(S)TATSKYRKAN SOM INTE FINNS

FÖRST AVSKAFFAR MAN STATSKYRKAN. DET  FINNS INGEN SATSRELIGION, DET FINNS INGEN ETIK,  FOLK FÅR TRO PÅ VAD F-N DE VILL… SEKULARISERINGEN ÄR GENOMFÖRD.  HÅLLNINGSLÖSHETEN HAR SEGRAT!

Då börjar samma ateister ställa krav på den ej längre existerande (s)tatskyrkan att viga homosexuella.. Vänta ett tag! Hur kan man ställa krav på en kyrka som inte är statskyrka utan bara en av många?? Varför inte lägga sig i vad Pingstkyrkan gör?!

Nej, ni som vill ta bort allt som konserverar värden och etik, ni får väl vara glada för att ni kan viga er var ni vill! T.ex. i skogen. Vad ska ni med den kyrka till, vars existens ni så  framgångsikt bekämpat?

Annonser

21 Responses to (S)TATSKYRKAN SOM INTE FINNS

 1. Per skriver:

  En riktigt bra frågeställning, Ian.

 2. soli01 skriver:

  Ja, den är också verkligen berättigad. Vi har tydligen statskyrkan kvar här i landet. Den skulle till en böjan helt befrias från politikerna. Bedrövligt att den fortfarande styrs av våra politiker. Olyckligt om det beslutas att viga samkönade personer och som medför att många kommer att fly denna kyrka.
  Att man tydligen nu beslutat att vi här i Sverige ska kunna viga samkönade personer medför inte att kyrkan bara ska behöva ”jamsa” med i detta dåliga beslut.
  Vigseln får ske på andra platser – varför inte i en segelbåt.

 3. solsburyhill skriver:

  …eller på toaletten…

 4. Kenneth skriver:

  Som borglig vigselförättare är jag också beordrad att viga personer av samma kön. Tycker det är helt okej. Är kvar i statskyrkan bara av en anledning faktiskt nämligen för att bistå med pengar till underhåll av alla kyrkliga kulturskatter.

 5. Carl Norberg skriver:

  Ja skrotandet av monarkin och kyrkan kan ju knappast sägas ha skyndats på tillräckligt.

 6. Kenneth skriver:

  Monarkin kan vara kvar ett tag till tycker jag. Victorias barn kommer nog själva att avstå från att bli prinsar och prinsessor. Om det är ett problem med monarkin kommer detta att lösa sig självt. Vi skall inte rusa iväg och riva ner ett gammalt system som många svenskar tycker om.

 7. Per S-on skriver:

  Betr. skrotning av monarkin som Carl Norberg föreslår, anser jag att skrotning av Carl Norberg himself bör prioriteras före ev. skrotning av vår monarki!

  Återvinningsvärdet torde dock vara lika med noll 🙂

 8. Helena Palena skriver:

  Vad gör alla politiker i kyrkan? Snart är det val igen. Är kyrkan inte skild från staten? Ändå fortgår allt som vanligt. Speciellt förbannad blir jag på vänstermaffian (inkl S). Vafan har dom i kyrkan att göra. Dom vill ju ta bort religionen in the first place! Vilket förbannat hyckleri!

 9. Carl Norberg skriver:

  Vad avser monarkin så vore nog inställningen ibland befolkningen helt annorlunda om det funnes det minsta uns av historisk bildning däribland.

  Frihetstiden kan sägas vara graven för det monarkistiska systemet, även om Gustav III gjorde vissa försök till att ena landet under en kung istället för att existera under ett korrumperat riksadagssystem.

  Att sedan monarkin ändå har funnits kvar som en ren nidbild av det svenska folkets enande, är bara rent pinsamt att konstatera.

  Att det sedan till på köpet importerades en kungafamilj, vars främsta kvalificeringsgrund var att den inte skulle kunna verka ledande, utan istället enbart skulle utgöra en schimär, framställer det svenska folket som närmast i total avsaknad av självrespekt.

 10. Carl Norberg skriver:

  Vad avser kyrkan så fyller denna en funktion som etiskt och moraliskt rättesnöre för dem som inte klarar av att själva betrakta och besluta kring dessa frågor.

  Dock har kyrkan och religionen uppenbarligen använts som maktmedel i princip oavbrutetunder hela den tid som religionen har funnits, det ligger liksom givet i denna saks natur.

 11. soli01 skriver:

  Att den ”importerade” personen, som sedermera var ”ättemannen” gjorde en insats för skuldtyngda Sverige var kanske inte så fel heller. Bara gnälla på kungen är tungsam läsning och bottnar kanske i dålig stil.

 12. Carl Norberg skriver:

  Nåja varken min savoire faire, eller övriga bildningsnivå är nog kännetecknande för dålig stil.

  Och att sakförhållandet är det som jag beskriver, är oomtvistligt i detta. Men förklara gärna närmare hur och varför Frimureriet skulle ha en sådan positiv innebörd för den svenska ekonomin?

  För det var väl ändå så att Karl IV Johan var stormästare i logen, eller var det inte så? Och var det inte så att frimureriet bestod medlen i och med dennes makttillträde?

  Jag har ett oräkneligt antal bekanta,samt faktiskt även en del personlig erfarenhet av ordenssällskapen, och de syften som dessa en gång hade, och detta har föga med dagens verksamhet att göra, kanske det är bäst att tillägga. Nu är det mest klubbar för inbördes beundran, såvitt jag kan se detta.

  Vidare glädjer det mig att Paulina Neuding i dagens SvD har tagit fasta på Cricket som gemensam nämnare för fler perspektiv än de rent idrottsliga.

 13. Anna skriver:

  På tal om bildningsnivå 3:03 🙂

  Att tala offentligt ”i egen sak” har aldrig varit ett bra mått på att visa upp sin bildningsnivå.

  Snarare avslöjas motsatsen.

  Den genuint bildade personen har inget som helst behov
  av att framhäva sig själv, kunskapen/pondusen framkommer ändå!

 14. Carl Norberg skriver:

  Och i vad jag skulle tala i egen sak kan jag faktiskt inte riktigt se. jag skulle vilja påstå att jag beskriver rena sakförhållanden, vilka således kan bestridas i de fall som de är oriktiga.

  Mitt intresse av att uppmärksammas som person, började sin mättnadsprocess redan på 1980-talet.
  Jag har fått alldeles fullt tillräckligt med uppmärksamhet genom andra verksamheter än att beskriva historia, för att jag skall inse vilket värde som uppmärksamhet egentligen har för individen själv.

 15. Carl Norberg skriver:

  Fast å andra sidan så finns det ju faktiskt väldigt många som går runt i villfarelsen och tror att utbildning är liktydigt med bildning, och är uppfattningen på den nivån kan det ju lika gärna vara så att saklig retorik sammanblandas med egennytta.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Göran Persson utövar härskarteknik mot Maud Olofsson i riks TV: http://www.youtube.com/watch?v=JipBk3V0El0

 17. Per skriver:

  Det är kanske snarare illusionen av
  valfrihet som skapar olycka när det
  framgår att det främst och mest är en
  illusion och inte en verklighet?

 18. Svensken skriver:

  När det gäller homosexualitet har helt plötsligt (nåja, sedan 60-talet eller nåt) de biologiska orsakerna inget intresse. Vetenskapen är åsidosatt till förmån för populismen.

  Tyvärr har jag blott köpt dessa böcker (ännu inte hunnit läsa desamma), men jag vet på ett ungefär vad de handlar om.

  http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Anne+Moir&fromproduct=True

  Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women
  av Moir, Anne

  Andra boken: Why Men Don’t Iron: The Fascinating and Unalterable Differences Between Men and Women (Häftad) av Moir, Anne

  Ingenting för (S)VT, ej heller S(V)T, att sända eftersom det frångår Den Fria Televisionens Agenda.

  Sammanfattning, kapitel för kapitel, av denna bok:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_Sex

  Av någon förunderlig anledning har denna bok försvunnit från biblioteket i min kommun. Någon VPK-bibliotekarie eller vänsterextremist som varit där och stulit den kanske?

 19. Tanja Bergkvist skriver:

  Den analys finns inte idag av ett samhällsfenomen där inte genusteori om könsmaktsordning och ”görandet av kön” är en pusselbit för den grundläggande förståelsen av fenomenet – läs senaste rapporten av DEJA; Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2009:64.

  Enligt detta delbetänkande odlas tex en ”antipluggkultur” bland pojkar i skolan, och denna kultur, liksom förklaringen till varför pojkar i genomsnitt har 10% lägre betyg än flickor, är enligt genusvetarna i rapporten ett resultat av en motreaktion som uppstått mot de idag kvinnligt könskodade beteendena ”läxläsning”, ”hårt arbete” och ”disciplin” (dygder som alltså i en svunnen tid varit manligt könskodade) där pojkarna alltså måste distansera sig ifrån dessa för att kunna upprätthålla en hegemonisk maskulinitet (!). Men om man nu med dagens genusvetenskap som främsta verktyg kunde dekonstruera maskuliniteten (eller helst avskaffa den), så skulle man kunna förhindra detta förfall – se de fem-sex senaste inläggen i min blogg i ämnet.

  Genom att avskaffa ”den maskulina identiteten” anser sig rapportförfattarna (detta är en Statens Offentliga Utredning i Sverige 2009!) kunna hjälpa pojkarna förbättra sina skolresultat! Vidare förfasas man över att pojkar väljer utbildningar i gymnasiet som kosta hela 6% mer än tjejers val, och så talas det om ”genussensitiv undervisning”, som – hör och häpna – inte har ett av könen i fokus utan båda eftersom det finns lika stora variationer INOM könskollektiven som MELLAN dem vad gäller skolambitioner mm! Hurra för denna unika insikt från genusvetarhåll som borde leda till att ”genusperspektivet” saknar relevans – men nejdå – istället behövs ”genussensitiv undervisning”, vilket i praktiken innebär individanpassad, vilket vi i praktiken redan har – men genusvetarna måste ju ansera nya begrepp för att få nya anslag…

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Givetvis ska ingen hållning finnas – alla ungar är oskrivna blad som själva ska forma sin identitet utifrån – ingenting, och var och en har rätt att utifrån sina egna förutsättningar utforma de tio budord som ska styra dennes beteende eftersom ”alla är lika mycket värda”, vilket innebär att alla beteenden är lika mycket värda.

  Ve den som försöker sätta käppar i hjulet för den elev som genom att klottra väggarna fulla med könsord eller råna sin lärare ger utlopp för sitt kreativa flöde. Den som ”kränker” en elev som helt enkelt ”är sig själv” har för evigt skadat barnets självkänsla.

  Varför mår de unga idag då så dåligt?

  Jag citerar från avsnittet om ungdomars hälsa i Socialstyrelsens Folkhälsorapport för 2009:

  ”Individualiseringen har ökat bland dagens ungdomar, vilket innebär en utveckling där människor prioriterar sina egna mål i livet framför till exempel tradition, religion och nationens eller gruppens intressen. Den vetenskapliga litteraturen ger ett visst stöd för att individualisering och andra närliggande kulturella förändringar kan ha bidragit till ökningen av psykiska besvär.[19]. I den så kallade World Value Study genomförs upprepade enkätundersökningar av vuxnas värderingar i nästan 100 länder [21]. De värderingar som skiljer sig mest åt mellan länderna sammanfattats i två dimensioner. I den första ställs en positiv attityd till traditionella auktoriteter såsom Gud, den egna nationen och föräldrarna mot en uppfattning som är mer i frågasättande och sekulär, det vill säga icke-kyrklig. I den andra dimensionen ställs människors inriktning mot överlevnad och materiella villkor mot en strävan mot individuellt självförverkligande. Svenskar har enligt denna studie högst grad av i frågasättande och sekulära värderingar, och störst strävan till självförverkligande.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: