Farliga tider med dåliga kockar!

Thomas Gür skrev nyligen i SvD.
”Slutsatsen är inte att alla som invänder mot de framtidsscenarier som dagens politiker har enats om, har rätt. SLUTSATSEN ÄR ATT NÄR STATSMÄN ENAS OM HUR FRAMTIDEN SKA GESTALTA SIG OCH VILKA POLITISKA BESLUT SOM BEHÖVS FÖR DETTA, HAR DE OFTAST FEL.”
Det är så sant som det är sagt. Se därför upp för koldioxidens undergångsprofeter. Ingvar Kamprad anser att syrebrist kan bli jordens undergång och uppmanar till ökad odling av bambu som är den växt som avger mest syrgas. Kamprad brukar ha rätt. Al Gore har aldrig haft rätt!

Annonser

32 Responses to Farliga tider med dåliga kockar!

 1. soli01 skriver:

  Detta med koldioxiden är en het potatis för många och politikerna faller som käglor för de som har makten just nu ICCP. Gud nåde den som har en avvikande uppfattning när det gäller nämnda.

  Ju mera jag läser i detta ämne ju tveksammare blir jag till att vi har någon temperaturhöjning utöver de variationer som alltid har funnits. Nu är politikerna som en skenande buffelhjord och en sådan är inte lätt att stoppa. 🙂

 2. Per skriver:

  Alla livsformer förändrar sig, hela tiden.
  Det förändrar givetvis i sin tur alla
  övriga cykler såsom väder.
  År 1800 var den totala människopopulationen ca en miljard,
  209 år senare är den uppe i ca 7.
  Ett relativt kort perspektiv.

  Människan konsumerar också helt oharmoniskt i förhållande till
  hennes basala behov.

  Men visst, nog är det lågt att slå mynt
  av förändringsrädslan i andra individer för att gynna sin egen så kapitalt.

  Så det finns all anledning att
  se på koldioxidproblematiken
  som den beskrivs med skepsis.
  Varje lunga som andas ut på den
  här planeten släpper ut koldioxid.

  Det hindrar inte heller från att
  fördjupa sig i vad/vilka som
  förespråkar bambu.

  Devisen ”follow the money” leder
  allt som oftast närmast sanningen.

 3. soli01 skriver:

  Vi kan troligen inte här på jorden avla av oss snabbare utan hellre minska takten, enligt expertisen. Fortsätter vi på den nu inslagna vägen, med denna ökning, måste det endast sluta på ett sätt eller…
  Koldioxiden måste vi dock ha och bäva om den skulle försvinna.

 4. Kachina skriver:

  Enda sättet att minska aveln, är att höja levnadsstandarden i tredje världen.

  Alltså, enda mänskliga sättet. Att det finns en mängd djävulska sätt, skall vi inte ens tänka på.

 5. Anna skriver:

  Först och främst – trevligt att se dig tillbaka här, Ian!

  ”Koldioxidmaffian” har med alla tänkbara politiska knep kopplat ett järngrepp på folket.
  Enkelspårig ideologi gäller, bäva den som bryter mot ”första budet”. Resultat ”ten and out”! Inga nya anslag till forskning eller/och stopp för vidare karriär. Och den politiker (på lokal el. riksnivå) som vågar ifrågasätta den s.k. klimatpolitiken, kan betrakta sig som dödförklarad.
  Min förhoppning är nu att debatten på denna blogg framledes kan fortsätta UTAN att vi får inlägg/kommentarer av typen ”det är CIA inkl. de brittiska och amerikanska statsintressena som ligger bakom klimatbluffen”. Då försvinner all trovärdighet
  även för naturliga ”solteorier mm mm”!

 6. Helena Palena skriver:

  Al Gore måste vara på topp. När han inte fick bli president grät han krokoditårar och frugan tröstade. Sen kom han på att han kunde fara runt i ett stort plan och skrämma upp folk. Och bli miljonär på kuppen.

 7. bo skriver:

  Al Gore bränner på en vecka lika mycket energi som 28 miljoner Ugandier på ett helt år. Och så vill han få inkomster från din energiomsättning också. Moral?

 8. solsburyhill skriver:

  Att allt fler verkar ha kommit till insikt om att klimatbluffen är inget annat än just en….klimatbluff är ju i sig bra och inger en viss förhoppning.

  Dessa nytillkomna bör emellertid i sammanhanget ocksà ställa sig fràgan VARFÖR sàväl nationellt som internationellt starka krafter verkar för att denna bluff skall vidmakthàllas till varje pris och fortsätta föra folk bakom ljuset.

  Jag har redogjort utförligt för detta tema ett antal gànger tidigare pà Ians tràd, sà intresserade hänvisas dit.

  Sàsom är fallet i mànga andra sammanhang är principen ”follow the money” högst applicerbar även i detta sammanhang…

  Svininfluensan – annan ettikett, samma princip.

 9. soli01 skriver:

  solsburyhill – du hänvisar till ”följ pengarna” och det kan visst finnas fog för att det kan vara fallet. Vi kan även se en penning-koppling när det gäller ”klimatbluffen”. Hur ska detta sluta? Folk verkar så lättledda i dagens samhälle och jag upprepar att fårskockmentaliteten frodas på högsta nivå.
  Svininfluensan kan även vara förstorad, men om det är som experterna säger, får vi lita på detta? Pengar har stor makt även i detta fall.

 10. mrmhalland01 skriver:

  Det är den allt mer utbredda lobbyismen vi måste få bort snabbt som tusan.
  Den är ett verkligt hot mot demokratin.

  Det är ju inte de politiker vi väljer som sätter dagordningen.
  Det är de lobbyister som betalar bäst, oavsett om det handlar om reda pengar eller gentjänster.

  Hela Bryssel kryllar av dessa figurer och utan tvekan har de blivit vanliga även här på hemmaplan.

 11. Per skriver:

  Första gången jag hörde ”lobbyist” drogs mina tankar till att detta är en person som springer runt i någon hotellobby.

  Jag vet fortfarande inte vad detta är för sysselsättning…

 12. Per skriver:

  ”Follow the money” är vägen till verklighetens nuvarande fundament.

  Om det är det fundament vi vill att
  vår verklighet skall vila på,
  är en helt annan sak.

 13. Per skriver:

  Jag, liksom andra, kan räkna upp ett otal felaktigheter, både här och där.

  Men ”inte-göranden” beskriver inget
  om ambitioners fortsatta riktning,
  den beskriver bara stoppskyltarna.

  Flödesriktningarna för vår energi vore
  så mycket gynnsammare att dela ut.

  Å andra sidan kan det kännas
  behövligt att åtminstone enas om
  färgen på skit först..

  Borde beslut inte ändå vara mindre omfattande och mer flexibla
  till sin natur, tills dess?

 14. ollemunter skriver:

  När Sverige röstade till EU, bearbetade jag många, men trots att dom aldrig skulle lägga sin röst på detta spektakel, visste en del inte vilket ben dom skulle stå på, när valdagen kom.

  Kommer ni ihåg – han som gick ut och in i vallokalen och kunde inte bestämma sig, visades på nyheterna och på så sätt, trugades valfiaskot fram.

  Hur jag röstade! Naturligtvis röstade jag mot detta, precis som norrmännen gjorde. Ett klokt val!

  Eller?

 15. solsburyhill skriver:

  soli01 6:41

  Att se vem som gynnas i svininfluensa-hysterin är tämligen enkelt. Även här gäller ”follow the money”.

  Att lita på ”experterna” i sammanhanget är det sista jag skulle göra.

  Eller du kanske inte har något emot tvångsvaccinering med ännu ej prövade och godkända vacciner?

  http://tvnz.co.nz/health-news/greece-vaccinate-population-swine-flu-2881876#

 16. Carl Norberg skriver:

  Har varit på lite olika familjära aktiviteter men är nu åter. Här ett litet tanke stycke om frihetstiden, när internationell press, och till och med dåtidens skvallerpress som kallades gazzetter beskrev det Svenska politiska systemet som världshistoriens mest genomruttna system, när inte ens 5000 riksdaler räckte till att köpa en simpel röst i ett marskval.

  Kanske någon vänlig skäl kan upplysa mig om när denna korruption egentligen upphörde?

 17. solsburyhill skriver:

  Är det fler som har lagt märke till hur takten tycks ha skruvats upp i vår omgivning på senare tid?

  Nej, jag talar inte om det alltjämt ökande informationsflödet i samhället (vilket i och för sig är viktigt även det).

  Vad jag talar om är takten på genomförandet av de beslut som våra politiker fattat eller är i stånd att fatta för hur vår framtid skall utformas och den totala avsaknad av offentlig debatt och eftertänksamhet som genomsyrar dessa beslut.

  Ian tar själv upp koldioxidhysterin på denna tråd. Varför tillåts ingen kritik av införandet av ett system med CO2-avgifter (märk väl, på internationell nivå) som bevisligen bygger på helt felaktiga grunder? Varför är det så bråttom att enas om att införa lagstiftning på detta område?

  Varför var det så bråttom att införa FRA-lagen och varför införs eller förs långtgående diskussioner om att införa liknande lagar i många andra länder samtidigt? Varför tillåts ingen offentlig debatt i sammanhanget?

  Varför dyker ”svininfluensan” plötsligt upp ur ingenstans och utvecklas inom rekordtid till en pandemi och hamnar på aldrig tidigare nådd nivå 6 på WHOs officiella skyddsnivåskala? Varför görs förberedelser för införandet av tvångsvaccinering av befolkningen i vissa länder (jfr nu senast Grekland)
  med vaccin som ännu befinner sig på utvecklingsstadiet och alltså ej erhållit slutligt godkännande? Varför gör medierna allt för att tysta ned händelserna kring svininfluensaepidemin 1976? Varför får samma läkemedelsföretag som figurerat i en mängd skandaler i samband med hantering av vacciner nu i uppdrag att producera vacciner mot ”svininfluensan”?

  Listan kan göras hur lång som helst, men jag tror att de flesta förstår vad den underliggande meningen är.

  Varför? Och varför just nu?

 18. solsburyhill skriver:

  ”Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt. Dann wird sie bekämpft. Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen.”
  Arthur Schopenhauer

 19. Torbjörn skriver:

  Frågan är, om ALLA dessa statsmän representerande den största civilisationen någonsin på jorden, är så dumma i huvet att de inget begriper, eller om de medvetet driver en agenda under falska förespeglingar. Att koldioxidhysterin och svininfluensan är rent nys råder inga tvivel om. Bara det att det dör betydiligt fler människor i en ”vanlig” influensaepedemi säger väl allt. Då återstår bara frågan som vår eftertänksamme vän solsburyhill ställer. Varför? Vad tror ni? Att statsmakten skrämmer upp folk med lögner är ju likställt med psykologisk krigföring. Helt klart är att mycket är i görningen just nu.

 20. Torbjörn skriver:

  Ju större lögnen är, desto mer tror folk på den…

 21. solsburyhill skriver:

  Låt oss för diskussionens framförande anta att statsmakterna medvetet driver en agenda under falska förespeglingar. Exempel på faktorer som man i så fall skulle kunna anföra som stöd för denna hållning torde vara tidsfaktorn (ärendenas plötsliga brådskande handläggning), systematiskt genomdrivande av beslut på bevisligen felaktiga eller högst dubiösa och bristfälliga grunder, avsaknad av offentlig debatt och kategoriskt avfärdande av eller total likgiltighet inför all form av kritik riktad i sammanhanget, den internationella faktorn (dvs detta måste betraktas i ett vidare perspektiv. Liknande tendenser kan skönjas i många andra länder såväl inom som utanför EU), icke-respekt av grundläggande demokratiska fri- och rättigheter samt begäran om prompt beslutsfattande utan möjlighet till att först ha gått igenom ifrågavarande beslutsunderlag (Lissabonfördraget och vägran att erkänna Irlands nej i tidigare folkomröstning).

  Som sagt, signalerna är liktydande även utanför vår egen lilla ankdamm och omfattar såväl ekonomi och finans, rättssäkerhet, hälsoskydd mm mm.

  Så frågan som jag ställer igen är – VARFÖR?

 22. solsburyhill skriver:

  Apropå svininfluensaepidemin 1976, följande inslag kanske kan tjäna som en liten påminnelse för er som var födda då…

  Favorit i repris…

 23. Gunnar skriver:

  Ta inte för lätt på koldioxiden. Det är i stort sett bara att räkna samman all miljarders miljarders ton av olja vi har brännt upp och räkna ut hur mycket koldioxid det blir.

 24. Blåtand skriver:

  Illuminati- pojkarna försöker kidnappa denna blogg en gång till.

  I takt med att konspirationsteorierna blomstar, svalnar intresset mer och mer för denna blogg.

  Trumslagare, adjutanter, alter egon och övrig handräckningspersonal lever mao i sin egen lilla värld där bankirer (helst av judiskt ursprung), engelsmän, amerikanare och Prins Philip är samlingsbegrepp på allt ont på denna jord!

  Hello – Goodbye – Farewell –

 25. solsburyhill skriver:

  Koldioxid eller ej. Uppfattningen om att den påstådda globala uppvärmningen skulle ha förorsakats av jordens befolkning (genom allehanda utsläpp) har inget bredare vetenskapligt stöd – ICCP till trots.

  En eventuell uppvärmning av klotet är inget annat än resultatet av en naturlig och alltjämt återkommande cykel. Allt fler stödjer numera denna uppfattning.

  Mig veterligen bedriver vi ingen större industri eller kör omkring med SUVar på månen, mars eller venus som samtliga enligt uppgift kunnat uppvisa liknande temperaturavvikelser…

  Hela klimatdebatten och de domedagsscenarier som våra politiker (för att inte tala om Al Gore med följe) försöker måla upp inför allmänhetens ögon bygger därför på helt felaktiga grunder från första början och bör således förkastas som ren nonsens.

 26. solsburyhill skriver:

  Bäste Blåtand

  Som vanligt har du aldrig något att anföra i sak, så oavsett om det är ett löfte eller ett hot att du lämnar bloggen så kommer detta att lämna de flesta av oss oberörda.

  Simma lugnt!

 27. Torbjörn skriver:

  Blåtand:

  Ja, inte är det då risbönderna i Indien eller Fidel Castro som ligger bakom lanseringen av svininfluensan och Co2 som världshot. Du borde väl veta, eftersom du såsar runt på regeringskansliet,(eller är det allt du gör där?). Konspirationen är det andra som står för, så du blir oss svaret skyldig, faktiskt.

 28. Per S-on skriver:

  Jaså du herr T., du dyrkar fortfarande den gamle
  kanonr*****en Fidel Castro.
  Intressant att det fortfarande existerar gammalkommunister som går upprätt på två ben 🙂

 29. Per S-on skriver:

  F.ö. anser jag att Blåtand har kommit med många sanningar här på bloggen.
  Synnerligen välinformerad kille.
  Men jag förstår att det sticker i ögonen på
  gammalkommunister och andra konspiratörsgentlemen.

 30. Per skriver:

  Att vi människor påverkar vår omgivning
  på alla tänkbara sätt råder säkert
  inget tvivel om.

  Däremot att framställa enskilda faktorer
  på det sätt som görs med de proportioner
  i jämförelse med annat, det kan man tvivla på.

  Bara det faktum att vår population har ökat
  från ca 1 miljard år 1800 till ca 7 miljarder
  2009 ger en ofrånkomlig konsekvensförändring.

  Nu lever vi själva i den del av världen
  som medger ett överflöd, som till stor del
  är byggt på andras underskott.
  Om den nuvarande fördelningen utjämnades,
  människor emellan, skulle då den totala
  miljöpåverkan vara en annan?
  Tja, på sätt å vis.
  Koncentreringen av utsläpp skulle
  givetvis minska vilket i sin tur
  gjorde regionell återhämtning snabbare.

  Men vad gör det på sikt?
  Vad är man beredd att avstå, för egen del?
  Om det krävs att alla skall enas,
  tror någon att det går när våra
  förutsättningar ser ut som det gör?

 31. Torbjörn skriver:

  Per S-on

  Är det någonting jag inte är, så är det kommunist. Var finns blådårens alla sanningar du refererar till? Samt hur vet man att det är sant? Blåögat har suttit hela sommaren och druckit alkoholstarka drinkar på någon skärgårdskobbe tillsammans med de andra lansförrädarna på regeringskansliet och hånflinat åt den dumma befolkning de företräder.

 32. Om du går in på sidan Climate4you Ian,kan du se NASA:s uppföljning av temperaturmätningar varje dag genom satelliter som mäter temperaturen på 5000 mätstationer globalt.I dag var det på Antaktis -73 grader Celsiuc och Arktis hade -18 grader Celsius,om forskarna får is och glaciärer att smälta vid det här temperaturläget,då vill inte jag vara med om det skulle bli + grader vid polerna.
  Av de naturliga utsläppen av Co2(koldioxid) släpper själva planeten jorden ut 98 %. Dom andra 2 % är utsläpp orsakade av människan 0,2 % släpper Sverige ut men vi får betala skatter även för de naturliga utsläppen tack vare politiker som verkar mer eller mindre vetande på området. Vår atmosfär innehåller 0,389 ppm (miljondelar) Co2,den resterande gasen som är mest av i atmosfären är 98 % vattenånga,men den går inte att beskatta, såvida dom inte placerar räkneverk på våra grytor och te/kaffekokare förståss.
  NASA har även tagit fram ett diagram där man kan se att från år 1905 och fram till år 2007 den globala temperaturen enbart har stigit och sänkts ca två grader upp och två grader minus.Klimatförändringar var någonting som Englands madame Margaret T,kom på när kassan sinade i England på grund av för många utländska lycksökare,då kunnde hon få ut extra skattepengar som fick ekonomin att bli stabilare,sedan kopplade fler galenpannor i Regerigar upp på samma spår,lura medborgarna sug ut mera i skatt på dumskallarna så tänkte de naiva idioterna om oss medborgare.Ställ upp till kamp Ian,vi behöver dig mer nu än någonsin.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: