den ”Nya keynesianska skolan” och allra minst vad avser Ben Bernanke och hans penningpolitik.
  Hans reflexmässiga reaktion är att se en nedgång i efterfrågan som någon form av en extern chock, som korrigeras genom extra endokrina stimulansåtgärder.

  Vad han däremot inte accepterar är att binjurarna i det ekonomiska systemets funktion har minskat av denna eviga kredit stimulans, till att ge världen en form av Addisons sjukdom. Eller omskrivet till en resistens mot stimulans, vilken likafullt då leder till havererad njurfunktion.

  Bernanke gjorde sig sitt namn på att studera ”kredit kanaler” som orsakerna till depressioner, framför allt på 1930-talet. Han var därav snabb att inse faran när det finansiella systemet fick sitt hjärtattack den 20 augusti, 2007, det var den dagen som avkastningen på tremånaders statskuldväxlar som säkerhet kollapsade.

  Han dammade därför i av sin handbok för kampen mot likviditetsbrist – i ett tal 2002 om deflation uttryckte han helt enkelt följande: Det händer inte här!

  Och sedan påbörjades kallt denna inte helt lyckade monetära revolution. Han gjorde det visserligen mot kraftigt motstånd från Feds hökar. Endast en man så fullkomligt övertygad om sin mission hade kunnat klara detta.

  Med tanke på hans lugn under angrepp, och hans förmodade grepp om kredit mekaniken, så verkade det ju sedan vara rimligt att president Barack Obama skulle ge honom en andra mandatperiod.

  Men vi är därav inte på något sätt utom fara.
  Marknaderna kan ju dessutom faktiskt på allvar ha börjat inse innebörderna av att ha en politiskt utsedd person med ett sådant direkt inflytande över finans och valutamarknaderna.

  Ändå är Bernankes övertygelse så mycket mera oroväckande. Innebörden av hans doktrin är att depressionen var en ”ekonomisk händelse som hade kunnat undvikas om Fed hade översvämmat ekonomin med pengar (genom skuldväxelköp) för att förhindra att banker kraschar.

  Denna teori – halv-Friedmansk – har dock vissa meriter. Fed gjorde förvisso fruktansvärda misstag, men detta inte på något sätt utan uppsåt i annat. Men det försummar andra orsaker till nedgången: industriell överkapacitet som skapats av 1920-bubblan, så som idag.

  Detta ledde också till den fullkomligt bisarra Greenspan doktrinen, vilken innebär att centralbanker kan låta aktiemarknaden och bostadsmarknaden skena i väg, för att sedan kliva in för att ”städa upp efteråt” när marknaderna havererat.

  Bernanke angav faktiskt vilken politik han avsåg att föra rakt på sak redan i ett tal 2002. ”Den amerikanska regeringen har en teknik som kallas för tryckpress, som gör det möjligt att producera så många dollar som regeringen vill i princip till ingen kostnad”, sade han. I det läget hade nog USA haft nytta av en president som Gustav III.
  ”Ingen kostnad”!
  LÄTTVINDIGHET gäller alltså nu som samlingsbegrepp för penningpolitiken.

  Washington uppger att skadorna av finanskraschen hitills, kommer att skjuta den amerikanska federala skulden av $ 9 trillion (£ 5.5 trillion) under nästa årtionde, mot höjder av totalt 100 % av BNP. Och i varje fall så kan nog Fed inte använda denna maskin riktigt så lätt, trots allt.

  Utlänningar äger nämligen 40 % av USA:s statsskuld, och har därav i praktiken ett partiellt veto på den förda politiken. Öppna försök från USA att ”tjäna pengar” genom sedelpressen påverkar USA: s skuld, och kommer därför att ge politiken kortslutning. Investerare kommer då att dumpa amerikanska obligationer.

  Bernankes teoretiska modell är uppenbarligen helt fel – eftersom han var blint ensidig redan för två år sedan – och uppenbarligen hamnade ifrån en frisk ekonomi till en mycketsjuk sådan.

  Risken är nu vidare att han kommer att missköta Fed: s ”exitstrategi” genom att skärpa politiken för tidigt, grundat på det felaktiga antagandet att återtåget är säkert. Han tror att detta var den Fed-blunder som gällde för 1936-1937, och verkar inte ha en aning om att det faktiskt fanns ett anstiftansåtal avseende världskrig, men han tycks ju också tro att han i grunden har lagat vår stora recession 2008-2009.

  Men har han verkligen det? Nej!

  Som Mark Twain sa: ”Det är inte vad man inte vet som får er att hamna i trubbel. Det är vad ni säkert vet och som egentligen inte stämmer.”

 466. solsburyhill skriver:

  Mao så är det ”business as usual” i Bernankes Plunge Protection Team…

 467. Carl Norberg skriver:

  Ja det gäller ju att hålla kurserna uppe, skall det gå åt helvete så skall detta uppenbarligen ske till mycket hög musik.

 468. Josef Boberg skriver:

  När jag tryckte på den blå Carl Norberg-texten ovan – så kom det följnade upp på min skärm: ”Du kommer att logga in på platsen ”live.se” med användarnamnet ”carlnorberg”, men webbplatsen kräver ingen autensiering. Detta kan vara ett försök att lura dig. Är ”live.se” den webbplats du vill besöka ?”

  Jag tryckte på Nej-knappen.

  Carl Norberg – vad menar Du med den här Carl Norberg-länkningen av Ditt namn ❓

 469. Carl Norberg skriver:

  Nej det blev nog bara fel i hastigheten.

 470. Josef Boberg skriver:

  Varför gör Du ej en ”riktig” länkning av Ditt namn ❓

 471. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  en greve uppträder som en greve

 472. Carl Norberg skriver:

  Varför skulle jag länka om jag redan sagt det jag vill säga?

 473. Josef Boberg skriver:

  Tja… – Carl Norberg – har man en ”hemsida” på nätet – så kan man väl ”stå upp för den” – som jag ser det i vart fall. 💡

 474. hillary2 skriver:

  Har inte hängt med här på tråden på senaste tid.
  Vad fan snackar ni om?

 475. hillary2 skriver:

  carlnorberg

  Är du en riktig socialdemokrat eller har du bara blivit medlem?
  no offense!
  Har själv på ålderns höst blivit socialdemokrat trots att jag är tandläkare (he,he,) därför att jag ägnat mitt yrkesliv åt riskgrupp tre(de svårast sjuka).
  När nyliberalismen gjore sitt intåg i mitt gebit sade en klinikchef till mig: Vi kanske inte skall ge allt krut på riskgrupp tre (my favorites) utan på riskgrupp två. Det är möjligt att hon hade rätt. Att dra riskgrupp tre åt friskhetshållet var att först dra dit riskgrupp två? Har du Carl Noberg någon synpunkt på detta?

 476. hillary2 skriver:

  excuse´moi – Carl Norberg – skulle det stått – på slutet.

 477. Carl Norberg skriver:

  Jag vet ju inte riktigt vad en riktig socialdemokrat är för någonting, men om du menar att jag främst stöder vad partiet anser framför att tänka själv, så är mitt svar att jag först och främst är människa.

  Men i stort så sympatiserar jag med socialdemokratin, även om jag tycker att den ideologiska grunden är så omodern att den behöver tidsanpassas.

  I ideologiska sammanhang är jag liberalsocialist, alltså tror jag på individen som en del av samhället.

  Varför man skall lag de mindre hålen före de större kan jag då inte se anledningen till, varken i tak eller tänder. Och att offra individer för framtida nytta, ligger inte alls i linje med min syn på människor. Denna typ av offrande är nog mer åt Barack Obama hållet och T4 projektet. Jag tror på likvärdigt symmetrisk humanism.

 478. hillary2 skriver:

  Re: Carl Norberg

  Tack för svaret.

  OK min fråga om ”riktighet” var DUM.
  Men det handlar för oss tandläkare inte att laga de mindre hålen framför de större. Det handlar om att förebygga ”nya” hål, avstanna små ”hål” som inte behöver lagas och ta hand om de akut sjuka samt i sista hand reparera det som måste repareras.

  Jag är kluven vad det gäller att offra individer för framtida nytta. Socialdemokraterna kan tyckas av Alliansen ha gjort detta med skolsystemet. Det är möjligt att mina barn ”offrades”, men samtidigt anser jag att deras s.k. ”sacrifice” varit oerhört nyttig för dem. Jag anser att socialdemokratiskt skolsystemet varit mycket demokratiskt, men som förälder fattade jag inte riktigt vad det gick ut på. Mina barn påstod att de aldrig hade något prov i 9 år – dvs de läste mig veterligen aldrig några läxor. När de förmodligen hade prov i mellanstadiet sade de att de skulle ha ett ”litet förhör” – ”men det var inget speciellt”. Som dåvarande medelklassföräldrar fattade jag aldrig att jag ”borde” engagerat mig i barnens skolgång – för det behövde aldrig mina föräldrar göra! Så mina ”ess” till barn klarade inte att ta sig vidare till gymnasiet. De fick arbeta ett år som 16-åringar för att kvalificera sig. Men jag tror att det är genom detta att deras föräldrar inte engagerade sig i deras skola som de blivit så väl förtrogna med såväl underklass, mellanklass som överklass. Min sons bäste vän är en snickare och kreativ diversearbetare trots att sonen är akademiker. Min dotter är också akademiker med tre examina, vars bästa väninnor kommer från ”underklassen” men har gjort klassresor.
  What´s wrong in this?
  Anser du att mina barn ”offrats” Carl Norberg?
  Jag inbillar mig att de har haft det besvärligt men på sätt och vis berikats av det socialdemokratiska skolsystemet.
  Jag förstår om du inte tycker detsamma och jag ser att mitt försvar av sosseskolan kan ses som ett urskuldande för att vi föräldrar inte var närvarande och engagerade i barnens skolgång.
  Men vad f*n – det är väl barnen och inte föräldrarna som går i skolan???

 479. Kachina skriver:

  Jag tror inte alls på att offra individer för att i framtiden avla fram en befallande elit som råder över de okunniga. Planerad avel leder ALLTID till inavel och grava funktionsfel i den ”ädla” rasen.

  Den enhetsskola som bildades, jag tror 1958, har alstrat en stor elit som idag är spridd i höga positioner runt om i världen, samtidigt som vi fick en medelbefolkning med världens högsta bildningsnivå.

  Sönderfallet i den svenska skolan började 1971, när staten beslutade att sänka lärarnas status, ekonomiskt och socialt, samtidigt som eleverna uppmanades att ”lära lärarna”. Eleverna tog helt enkelt gradvis kommandot i klassrummet.

  Idag ser vi resultatet. Vi ser det på meningsbyggnad, stavfel och att få vet skillnaden på de/dem. Barn/ungdomar har många andra intressen än skolan i uppväxten. Alla kan komma igen när mognadsprocessen är över, men ingen som inte behärskar det svenska och engelska språket har någon som helst chans att ta igen det som är förlorat. De blir en ”rotfyllning”, inget annat.

  Så skall vi inte ha det. Vi skall inte avla fram en befallande elit utan måste ha ett åtminstone ”grundläggande underhåll” av språket. De skall läsa mer språk och samhälle än matematik, för språket tar de sällan igen, men matematiken går att läsa in på något år.

 480. Carl Norberg skriver:

  Jag håller nog med Kachina i det han skriver här.

  Och det går inte nog att poängtera den vikt som språket har för individen möjlighetr att komunicera sin omvärld, samt att vidare utveckla sin egen förståelse för sig själv och sin roll i tillvaron.

  Och Nej Hillary jag anser inte att dina barn har offrats, inte så länge som det har funnits fria val att välja i

  Och det långsiktiga sönderfallet började ursprungligen med skolreformen 1945 som genomfördes av statsrådet Bagge och Professor Erik Wellander. Och denna reform syftade alldeles uppenbarligen på att långsiktigt underminera språkbehandlingen i allmänhet.

 481. Carl Norberg skriver:

  Ädelhet betyder mera symmetrisk allsidighet, precis som inom atomfysiken, i språkbruk således från sitt ursprung i sanskrit, där att vara allsidig som egenskap benämndes att vara arian.

  Så att verka för inskränkthet i exempelvis biologiska avelsprogram, är alltså alltid rent faktiskt dömt att misslyckas som väg för att skapa allsidighet.

  Men inte ens detta helt uppenbara faktum, tycks vara begripligt för de inskränkta som upplever sig som allsidiga.

 482. Carl Norberg skriver:

  Jag tror att syftar till var det jag borde ha skrivit, men i den alltigenom mycket bristfälliga korrekturläsningen ifrån min sida, så tror jag inte detta spelar någon större roll, sorry.

 483. Per S-on skriver:

  Sossarna sammanträder tydligen på denna blogg för närvarande.
  Inte undra på att intresset från övriga decimeras ytterligare.
  Trevlig helg!

 484. solsburyhill skriver:

  Somliga saknar uppenbarligen förmågan att inse det ohållbara i att i en diskussion per automatik utgå ifrån att addressaten måste befinna sig i endera endan på en imaginär skala.

  För övrigt delar FDIC säkert er uppfattning att vi går mot en ljusnande framtid…

  http://www.cnbc.com/id/32576575

 485. Per skriver:

  Intresset för denna sida UTGÖRS av
  dem som kallas sossar.
  Och alla som kallas sossar är dem som inte
  heter b.l.a blåtant, Per(S)on och torsken.

  Solsbury påpekar åter att sidvalet är oväsentligt
  när detta inte handlar om att välja annan sida
  än de sidor man själv skapar.

  Helt riktigt,
  och för övrigt så är det helt i blockpolitisk agenda att folk skall välja sida för att fajtas för den.
  Om den sidan är ett individuellt val är åsidosatt.

  För att vara övertydlig så skall det väl förtydligas att ALLA inom blockpolitiken värnar densamma,
  eftersom man verkar innanför den och
  dem utanför giver de invalda
  legitimitet att utöva makt.

  Fåret blir inte mindre ett får för att ullen färgas röd eller blå, det är likafullt ett får.

  Så sluta upp med att bekämpa oss
  som lika gärna vara dina grannar,
  de verkliga gamarna har inga fjädrar
  runt halsen och det är så man känner igen dem.

 486. Per S-on skriver:

  Dubbelpseudonymen Carl- Per har åter talat till sina imaginära undersåtar från sin von oben attityd.

  Lurar han någon annan än sig själv? Kanske någon fartblind konspiratör och möjligtvis även den gode Sune Hjort 🙂

 487. Torsten skriver:

  Per S-son,

  Per är Carl Norbergs ”Rumpedrag”.

  När Carl släpper en fis, så blir det sign. Per 🙂

 488. Carl Norberg skriver:

  Idag skall Per träna tror jag, det skall inte jag.

  Jag skall hålla på med mina stockar.

 489. Per S-on skriver:

  Torsten

  Nu verkar ju tant Hillary ha önskemål om att umgås med Junker Carl- Per i dennes roll som partifrände.

  Kanske beroende på att hon därmed alltid får vara ”i gasen” 🙂

 490. Per skriver:

  Vadan detta förakt och fientlighet?

 491. Visionären skriver:

  ”Vadan detta förakt och fientlighet?”

  Ditt förakt för oss andra, inkluderande ditt sätt att tala till oss genom användning av allehanda tillmälen, inspirerar oss till storartad poesi.

  🙂

  V

 492. Blåtand skriver:

  ”En dag och Musse Pigg” är är storartad poesi jämfört med alster framsprungna ur Carl- Pers fatabur.

  🙂

 493. Blåtand skriver:

  Vad menar förresten Josef med sina ”inklippta” kommentarer?
  Är han månne denna bloggs skeppskatt?

  🙂

 494. Per skriver:

  Jag varken föraktar eller söker fiender,
  här eller annars.
  Och jag tillhör inte skaran som främst
  uttrycker tillmälen, även om det förekommer.

 495. Carl Norberg skriver:

  Nåja, den sedvanliga ad-hominen debatten ifrån EN skock anonyma, får tillmätas det värde den förtjänar.

  Det synes som om frustrationen inom de ungdomliga leden börjar att ta sig matriella uttryck i en alltmera uppflammande protestform!

  Och faktiskt så är det ju dessutom riktigt skönt att ha gjort sig av med Ferrarin.

 496. Carl Norberg skriver:

  Det finns nu 48 delstater i USA, som formellt är i konkurs, och har en skuld utestående mot USA: s finansdepartement och Federal Reserve System, i storleksordningen $ 24-25 miljarder:

  En kollaps av skulden i den storleksordningen, i den amerikanska dollarn, skulle blåsa omkull varje ekonomin i världen, omedelbart, I konkurs.

  Vilket alltså betyder, att vi nu är på gränsen till en kris, som kommer att slå mellan nu och den 15 eller 25 oktober, som är alldeles efter utgången av den amerikanska räkenskapsåret, vilket är i slutet av september.

 497. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Carl Norberg – kommer det här tänkandet om nationalekonomier – att få en chans att bli verklighet därefter – eller skall det gamla ”dödsdömda” racet köras ett varv till (ifall det nu är möjligt) ❓

 498. Blåtand skriver:

  Skeppskatten

  Maila Junker Carl- Per privat. Din oerhört subjektiva fråga är EJ av allmänt intresse!

 499. Carl Norberg skriver:

  Det går inte att sparka liv i ett lik, och inte särskilt många tror längre på religiösa fenomen som återuppståndelse, så någon reinkarnation av skuldmyntfoten, lär vi inte behöva se, i vart fall inte under någon längre tid så länge informationen hålls någorlunda fri.

 500. Carl Norberg skriver:

  9 000 000 000 000 USD är den beräknade storleken på den ackumulerade statsskulden i USA inom tio år.

  Det innebär att göra av med 10 000 000 i timmen i hundra år.

 501. Blåtand skriver:

  Junker Carl- Per har här oven uppträtt som hovnarr
  åt Skeppskatten.

  Rent historiskt är en hovnarrs uppgift att glädja sin ”uppdragsgivare” – Junker Carl- Per fullfuljer denna tradition på ett utmärkt sätt
  🙂 🙂

  Jfr ”Kejsarens Nya Kläder” – Carl- Per lämnar sina påhitta siffror helt naken, dvs inga som helst källhänvisningar el. andra vetenskapliga fakta redovisas. Precis som vanligt! 🙂 🙂

  Men Skeppskatten är säkert nöjd, i sin egenskap av uppdragsgivare var Carl- Pers svar exakt det som han hade beställt! 🙂 🙂

 502. Blåtand skriver:

  Nu råder full lekstuga här. Torbjörns länk torde inte ens vara trovärdig för ett barn på dagis!

  Junker Carl- Pers gäng visar sig ännu en gång från sin rätta sida 🙂

 503. Per S-on skriver:

  Suveränt Blåtand.

 504. Carl Norberg skriver:

  Ja det är ju verkligen suveränt av Blåa tanden.

  Och jag tror nog att siffrorna finns vidimerade på till exempel CNN, eftersom de förnärvarande hela tiden körs som räkneexempel i olika former…

  Men som sagt så är Blå tand suverän i sina skrivningar, i en eller annan form, så är det helt visst.

 505. Josef Boberg skriver:

  Aahhh… – BlåTand – jag ber om ursäkt – för att jag ej primärt ställde min fråga ovan till Dig – istället för Carl Norberg.

  Men misstag kan ju alltid rättas till – så nu ställer jag härmed samma fråga till Dig

  Ifall Du anser att det här om global- och nationalekonomi enbart är privat för Dig och mig – så svara då i så fall gärna mig per email josef@boberg.nl

  GooodNatt

 506. Svensken skriver:

  Men kom igen nu Ian. Varför så få blogginlägg? Kanske inte ett dagligen men ett par i veckan vore väl något?

 507. solsburyhill skriver:

  Sista veckan i oktober och första veckan i november är en tidsperiod som ni samtliga bör lägga på minnet.

 508. mrmhalland01 skriver:

  Varför solsburyhill ?

 509. Per S-on skriver:

  Men käre mrmhalland,

  Solsburyhill och Junker Morgonröd Norberg är ju kända konspirationsteoretiker och det som dom menar med
  oktober/november är att USA/England (västmakterna) skall gå under. Dvs att penningsystemet brakar ihop!
  Deras förhoppning är att Reinfeldt & Co dras med i fallet!
  Sådana är de, dom slätkammade gossarna som spelar under täcket. 🙂

  Förra hösten förutspådde de samma sak och då var dom t.o.m. så kaxiga att dom satte ut den 23 december som undergångsdatum.

 510. Torbjörn skriver:

  Per S-on eller Stefan E och andra psuedonyner du skrivit under:

  Jag ska ge dig en sedelpress i julklapp, så kan du börja trycka egna pengar utan täckning?

  Du kan få sätta upp varenda krona du trycker som en skuld på mitt bankkonto. Bry dig inte om att den aldrig kan betalas eftersom jag inte har några pengar, utan bara fortsätt trycka sedlar och belasta mitt konto med skuld. Säg mig, hur länge funkar det?

  Men neehej, USA och federal reserve, dem kan man lita på. De vet ju vad de gör eller hur? Du kan ju alltid sälla dig till efterklokhetens profeter. -JaJa, det visste man ju, -det förstod man ju.

 511. mrmhalland01 skriver:

  Jag hade ingen aning om att jorden skulle gå under (igen).
  Kan man läsa om detta någonstans ?

  Själv blir jag sur om det blir i Oktober…Hade tänkt unna mig lite sol och värme då.

 512. Per skriver:

  Jorden kommer inte gå under och det har
  ingen påstått heller.
  Den överlever oss alla,
  vi blir slagna av erfarenhet, haha.

  Men det bara måste finnas några
  förbryllade bankirer nånstans.

 513. Per skriver:

  Va!? Dog blåtanten när hon själv fick frågan??

 514. Carl Norberg skriver:

  Och jorden består av mera än detta finans och valutasystem, vilket tyvärr inte all riktigt tycks ha begripit. Så att finans och valutasystemet haverera innebär alltså inte att jorden går under, men det innebär att en stor del av de nu rådande maktstrukturerna kommer att försvinna och förändras.

  Signifikativt nog så är det så att de som tillmäter finans och valutasystemet mest betydelse, även tycks vara de som ser denna förändring som jordens undergång.

 515. Carl Norberg skriver:

  De kinesiska ledarna har tydligen en dröm. Bankerna pumpar ut triljoner yuan på marknaden, som kuliss för att hålla upp priserna på tillgångar, och vidare skapa ny efterfråga, och vips så blir den ekonomiska motorn brummande och frisk igen igen.

  Sedan, strax innan inflationens vågor börjar bölja, så skall pengarna dräneras ut ur systemet.

  Andra penningvårdare, allt ifrån US Federal Reserve-chefen Ben Bernanke till Bank of Englands chef Mervyn King, delar denna dröm, men den kinesiska ekonomin, som alltjämt fortfarande drivs av staten, borde ju egentligen göra detta betydligt lättare att förverkliga.

  Tyvärr så har investerare i Shanghais aktiemarknad helt egna idéer – enbart en antydan om kreditåtstramning orsakade att indexet störtade 20 procent på bara två veckor tills den på onsdagen stängde med en mindre rekyl.

  De kinesiska beslutsfattarna sitter otvivelaktigt kvar emellan hammaren och städet. I något skede måste de sluta pumpar in pengar i systemet, och istället förbereda sig för att torka upp all extra valuta istället, men denna tidpunkt för att undvika ytterligare nedgång på aktiemarknaden är givetvis omöjlig att finna.

  Detta sker i ett läge där det inte under några omständigheter kan sägas råda något annat än historiens mest expansiva penningpolitiska läge
  Investerare kan ju försöka komma ihåg vad som hände förra gången.

  Centralbankens återupptagande av försäljning av ettårsväxlar i juli liknar de skärpta åtgärder som inleddes i maj 2003. Det föranledde en sex månaders sjunkande aktiekurser den gången.

  Då reagerade Peking långsamt, för att visa sin förståelse för betydelsen av affärsverksamhet. Marknaden hade förlorat hälften av sitt värde ungefär ett år senare.

  Peking kanske inte kan vara särskilt effektivt för att kontrollera svängningar på marknaden, men det är ju effektivt för att rivstarta ekonomin. Att sedan inflationen är ovillkorlig, det är systemets naturlag
  Medan Japan var tvungen att pumpa gratis likviditet i systemet i sju år innan den ekonomiska tillväxten återkom, det fattas bara ett halvår för Kinas häpnadsväckande BNP-tillväxt att fortsätta.

  Denna ökade ekonomiska aktivitet har gjort mycket för att förbättra företagens resultat. Ta bankerna som exempel, de är de största mottagarna av lånen, vilket har lett till att ny utlåningen har tredubblats i förhållande till beloppet under de första sex månaderna förra året. Men räntenettot vid Kinas största bank ICBC minskat med 12 procent under första halvåret, eftersom utlåningen var mindre lönsamma – detta belopp i ränteskillnaden var nästan en tredjedel mindre än förra året.

  Vilken dumskalle som helst inser att detta spel nu går mot sitt slut.

  Myndigheternas hoppas att stigande fastighetspriser och investeringar skulle öka den inhemska efterfrågan, och därmed företagens omsättning men resultat har inte uppnåtts hittills. Stadsbor känner sig faktiskt sämre till mods än vid något tillfälle sedan 1999, enligt en undersökning från centralbanken som genomfördes i slutet av maj.

  Kinesiska politiker hoppades stimulansen skulle köpa Kina fria ifrån dröjsmålet innan efterfrågan från de utvecklade marknaderna återhämtade sig, men arbetet med avveckling av västvärldens stora konsumtionsskulder som totalt byggts upp under de senaste två decennierna kommer att vara alldeles för långsam. Nettoexporten, som bidrog med cirka 10 procent av Kinas ekonomi, har hållit i sig i fallet, och bara återhämtade sig en aning i juli, alltså bromsades i fallhastighet över tiden.

  Så vad vi ser nu på de asiatiska börserna är bara en del av det totala haveri av finans och valutasystemet som är fullkomligt oundvikligt.

 516. Per skriver:

  Och att det absolut ser ut att behöva förtydligas
  för att stå klart är faktiskt lite ledsamt.

 517. Blåtand skriver:

  Carl- Per verkar vara i högform. Men ingen lyssnar 🙂

  Jo förresten, det finns ju en! Torbjörn – proselyt 🙂

  Och Carl- Per . . . . . . . kan du svara på vad som INTE hände i december 2008. Du vet det där som du påstod skulle hända 🙂
  Varför hände det inte? 🙂

 518. Carl Norberg skriver:

  Vad som hitintills inte har hänt är att finans och valutasystemet helt har havererat utan fortfarande fungerar, med vissa brister som lett till avskrivningar av hittills i världen aldrig tidigare skådad natur.

  Problemet kommer ju att bli mera påtagligt när det inte mera går att skriva av med hänsyn till de rådande kapitaltäckningskraven i bankregleringarna.

  Och om jag påstått något annat än att jag ideligen tror att folk skall begripa detta snabbare, vilket ger en konsekvens som innebär haveri, än vad som uppenbarligen har varit fallet, så är detta helt och fullt min egen överskattade uppfattning om folks förmåga att inse detta. Och jag var övertygad om att den allmänna insikten skulle räcka till att slå hål på alla eventuella effekter av stimulanspaket, men se då överskattade jag grovt folks förmåga att förstå problemställningarna som systemet lider av.

 519. Carl Norberg skriver:

  Vad mera precist just jag påstod skulle hända blir jag gärna påmind om.

 520. Carl Norberg skriver:

  Men att systemet har havererat är likafullt verklighet, eftersom haveriet inträder all den stund som extraordinära åtgärder måste vidtagas för att inte ytterligare haveri skall etableras.

 521. Blåtand skriver:

  Du var lika precis förra hösten som din näre vän Solsburyhill är här ovan 1:08

  OBS! Ironi från min sida!

  Men en konspirationist är ju alltid en konspirationist (som Prins Philip brukar framhålla!
  🙂

 522. Torbjörn skriver:

  Blåtand:

  För mig räcker det att med vanligt sunt bondförnuft, manlig intuition eller magkänsla titta på invandringspolitiken, för att förstå att ”våra” politiker inte vill ”vårt” bästa. Kalla det konspirationsteorier eller vad du vill, allvarligt talat – jag bryr mig inte längre…vad ni kallar mig, vill säga. Det kommer bli våldsamheter snart – på riktigt. Bränderna och våldsamheterna i Rosengård, Gbg och Gottsunda kommer att likna rena söndagsskolan. En hel del människor som varit med och förstört det här landet kan redan nu börja se ut en lyktstolpe.

 523. Carl Norberg skriver:

  Vad menar du med konspirationist, är det någon som tror att finans och valutasystemet har havererat?

  Vad mera precis är det som du anser att jag har skrivit, som du anser vara felaktigt? Länka gärna!

 524. solsburyhill skriver:

  Som vanligt är multipseudonymen blåtands inlägg lika intellektuellt stimulerande som Verona Feldbusch.

  CN:s beskrivning ovan 9:32 är helt riktig och Torbjörns mycket eleganta sätt att försöka föra ner kärnproblematiken på en nivå som torde kunna tillmötesgå även de mest förståndshandikappade borde få folk att tänka efter vad det är som egentligen pågår.

  Att detta skall behöva förtydligas för att stå klart för var och en är som tidigare sagts minst sagt ledsamt.

  Var multipseudonymen hämtat sina tomma påståenden ovan om dittan och dattan orkar jag inte ens kommentera. Det räcker med att belysa dennes huvuduppgift på tråden, så förstår nog de flesta vad det handlar om.

  Konspiration är enligt nämnde multipseudonym allt som kan tänkas ifrågasätta den ståndpunkt eller budskap som vederbörande myndigheter eller auktoriteter förmedlat till offentligheten via massmedierna. Detta alldeles oavsett graden av bevisföring som med fördel kan göras gällande för att helt omkullkasta eller i vart fall starkt ifrågasätta det budskap som sålts till allmänheten. Dumheten är gränslös…

  Att världen går under i höst är det ingen av dessa ”konspirationsteoretiker” som någonsin hävdat, men väl att rådande valuta- och finanssystem kommer att fallera. Detta sönderfall har redan börjat, men man gör allt för att hålla skenet uppe så långt det går. I oktober/november kommer verkligheten att hinna ikapp de som fram till dagens datum valt att antingen förkasta de varningssignaler som förmedlats som inget annat än en konpirationsteori eller som av andra skäl inte riktigt förstått vidden av problematiken.

 525. solsburyhill skriver:

  …eller som någon tidigare uttryckt rådande läge på aktiemarknaden: ”it’s the suckers’ rally”…

 526. solsburyhill skriver:

  mrmhalland:

  Lite beroende på var du kommer att befinna dig så kan du nog lugnt njuta av din semester i oktober. Detta naturligtvis under förutsättning att WHO:s scenario om svininfluensans explosionsartade spridning i höst inte blir verklighet och/eller inte kommer att medföra införandet av några reserestriktioner… 🙂

  Vad Frankrikes regering har i görningen i denna senare fråga inför hösten framgår av följande promemoria – för er som kan franska förstås…

  http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_vaccination_090824.pdf

 527. Blåtand skriver:

  Carl- Per

  Dety som gör dig till en oförbätterlig konspirationist i mina ögon är att du ”svämmar över”.

  Om du strikt höll dig till dina ekonomiska teorier och förde fram dessa som EN TEORI/RESONEMANG, vore de värda att tas på allvar men eftersom du, uppeppad av dina ensemblemedlemmar, tar varje tillfälle i akt att även föra fram dina anitbrittiska, antiamerikanska, antijudiska, antivästliga, antikapitalistiska, anti-anti-anti etc värderingar och ALDRIG ger svar om vad du anser om vad du anser om t. ex. nedanstående, är det svårt för mig att ta dig på allvar.
  Världen är inte svart eller vit, allt är en aning svårare än så!

  Nå, en chans till – vad anser du om dessa ex. nedan?
  1. Månlandningen
  2. Nineeleven
  3. Prins Philip
  4. Angela Merkel
  5. Carl Bildt
  6. Gordon Brown
  7. Putin
  8. Thomas Östros
  9. Jan Myrdal

 528. Blåtand skriver:

  Carl- Per

  Och vad anser du om Anders Borgs utspel mot bankerna?

  http://www.dn.se/ekonomi/borg-gar-till-angrepp-mot-bonusar-1.943585

 529. Blåtand skriver:

  Detta är ju t. ex. patetiskt!

  SEB- Annika Falkengrens inkomst över 20 miljoner kronor 🙂

  http://www.dn.se/ekonomi/seb-vdn-deklarerade-inkomst-over-20-miljoner-kronor-1.942694

 530. solsburyhill skriver:

  Men lilla blåtanten, tycker du inte att Annika har gjort sig förtjänt av dessa 20 miljoner? 🙂

 531. Blåtand skriver:

  Sols- pojken,

  Man kan väl säga att Annika erhåller lite väl mycket i jämförelse med er som ingår i emsemblen kring Junker Morgonröd.
  Stämmer det att Junkern nu bara har råd att betala er svart efter sina ändrade förhållanden?
  Eller får han fortfarande ekonomiskt bistånd från
  den socialistiska Tandpetarrörelsen?

 532. solsburyhill skriver:

  Jag gillar dig!
  Du påminner mig om när jag var ung och enfaldig… 🙂

  Nej, att tänka själv behöver man inte nödvändigtvis ta betalt för…

 533. solsburyhill skriver:

  Jösses. Uttrycket ”världen är inte svart eller vit, allt är en aningen svårare än så” ovan 10:42 kommer ju just från rätte person… 🙂

  Nej, jag tror att jag föredrar en lunch med Verona.

  La carte, s’il vous plaît!

 534. Carl Norberg skriver:

  1. Månlandningen

  Har jag svårt att ta någon närmare ställning till, mer än att det verka underligt i dagens perspektiv att det nu pågår en kapplöpning om att kunna ta sig till månen.

  2. Nineeleven

  Uppfattar jag som en mycket dåligt gjord utredning av ett händelseförlopp, vars nyttotagare inte varit någon annan än det militärindustriella komplexet, vilka på skattebetalarnas bekostnad tillskansat sig enorma belopp.
  3. Prins Philip

  Dekorerade min far tillsammans med Drottningen.
  Uttalar sig vid en rad tillfällen mycket människofientligt.

  4. Angela Merkel

  Gift med en IG Farben individ, av vad jag bedömer som värsta modell.

  5. Carl Bildt

  Stängde av mig ifrån sin blogg, eftersom någon uppenbarligen inte tyckte att jag borde yttra mig där.

  6. Gordon Brown

  En riktig odåga som springer imperialistiska ärenden åt banker och krigsindustri, och som kommer att få sin dom av den delen av det Engelska folket som inte har varken aning eller inblandning i det gångna förloppet. Det blir mycket intressant att se England leva vidare av egen kraft.

  7. Putin

  Ingen större demokrat, vilket tyvärr är en nödvändighet eftersom det forna sovjetsamhället inte på långa vägar har varit socialt moget för den demokratiska frihet som fallet av Sovjetrepubliken innebar.

  8. Thomas Östros

  Har jag diskuterat den makroekoniska situationen med vid ett tillfälle på Sveavägen, och jag bedömer det som om han har svårt att förstå situationes hela vidd.

  9. Jan Myrdal

  Har väl vad jag kallar en rätt trasig barndom, vilket återspeglar sig i en märklig individ med rätt hög intellektuell kapacitet, men ett mycket oroligt och skört själsliv som återkommande ställer honom i känslomässiga konflikter med den resonemangmässiga logiken.

  Vilken gång i ordningen det är som jag redovisar mina åsikter om dessa ämnen vet jag inte, och jag tror inte att det hjälper Blåtanden att göra mig till antingen svart eller vit heller, jag både föredrar att tänka själv, och misstänker dessutom att det finns andra som är likasinnade.

 535. Carl Norberg skriver:

  Och som sagts så är världen inte svart eller vit i så många avseenden, men det gäller att både se och förstå detta, och inte enbart att uttrycka detta mantra likt en papegoja.

 536. Blåtand skriver:

  Tack för dina svar Junker Morgonröd Norberg,

  det var vänligt av dig att svara.
  Naturligtvis hade det varit bättre om du talat fritt ur hjärtat men ”raka ord” är ju, som vi alla känner till, ej din styrka!
  Dina ord är som vanligt oerhört svårtolkade, var och en kan lägga in sin egen värdering med lätthet 🙂 !
  Om jag ”översätter” till ”lätt svenska” så tycker du, enl. min tolkning” så här:
  1. Du förnekar Neil Armstrongs månlandning
  2. Du förnekar terrorattentatet nineeleven
  3. Du anser att Prins Philip manipulerar för att
  maximera sina ”särintressen”
  4. Angela Merkel är ej demokrat innerst inne
  5. Carl Bildt är ej en demokrat innerst inne
  6. Gordon Brown, Tony Blair och Barrack Obama
  går Prins Philips och herr Merkels ärenden
  7. Putin är i och för sig en bra karl men det ryska
  är ej moget att ta steget över till demokratin (jfr
  med liknelsen att negrer klättrar bra i lianer)
  8. Thomas Östros uppträder som en fjolla (jag
  håller med 🙂 )
  9. Jan Myrdal är inget att räkna med i dagens samhälle
  (jag håller med till fullo 🙂 )

 537. Carl Norberg skriver:

  Dina tolkningar iöverensstämmer inte med mina åsikter i detta. Men precis som du säger så är ju inte allt svart eller vitt.

  Och jag uttrycker mig med viss förkärlek utifrån tanken, inte gärna rakt ifrån den enkla känslan, som oftast saknar verklig grund vid närmare betraktelse.

  Och precis tvärtemot det du skriver, så är raka ord just min styrka, medan tänkandet i läsningen nog inte är så utvecklat överallt.

 538. Carl Norberg skriver:

  Var och får alltid lägga in sina egna värderingar i vad som individen läser.

 539. Carl Norberg skriver:

  1. Du förnekar Neil Armstrongs månlandning/Nej

  2. Du förnekar terrorattentatet nineeleven/Nej

  3. Du anser att Prins Philip manipulerar för att
  maximera sina ”särintressen”/Ja

  4. Angela Merkel är ej demokrat innerst inne/Vet ej

  5. Carl Bildt är ej en demokrat innerst inne/Vet ej

  6. Gordon Brown, Tony Blair och Barrack Obama
  går Prins Philips och herr Merkels ärenden/Nej de går snarare ärenden åt andra.

  7. Putin är i och för sig en bra karl men det ryska
  är ej moget att ta steget över till demokratin (jfr
  med liknelsen att negrer klättrar bra i lianer)
  Nej Putin som individ är okänd för mig, den socialkulturella utvecklingsnivån i det forna Sovjet har varit otillräcklig för att undvika rovkapitalism.

  8. Thomas Östros uppträder som en fjolla (jag
  håller med )Nej, jag tycker att han verkar ha det svårt att se hela vidden i problemställningen kring krisen.

  9. Jan Myrdal är inget att räkna med i dagens samhälle
  (jag håller med till fullo )Han är att räkna med som precis vem som helst i övrigt.

 540. solsburyhill skriver:

  Vad har Larry Silverstein, Frank Lowy, Lewis Eisenberg, Ronald Lauder, ICTS International TV, KROLL Associates, Jerôme Hauer, Odigo, Goldman Sachs, ZIM Integrated Shipping Services, Sivan & Paul Kurzberg, Yaron Schmuel, Oded Ellner, Urban Moving Systems, Dominic Suter, Ptech, MITRE Corporation, SPC Corporation, Dov Zakheim, SIMS Group, Hugo Neu Corporation, Alvin K. Hellerstein, Michael B. Mukasey, Micheal Chertoff, Benjamin Chertoff, Kenneth Feinberg, Stephen Cauffmann, Philip Zelikow, Richard Perle, Adam Pearlman, IntelCenter, Ben Venzke, SITE Intelligence Group, Rita Katz samt Ali Al Jarrah gemensamt?

 541. Carl Norberg skriver:

  En gemensam mucketykarta…

 542. solsburyhill skriver:

  Angående månlandningen finns en tredje teori som förefaller vara den som är mest trolig.

 543. solsburyhill skriver:

  I dess vidare omfattning…ja.
  Svaret är 911.

 544. Carl Norberg skriver:

  Och denna tredje teori går ut på vad?

 545. Per S-on skriver:

  Det är fler än Carl- Per som väntar på den tredje teorin.
  Spänn fast säkerhetsbältena! Anything may happen 🙂

 546. Per S-on skriver:

  F.ö. anser jag att Blåtand idag på ett mycket raffinerat sätt avslöjat varför Carl- Per har så svårt att vinna gehör för sina ekonomiska teorier.

  Carl- Per säger själv att han INTE VET OM t. ex. CARL BILDT, ANGELA MERKEL och GORDON BROWN är demokrater, utan Carl- Per menar att dom mycket väl kan gå någon annans ärenden. T. ex. Prins Philips 🙂

  Vem kan låta sig övertygas om finans/valuta/teorier
  av en sådan man?

  Jag tycker precis som Blåtand m. fl. att detta är synd, men som Carl- Per bäddar får han ligga.

 547. solsburyhill skriver:

  Den tredje teorin stödjer den allmänna uppfattningen att vi varit på månen vid den aktuella tidpunkten (och även vid ett flertal tillfällen efter detta), men att de bilder som visats upp för offentligheten till dags datum och som NASA i samband med sitt jubileum nyligen återfunnit och ”förbättrat” efter att ha slarvat bort dem under en längre tid dessförinnan, inte utvisar den verkliga månlandningen.

 548. solsburyhill skriver:

  Bland de åtskilliga frågeställningar som bör belysas grundligt i en ny oberoende utredning avseende omständigheterna kring 911 hör bl.a. följande:

  -Omständigheterna kring Larry Silversteins köp av WTC den 24 juli 2001, mindre än två månader innan terrorattacken, och den ersättning som han sedermera pungade ut på försäkringen i samband med nämnda attack. Den 9/11 dök han aldrig upp i WTC. Det gjorde ej heller hans dotter som arbetade i WTC 7…

  -Beslutet från ordföranden i The New York Port Authority, Lewis Eisenberg, att plötsligt sälja WTC till Silverstein.

  -Styrelsemedlemmens av NY Board of Privatization, Ronald Lauder, påtryckningar att privatisera WTC.

  -ICTS International TV, det bevakningsföretag som ansvarade för upprätthållandet av säkerheten vid samtliga tre flygplatser varifrån flygplanen påståtts ha kapats.

  -Kroll Associates, det bevakningsföretag som hade fått i uppdrag att sköta övervakningen av WTC.

  -Hur förhöll det sig egentligen med Odigo som erkänt att två av deras anställda erhållit ett meddelande om en kommande attack två timmar innan det första planet träffade första byggnaden? Odigo har både kontor i New York och i Herzliya, Israel. Det senare är tillika den ort där Mossad har sitt huvudkvarter.

  -Hur förhöll det sig egentligen med Goldman Sachs Tokyo-kontor som den 10 september 2001 enligt uppgift varnat sina amerikanska kollegor att ”hålla sig borta från amerikanska byggnader”?

  -ZIM Integrated Shipping Services utrymde sina lokaler på 10,000kvm i norra tornet ett par dagar innan attacken och sade upp sitt hyreskontrakt. 49% av bolaget ägs av den israeliska staten. Hyrsekontraktet löpte till slutet på 2001 och bolaget förlorade USD 50,000 på att säga upp kontraktet på förhand. Varför blev den FBI-agent (Michael Dick) som hade fått i uppdrag att utreda omständigheterna kring denna abrupta flytt befriad från sitt uppdrag av dåvarande chefen för justititedepartementet (Criminal Division), Michael Chertoff (numera FEMA direktör)?

  -Vilken trovärdighet kan tillmäta det utlåtande från CIA-agent Robert Gaer enligt vilket Sivan & Paul Kurzberg, Yaron Schmuel samt Oded Ellner påståtts ha riggat upp sina filmkameror på förhand på taket på en närliggande byggnad för att dokumentera denna unika händelse?

  -Varför var det så bråttom att frakta bort bevismaterial från WTC? SIMS Group och Hugo Neu Corporation sålde över 50000 ton stål från WTC till Kina och gjorde sig en bra vinst på detta.

  -Vilken roll spelade egentligen Michael Mukasey i den försäkringstvist som sedermera uppstod mellan Larry Silverstein och ifrågande försäkringsbolag efter 9/11 och som utmynnade i att Silverstein erhöll miljardbelopp i ersättning.

  -Vilken roll spelade egentligen Kenneth Feinberg i den ”Victim’s Compensation Fund” på USD 7 miljarder
  som han satt upp enligt vilken 97% av offrens familjer erbjöds ersättning mot att gå med på att inte inleda någon utredning av 9/11.

  -Stephen Cauffmann, centralfigur i NISTs mörkläggning av mysteriet kring WTC 7, enligt vilket byggnaden föll pga upphettning. Verkligen?

  -Omständigheterna kring den 9/11 kommissionsrapport som bär Philip Zelikows signatur.

  -Hur förhåller det sig egentligen med Adam Gadahn, Al-Caidas språkrör som är med på FBIs lista över ”most wanted terrorist”? Hans riktiga namn är Adam Pearlman och han kommer från Kalifornien. Adams farfar, Carl Pearlman, var en framstående kirurg och tillika styrelsemedlem av Anti-Defamation League (ADL).

  -Hur förhåller det sig egentligen med att samtliga Al Caida videoupptagningar från Pearlman alltid erhålls först av IntelCenter?

  -Hur förhåller det sig egentligen med en av de påstådda kaparna, Ziad Jarrah och hans farbror, Ali Al Jarrah, som enligt nya uppgifter från libanesiska myndigheter varit Mossad-agent de senaste 25 åren?

  Detta är enbart ett försvinnande litet axplock av den uppsjö med frågeställningar f.n. finns och som skulle må bäst av att tas upp i en ny oberoende utredning.

  Den officiella versionen som myndigheterna vill att allmänheten skall tro på aktualiserar fler frågor än den själv kan besvara. Här är inga anklagelser, bara en begäran om att en gång för alla räta ut alla de frågetecken som den officiella versionen gett upphov till. Inget annat.

  Sanningen har som bekant inget att frukta…

 549. Charlie Sjögren skriver:

  Hjälp!
  Vad ska man säga när sådana som Solsburyhill
  får fritt spelrum.
  Ingen har någonting alls att frukta.

 550. Charlie Sjögren skriver:

  Eller följ helt enkelt devisen som säger att i grumligt vatten hittar man dom fulaste fiskarna.
  Hjälp en gång till.

 551. solsburyhill skriver:

  Så bra då. Då har du ej heller något emot en ny utredning…

 552. Torsten skriver:

  Bara en liten kort fråga solsburyhill.

  Hur säkra är Dina källor?

  Kan Du ge ett säkert svar på det? Annars framstår Du som en riktig tönt 🙂

 553. Carl Norberg skriver:

  Det är öppna uppgifter som finns verifierade i vanliga media, om man bara ids leta runt. Och precis på detta vis är förhållandet med det mesta om man bara ser efter.

  Och varför jag skulle lita på någon som jag inte känner väl som person, skulle väl i sådan fall enbart vara godtroget, eller möjligen påvisa dåligt omdöme.

 554. Carl Norberg skriver:

  Hur vet Per-Son att nämnda Merkel, Bildt och brown är demokrater och inte främst verkar för sin egen vinning under förespegling av att vara demokrater?

 555. Carl Norberg skriver:

  Hur vet någon att dessa inte går ärenden åt andra?

 556. Carl Norberg skriver:

  Är källgranskningen något som kan förklara sakförhållandets utseende, menar Torsten?

  De förhållanden som beskrivs av Sols. är inte beroende av vem som anför dessa i sak, utan bör besvaras rakt utifrin sin frågeställning.

  Att utreda trovärdigheten hos frågeställaren är en helt annan frågeställning som möjligen kan intressera någon med ett intresse i den frågeställande personen ifråga, men absolut ingenting i övrigt.

 557. Per skriver:

  Om det är töntigt att tvivla så är alla töntar.

  Annars är det väl ett hyggligt livstecken
  när någon inte bara blundar och sväljer,
  det kan ju aldrig vara det som fört
  människorasen vidare?

 558. Per skriver:

  Orsaken till någons tvivel står väl i skuggan av
  frågan som står mellan frågeställaren och svaret?

 559. Torsten skriver:

  Carl, Per, solsburyhill,

  Uppgifter som förmedlas i andra och tredjehand har redan förlorat en stor del av sanningshalten och betraktas därför som ”kärringskvaller” 🙂
  Uppgifter som florerar i Era inlägg (ex. 5:01 e m) har sannolikt förmedlats ett betydligt större antal gånger. Sanningshalten är då lika med noll.
  Prova själva någon gång.

 560. Carl Norberg skriver:

  Vem har talat om uppgifter, du Torsten! Jag beskriver frågeställningarna, och att det är frågeställningarna som är det intressanta i sakfrågorna.

  Och för att uttrycka sig med er egen terminologi i saken så framstår du Torsten, som en gammal skitpajas!

 561. Torsten skriver:

  Carl,

  Läs inlägget 5:01.

  Där dräller det av uppgifter.

  Skitpajas 🙂 🙂

  Är det det bästa Du kan åstadkomma 🙂

 562. soli01 skriver:

  Torsten – är du gammal också. 🙂 Är det humor på gång.

 563. Carl Norberg skriver:

  Nej Torsten, det är det bästa du framstår som.

 564. Torsten skriver:

  Ja soli,

  När det kommer sådana tillmälen från en sån som Carl Norberg, tar jag det som en komplimang 🙂

  När man blir avklädd, tar man till sådana fasoner 🙂

 565. Per skriver:

  Torsten

  Men nu torskade du dit rejält, tycker du inte?

  För visst är det så att sanningshalten
  dräneras raskt i takt med informationens
  spridning.

  Just därför berättigas frågeställningarna
  som du förbryllande nog samtidigt
  inte anser vara befogade att ställa???

  Att tolka det som om du anser att alla frågor du
  inte råkar ställa skulle vara obefogade
  skulle göra dej till en idiot.
  Så jag tänker inte tolka dej så
  men vad och hur menar du?

  Handen på vadän som pumpar runt
  sörjan i kroppen din,
  hur många 1:a handsuppgifter tror
  du dig få genom livet som rör annat
  än du själv?

  Just det, inte många, som du själv påpekar,
  så att vara kritisk, reflekterande och därmed ifrågasättande till ett spridet budskap är sällan eller aldrig fel.

  Men att bespotta och försvara samma sak i samma ögonblick är signifikant för galningen.

  Så hur menar du T, eller är du bara galen?

 566. Torbjörn skriver:

  Hur kommer det sig att 911 utfördes den 9/11. Jo, det är enkelt. Det var planerat att utföras 9/11. Frågan är bara av vem/vilka? 911 är ju larmtjänsts nummer i USA, så om de där muslimerna hade planerat alltsammans, så hade de en jävla tur att allt gick i lås just den dagen de hade planerat att utföra attentaten. Det lyckades på första försöket. Annars hade det ju inte blivit något 911. Logik??

  Det var ju simulerade terrorövningar involverande flygplan schemalagda just den dagen som enligt officiella källor fick USA:s luftförsvar att inte ingripa. Hör och häpna. Vi tar det igen Torsten…simulerade terrorövningar exakt samma dag som bin Laden & C:o har planerat att utföra terrordåd med flygplan. Räkna själv ut sannolikheten…

  London juli 2005: Simulerade terrorövningar mot tunnelbanan exakt samma dag på samma sätt som de riktiga dåden. Igen Torsten…sannolikheten…

  Sannolikheten för att två terrordåd skulle inträffa på det här viset, exakt samtidigt som terrorövningar sker, är enligt dem som räknat på det, mindre än antalet sandkorn på jorden.

  Terrordådet i Madrid 2004 utfördes exakt 911 dagar efter 9/11. Ursäkta, men vilka jävla muslimska terrorister är intresserade av denna sifferlek?? Svar: Inga. Amerikaner däremot är intresserade av sifferlekar och anagram. George Bush = He Bugs Gore

  Att 90% av de anhöriga till 9/11 offren inte tror på den officiella förklaringen, säger väl allt. Som anhörig är man mån om att få veta vad som hände och är bättre insatt än allmänheten.

 567. Blåtand skriver:

  Cirkusartisterna inkl. herr Musse Pigg själv har nu tillfälligt tagit över bloggen.

  Vilka pajasar!

  Och mest häpnadsväckande av allt är att samtliga tycks ta sig själva och övriga medlemmar i ensemblen på största möjliga allvar 🙂

 568. Torbjörn skriver:

  Här är en till konspirationsteori Blåtand. Kanske inte lika lätt att vifta bort.

  Europa formligen överöses av lycksökare, kriminella och muslimer (däribland islamska fundamentalister som vill förgöra oss) från världens alla hörn. Dörrarna till vårt hem har öppnats och hålls öppna av våra politiker. Samma politiker som säger sig värna om det öppna samhället måste pga detta stifta nya lagar som begränsar öppenheten och friheten. Vi har fått övervakningskameror på restauranger, bussar, tåg ja precis överallt. Samhället raseras. Skolor brinner ner på löpande band. Ändå fortsätter denna vansinnespolitik, och dessutom förvärras. Varför?????????? Kritik mot den förda politiken bemöts med tystnad, hån eller anklagelser om rasism. Varför vill politikerna förstöra sitt eget samhälle?

  Jag kan inte förklara den politiken med att det är snälla naiva människor som styr. Det är en medveten politik att splittra sönder samhället av mycket ondsinta människor.

 569. Torsten skriver:

  Vilken pellejöns 🙂 🙂

 570. Per S-on skriver:

  Hela bunten påminner om glada små kultingar som springer runt i en ring 🙂

 571. Per S-on skriver:

  Och längst fram som självutnämnd ledare kutar Särimner själv fram. Med muskler och allt 🙂

 572. Torsten skriver:

  Är det inte så att musklerna tagit över det logiska tänkandet och det sunda förnuftet 🙂

 573. solsburyhill skriver:

  Det är uppenbart att man trampat på ömma tår här, och det är bara bra.

  Att Blåtand, Torsten, Charlie med följe väljer att fly från de obekväma frågeställningarna och istället förlöjliga budbäraren visar enbart på vilken oerhörd arrogans och total likgiltighet som dessa individer uppvisar kring vad som verkligen skedde den 11 september 2001.

  Enligt deras uppfattning så finns det absolut inget att ifrågasätta beträffande omständigheterna kring 9/11. Vågar man göra det, så förpassas man direkt till konspirationsfacket jämte allehanda imponerande tillmälen. Lite ödets ironi att detta fack snart riskerar att svälla över enär det fylls på av en alltjämt ökande ström anhöriga till offren och de räddningsstyrkor som först varit på plats. Vad Blåtand, Torsten & Co försöker förmedla till alla er andra här är att även dessa personer som direkt berörts av denna oerhörda katastrof är inget annat än pajaser, pellejönsar och konspirationsteoretiker!

  Så mycket respekt uppvisar dessa multipseudonymer.

  Om det är den mentala kapaciteten som fallerar hos dessa individer så kan det vara förlåtligt. I annat fall borde en dylik inställning vara straffbar.

  Skygglapparna måste minsann sitta långt inne…

 574. Carl Norberg skriver:

  Ja eller så har huvudets belägenhet en sådan position att tunnelseende uppstår…

 575. Carl Norberg skriver:

  Och eftersom sakdialog faller utanför det rum som omfattar deras blickfång, så kan man av artighetsskäl emellanåt ge deras diskussionsintresse näring.

  Torsken, du kanske av lukten kan gissa varför du är en skitpajas, även om lukt inte syns.

 576. Carl Norberg skriver:

  Så riktigt så banal somtorsken tror aforismen var, är den uppenbarligen inte.

 577. Torsten skriver:

  Carl Norberg,

  När Du är pressad kommer Ditt rätta jag fram.

  Tror Du att någon blir imponerad? 🙂 🙂

 578. Per S-on skriver:

  Torsten

  Kan ej beskrivas bättre 🙂

 579. Carl Norberg skriver:

  Torsten, vad är det som du menar pressar..

  Det som däremot är klart är att du har ett mycket stort intresse av att diskutera mig i person, och så snart jag diskuterar min uppfattning om dig, så anser du att jag är pressad?

  Du vill ju inte diskutera sakfrågor! Du vill inte betrakta olika frågeställningar!

  Jag är nog snart beredd att ge Sols. rätt i sina antaganden att du/ni är mindre än inget.

  Torsten

  Kan ej beskrivas bättre

  När Du är pressad kommer Ditt rätta jag fram.

  Tror Du att någon blir imponerad?

  Är det inte så att musklerna tagit över det logiska tänkandet och det sunda förnuftet

  Vilken pellejöns

  Hela bunten påminner om glada små kultingar som springer runt i en ring

  Och längst fram som självutnämnd ledare kutar Särimner själv fram. Med muskler och allt

  Anonyma hjältars uttryckande kanske inte behöver kommenteras vidare…

 580. Josef Boberg skriver:

  Hääärligt med den här mixen av Hjältar Antihjältar i kommentarsfältet här på Ian Wachtmeisters blogg, verkligen… 💡

  Takhöjden är ju åt hållet oändlig – och bottenlösheten likaså. Vad kan men mera begära ❓ 😉

 581. solsburyhill skriver:

  Gissa vem som gjort följande uttalande:

  ”We refuse to believe in this new Orwellian America. We prefer the world of magic, myth and illusion.

  Democracy is dead. Oh, the illusion will be kept alive in our history books, in the rhetoric of politicians, in the manipulated minds of America’s 95 million Main Street investors. The propaganda machine works. Like a child’s fairy tale, democracy has been deeply imbedded in our brains for decades; we prefer
  believing old, familiar stories. They comfort us, even when no longer true. The real democracy, what so many fought and died for since 1776, is dead.

  Lobbyists now run America, own America, rule America. Forget the 537 politicians you thought we elected to the White House, Senate and Congress to run America for us. No, they’re mere puppets, pawns for the “Happy Conspiracy,” an oligopoly, plutocracy, cabal, monopoly all-in-one — a private club of
  America’s richest few on Wall Street, in Washington and in Corporate America.

  Voters and elections are irrelevant. Lobbyists decide what’s in the best interests of this elite club…

  Most voters are destined to live in denial, trapped in mind-numbing illusions replaying over and over as they sit passively, dazed … they aimlessly drift, unaware of how lobbyists rule America, how lobbyists help the “Happy Conspiracy” rob them blind. ..

  Stop kidding yourself. Wake up, you’re in denial, in fantasy world, dreaming of a new “American Democracy.” Wrong, you no longer live in a democracy. Lobbyists run Washington.”

  En anarkist? En obotlig konpirationsteoretiker? En rysskramare? Kanske hämtat från en radikal blogg eller annan suspekt alternativ mediakanal?

  Nej

  Utlåtandet kommer från en tämligen välkänd och välrenommerad amerikansk investeringsrådgivare vid namn Paul Farrell som regelbundet skriver artiklar i en av de mest populära finansiella nyhetskällorna (som för övrigt ägs av Dow Jones!), nämligen The Wall Street Journals (WSJ) MarketWatch.

  Länk här nedan

  http://www.marketwatch.com/story/16-credos-for-our-new-lobbyist-nation-2009-09-01?pagenumber=1

  Men även detta är väl alldeles för obekvämt och förlöjligas av sofflocksfolket och avdelningen för publik avledningsmanöver.

  Problemet är bara att källan är alldeles för tillförlitlig för att bara kunna viftas bort…

  Nej, nu är det dags för kaffe.

  Elsa. Elsa! ELSA!!!!!

 582. Josef Boberg skriver:


  Men… – SolsBuryHill – efter kaffet så blir det väl att försöka igen, förhoppningsvis… 💡

 583. solsburyhill skriver:

  Alltid redo… 🙂

 584. Josef Boberg skriver:

  Alltid redo… – Scoutmetoden är den viktigaste metoden som flick- och pojkscoutorganisationer runt om i världen använder sig av i sin verksamhet. World Organization of the Scout Movement beskriver scouting som ”…en frivillig, opolitisk och pedagogisk rörelse för unga människor som är öppen för alla, oavsett ursprung, ras eller tro, i enlighet med de syften, principer och metoder som kom till genom rörelsens grundare…

  ” Scoutrörelsens mål är ”att bidra till unga människors utveckling på ett sådant sätt att de kan uppnå sin fulla fysiska, intellektuella, sociala och andliga potential som individer, som ansvarsfulla medborgare och som medlemmar i den lokala, nationella och internationella gemenskapen.”

  Det blir fler och fler s k vuxna som åter minns det här som vuxna – Tack och Löv ! … 😉

 585. trannell22 skriver:

  Solsberyhill, CarlNorber, Josef man undrar vad don är för dårar. Är det här en soptipp.

  REler är det extremistiska samförbundet som samanträder

 586. Helena Palena skriver:

  Någon som ser ett samband mellan finanskris och massvaccineringen? Ska franska staten börja tvångsvaccinera? Ska vi också? Vart ska man då ta vägen?

 587. Carl Norberg skriver:

  Är WSJ ett medium för konspirationsbenägna extremister?

  Numera är blåtänder en god sak att hålla för tungan om man inget har att anföra i sakfrågan.

  Sakfrågan är alltså just nu Paul Farells artikel i WSJ.

 588. Carl Norberg skriver:

  Den dagen kommer att bli intressant att se, då kan jag garantera att det kommer att bli bråk.

 589. solsburyhill skriver:

  Den pågående fabricerade finanskrisen och de förberedelser för massvaccinering som nu görs i stort sett överallt utgör en del av de planer som den sk ”eliten” har gjort upp för massan.

  Återigen, läs gärna artikeln i ”ansedda” WSJ…..och tänk efter. Märk väl, i WSJ ges garanterat ej något utrymme för extremister.

  En ny förmåga verkar ha sett dagens ljus i form av trannell22, men denna pseudonym får nog först lära sig att stava om han vill bli förstådd. Har avdelningen för publik avledningsmanöver sänkt intagningskraven på sistone?

  Franska staten kommer att införa massvaccinering under hösten. Förberedelserna för detta pågår i full utsträckning. Det cirkulär daterat den 21/8 jag länkade till ovan är ett originaldokument som utgivits av inrikesministeriet och ministeriet för allmän hälsa och sport. Dokumentet beskriver ingående de planer som man har och de åtgärder som måste vidtagas för massvaccineringen. Vaccinering kommer inte att utföras på sjukhus, vårdcentraler eller liknande utan särskilda ”fältsjukhus” kommer att inrättas vars enda syfte skall vara att utföra vaccinering av befolkningen. Garanterat intressant läsning.

 590. Carl Norberg skriver:

  Jag anser att skuldmyntfotens haveri är ett förlopp som har gått helt utom de styrandes kontroll, jag tror helt enkelt att de inte har klarat av att se situationen ur ett tillräcklig stort perspektiv, och därav har de tappat kontrollen över förloppet. Influensan- vaccineringen ser ut som ett försök att ta tillbaka initiativet över ekonomin via ett annat perspektiv, men med en mycket tvivelaktig underton.

  Jag skulle om jag styrde processen använda mig av ett designat vaccin för att skaffa mig styrning över befolkningens motståndskraft i olika sjukdomsavseenden.

 591. Torbjörn skriver:

  Själv tänker jag inte underkasta mig eller mina barn någon vaccinering mot svininfluensa. Varken frivillig eller under tvång. Därmed basta.

 592. trannell22 skriver:

  Jag førstar att solsberyhll inte tyker om mig eftersom jag inte tillhor hans renrasiga konpirationsstam men att upvisa ett s¨nt m’nniskoforakt som han och hans kammrater CarlNorber, Helena Paplena och Josef visar upp ær skrmnande.

  Tur att ingen hær på blogen verkar lyssna på dessa darar.

 593. trannell22 skriver:

  Var har CarlNorber læst ekonomi?

  I sysløjden?

  Och kvinnan Paplena i sallskapet ær yr som ett høns i min øgon

 594. proppen skriver:

  fy på er

 595. gubbstut skriver:

  tranell22!

  Om du trycker ner tangenterna, så blr din ord fullt läsbara.

  Lycka till!

 596. solsburyhill skriver:

  Bäste trannell22

  Något förakt för personer baserat på deras etniska, religiösa eller sexuella bakgrund eller övertygelse är det inte tal om här. Om du upplevt min lilla ”gliring” till ditt första inlägg här på tråden som sådant, så ber jag i så fall om ursäkt. Det var nämligen inte alls ägnat att uppfattas som sådant.

  Överhuvudtaget så handlar det hela inte alls om personfrågor, som vissa här vill få det till, utan snarare sakfrågor.

  Men som alltid, har man inget att tillföra i sak, så angiper man i brist på ”annat” vederbörande person istället.

  Klassiskt, men föga intressant, än mindre framgångsrikt…

 597. Carl Norberg skriver:

  Och var jag uppvisar människoförakt någonstans, framstår som en smula oklart.

 598. solsburyhill skriver:

  Dårskapen känner tydligen inga gränser…

  http://www.guardian.co.uk/media/2009/sep/03/wwf-911-tsunami-ad

 599. Carl Norberg skriver:

  I det fallet så vet jag bestämt att en särskild företrädare och grundare för WWF, dessutom har en böjelse för befolkningsregleringar enligt sina egna uttalanden. Och detta torde ju inte vara något som glädjer det amerikanska folket.

  Frihetskriget är ju egentligen det längsta kriget i världshistorien, så det kan ju passa bra att det får ett slut.

 600. Per S-on skriver:

  gubbstut

  Du borde tacka trannell22 i stället för att
  försöka psyka honom/henne.

  I mina ögon har trannell22 anslutit sig till den Renhållningstjänst som motvikt till Junker Morgonröd Norberg och hans ensemble (Fria Fantasiteatern)!

 601. solsburyhill skriver:

  På DI kan man idag läsa att Ryssland riskerar att få sitt kreditbetyg sänkt om den ryska regeringen inte klarar av att hålla det skenande budgetunderskottet i schack – allt enligt Standard & Poor.

  Ok – det kan säkert vara berättigat att sträcka ut ett varningens finger här och kanske t.o.m. göra allvar av att sänka landets kreditbetyg.

  Men om ett sådant beslut tas på grundval av att Ryssland förväntas uppvisa ett budgetunderskott motsvarande 8,9% av BNP i år, så måste man i sammanhanget då också ställa sig frågan varför inte USA är på kreditvärderingsinstitutens bevakningslista.

  USAs budgetunderskott uppgår f.n. till 11,2% av BNP. Dessutom har landet officiellt en utlandsskuld på motsvarande 90% av BNP (vilken i realiteten är mycket högre än så).

  Gäller en regel för USA och en annan för alla andra länder?

 602. Torsten skriver:

  solsburyhill,

  Du är för gooo 🙂

  Det är väl synd om ”kära” Ryssland.

  Men Du vet ju bäst. För Du har väl frågat CN??

 603. Carl Norberg skriver:

  Ja det beror ju sannolikt inte så lite på var dessa kreditvärderingsbolag är hemmahörande.

 604. Carl Norberg skriver:

  För ägandestrukturen av dessa kreditvärdering har naturligtvis ingenting med saken att skaffa….

  Och Torskis har i sak sååå himla mycket att säga så att man blir slagen till häpnad, vilken sakkunskap helt enkelt!

 605. Helena Palena skriver:

  Hej alla ni som har hôvve pa skaft!

  Sols: Ja, USA kör med eget regelverk.

  hôvve = huvud.

 606. Torsten skriver:

  Ja CN,

  Men Dina inlägg är ju mest flum :-)Ännu har inga an Dina påståenden slagit in.
  Jag är övertygad att flertalet läsare här håller på mig 🙂

  Förresten, vet Du om att Du är ganska ohövlig 🙂

 607. Josef Boberg skriver:

  GooodNatt ❗ – Trannell22 – och alla andra med för den delen.

 608. Per skriver:

  C påstår inte så mycket,
  han delger för det mesta
  det som redan skett och sker.

  Sedan kan man för den skull inte belasta
  densamme för att ensamt beskriva alla
  framtida konsekvenser.

  Det vore för mycket begärt,
  särskilt med tanke på hur det övriga
  medvetandet om vart
  vi står verkar ganska oklart.

  Osanning står väldigt stark
  av massan som vidhåller den.

  Men en beskrivning av sakomständigheter
  kan inte vara flum om det som
  skall beskrivas, beskrivs.
  Och det gör det, på tydligare svenska än
  vad många av oss andra förmår uttrycka.

 609. Per S-on skriver:

  Vilket dj***a skitsnack försvarsadvokaten Per (ena hälften av Carl- Per 🙂 ) exekverar.

  Att Per (ena hälften av Carl- Per) fortsätter skriva efter avslöjandet att carlnorberg även skriver under sign. per är ofattbart. Tror dom/han att vi andra är så in i hel***e korkade.

  Som extra krydda försöker han/dom använda en språkbehandling som skall verka ”lärd” men som i stället blir superextrakvasifilosofisktflum 🙂

  God Morgon På Er Knallhattar!

 610. Kachina skriver:

  God Morgon, knallhatt Per S-on 🙂

 611. Charlie Sjögren skriver:

  Carl Norbergs högsta önskan är att få förekomma på ekonomisidorna. En omöjlig uppgift!
  Mig veterligt finns Knallhatten enbart som komisk seriefigur längre bak i tidningen. Han roar många.

  Min slutsats är därför att lille Carl därför bör satsa på ståuppkomik. Tillsammans med några andra konspirationstroende kan han kanske bjuda på en helkvällsunderhållning kallad ”Löjliga Familjen”.

 612. findus skriver:

  ”satsa på ståuppkomik”
  Håller med. Tillsammans med hilary och bestofmankind blir det ett oslagbart team. Det enda hotet utgörs nog av kvartetten Sahlin-Pekgul-Ohly-Östros. Jag tror att det är de som tar hem de mest ljudliga skrattsalvorna ändå.

 613. Carl Norberg skriver:

  Där kan man se P.

  Du är alltså jag, bara så du vet!

  Och ingen skulle vara gladare än jag för att ha fel angående det jag förespår angående den ekonomiska utvecklingen. Men tyvärr så är detta inte någon särskilt sannolikt eller rimligt,det går nämligen inte att skuldsätta sig i oändlighet om skulden skall behålla sitt värde.

 614. Carl Norberg skriver:

  Jag undrar för övrigt var det framkommer att Jag och Per F, är en och samma person? På facebook ser vi helt olika ut, bor i olika delar av landet, har många olikheter och så vidare, vad är det förutom de anonyma som säger att vi skulle vara samma person?

 615. Per S-on skriver:

  Svaret är enkelt Carl.

  Du glömde ”logga om” och svarade dig själv med samma signatur en gång för halvannan månad sedan.
  Något som påpekats för dig ett par gånger tidigare.

  Men eftersom du förnekar det reella förloppet vid såväl månlandning som 09/11 är det ingen större sensation att du förnekar även detta.

  En god kålsupare är alltid en god kålsupare. Skål! 🙂

 616. Carl Norberg skriver:

  Ja men det skulle jag gärna vilja blir påmind om, skulle du inte kunna ha vänligheten att visa mig var det var någonstans, jag minns nämligen att du påstod något liknande en gång men jag tyckte det var så dumt att jag inte lade någon vidare möda på detta.

  Men om det skulle vara så att jag och Per Fr….n skulle vara samma person, så vill jag ju gärna veta detta säkert, eftersom jag lever i villfarelsen att jag är 650103-xxxx Carl-Johan Norberg, och inte alls känns vid att jag är någon Per, som jag dessutom vet vem det är IRL.

 617. Carl Norberg skriver:

  Och jag förnekar inte månlandningen, jag anser att det är konstigt med dagens kapplöpning om att komma till månen, liksom att jag inte tänker vaccinera mig emot svininfluensa, eftersom jag inte litar en sekund på de offentliga versionerna kring detta.

 618. Carl Norberg skriver:

  Påpeka gärna var jag har skrivit under något annat än mitt eget namn, den enda skillnaden som finns är om jag loggar in på WordPress så kommer min bild med på inläggen.

 619. Per S-on skriver:

  Junker Morgonröd Norberg

  I sann konspiratorisk anda försöker du nu blanda blanda bort korten med per(ranz).

  Bättre kan du! Keep on searching 🙂

 620. Carl Norberg skriver:

  Blanda vad? Du påstår att jag och Per Fr….n är en och samma person, jag påstår annorlunda, och jag hävdar att du inte har uppfattat detta på ett korrekt sätt. Du bör ju därför visa mig var någonstans det framgår att jag och Per F är en och samma person.

  Att jag skriver under Carl Norberg med bild och Carl Norberg utan bild beror på att jag antingen har loggat in på WordPress eller så har jag inte loggat in på WordPress. Men att jag skulle skriva under något annat namn är en direkt felaktighet.

  Men belägg som sagt var detta skulle förekomma, så lovar jag att sluta skriva omgående.

 621. Kachina skriver:

  Ja, får vi se nu Per S-on, hur väl dokumenterade dina källor är?

 622. Per S-on skriver:

  Junkern och Byskebusen!

  Den som söker finner svar 🙂
  (gör man bort sig med dubbla pseudonymer på en blogg finns misstaget för alltid kvar 🙂 )

  Och vi övriga på bloggen som har tröttnat på Sols och Junkerns förutsägelser om att en ny världsordning skulle inträffa i december 2008 och nu senast i oktober/november 2009, ger inte mycket för Junkerns försäkringar om att han och Per inte är samma individ.
  Konspirationisterna har tappat bort den där viktiga skillnaden mellan dikt och verklighet och dom kanske rent av tror på att dom själva talar sanning 🙂

  Och att Byskebusen uttalar sitt ”stöd” gör inte saken bättre i allmänhetens ögon 🙂

  Ekorren förnekar ju t. ex. ihärdigt sin ”in- och utkastarperieod” på Reeperbahn på 60- lalet 🙂

 623. Josef Boberg skriver:

  Att Ni bara orkar…

 624. Kachina skriver:

  Världen går under 2012 🙂

  Men, Per S-ons fantasier lever kvar i magnetfältet.

 625. Per skriver:

  Haha! Ja inte vore det så dumt att
  vara mej och C samtidigt.

  Och nog är det min själs frände alltid.

 626. Per skriver:

  Kachina

  Världen går aldrig under, den är ju undret.

 627. Per skriver:

  Å du perS-on, du ÄR korkad,
  oavsett vad någon råkar tro så råder
  det faktumet ändå.

 628. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Kachina – om Du med ”Världen går under 2012” – menar att dom här ofattbart dumma GalenPannorna går överstyr = förlorar sin stulna ekonomiska Makt – så hoppas jag verkigen på att Du får rätt. 8)

 629. Per S-on skriver:

  ”Att ni bara orkar”, utbrister virrpannan Josef.

  Spana in denne blåbärsmatadors egen blogg, så förstår ni varför (eller rättare sagt – då förstår ni ingenting – för det finns inget att förstå).

  🙂 🙂 🙂 🙂

 630. Per S-on skriver:

  Byskebusen

  Betr. dina Hamburgsäventyr refererar jag till samtida textmassor av Ed Witten 🙂

 631. Per S-on skriver:

  Per

  ”du är korkad”, säger min namne (pseudonymen Per, jfr Carl- Per) om mig här ovan.

  Helt rätt, hela min omgivning är kraftigt interfolierad med den berömda korken från Elche. Antagligen landets finaste samling.

  🙂

 632. Torsten skriver:

  Per säger att man är korkad.
  Carl hittar på öknamn.

  Samtidigt försöker dom göra gällande att dom kan och förstår vad som händer (sanningen) och vad som kommer att hända (sanningen).

  Kan man inte annat än att skratta åt dessa konstiga individer.

  Kachina (ekorren) sätter inte själv så stort värde i deras flum. Han vill bara djävlas lite.
  Det ligger i hans natur.

  Så livet går vidare utan några speciella sensationer 🙂

 633. Per skriver:

  Nej Torsken, jag sa inte att ”man” är korkad.
  Du har själv beskrivit dig som så,
  det skall ingen annan lastas för.

  Men visst går livet vidare och om någon upplever något sensationellt så gör den väl det
  för dem det spelar roll.
  En del samlar kork från Elche och upplever det som
  sitt lands finaste samling jämlikar.
  Du tex, ser ut att samlat på dig åren,
  hoppas du fått levt några av dem..

 634. Carl Norberg skriver:

  I det fall som Torsten under pseudonym finner det besvärande med andra epitet än det han själv skriver under, så borde kanske eftertanke vara något att behandla dessa känslosvallningar med.

  Och oförmågan att se skillnaden emellan sanning och verklighet får precis som vanligt sitt fullödiga perspektiv belyst, så fort någon av lämlarna försöker uttrycka sig kring något av dessa begrepp.

  Och att andras förmåga till förståelse inte är den egna, det gäller faktiskt alla människor, lustigt nog även pseudonymer.

 635. Carl Norberg skriver:

  Måtte vara en fantastisk nivå på den självkänsla som ens kan förmärkas, om denna förändras eller utsätts för tvivel, av att någon uttrycker sig om en skrivning som individen har gjort under pseudonym.

  Och att livet går vidare utan några förändringar eller sensationer, det återstår nog faktiskt att se.

 636. Torsten skriver:

  CN,

  Vad Du krånglar till allt. Som vanligt 🙂

  Den enkla sanningen är att jag inte och har aldrig skrivit under pseudonym.
  Jag försöker alltid att hålla mig på ”marken”.

  Ditt flummeri hör inte hemma på någon annan blog än Din egen.
  Det verkar som om denna blogs ägare Ian tycker detsamma.

 637. Carl Norberg skriver:

  Så du skriver under öppen identitet? Men jag kan då inte se varken vad du heter i efternamn, eller något annat än bild på en gammal man?

  Och var du hör hemma med din pseudonym, det är än mera oklart. Att du anför att du inte skriver under pseudonym, kan bara få kontakt med verkligheten på ett sätt, annars är dina ord betydelselösa!

  Men jag är inte säker på att du förstår ens detta.

  Och det du anser vara krångligt, finns det måhända skäl till din upplevelse av, eller skall vi även diskutera om huruvida du är fullkomlig….

 638. Carl Norberg skriver:

  Dina enkla sanningar, är just dina och enkla, vilket inte sällan har lett andra i liknande situation till aftertanke.

 639. Anna skriver:

  Vår ädle riddare Carl Norberg fäktar likt en samtida Don Quijote mot allt och alla. Och han har naturligtvis ett syfte för egen vinnings skull.

  9 av 10 kommentatorer på en blogg skriver under pseudonym. Skälen därtill är många och varierande, från person till person.
  Att sätta sig till doms över detta anser jag vara förmätet och visar bara brist sunt förnuft/omdöme.

  Jag är övertygad om att majoriteten av kommentatorerna deltar på en blogg för sitt eget höga nöjes skull, dvs personen (vi) ifråga har inga som helst ambitioner till egen politisk el. annan karriär (via bloggen).

  För Carl Norberg är situationen en annan – han försöker på många sätt att komma i närkontakt med det politiska etablissemanget, för att därigenom få möjligheten till en framtida förändring med sig själv som en möjlig maktfaktor (något som i mina ögon inte ter sig särskilt troligt i och med Carl i många fall inte kan skilja på verklighet och extremism – tyvärr, tyvärr)!

  En annan person som försöker utnyttja sitt bloggande som ”trampolin” är Helena Palena och hon har ju delvis lyckats (i och med att hon blivit inbjuden att delta i SVT:s program Debatt).

  Skillnaden i mina ögon är att HP ej eftersträvar politiskt makt som Carl, utan i stället haft siktet inställt på att göra sig känd som bloggare 🙂 (och jag ser inget fel i detta).

 640. Carl Norberg skriver:

  Anna, ja och du må ju anse precis vad du vill. Men att du redovisar din uppfattning om mina ståndpunkter och bevekelsegrunder, är inget som varken beskriver mina syften tankar eller någonting annat än just din egen uppfattning om hur situationen ser ut som du ser denna.

  Och mina egna maktambitioner inskränker sig till mina barn tills de är vuxna nog att fatta sina egna beslut. Och möjligen är mina åsikter att anse som extrema, men detta är då likafullt mina åsikter som jag inte sticker under stol med. Och vad som är extremism ligger ju som bekant alltid i betraktarens eget öga.

  Och förståelsen för vad som är verklighet och vad som är sanning och skillnaden där emellan, är jag nog tyvärr en av ett relativt fåtal individer som tycks begripa sig på.

  Att ens jämföra extremism och verklighet som begrepp i samma dimension, vore mig väldigt fjärran.

 641. Carl Norberg skriver:

  I vad är min åsikter att anse som extremism, under förutättning att det nu är mina åsikter vi talar om?

  Att Arctic Sea smugglar vapen, att kapningen var regisserad med Ryssland som förmånstagare.

  Att 911 utredningen är otillräcklig?

  Att valuta bildas med skuld som motvärde?

  Vad?

 642. Per S-on skriver:

  Härmed torde Anna ha satt punkt för denna ”anonymitetsdiskussion” på ett
  utmärkt sätt.
  Min förhoppning är att Junker Morgonröd
  tar hennes ord till sig!

 643. Carl Norberg skriver:

  Anonyma förtjänar den respekt som de får, och ingen annan.

  Vidare så kand det ju noteras att sakfrågorna om konspirationer som Arctic Sea och nu även uppenbarligen Lockerbie, som vanligt inte möter några motargument i sak, trots att detta uppenbarligen är mycket anmärkningsvärd internationellt…

 644. Carl Norberg skriver:

  Kanske någon av herrarna som så klart bedyrat Gordon Browns goda politiska uppsåt och vidare hans demokratiska sinnelag, kan beskriva varför brittiska medier nu publicerar slika artiklar?

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/6143073/Revealed-Libya-paid-for-medical-advice-that-helped-Lockerbie-bombers-release.html

 645. Carl Norberg skriver:

  Vidare så emotser jag ju gärna förklaringarna till varför alla medier rapporterar om missiler och riggade kapningar vad avser Arctic Sea, när den anonyma expertisen på denna sida, här har redogjort för förloppets egentliga utseende.

 646. Carl Norberg skriver:

  Har motvilligt gratulerat Jörgen för reklamkuppen med Fugelsang, och Ahlgrens Rymdskyttlar. Det blev bättre än jag ville tro, Fugelsang betedde sig som en lydig apa.

 647. Per S-on skriver:

  Carl ”Junkern” Norberg!

  Ett förslag i all välmening.

  Som gammal nattklubbskung i Stockholm (källa: Rysslandskännaren Helena Palena 🙂 ) har du säkert
  en mindre förmögenhet undanstoppad i madrassen. Varför inte använda denna i ett försök till affärsuppgörelse med vår bloggvärd Ian.
  Du verkar ju oerhört förtjust i denna blogg och Ian kanske är beredd att acceptera ett bra bud gällande möjligheten för dig Carl att ta över ägandeskapet för denna blogg.
  En tydlig win/win affär i mina ögon – Ian gör sig en ordentlig hacka och du når dina drömmars mål!

  🙂 Keep on jivin´!

 648. Carl Norberg skriver:

  Jag har inte så speciella mål i eller med mina drömmar, så det kan nog kvitta för min del.

 649. Torsten skriver:

  Per S-son,

  Carl Norberg är en parasit 🙂

  ”En parasit är en objuden gäst. Ordet kommer från grekiskans para, ”vid”, och sitos, ”mat” eller ”föda”. Studiet av parasiter kallas parasitologi. Hos forntidens greker användes uttrycket ursprungligen dels om religiösa tjänstemän som betalades genom att de uppbar helpension, dels om medföljare till högre ämbetsmän som medbjöds i officiella sammanhang. Ordet fick med tiden en lägre mening av snyltgäst”.

 650. Carl Norberg skriver:

  USA har har fyra underskott: ett budgetunderskott, en besparings underskott, en värde-på-dollarn underskott och ett ledarskaps underskott, dessutom är det så att man behandlar symptomen av dessa underskott, men inte sjukdomen.

 651. Per S-on skriver:

  Junker Morgonröd

  Apropå brist på ledarskap (som du som vanligt anklagar USA för – i och för sig anklagar du ju USA alltid för allt 🙂 ) . . . . . . . . .

  Det vore ytterst intressant om du ger några exempel på länder där det inte, ENL. DIN MENING, råder brist på ledarskap.

  Jag förväntar mig i och för sig inget konkret svar från dig, för om man har lärt sig något så känner man till att du i princip aldrig ger konkreta svar, utan skriver dina slingrande krusidull texter in absurdum.

  Torsten
  Snyltgäst 🙂 🙂

 652. Carl Norberg skriver:

  Jag tycker att det politiska ledarskapet överlag är så svagt, att jag på rak arm inte kan ge något bra exempel på ett system som inte är så korrupt att det främst verkar för den egna nyttan hos de politiska företrädarna.

  Men i någon mån finns det nu hopp om att detta kan ändras i och med informationens ökade rörlighet.

 653. Per S-on skriver:

  EXAKT DET FÖRVÄNTADE SVARET! 🙂

  JUNKERN HAR TALAT OCH VISAT SITT RÄTTA ANSIKTE.

 654. solsburyhill skriver:

  Intressant uttalande från Alan Greenspan om Federal Reserves monetära expansionspolitik i dagens DI:

  ”Om vi inte drar tillbaka den här graden av expansion kommer vi att få problem. Jag talar inte om inflation på 3-5 procent, jag talar om tvåsiffrig inflation i USA”, sade Greenspan.

  Nämen, vilken nyhet…. 🙂

 655. Carl Norberg skriver:

  FN vill ha ny global valuta att ersätta dollarn med.
  Dollarn bör ersättas med en global valuta, FN föreslår den största översynen av världens monetära system sedan andra världskriget.Ett antal länder, däribland Kina och Ryssland, har nu alltså föreslagit att ersätta dollarn som världens reservvaluta

  I en radikal rapport har FN: s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) uttryckt att systemet med valutor och regler om kapital som binds i världsekonomin inte fungerar, och detta är i hög grad den orsak som är ansvarig för de finansiella och ekonomiska krisernas uppkomst.

  Utredningen tillägger att det nuvarande systemet, där dollarn fungerar som världsvaluta, omgående bör bli föremål för en massiv omprövning.

  Även om nu redan ett antal länder, däribland Kina och Ryssland, har föreslagit att dollarn skall ersättas som världens reservvaluta, så är detta nu första gången som en stor multinationell institution anser sig ha verkliga belägg för ett sådant förslag.

  I huvudsak uppmanas det till i detta betänkande, att ett nytt Bretton Woods-liknande system skall inrättas, som i sig skall ägnas åt att förvalta internationella växelkurser, vilket skulle komma att innebära att centralbankerna skulle vara tvungna att ingripa och antingen stödja eller trycka ned sina respektive valutor, beroende på hur resten av världsekonomin uppför sig.

  Förslagen skulle också komma innebära att överskotts nationer som Kina och Tyskland i detta främst skall vara de som stimulerar sina ekonomier ytterligare, i syfte att minska sina obalanser relativt omvärlden, snarare än att som nu i det nuvarande systemet, där underskotts nationer som USA och Storbritannien ”behöver” ta den största delbördan av justeringar.

  Eller omskrivet att just USA och Storbritannien inte mera kan ägna sig åt överkonsumtion på omvärldens bekostnad genom att föra en expansiv penningpolitik.

  ”Byte av dollarn till en artificiell valuta skulle lösa några av de problem som uppstår i samband med potentiella underskott i länder med underskottsproblem och skulle bidra till stabilitet, säger Detlef Kotte, en av författarna till FN-rapporten.

  ”Men i detta behövs också ett system för förvaltning av fasta växelkurser. Länderna bör hålla de reala växelkurser [justerat för inflationen] stabila. Centralbankerna skulle behöva ingripa och göra det genom en multilateral institution som Internationella valutafonden. ”

  Förslagen, som ingår i UNCTAD: s årliga Trade and Development Report och är det mest radikala förslag för en ny utformning av det globala monetära systemet som hitintills har skapats av en officiell institution.

  Även om många ekonomer faktiskt redan har påpekat att den ekonomiska krisen beror på annat än just störningar kring fundamentet i Bretton Woods-systemet, så har hittills inga större institutioner som till exempel G20, ännu kommit med några konkreta alternativ för att lösa de innevarande problemen.

  Att detta innebär att kreditexpansionens gyllene dagar för bankerna nu är till ända, och att de statliga centralbankerna kommer att tvingas till ett monopol avseende penningmängden och valutabildningen, kommer till sist att uppenbara sig som verklighet även för de mera trögtänkta.

  Och jag fattar inte varför det måste finnas ett system som förebild, och varför det inte skulle gå att skapa ett bättre system än de som förevarit?

 656. Ann Lindskog skriver:

  Vem är denne Josef? Svammeljönsarnas talesman?
  Lat är han tydligen också eller hur skall man annars tyda detta med hans ständiga kopierande?
  Han ligger farligt nära att betraktas som en urflippad rättshaverist so0m stridit hela livet för
  ett frimärkes skull.

 657. Carl Norberg skriver:

  Märkligt att folk finner skribenter på denna sida viktigare att kommentera, än att FN säger sig anse att hela det valutafinansiella systemet måste reformeras.

 658. Per skriver:

  Ojdå, har FN anslutit sig till promillefolket
  eller håller promillefolket på att byta ansikte
  till dem som tappar det?

 659. Per skriver:

  We´ll all have it comi´n, en del tidigare än andra.
  ops!

 660. Per skriver:

  Hur fan ska det nu bli när självaste FN
  konspirerar mot världen?

 661. Per S-on skriver:

  Ann 9:41
  Josef är en rar fågel.
  Han bor i en märgelgrav under en björk på Hallandsåsens nordsluttning.
  Hans intressen äro div. trollkonster såsom att vidareutbilda sig inom den ädla kopieringskonsten.
  Han dyrkar ideologier som härrör från Thoreau.
  Dessutom är han sjövan.

  🙂

 662. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – Per S-on – för Din fina CV om mig. Dock… – ”dyrkar” använder jag bara för att öppna sådant som är låst, faktiskt… 🙄

 663. Per S-on skriver:

  Josef,
  Ville bara hjälpa Ann.
  Var det något som jag glömde? Behöver ditt CV kompletteras?
  Har du t. ex. någonsin sökt till Robinson?
  Eller är du testförare för Koenigsegg?

 664. Per S-on skriver:

  Jovisst ja! Din favoritmusik är
  I love Europe med Christer Sjögren.

  🙂

 665. Carl Norberg skriver:

  Men måste inte FN skrotas nu när de är så helt ute och cyklar…

 666. Carl Norberg skriver:

  I ett otal artiklar på nätet har jag sedan flera år tillbaka försökt att påpeka att även om vi fixerar på bonusar, på bankernas beteende och om tillsynsmyndigheterna brister, så är den verkliga orsaken till den ekonomiska krisen något helt annat: ett brett och systemmässigt baserat fel på det internationella monetära systemet.

  Med andra ord hur de regler och mekanismer som binder länderna samman, hur valutakurser samspelar och hur kapitalmarknaderna uppträder, misslyckats med att förhindra hälften av världen att generera underskott av enorma proportioner (inga priser till den som gissar vem som är värst i klassen) och den andra halvan ett motsvarande överskott av sparande.

  Denna snedvridning av ekonomisk jämvikt i hela världen tillsammans med bankernas möjligheter att utan statlig interferens bilda valuta mot en alltmera insolvent mängd kredittagare., var det som egentligen orsakade den kraftiga ökningen av tillgångspriser (och finansieringslösningar), eftersom alla pengar skulle gå någonstans.

  Det var detta – inte lönestrukturen för banker eller andra sektorer – som har huvudansvaret för kaoset vi befinner oss i nu.

  Och ändå har det hitintills politiskt – vare sig ifrån G20-gruppens ledande nationer eller IMF eller någon annanstans – misslyckats med att motverka detta, och misslyckandet har skapats genom att koncentrera sig på att angripa Bankers ‘bonusar och budgetförordningar i stället för att angripa det ruttna i de ekonomiska grundvalarna. Det finns en ändlig kreditvärdighet på en ändlig planet, varför inte heller skuldsättningen kan överstiga denna kreditvärdighet utan att systemet havererar.

  Kanske utsikterna för att försöka skapa ett nytt Bretton Woods verkligen har varit en alltför stor politisk fråga (och jag är rädd för att Barack Obama kommer att kunna se tillbaka om flera decennier och därmed förbanna sin egen underlåtenhet att göra någonting åt detta).

  En högt uppsatt politisk beslutsfattare lär för några månader sedan ha uttryckt att även om många av världens ledande politiker och centralbankschefer privat har erkänt att en sådan översyn egentligen var vad som behövdes, så hade ingen kommit med några goda förslag på hur det egentligen skulle gå till att förändra systemet.

  Men ännu mer intressant är vad denne har att säga om ombyggnaden av världens monetära system.

  TDR 2009 visar på svagheten i ett system med en internationell reservvaluta, som alltså använder en nationell valuta som en relativ reservtillgång. Ett sådant system är alltid beroende av penningpolitiska beslut som centralbanken har att fatta i alla frågor som berör valuta.

  Vilket innebär att privata aktörer inte kommer att ges möjligheter att bilda valuta, något som i sin förlängnig innebär att den privata finansiella sektorn kommer att reduceras till en bråkdel av sin nuvarande storlek.

  Beslut som fattas i enlighet med nationella politiska behov och preferenser, tar inte hänsyn till behoven i det internationella betalningssystemet och i världsekonomin. En annan nackdel med ett sådant system är att i tider av obalans i bytesbalansen så den ålägger hela justerings bördan på länder med underskott.

  IMF har förstärkt denna deflatoriska partiskhet genom att införa restriktiv politik för underskotts länder som en del av lånevillkoren, som till exempel i Baltikum, snarare än att trycka på för att överskottsländerna skall bedriva en mer expansiv och därmed utjämnande politik, man har kort sagt låtit girigheten råda, vilket nu har lett fram till ett underskott i kapacitetsutnyttjande i ekonomierna.

  Detta har nu alltså medfört att underskottsländer utfärdar reservvalutor som nu i USA, och detta för att USA inte är skyldiga att anpassa sig till sin växande obalans i bytesbalansen.

  Men varken kapital kontohantering, eller en ny internationell reservvaluta kommer att lösa det huvudsakliga problemet som råder för många länder, i synnerhet inte inom de framväxande marknadsekonomierna som Island och Baltikum, i en värld med en så hög grad av ekonomisk integration: problemet är vidare frågan med växelkursens förvaltning.

  Det är inte möjligt för ett land att ta emot externa monetära chocker effektivt genom att antingen ha en helt flexibel eller en helt fast fasta växelkurs, något som UNCTAD ekonomerna påpekar i den senaste rapporten. De föreslår därför att länder bör införa ett system med statligt förvaltade men rörliga växelkurser.

  Detta system skulle skapa en real växelkurs som är förenlig med en hållbar långsiktig bytesbalans position. Eftersom växelkursen är en variabel där det ju alltid finns minst två valutor, ger detta därför en mycket bättre möjlighet att uppnå ett stabilt mönster av växelkurser i ett multilateralt överenskommet system inom ramen för den internationella valutapolitikens förvaltning.

  UNCTAD hävdar att ett nytt monetärt system baserat på multilateralt överenskomna principer och regler behövs för den makroekonomiska stabiliteten i den globaliserade ekonomin och för lika villkor för den internationella handeln.

  Rapporten pekar på vikten av att stabilisera de reala växelkurserna på en hållbar nivå och på att undandra möjligheterna för valutaspekulation som vinstmotiv. Ett sådant system skulle gå långt för att minska utrymmet för spekulativa kapitalflöden som skapar instabilitet i det internationella finansiella systemet och därmed snedvrider handeln. En stabil real växelkurs (RER) på en konkurrenskraftig nivå skulle nå ett antal mål samtidigt:

  * Det skulle bromsa spekulationen, eftersom den huvudsakliga orsaken till valutaspekulation är inflationen och skillnader i räntesatser, vilket skulle kompenseras av förändringar i nominella växelkurserna.
  * Det skulle hindra valutakriser, eftersom det främsta skälet till att spekulera i valutor i länder med hög inflation skulle försvinna, och övervärdering, en av de viktigaste destabiliserande faktorer för utvecklingsländerna under de senaste 20 åren, inte skulle inträffa.
  * Det skulle förhindra grundläggande och varaktiga globala obalanser och undvika senare skulder fällor för utvecklingsländerna.
  * Det skulle undvika procyklisk villkor som är kopplade till av Internationella valutafonden (IMF) stödda stabiliseringsprogram som t.ex. att skära i de offentliga utgifterna och höja räntorna. Länder som står inför stort avskrivningstryck kan automatiskt få ekonomiskt stöd genom swap-avtal eller genom symmetrisk ingripande av länderna med de motsvarande tryck i det omvända.
  * Detta skulle minska behovet av att hålla internationella reserver för att försvara växelkurser och kan kombineras med en starkare roll för särskilda dragningsrätter (SDR), om tilldelningen sker i ljuset av ett lands behov av internationell likviditet för att stabilisera den reala växelkursen takt i ett multilateralt överenskomna nivån.

  Ett sådant multilateralt system skulle lösa problemet med spekulation och destabiliserande kapitalflöden vid källan.

  Systemet som nu skisseras av FN uppgår till inget mindre än den mest radikala reform av världens ekonomiska strukturer, sedan Bretton Woods 1944. Det skulle effektivt ta död på stora delar av det finansiella systemet som frodas på valuta, arbitrage och handel med värdepapper. Många människor (särskilt efter krisen) skulle nog säga att detta kanske inte är så illa trots allt.

  Detlef Kotte för UNCTAD sade: ”Drivkraften efter denna den starkaste konjunkturnedgången sedan 80 år, och den första för den globaliserade ekonomin, har lett till en omprövning av vad som tidigare ansågs vara eviga principer. Likafullt så är dock insatserna missriktade för att motverka en återupprepning. G20 har inte vidtagit några som helst reformer för att undvika en upprepning.

  ”Risken är uppenbar att den internationella delen av detta kasino, kommer att förbli i stort sett orörd under ännu en tid. Men det finns trots allt en ökad medvetenhet om att framtida kriser inte kommer kunna undvikas om inte en översyn av de finansiella och monetära systemet genomförs.”

  Vad som är uppmuntrande är ju möjligen att om en annan kris inträffar under de närmaste åren, så är åtminstone arbetet påbörjat för att skapa ett överlägset system som ska ersätta den befintliga, misshandlade, missbildade röra som Bretton Woods utvecklats till under de senaste decennierna.

 667. Ann Lindskog skriver:

  Per S-on

  Tack för din värdefulla info.
  Jag misstänkte att det stod till ung. på det sättet.

 668. solsburyhill skriver:

  Detta är inget nytt. Det senaste utspelet från FN att införa en ny reservvaluta speglar enbart organets tidigare försök att initiera samtal om att ersätta dollarn.

  De som följt med i svängarna kan kanske också erinra sig om att Kina tidigare i år uttryckt sitt stöd för ett förslag från Ryssland om att införa en ny ”supranationell” global valuta som ett alternativ till dollarn som reservvaluta.

  Behovet av att införa en ny ekonomisk världsordning har även gjorts gällande av politiska tungviktare som Sarkozy, Merkel, Brown, Mandelsohn och Almunia.

  Införandet av ett nytt globalt valutasystem utgör en mycket viktig beståndsdel i utvecklingen mot globalt styrelseskick, överstatlig kontroll samt makt som centrerats till ett fåtal.

  Med en global centralbank kommer de facto en finansiell diktatur att uppstå som kommer att inneha makt över ekonomin i varje enskilt land på denna planet utan någon som helst ansvarsskyldighet.

  Är det verkligen detta som vi vill ha?

 669. Josef Boberg skriver:

  SolsBuryHill,

  Hur många har civilkuraget för att kunna ställa den frågan tror Du ❓

 670. Helena Palena skriver:

  Sols: Nej, det vill vi verkligen inte ha. Men vad kan vi göra? Nada. Läbbigt värre!

  Hoppas Ians bok kommer snart så han kan göra ett nytt inlägg.

 671. Carl Norberg skriver:

  Lösningen är som sagt egna suveräna nationalstater med ett ”fast” växelkurssystem, men det gäller att få folk att tänka efter nu när argumentet om reformation av systemet kommer upp.

 672. Moster skriver:

  Ann

  Du ställde en intressant dörr på glänt. Här kommer mitt bidarg.

  Bloggens /ö/kände tänkare anser bl.a. att Jorden är ihålig. I ihåligheten svävas det fritt 🙂

  Vidare anser denne figur att ungdomsvåldet beror på att dagens ungdomar är smittade av IT- smog, framför allt utsläpp från mobiltedlefoner. Denna s.k. mobilsmog gör alltså ungdomar våldsbenägna 🙂

  Vidare säger denne multitänkare att cannabis borde inräknas i de mänskliga rättigheterna 🙂

  Samt sist, men inte minst, är att ljuv musik icke är toner från Mozart, Scgubert, Bach etc, utan ljusv musik är svensk dansbandsmusik 🙂

  Stolligheterna avlöser varandra, det man trodde var oslagbart ersätts per omgående av nya fanatiskt, fantastiska fantasier 🙂

  Vill ni ha en ROLIG HALVTIMMA, besök då chefsideologens egen blogg 🙂

 673. Carl Norberg skriver:

  Och konsekvenserna om man drar dessa till sin förlängning blir just detta, hela artikeln jag skrev är mera ett sätt att leda åsnor till vattnet,något som de möjligen kan identifiera sig med, eftersom funktionen kommer att kräva att ingen utomstatlig interferens styr penningpolitiken, och eftersom världsvalutan måste ha sin grund i någonting så kommer den aldrig att kunna bli långsiktigt hållbar.

 674. Carl Norberg skriver:

  Tillfället är alltså ypperligt att verka för en förändring, och inom denna process klargöra vad som blir konsekvenserna av det ena eller andra, alltså att korrumpera det korrumperade systemet till att bli ett riktigt system.

 675. Carl Norberg skriver:

  Sols. läs noga så skall du se att jag vägt varje ord, måhända i något som kanske kan ses som illasinnad list.

  Jag tror att detta kan vara ett sätt att vinna tilltro i de led där motståndet är som störst.

 676. Carl Norberg skriver:

  Man skulle lite förenklat kunna uttrycka detta som en lite initialt dold avveckling av BIS och IMF.

 677. Piggsvinet skriver:

  Hej Ann Lindskog.

  Även jag vill bidra med en vilkel 🙂

  Så här beskriver den ORIGINELLE TÄNKAREN sig själv!

  Intressen: NaurRen och sällskapsdans till ljuv musik = icke av höga bas- och trumljud dominerad musik

  Brinner för: Icke MainStreamat tänkande = FRITT eget tänkande baserat på egna gjorda erfarenheter under mitt innevarande 67-årade liv i kött

  Brinner inte för: De globala och nationella MaktPyramid-MaktElitarnas MainStreamade HJÄRNFÖRSMUTSNING av vanligt folk

 678. Piggsvinet skriver:

  Finns inte den andre tänkaren kvar på den här bloggen, jag menar alltså Kachinka.

 679. solsburyhill skriver:

  CN

  Ditt längre inlägg ovan, som f.ö. var mycket välskrivet, manar utan tvekan till eftertanke. Om detta samtidigt kan vinna tilltro i de led där motståndet är som störst torde vara mycket beroende på individens vilja att ta till sig ifrågavarande information samt förmåga att bearbeta densamma på ett intelligent sätt.

  Det skall bli intressant att se vad G20 närmast kommer att utmynna i. Om förväntningarna är lågt ställda, kan man i värsta fall bara stilla konstatera att principen ”business as usual” resp ”follow the money” alltjämt är gällande…

 680. Carl Norberg skriver:

  Ja så är det nog, men det skulle ju i alla fall hypotetiskt även kunna vara så att detta går att använda som en språngbräda eller kil för att uppmärksamma de oseende på det rådande systemskickets funktioner.

 681. solsburyhill skriver:

  Ja, man kan ju alltid hoppas.

 682. Ann Lindskog skriver:

  Vilken dold agenda. Såväl MobilSmog som
  ihålighet!
  För att inte tala om MaktElitGossarOchGummor 🙂

 683. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Ann Lindskog, Piggsvinet, Moster, Per-on mfl – det näst bästa tycker jag är när jag blir ”gycklad” = påhoppad – och det bästa är när mina ”tossigheter” bemöts i sak. 😀

 684. Per S-on skriver:

  Kan du inte förnya dig. Förtal (som du ”hotar” med i din klickbara 🙂 ) kommentar?

  Jag skulle vilja kalla det förtal att påstå att Jorden är ihålig och att det svävas fritt i denna
  ihålighet.

  Detta är vad jag kallar ”tossigheter” och det är precis det som jag pekar på.

  Kör du med udda texter för du ta med i din kalkyl att du blir bemött med samma mynt ibland.

  Skärpning Josef 🙂

 685. gubbstut skriver:

  Josef Boberg!

  Du håller stilen, dom andra kan dra… 😆

 686. Josef Boberg skriver:

  Taaack ❗ – GubbStut
  (jag tillhör själv det släktet – med min mer än 68-årade LivsErfarenhet).

 687. Josef Boberg skriver:

  ”…Jag skulle vilja kalla det förtal att påstå att Jorden är ihålig och att det svävas fritt i denna
  ihålighet. …”

  Per S-on – handen på hjärtat – hur vet Du det❓ – har du själv varit ca 100 mil in i jorden och kollat ❓ – eller är det bara rykten som Du har hört av någon annan – som har hört det av någon annan osv ❓

 688. gubbstut skriver:

  Josef Boberg!

  En mycket aktningsvärd ålder. Sammanträffandet är nog inte unikt…men jag föddes en vårdag 1941. 😆

 689. Josef Boberg skriver:

  Detsamm här = 27 april 1941 – och det var en lyckodag för mig själv i vart fall – och måhända världen också… 💡 – vad vet jag. 🙄

 690. Moster skriver:

  Josef

  Har du själv kollat upp ordentligt att ungdomsvåldet beror på att dagens ungdomar är kraftigt bestrålade av MobilSmog?
  Hur gick du tillväga?

  Har du själv svävat omkring i Jordens inre?

  Hur var det nu med Cannabis?

  Vad är en IckeMaktElitMänniska för något?

  Är du en fundamental Thoreau- discipel?

  Kan du skilja på vitt resp. svart?

 691. Per S-on skriver:

  En gubbstut älskar havets våg . . . . . . . . .
  (eller Skottorpsvisan) 🙂

  Må vem som kan, och vem som vill,
  sin flykt åt högre rymder spänna,
  den vise gubbstutens sats var denna:
  ”Jag lever helst, när jag är till.”

 692. solsburyhill skriver:

  Noterar att guldpriset just nu passerat 1000 dollar och att dollarn fortsätter att tappa sitt värde.

  För övrigt så borde följande utlåtande från medlemmar av 9/11-kommissionen mana till eftertanke:

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/01/AR2006080101300.html?sub=new

  http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/08/02/9-11panel.pentagon/index.html

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/01/AR2006080101300.html

  Vad är egentligen värst?

  Att blint stödja en uppenbar lögn och per automatik avfärda varje kritik av densamma eller att sätta sig in i frågeställningen och våga bemöta de påståenden som görs gällande i sammanhanget för att en gång för alla räta ut de otaliga frågetecken som den offantliga versionen gett upphov till?

  Frågorna börjar uppenbarligen bli till ett problem för den nuvarande administrationen…

 693. djingiskhan skriver:

  Käre Don Guiseppe vid Åsen (Josef),

  Ser att verkar vara populär idag, så jag fyller på med ett par frågor som jag ställde till dig redan för länge sedan på Carl Bildts blogg.

  Vad är skillnaden, enligt dig, på känslomässiga ”bevis” contra vetenskapliga ”bevis”.
  Är dom lika mycket värda?
  Ex. vis ditt uttalande att MobilSmog förorsakar ungdomsvåld 🙂
  Några källor som du kan hänvisa till?

  Och jag väntar på ditt svar gäll. Cannabis! Varför så liberal? Hänvisade källor på att denna drog ej skulle vara beroendeframkallande?

  Och inom den ekonomiska vetenskapen stöder du dig på???? Forskning el. ideologi? Några accepterade forskningsrapporter som du kan hänvisa till?

  Betr. dansbandsmusik. Kan ingen annan ”musikform” få kallas för ”ljuv musik”? Är du musikkonservativ el. musikradikal? Ligger du steget före oss andra.
  (Tänker bl.a. på ditt favoritstycke ”I love Europe” som du hyllade redan samma kväll som den framfördes i fjolårets Eurovision).

  Var som en karl – ge mig ett svar don Guiseppe!

 694. ollemunter skriver:

  Var det något jag hatade, så var det Mostrar

  Dom lever inte längre, men fan fet… 😆

 695. djingiskhan skriver:

  Varför så dyster her Munter 🙂

 696. Ann Lindskog skriver:

  Oj, vilken reaktion min lilla försynta fråga ang. Josef förorsakade!

  Kan det vara så att när en person som tydligen sedan urminnes tider (på olika bloggar) kritiserat i stort allt och alla (MaktElitNissar och Selmor samt div. mer el. mindre absurda påståenden mm mm) själv blir ifrågasatt, tål han inte detta ifrågasättande utan hotar med att åberopa förtalsparagrafen.

  Som man bäddar får man ligga (tydligen även i en märgelgrav under en björk) och det kanske är nyttigt att själv få uppleva div. ”sluggning”.

  Mannen ifråga väcker i alla fall känslor!

 697. Carl Norberg skriver:

  SOm sagts vid något tidigare tillfälle, så är det ju verkligt förnämligt med den förmåga till diskussion i sak som uppvisas av den vanliga sladdermobben.

  Att 911 frågan nu återigen accentueras i form av att myndigheter nu vidimerar att detta förlopp inte har utretts på något som helst rättssäkert sätt, spelar ingen som helst roll för våra kära eftertankeshaverister. De vill inte tänka efter själva de vill ha svar på ett fat som de kan lita på.

 698. Carl Norberg skriver:

  Josef Boberg står med sitt namn och bild för sina åsikter, vilket är i det närmaste oändligt mycket mera kurage än vad någon enda av de som så gärna kritiserar honom kan uppvisa.

  Råttor och andra animalier som nära nog trivs med kannibalism kan ju förvisso te sig ganska socialt framgångsrika, men så kommer de heller aldrig särskilt högt upp i sin själsliga utveckling.

 699. Anna skriver:

  To whom it concerns (especially you 🙂 )

  Little boxes on the hillside
  Little boxes made of ticky tacky
  Little boxes all the same
  There’s a green one and a pink one
  And a blue one and a yellow one
  And they’re all made out of ticky tacky
  And they all look just the same

  And the people in the houses all go to the university
  And they all get put in boxes, little boxes all the same
  And there’s doctors and there’s lawyers
  And business executives
  And they’re all made out of ticky tacky and they all look just the same
  And they all play on the golf course and drink their martini dry
  And they all have pretty children and the children go to school
  And the children go to summer camp
  And then to the university
  And they all get put in boxes, and they all come out the same
  And the boys go into business and marry and raise a family
  And they all get put in boxes, little boxes all the same

 700. Carl Norberg skriver:

  Ja detta kan man ju beskriva dessa det fria tänkandets giganter som i sin prydo.

 701. Kachina skriver:

  Piggsvinet

  Jag är kvar. Har mycket att begrunda just nu, b la detta som jag snappade upp någonstans i cyberspace:

  ”…..kan ni svara på VARFÖR kachina Dollen blev så Ultra Höger o calle Bildt Hyllande som EU Federalistiska StomatiPåse ungefär.”

  Jag har aldrig varit ultrahöger. Bildt-hyllande? Njae, jag är definitivt emot hans politik, men sedan går det inte undvika att på något sätt gilla killen och den iver han flänger runt i världen. Rör man om i grytan så händer alltid något.

  Men,…..den verkliga orsaken till att jag uppträder så städat och ödmjukt, är att man varken gör mål eller vinner matchen inifrån utvisningsbåset.

  Det är val nästa år och Carl Bildt kommer inte att ungå att försöka plocka inrikespolitiska poäng i sin utrikespolitiska blogg, och när han gör det vill jag vara där med en replik. (Om jag fortfarande lever.)
  (Att stänga av mig (någon) mitt i en valrörelse skulle vara förödande för Alliansen.)

  Det aggressiva språk jag använde vid och efter förra valet har gjort sin nytta (tror jag) och behöver inte användas igen. Alliansen hade köpt ett koncept av GWB utan att inse vart det skulle leda.

  I övrigt väntar jag att socialdemokraterna skall vakna ur Timbro-psykosen att socialism är kommunism.
  Att de skall VÅGA VARA socialister, liberalsocialister, vilket innebär frihet för individen och att samhällsgrunden med sin infrastruktur inte kan ägas av någon annan än samhället. Karlsson/Sahlins Tahtcher-socialism är inget annat än bräckt vatten.

  Sedan funderar jag över de i djurkroppar fångade människorna, till övervägande del tölpar utan egna framgångar som måste bygga sin självkänsla i en euforisk glädje över andras motgångar.

  Mänskligt medvetandet i en djurkropp blev ett misslyckande, hör det……Demiurgen.

 702. Josef Boberg skriver:

  ”Mannen ifråga väcker i alla fall känslor!”

  Taaack ❗ – Ann Lindskog – för den himla goa backfeeden.

 703. Torsten skriver:

  Carl Norberg,

  Du är den tjatigaste F….n som jag stött på 🙂

  Fattar Du inte att alla (utom Per och Solsb…) driver med Dig.
  Det som finns att läsa i dagens sensationspress, andra olika media etc. har ju de allra flesta tillgång till.
  Skillnaden med Dig är att Du måste påtvinga andra Dina slutsatser. Därför att Du envist tror att de är de rätta.
  Du har ett par supportrar. Ok, men kan Du inte dra åt h…. 🙂 och gulla lite med dom där?
  Jag vet inte hur många som läser Ians blog. Men det torde inte vara mer än ett litet fåtal som läser Dina inlägg.

 704. hillary2 skriver:

  Anna

  I ditt senaste inlägg överraskade du mig 🙂
  rösta på S om ett år
  vi vill att alla människor ska få utvecklas
  och inte invecklas – i little boxes

 705. Carl Norberg skriver:

  Jag tycker att du är fin också Torsten, och jag beklagar verkligen att din bräckliga fysik inte klarar av att skrolla förbi mina inlägg. men du vill väl inte missunna Per och Sols mina inlägg, även om det naturligtvis bara är dessa två som läser dem!

  Men vet du vad Torsten, jag får faktiskt rätt många mail ifrån olika håll, som påstår att de faktiskt läser det som jag skriver. Det är naturligtvis så att detta är Per och Sols som skriver mail under cover, eftersom du anser att dessa två i princip är de enda som läser det jag skriver.

  För övrigt är inte du en person som kan driva med mig, du är en pseudonym inte en person, ett ord inte en individ som står upp för någonting.

 706. Carl Norberg skriver:

  Torsten, det slog mig som av en slump att det måste finnas någon som du upplever att du skriver för?

  Vem är detta? Du har ju inga åsikter om någonting i sak? Och så har du ju ääääkta mattor i bilen, wow…

 707. Carl Norberg skriver:

  Torsten, och vilken våghalsighet du uppvisar genom att ha signerade semiantika helsilke relieffiguraler ifrån Isfahan, i bilen, för det måste väl vara det som det är fråga om!

  För inte är det väl så att det är sketna maskinknutna yllewiltonmattor. För att bara inte tala om hur detta påverkar bilens prestanda.

 708. Torsten skriver:

  Ja CN,

  Det var visst viktigt för Dig att kommentera och ge Dig på en ”pseudonym” 🙂

  Jag kan se skillnad på äkta varor och deras kopior 🙂

 709. Torsten skriver:

  Det gäller besserwissrar också 🙂

 710. Moster skriver:

  Josef,
  Varför ger du inga svar på alla frågor som ställts till dig?
  Har du drabbats av Farbror Norbergs syndromet?
  Av en gammal sailor förväntade jag mig mer!

 711. Moster skriver:

  Carl Norberg har läst fel i ordboken. Han tror att
  en pseudonym och en amöba är samma sak.

  Och begreppen empati/förståelse saknas i hans veka lekamen.

 712. Carl Norberg skriver:

  Torsten, dina förmågor har säkerligen skapat en del eftertanke hos dem som läser denna sida.

  Och alla vet ju att den lilla grupp som du tillhör verkligen representar intellektuell storhet i form av den fria tankens främsta giganter.

  Du uttrycker dig om äkta varor på ett fint sätt, som väl belyser dina förmågor kring detta.
  Och att vara en besserwisser måste ju trots allt vara att föredra framför att bara tro sig vara en dito.

  Och att en besserwisser vet skillnader, ligger väl ändå i begreppsbetydelsen, inte sant.

  Men jag tror att du har en faiblesse för att blanda begrepp, och det synes som dina par venue fasoner ideligen talar genom dina uttryck.

 713. Torsten skriver:

  Du har gått på en nit till CN.

  Hade Du varit den store stöddige som Du utgör Dig till att vara, så hade Du helt nonchalerat mina kommentarer 🙂

 714. Carl Norberg skriver:

  Torsten är måhända encellig, därom vet jag intet, men jag vill ju gärna tro honom om en obetydligt högre intellektuell kapacitet än så. Men jag vet ju som sagt inget säkert om detta och kan därför ta i princip även moster som bättre vetandes i detta.

  Att Torsten är märkt av sin muskulära artrofiering, är naturligtvis ingenting som han själv kan styra i annat än ifrån vilka nivåer som processerna skall verka. Och vem vet det tar tid att kamma mattfransarna på en ääääkta matta i en MERCEDES!

 715. Moster skriver:

  Precis som medlemmar i extremistiska promillepartier alltid gjort, säger sig Carl Norberg tala för folket.

  ”Alla vet” etc förekommer ofta i hans vokabulär.

  Stackars lille vattenkammade gosse 🙂

 716. Carl Norberg skriver:

  Ja så måste det nog vara Torsten, jag vågar ju inte alls vara så öppen med mig själv som andra vågar på denna sida, som du till exempel. Men jag irriterar mig faktiskt rätt föga på dina kommentarer kring mig, men jag tycker inte ni behöver ge er på Josef Boberg, då tycker jag att det är bättre att ni ger er på mig istället.

  Jäsans osis för mig att jag gick på din stenhårda nit Tosse!….

 717. Carl Norberg skriver:

  Ingår FN numera i promilledelen?

  Förekommer i mina uttryck möjligen, i vokabulären kan väl möjligen de riktigt imecilla tro att orden förekommer fler än en gång.

 718. Carl Norberg skriver:

  Och var någonstans jag har sagt mig tala för någon annan än mig själv och mina åsikter, det vet jag då rakt inte alls

 719. Carl Norberg skriver:

  Och Toffle, det heter som du utger dig för att vara.

  Det heter inte som Du utgör Dig till att vara.

 720. findus skriver:

  ”rösta på S om ett år”
  På vem? Förbifart Sahlin?

 721. Piggsvinet skriver:

  Kachina

  Lite klokare verkar du ändå ha blivit. Nu får vi hoppas att också din socialliberala yrsel avmattas,
  så kanske det blir folk av dig också 🙂

  Du har väl tagit varning av denne herr Norberg får jag hoppas, han verkar vara en blåkopia framsprungen ur det extremistiska Europeiska Arbetarpartiet e.d.
  Varning för hunden 🙂

 722. Piggsvinet skriver:

  God Natt i märgelgraven Josef.

  Sov gott och dröm om de nya kopieringsmöjligheter som säkert dyker upp under morgondagen 🙂

 723. Kachina skriver:

  Piggsvinet

  Jag tänker INTE ta avstånd från Carl Norberg och Solis.

  De har rätt i sak. Om sedan utgången blir som de förutspår, återstår att se. Räven har många utgångar ur sin lya.

 724. Carl Norberg skriver:

  Det är givetvis en möjlighet att människan i allmänhet ännu har otillräcklig förmåga till förståelse för det ekonomiska systemet. Och då stundar väl snarast rätt så bistra tider för samhället.

 725. Josef Boberg skriver:

  GooodMorgon och Taaack ❗ – PiggSvinet – Ditt goa ”God Natt i märgelgraven Josef” – igår kvällst.

  Jo… – Du får ju rätt i att jag kommer med något nytt ”länkvärt” = tänkvärt idag, faktiskt… 💡

  Det är av ren självbevarelsedrift faktiskt (jag är lat…) – därför att på det sättet slipper jag ju att om och om igen skriva åt hållet exakt samma sak. Det är ju hart när outhärdligt tråkigt – för såväl författaren som läsarna – som jag ser det i vart fall.

  Det fanns ej någon fråga – som jag fick i kommentarerna här igår – som ej finns besvarad på min blogg (upphovet till frågorna kom ju därifrån, faktiskt…) – som jag ser det i vart fall.

  Jag har den egenheten numera – att jag åt hållet enbart föredrar interaktiva dialoger = kommunikation = sådant som kan leda någon annan stans – än där MainStreamet = etablissemanget befinner sig i dags dato.

  Så att debattera[”En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument) = intellektuellt krigAnde…] – har jag åt hållet hart när ”vuxit ifrån” – som jag själv ser det.

  Men visst händer det att jag då och då ”syndar” fortfarande, tyvärr tyvärr… 😥

  Så frågor till mig – som är direkt synligt ”kryddade” eller mellan raderna = underförstått ”kryddade” – med åt hållet ”personliga påhopp” – försöker jag att regelmässigt undvika att besvara – därför att då blir jag ju själv helt automatiskt också ”en krigförande part”.

  ”Krigförande part” har jag själv varit under på tok för många år av mitt innevarande mer än 68-årade liv i kött – så det är jag in i märgen mätt på = ”Det har jag gjort så känt att det är outhärdligt TRÅKIGT !”, verkligen… 8)

  Nu kan ju jag bara hoppas på 💡 – att jag med detta blir ”missförstådd” rätt. 🙄

 726. solsburyhill skriver:

  De som fortfarande tror på dollarns styrka bör ta sig en titt på följande artikel från Forbes för att bättre förstå vad som nu sker på marknaden:

  http://www.forbes.com/2009/09/08/dollar-euro-imf-markets-currencies-united-nations.html

  De som hävdar att detta är konspiration kan ju alltid vända blicken åt andra hållet…

 727. solsburyhill skriver:

  Numerologi och ockultism verkar ha varit ett viktigt inslag för de krafter som legat bakom en del av de mer viktiga händelser som utspelats de senaste åren.

  Närmast tänker jag då på London-bombningarna 07/07/07 samt konflikten i Georgien 08/08/08.

  Idag skriver vi den 9 september 2009 eller 09/09/09.

  Jag hoppas att denna dag får fortgå utan några obehagliga överraskningar.

  Önskar eder alla en skön dag!

 728. Carl Norberg skriver:

  Min Lillebror fyller 40 idag, hmmm…

 729. Carl Norberg skriver:

  För att inte sabotera Ians nya fina trådar, och för att anknyta till denna trådstart så vill jag dela denna lilla drapa, fritänkargiganterna.

  Den amerikanska regeringen säger sig ha ”allvarliga betänkligheter” avseende att Iran försöker skapa kärnvapen.

  Mr Glyn Davies, Washingtons främsta sändebud inom det Internationella atomenergiorganet IAEA, varnade idag onsdag för att den senaste rapporten ifrån denna nukleära vakthund gör gällande att Teheran nu är antingen mycket nära, eller redan har tillräckliga mängder lågt anrikat uran för att framställa ett kärnvapen, om beslut fattas för ytterligare anrikning till vapenmaterial.

  Detta är enligt USA sändebudet inom IAEA en pågående anriknings verksamhet som förflyttar Iran närmare en geopolitiskt möjlig farlig och destabiliserande genombrottskapacitet, säger alltså Mr Davies i IAEA byråns 35-nationers styrelse.

  Sett ur ett perspektiv i samband med Irans tidigare vägran att samarbeta med IAEA om det eventuella egna förflutna kärnstridsspets arbetet, så hyser IAEA har allvarlig oro för att Iran medvetet försöker att åtminstone bevara ett möjligt kärnvapen alternativ, även detta anför Mr Davies på onsdagen 090909.

  Den senaste rapporten ifrån IAEA beskriver hur Iran nu har, åtminstone 1.430 kg (3.153 pounds) låganrikat uranhexafluorid, tillägger Mr Davies.

  Iran vidhåller att det nukleära programmet är fredligt, och syftar till att generera både framtida och nutida elektricitet. Men USA och viktiga allierade, som till exempel Storbritannien och Frankrike hävdar att Iran i hemlighet försöker bygga skapa sig tillgång till nukleär laddnings kapacitet. President Barack Obama och amerikanska allierade i Europa har därför gett Iran en frist till slutet av september, för att ta fram ett erbjudande om kärntekniska samtal med sex stormakter och grundat på handelsincitament om att Iran skall avbryta den vidare anrikningen av uran.

  Om inte, så kan Iran komma att ställas inför hårdare straffpåföljder. På måndagen sade Irans president Mahmoud Ahmadinejad att hans land Iran, inte kommer att stoppa anrikningen av uran eller förhandla om sina nukleära rättigheter, men Iran är beredda att sitta ned och prata med världssamfundet avseende ”globala utmaningar.”

  I Wien på onsdagen så betonade Mr Davies att Iran – i motsats till sina påståenden – är långt från att ta upp och agera avseende alla IAEA: s farhågor. ”Vi som ledamöter i styrelsen, har ett ansvar att kräva att frågor ifrån IAEA: s sekretariat besvaras, och ett vidare ansvar för att säkerställa att vi kan få förtroende för det fredliga syftet med Irans nukleära program,” ”När en stat som Iran kontinuerligt fortsätter att bryta mot sina skyldigheter, måste vi reagera.”

  Men Mr Davies sade också att USA välkomnar konstruktiva, ärliga engagemang ifrån Irans sida för att lösa problemet, och tillade att han hoppades att Teheran kommer att vidta ”omedelbara åtgärder för att återställa det internationella förtroendet.” ”Vägen till att nå en framförhandlad lösning ligger kvar på bordet för Iran, och vi fortsätter att uppmana Irans ledare att visa äkta engagemang för fred och säkerhet i Mellanöstern, och för det internationella ickespridning avtalet.

  Storbritannien, Frankrike och Tyskland gick genast Washingtons väg, och uppmanar nu idag Iran att delta i ”meningsfulla förhandlingar” för att uppnå en omfattande diplomatisk lösning på detta internationella stillestånd angående Irans omtvistade kärnvapenprogram.

  Dessa tre Europas stormakter sa att det vore ”oförlåtligt” att Iran fortsätter att vägra någon utvidgad grad av öppenhet och samarbete för att klargöra olösta frågor, och att Irans nuvarande inställning stärker ytterligare tvivel om Irans strävan. ”Iran bör utnyttja de möjligheter som nu, genom detta gemensamma uttalandet, levereras av tyska sändebudet Ruediger Luedeking. ”Vi har sträckt ut en hand och vi vädjar till Iran att ta den.”

  I måndags sade IAEA-chefen Mohamed ElBaradei hans kontrollorganisation var låst i ett ”dödläge” avseende Iran, och uppmanar landet att ”materiellt återuppta kontakten” med den Wien-baserade organisationen för att bevisa det inte finns någon militär dimension av det nukleära programmet.

  Samtidigt denna onsdag, så presenterade Iran ett förslag för de berörda världsmakterna avseende förnyade samtal med väst, men President Ahmadinejad har i detta uteslutit förhandlingar om de centrala frågorna i sitt lands kärnvapenprogram.

  Utrikesminister Manouchehr Mottaki gav ett paket med förslag till de diplomater som representerar de fem permanenta medlemmarna i FN: s säkerhetsråd och Tyskland, i ett möte i Teheran där det deltog journalister.

  Han tillkännagav i detta inga detaljer om paketet.
  Dimensionen Arctic Sea
  Den numera världsberömda timmerbåten Arctic Sea, vilken för övrigt har kapacitet för isgående, och som förutom detta, även engagerar den Ryske presidenten, en president som alltså är engagerad i jakten på den rysk ägda utflaggade, timmerlastade och bemannade Arctic SEA, som alltså tidigare misstänktes vara på väg till en okänd destination med en last värd 15 miljoner kronor!

  ”Alla den ryska marinens fartyg i Atlanten skickades för att delta i sökandet efter Arctic Sea”, sade amiral Vladimir Vysotsky, den ryska marinen befälhavaren. Vilket inte bara i någon mån beskriver att detta inte alls handlar om sågade trävaror ifrån Stora Enso.
  En rysk korvett, Ladny, blev godkänd för passage genom Gibraltar sund för att gå med i sökandet, som dessutom stöddes av satellitövervakning av Afrikas västkust.

  Fyra andra ryska Svarta havet fartyg, inklusive två atomubåtar, deltog i jakten på det maltesiskt flaggade fartyget, som alltså officiellt redovisade en fraktsedel bestående av finskt timmer, värt £ 900,000 till Algeriet.

  Vilket ger det hela närmast löjeväckande proportioner, i förhållande till uppdragets officiella och redovisade natur.

  Engagemanget visar utan några som helst tvivel att detta är en statsangelägenhet av mycket stor betydelse.

  Ubåtarnas närvaro ger emellertid det hela en lite annorlunda militärstrategisk bild. Fregatten Ladny som senare blev det fartyg som konfronterade Arctic Sea hade givetvis den rollen att fylla.

  Men ubåtarnas roll i detta är lite mera oklar eftersom de saknar möjligheter att rent operativt fysiskt agera i detta avseende, de kan ju endast användas som obervationsplattformar, vilket inte precis gör det hela mindre märkligt med hänsyn till att Ryssland nu hävdar att de hela tiden känt till positionen på Arctic Sea genom satellitspaningen.

  Till saken hör att ubåtars rent militärstrategiska betydelse förutom att vara vapenbärare inom missilskyddet, främst är bra på att jaga andra ubåtar, definitivt inte kapade och isgående timmerpråmar.

  En ytterligare pikant detalj i detta är att Arctic Sea som skulle lossa sin timmerlast i Algeriet, i detta inte bara tog med sig kaparna på sin färd, utan att kontakta några myndigheter angående denna enlevering, besättningen glömde tydligen dessutom av någon anledning att svänga in i Medelhavet.

  Den sista signalen från fartygets automatiska identifieringssystem (AIS), kom den 30 juli, och placerade Arctic Sea 50 distansminuter söder om Penzance och under sydvästlig kurs.

  Navigationssystemet verkade då ha varit avstängt för att undvika upptäckt.

  Innan utskeppningen av lasten med sågade trävaror ifrån den finska hamnen i Jakobstad, så hade Arctic Sea restaurerats vid Pregol varvet i Kaliningrad, vilket alltså är inom en erkänd ökänd rysk enklav för smuggling.

  Istället för att svänga in i Medelhavet så satte alltså Arctic Sea kurs mot Kap Verde öarna där Natos befintliga sonarutrustning för ubåtsspaning är betydligt mera reducerad än vad som är fallet i Nordatlanten och Engelska kanalen.

  Den Ryske utrikesministern Lavrov uttryckte i ett pressmeddelande denna samma onsdag som beskrivits i ovan, att den uppgift som publicerats av The Times angående att det skulle finnas eller ha funnits ryska robotar eller robotsystem av modell S-300, är en direkt felaktighet och osanning.

  Vad som däremot är sant är att Arctic Sea nu är på väg tillbaka till Ryssland för att genomgå en teknisk undersökning, vilken av någon anledning enligt samme utrikesminister Lavrov kommer att hållas öppen och transparent.

  Ur dessa redovisade fundamenta går det således att dra åtminstone en helt uppenbar och obestridlig slutsats.

  Ryska kärnvapen har varit, och är med all sannolikhet nu fortfarande utom kontroll av ryska myndigheter.
  ”Det är alarmerande att det under det 21: a århundradet, kan finnas fartyg som uppenbarligen kan vara under befäl av kapare, och som kan segla genom världens mest trafikerade vattenväg utan alarmfunktionerna aktiveras och att ingen marin funktion kommer att avlyssna fartyget, säger Mark Dickinson, generalsekreterare i Nautilus International.

  ”Vi tror inte att myndigheterna skulle ha tagit en sådan avslappnad inställning till ett kapat flygplan.”

  Den vidare konsekvensen av detta med hänsyn det inledande resonemanget och de följande beskrivningarna, synes vara helt uppenbar som risk betraktat, och det är att Israels befolkning nu löper en betydligt större risk att utsättas för nukleära angrepp som kommer att ha en tydlig avsändare ifrån Iran, som inte alls är anstiftare till detta angrepp, och att Arabvärlden nu kommer att få bära skulden för den ofred som nu kan komma att uppstå.

 730. solsburyhill skriver:

  Ett mycket uttömmande och intressant inlägg. Att det sedan i dess vidare utsträckning håller sig till trådstarten gör ju inte saken sämre precis.. 🙂

  Tja, vad beträffar Glyn Davies senaste utspel så ligger dessa antaganden i linje med de påståenden om massförstörelsevapen som tidigare riktades mot den dåvarande regimen i Irak och som sedermera utmynnade i invasionen av Irak. Vi har m.a.o. alla hört det förr. Att det bakomliggande syftet till fokuseringen på Iran är något helt annat än kärnvapen, därom kan vi nog vara eniga.

  Artic Sea-sagan, som t.o.m. får en B-film att blekna i sammanhanget, ger det myntade uttrycket ”här ligger en hund begraven” en ny mening. Dimridåer i all sin glans – fortsättningen på ”Den oändliga resan” kommer upp på filmduken senare i höst. Frågan vi då bör ställa oss är om underhållningsvärdet blir bättre med skygglapparna på eller om dessa med fördel kan bytas ut mot de 3D-glasögon som rekommenderas i sammanhanget utan att underhållningen därigenom blir lidande…

 731. Carl Norberg skriver:

  Det är inte minst ur ubåtarnas militärstrategiska beteende, som det går att se vad som försiggår.

  En världskarta och en gnutta kännedom om det geopolitiska militärstrategiska läget, gör dessa manövrar med avseende på Gibraltar och Västafrika, helt uppenbara till sin avsikt om en större militärstrategisk signifikans.

  Att det vidare skulle röra sig om surface to air system, och att nu BBC idag vidare framhåller att det rör sig om vapen, talar bara vidare för detta.

 732. Carl Norberg skriver:

  Förra kriget avslutades med atomvapen, vilka i media framställdes som enormt farliga och hemska.

  Att atomvapen således är en utmärkt initierande kraft att starta storkrig med, torde vara uppenbart för envar. Så frågan blir närmast akademisk om hur detta skall administreras om man vill rädda sin egen position i ett havererande finanssystem.

 733. Per S-on skriver:

  Solis och Junkern

  Likt medlemmar i någon liten udda sekt (jfr t. ex. Knutby), jollrar ni på som äldstebröder och tror er om kunna frälsa världen med era stolligheter.

  Det enda som skiljer er från exemplet Knutby är att deras minimala församling ändå är bra mycket större än er 🙂

 734. solsburyhill skriver:

  Märk väl – det är inte kvantiteten utan kvaliteten som är avgörande…

  En dag kommer vi att blicka tillbaka på detta, skratta nervöst och byta samtalsämne…

 735. Carl Norberg skriver:

  Och dessutom skulle jag nog inte påstå att Knutby församling är större.

 736. Carl Norberg skriver:

  Den anonyma massan tror dessutom tydligen att en insikt måste ha kommit till många för att vara giltig.

 737. solsburyhill skriver:

  masshypnos när det fungerar som bäst…

 738. solsburyhill skriver:

  Håll gärna ett vakande öga på den amerikanska dollarns utveckling och priset på guld/silver den närmaste tiden, och framförallt efter den 30 september 2009, som markerar räkenskapsårets slut.

  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aU5ZANdAFIXs

  Trevlig helg!

 739. Carl Norberg skriver:

  Ahmadinejad anser att ur den iranska nationens synvinkel är det nukleära ärendet nu avslutat, säger han till Storbritanniens ambassadör i Teheran, Simon Gass. ”Att ha fredlig kärnteknik är Irans lagliga och definitiva rätt och iranier kommer int…e förhandla med någon om sina obestridliga rättigheter.”

  Nu blir det bråk.http://blogg.aftonbladet.se/23930

  Läs mer!

 740. hillary2 skriver:

  Hördu greven. Nu bör du bjuda upp några kvinnor till dans. Tråden förtvinar.

 741. Torsten skriver:

  Jaså hilary,

  Man måste vara greve för att inte Du skall nobba 🙂

 742. hillary2 skriver:

  Torsken

  jag tänkte inte på mig
  utan jag tänkte på att jag fann enkönade trådar tradiga
  men greven skiter förmodligen högaktningsfullt i genusproblematik
  var är hans unga proselyt matematikern och genusproblematikhataren?
  varför bjuder han inte upp detta ”eminenta intelligenta(?) fruntimmer” till dans?
  håller han på att planera sin ålderdom på ett hem för gamla gubbar? – kanske ett hem på Djursholm för män som övervärderar sig själva och som på vardaglig svenska heter – Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit(Cicero). Nästan ingen dansar nykter, såvida han inte händelsevis är galen. Obs – detta gäller bara vissa män! Vi kvinnor dansar jämt – såväl vid skurhinken som i kön på damtoaletten.

 743. Carl Norberg skriver:

  Nemo saltat sobrium neso forte insanis, tror jag att det heter , dock utan händelseviset, men jag är alltför dålig på latin för att vara säker.

 744. solsburyhill skriver:

  Denna galenskapen verkar inte ha något ände. Någon här som kan dra parallellerna med Irak?

  http://www.breitbart.com/article.php?id=D9AP714G0&show_article=1

  http://www.newsweek.com/id/215529/output/print

  För att svara på Ians ursprungliga fråga på denna tråd:

  Ja, det finns utan tvekan värre individer än Ahmadinejad. I bästa fall spelar de i samma division…

 745. solsburyhill skriver:

  Uttalanden som de från Israels f.d. stf försvarsminister, Ephraim Sneh, får en att ställa sig frågan om inte sinnesjukhuset vore bättre som nästa anhalt.

  http://www.reuters.com/article/GCA-Iran/idUSTRE58F2WG20090916

 746. Carl Norberg skriver:

  Jag åberopar de artiklar jag har skrivit på detta tema, och då särskilt den om vad IAEA, Iran och Israel har gemensamt med Arctic SEA.

  Och dumheten den tycks inte veta några som helst begränsningar.

 747. solsburyhill skriver:

  Man ju i sammanhanget också ställa sig frågan vilken kohandel som USA ingått med Ryssland i.o.m. dess plötsliga beslut att skrota planerna på att bygga upp missilförsvarsanläggningar i Polen och Tjeckien, vilket ju som bekant var för att skydda ”omvärlden” mot hot från Iran, ett beslut som Ryssland inte var sen att välkomna. Vilka eftergifter har Ryssland gjort?

  http://en.rian.ru/russia/20090917/156157848.html

  Kan det ha något att göra med viljan att inför G20 tona ner anklagelserna gentemot USA såsom varande den utlösande faktorn till rådande ekonomi- och finanskris?

  http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9AOVNOO2.htm

  Eller har det kanske någonting att göra med att Ryssland efter en utdragen process på två år nu plötsligt nått en överenskommelse med Bank of New York Mellon enligt vilket deras tidigare krav på 22,5 MILJARDER dollar skrivits ned till 14 MILJONER dollar, motsvarande rättegångskostnaderna?

  http://money.cnn.com/2009/09/16/news/companies/russia_bank_new_york.fortune/?postversion=2009091616

  Eller har Rysslands plötsliga vändning i frågan om införandet av sanktioner gentemot Iran, där de nu kan tänkas stödja USA, något med det hel att göra?
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article6835632.ece

  Vad tror ni?

 748. solsburyhill skriver:

  Har censur nu införts på tråden?

 749. projectbluebeam skriver:

  Man kan ju i sammanhanget också ställa sig frågan vilken kohandel som USA nu verkar ha ingått med Ryssland i.o.m. dess plötsliga och högst oväntade beslut att skrota planerna på att bygga upp missilförsvarsanläggningar i Polen och Tjeckien, vilket ju som bekant var för att ”skydda omvärlden” mot hot från Iran, ett beslut som Ryssland inte var sen att välkomna. Vilka eftergifter har Ryssland gjort?

  http://en.rian.ru/russia/20090917/156157848.html

  Kan det ha något att göra med viljan att inför stundande G20 möte tona ner anklagelserna gentemot USA såsom varande den utlösande faktorn till rådande ekonomi- och finanskris?

  http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9AOVNOO2.htm

  Eller har det kanske något att göra med att Ryssland efter en utdragen rättstvist på två år nu plötsligt nått en överenskommelse med Bank of New York Mellon enligt vilket deras tidigare krav på 22,5 MILJARDER dollar skrivits ned till 14 MILJONER dollar, motsvarande rättegångskostnaderna?

  http://money.cnn.com/2009/09/16/news/companies/russia_bank_new_york.fortune/?postversion=2009091616

  Eller har Rysslands plötsliga kovändning i frågan om införandet av sanktioner gentemot Iran, där de nu kan tänkas stödja USA, något med det hela att göra?

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article6835632.ece

  Vad tror ni?

 750. solsburyhill skriver:

  Ok, det får bli en uppdelning av mitt avsedda längre inlägg då detta antagligen fastnat i spärren pga för många källhänvisningar.

  Man kan ju i sammanhanget också ställa sig frågan vilken kohandel som USA nu verkar ha ingått med Ryssland i.o.m. dess plötsliga och högst oväntade beslut att skrota planerna på att bygga upp missilförsvarsanläggningar i Polen och Tjeckien, vilket ju som bekant var för att ”skydda omvärlden” mot hot från Iran, ett beslut som Ryssland inte var sen att välkomna. Vilka eftergifter har Ryssland gjort?

  http://en.rian.ru/russia/20090917/156157848.html

 751. solsburyhill skriver:

  Kan det ha något att göra med viljan att inför stundande G20 möte tona ner anklagelserna gentemot USA såsom varande den utlösande faktorn till rådande ekonomi- och finanskris?

  http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9AOVNOO2.htm

 752. solsburyhill skriver:

  Eller har det kanske något att göra med att Ryssland efter en utdragen rättstvist på två år nu plötsligt nått en överenskommelse med Bank of New York Mellon enligt vilket deras tidigare krav på 22,5 MILJARDER dollar skrivits ned till 14 MILJONER dollar, mostvarande rättegångskostnaderna?

  http://money.cnn.com/2009/09/16/news/companies/russia_bank_new_york.fortune/?postversion=2009091616

 753. solsburyhill skriver:

  Eller har Rysslands plötsliga kovändning i frågan om införandet av sanktioner gentemot Iran, där de nu kan tänkas stödja USA, något med det hela att göra?

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article6835632.ece

  Vad tror ni?

 754. solsburyhill skriver:

  Ursäkta för tidigare dubbelposteringar ovan.

  Då dessa ”legat i kön” en längre tid, utgick jag ifrån att de fastnat permanent i modereringen.

  I annat fall får jag skylla på svininfluensan… 🙂

 755. Carl Norberg skriver:

  Eftergiften mot Ryssland fyller exempelvis följande syfte. Det militärstrategiska trycket minskar på Ryssland som i dagens ekonomiska klimat inte uppskattar att behöva anstränga sin budget för att balansera ett Euroasiskt missilskydd.

  Den olja som kommer från Iran kommer ändå inte från Ryssland, alldeles oavsett vem den nu är som pumpar upp den.

  Att USA nu höjer insatsberedskapen gentemot Iran genom opinionsbildningsmässiga åtgärder, det har knappast passerat obemärkt förbi Rysk underrättelsetjänst. Och någon anledning att Ryssland skulle tro sig kunna spela världsfrälsare ifrån den amerikanska krigssatsningen, det tror jag ingen riktigt ser.

 756. Heffen skriver:

  Obama är väl värre? Eller Ian själv?

 757. Magnificent website. Lots of helpful info here. I’m sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And certainly, thanks on your effort!

 758. test skriver:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours
  would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m
  not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 759. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites
  I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read content from other writers and practice something from their web sites.

 760. CASINO skriver:

  CASINO

  Ahmadinejad – kan ni hitta på någon värre?! | Ian Wachtmeister

 761. Holiday palace skriver:

  Quality content is the important to interest the visitors to go to see the website, that’s what this web
  site is providing.

 762. multisvamp skriver:

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I
  stumbleupon everyday. It will always be interesting to read content from other authors and
  use a little something from other sites.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: