Vindkraften dessutom hälsovådlig!?

Halva  jordklotet ska tydligen täckas av vindsnurror. Investeringarna skulle inte bli av utan jättelika politiska subventioner. Vindkraftens kostnader ligger nämligen långt över dagens höga elpriser. Ändå ska vindkraften in! Ingen politiker vågar säga något annat. Sen må han heta Reinfeldt eller Obama.

Den politiska religionen styr! Nåväl; utöver den obefintliga ekonomin och utöver det uppenbara alternativet att bygga ut vattenkraften, har man nu funnit att skogar av dessa höga vindsnurror avger ett lågfrekvent buller, som beskrivs som ett dovt rytmiskt malande, ungefär som ett oändligt långt godståg som passerar långt borta. Sådana ljudfrekvenser är så gott som omöjliga att isolera sig ifrån och utgör en hälsorisk för befolkningen.

Förhållandet har utretts av tyska institutet för riskbedömning, tyska hälsoministeriet m.fl.

– Vad vi gör?!

– Beslutar att bygga fler vindkraftverk, förstås!  Genom att förstöra miljön med tio tusentals vindsnurror kan denna sanslösa kraftkälla komma att leverera  två (2) procent av vårt elkraftsbehov. Man tar sig för pannan. Besluten tas av poilitiker, som kan lika litet i denna fråga som i andra tekniska och vetenskapliga frågor. Och allmänheten som inte får fakta i målet tycker förstås att det låter fint att ta kraft ur vinden.

Under tiden kan världen lugnt gå under. Vi menar ju ändå väl med vårt munväder.

Annonser

76 Responses to Vindkraften dessutom hälsovådlig!?

 1. carlnorberg skriver:

  Ja det gäller ju att hålla medborgarnas fokus riktat mot sådant som inte utgör det verkliga problemet, om man vill undvika besvärande opinionsbildning eller i värsta fall handlingar.

  Men jag skulle gissa på att kreditkorts lagstiftningen i USA kommer att skapa ett fokus som mer riktigt beskriver vad som egentligen borde avhandlas.

 2. soli01 skriver:

  Ian – där har du säkert rätt i allt som sägs ang vindkraften. Politikerna har nu blivit vilseledda ang vindkraften – som den fungerar i dag – är rena dumheterna att satsa på. Det ger för lite i effekt i förhållande till vad det kostar. Varför är det så tyst om detta!
  Beträffande miljön blir denna helt åt h… när alla dessa snurror sätts upp. Det ljud som även åstadskomms medför att både människor och djur kan skadas genom detta ”kluckande”.
  Det enda vettiga – är att stoppa utbyggnaden av vindkraften och verkligen tänka till!
  Kärnkraften är den klart vettigaste att satsa på och nu när upparbetningen av utbränt kärnbränsle i framtiden kan köras flera gg blir avklingningstiden försumbar.
  Detta medför även att förvaringen av utbränt kärnbränsle inte får samma bromsande effekt för ett fortsatt satsande på kärnkraften.

  Vi har dessuton det nya bränslet Torium i stället för uran att använda om det satsas mera på denna forskning.

  Kan en kärnkraftsmotståndare inte tänka någonting?
  Svaret måste bli NEJ!

 3. carlnorberg skriver:

  Man kan i alla fall säga att det finns minst en anledning till kärnkraftsmotståndet.

 4. Torbjörn skriver:

  Det är sant, det är de lågfrekventa ljuden som är mest störande. Jag läste en undersökning där det framkom att människor störs inte så mycket av trafikbuller som av vinande från takfläktar osv. Är själv drabbad av detta då jag har en skola nära min bostad där vinande ljud kommer från fläkttrummorna. Det är fruktansvärt irriterande, borde gå under tortyr i FN-stadgan.

  Som sagt energipolitiken, finanspolitiken, kriminalpolitiken, invandringspolitiken, skolpolitiken mm mm. Allt är fullständigt åt helvete i det här landet och har varit i över ett halvt sekel nu.

 5. carlnorberg skriver:

  Och detta är inte något som har inträffat slumpvis, inte en chans.

  Det är och förblir makpolitiska åtgärder.

 6. carlnorberg skriver:

  Och detta började inte för ett halvsekel sedan, det maktpolitiska spelets agenda började officiellt 1792 men tog sin konstituerande plattform 1809.

  Evert Taube skaldade, …och djupt gick tjälen här i Nord, och sanna mina ord, det är krig och politik som har fördärvat vår jord.

  Och nog får man säga att det redan tagit lång tid och ännu är tydligen inte kokpunkten uppnådd.

 7. Torbjörn skriver:

  Jo så är det nog. En djupdykning i historia och man blir varse om att det fattades beslut som fick allvarliga konsekvenser för Sveriges väl och gick stick i stäv mot folkets vilja redan för 200 år sedan. Men det är ju bara konspirationsteorier, gamla sådana dessutom.

 8. carlnorberg skriver:

  Konspirationer eller planering vilket man nu väljer att kalla detta så visar alla dokument otvetydig på detsamma. De inblandade och beslutande parterna blev otvivelaktigen de stora nyttotagarna av de beslut som fattades.

  Att tillskriva detta slumpens skördar är rena dumheterna, eller beror möjligtvis på ren lathet och ovilja emot att anstränga sig och tänka efter.

 9. carlnorberg skriver:

  Men för att kunna veta var man är någonstans, så måste man de facto veta var man har varit, annars kan man aldrig nå dit man vill.

 10. Torbjörn skriver:

  Har man bestämt sig, så har man kommit halvvägs…

 11. carlnorberg skriver:

  Jo men då återstår likafullt ändå halva vägen till vetskap om vad som förevarit.

 12. Josef Boberg skriver:

  ”Men för att kunna veta var man är någonstans, så måste man de facto veta var man har varit, annars kan man aldrig nå dit man vill.”

  Jag måste VETA var jag har varit och är – för att kunna komma någon annanstans – och då avser jag naturligtvis ej alls den av MaktEliten påfordrade oundvikliga Graven-i-Terra.

 13. billyjoejimbob junior skriver:

  Klubben ”Tre Vise Män” har varit ensamma på bloggen
  med sina ”visdomsord” idag.

  När Carl, Torbjörn och Josef smörjer sitt munläder samt vässr sina pennor vilar mänskligheten. Från galenskapen!

  Låtom oss fröjdas i ungdomens vår.

 14. billyjoejimbob junior skriver:

  Jag noterar att en av ”de tre vise männen”, Carl Norberg, valsat runt ordentligt på Newsmill i debatten kring förnekandet av Förintelsen.

  Naturligtvis stöder han författaren/journalisten och kommunisten Åsa Linderborg som gått till våldsamt angrepp mot att en känd internationell konspirationsteoretiker och förintelseförnekare vägras frmträda i Norge.
  Själv upplåter ju som bekant Åsa sin tidnings kultursidor (Aftonbladet) åt allehanda islamistiska judehatare utan urskiljning.

  Visemannen Norberg verkar trivas i obskyrt sällskap!

 15. billyjoejimbob junior skriver:

  Tänk efter före innan du går på denne Norbergs svamlande, slingrande och irrationella textmassor.

  PS Han har dessutom vid flera tillfällen bidragit med texter på den ökända sajten Europeiska Arbetarpartiets hemsida.

 16. billyjoejimbob junior skriver:

  Som om detta inte räckte verkar det som om denne Carl Norberg tillsammans med skogsrået Josef till fullo även verkar tro på Tomten 🙂

 17. Carl Norberg skriver:

  Ja det kanske speglar förmågan att se på olika saker, och det är väl möjligt att det finns något perspektiv där det framstår som vore det fallet att jag tror på tomten.

  Och jag har har inte bidragit med texter i annat än att jag blivit kopierad av EAP/Lpac, men eftersom jag står för det jag skriver, så finner jag givetvis ingen anledning att agera emot att andra sprider ett budskap som jag själv tror är det som bäst beskriver verkligheten. Vad sedan folk väljer att åsätta sig själva för etiketter, är för mig ointressant.

  Vad avser min närvaro på Newsmill så har jag publicerat rätt många artiklar, inte över 200 som på AB, men säkerligen mellan 50 och 100. Och jag håller inte med någon alls i någon debatt avseende förintelsefrågor, jag beskriver enbart faktiska sakförhållanden i detta. Om huruvida detta sedan emotsäger det ena eller andra är inte en fråga.

 18. Carl Norberg skriver:

  Och som vanligt mottar jag tacksamt argument i sak, framför argument om tomtar och troll eller personangrepp.

 19. billyjoejimbob junior skriver:

  Läs och begrunda vad slingerbulten Norberg skriver
  här ovan 12:02

  Ett typiskt exempel på ordbajseri av unknaste karaktär.
  Carl Norberg borde försöka att beskriva sakernas tillstånd med enkel rak ordföljd men det vill/törs han naturligtvis inted för då skulle ju hans ”sanna jag” obönhörligen avslöjas.

  ”Tomma tunnor bullrar mest” sade redan den gamle
  fältskärn Ewald J. Hutt von Tribenter enl. sammstämmiga vittnesmål anno dazumal!

 20. billyjoejimbob junior skriver:

  Varför kan då inte du, herr Carl Norberg, som efterlyser en saklig debatt – i sak beskriva vad du anser om Förintelsen. Och därmed rent sakligt framhäva dina egna åsikter om vad vi kan beskåda i
  t. ex. Auswitch. Anser du detta läger enbart vara en konstruerad ”turistattraktion” (som ungfärligen Åsa L och hennes flock uttrycker sig).

 21. Carl Norberg skriver:

  Ett mycket moget retoriskt argument i sak.

  Vad är det du inte förstår? Att Lpac kopierar mig, eller att jag skrivit mella 50 och 100 artiklar på Newsmill.

  Eller förstår du inte att jag skriver att jag uttrycker faktiska sakförhållande som kan beläggas?
  Om dessa sakförhållanden är felaktiga så är det ju bara att beskriva det förhållanden som är eller var de verkligen rådande, istället för att hemfalla åt fekaliska utsvävningar och bristande germanska.

  För övrigt så torde ju anonymitetens tunna alltid vara den med minst innehåll…

 22. billyjoejimbob junior skriver:

  Jag förstår mycket väl att du, Carl Norberg, argumenterar just på detta sätt som du visar prov på här ovan.

  Du följer till hundra procent den grundläggande konspirationsteoretiska taktiken . . . . . . 🙂

  En taktik som båtar föga att argumentera emot . . . . . . .

  Live your life and be happy!

 23. billyjoejimbob junior skriver:

  Norberg.
  Svara i stället på:

  Hur var det nu med Förintelsen?????

 24. Carl Norberg skriver:

  Vad jag anser om Auschwitz kan jag visst beskriva.

  Det var en arbetsläger med slavarbetskraft som tillhandhölls av den styrande tyska statsmakten, vilket inte är detsamma som enbart, eller ens i huvudsak det nazistsiska partiet, förrän möjligen efter årsskiftet 1941-1942.

  Verksamheten som sådan benämndes Auschwitz Monowitz och ägdes av det privata företagskonglomeratet IG Farben i ett dotterbolag, vari en inte alls obetydlig del var svenskägd, se gärna SOU 1999:20 sid 195. Lägret drevs i ett helägt dotterbolag som hette IG Farben IG Auschwitz AG och hade som främsta inriktning de produktionsgrenar som IG Farben konglomeratet behövde för sin egen produktutveckling, därav alltså försöksverksamheten med människor. Ett otal patent är hänförliga till den expriment verksamhet som därvid bedrevs, patentinehavet är till stora delar förnyat och utvecklat.

  Nyttotagare till denna tvivelaktiga verksamhet var alltså personer inom IG Farben Konglomeratet.
  Och av dessa personer var en inte obetydlig andel av judisk härkomst.

 25. billyjoejimbob junior skriver:

  Carl Norberg

  Du är ju än mer labil än jag anade eller med rak ordföljd ”du är ju för fan inte riktigt klok”.

  Hej på dig! Lev väl tillsammans med dina gelikar!

 26. Carl Norberg skriver:

  Och med detta så menar du att SOU:1999:20 är direkt felaktig, eller menar du att något av de övriga sakförhållanden jag beskrev är felaktiga?

  Eftersom du måhända tycker dig bättre känna till vilka faktiska sakomständigheter som förelegat isak i detta, så föreslår jag att du istället redovisar de enligt dig förevarande verkliga förhållanden som verkat kring detta? Annars finns det nog en risk att du ånyo får byta anonym identitet, om du inte önskar väcka visst löje med din närvaro.

 27. Carl Norberg skriver:

  Eller du kanske menar att den korrespondens mellan Warburgs i Europa och olika anförvanter som finns bevarad, inte uppmanar judiska organisationer som B´nai Brith, eller att Sulzbergers via NY Times uppmanar till pronaziztiskt samarbete.

  Ta du och kolla på en enda bild på Hermann Schmitz, så inser du nog att detta inte är fullt så okomplicerat som det alltså av goda anledningar har beskrivits. Vad Warburgs anbelangar så torde väl SOU:n ställa detta utom alla tvivel.

 28. Anna skriver:

  Ursäkta mig Carl ……….

  men jag måste faktiskt be att få komma in med en liten intressant upplysning.
  Det du betraktar som en ”oomkullrunkelig källa” (SOU etc) är ju inte direkt en källa som accepteras av alla.
  Inom forsknings- journalist- och andra kretsar är denna källa mer känd (ökänd) som en ren partsinlaga eller rent av ett beställningsverk (se utdrag av texten nedan, framför allt tredje stycket).

  ******************************************************

  Myndigheten ”Forum för levande historia” – bildades i juni 2003 också som ett resultat av folkbildningen enligt regeringens förordning (SOU 2002:795) ”att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”. Myndigheten har ett årligt anslag på 40 miljoner kronor. Av en sentida projektbeskrivning framgår att all forskning vid myndigheten skall bedrivas med utgångspunkt från;

  Varför och hur vi (svenska folket) bidrog till Förintelsen under andra världskriget

  Myndigheten Levande Historia har i målsättningen bestämt vilka svar man vill presentera på ”forskningen”. Självklart kan ej sådan målsättning tas på allvar. Det innebär att historien används för att manipulera nutiden. Verksamheten bedrivs i lokaler i Gamla Sta´n, i Stockholm som främst riktas mot skolor men sker även i form av studieresor och föredrag. För utveckling av skriften ”En (o)moralisk handel” står: Martin Fritz, Birgit Karlsson, Ingela Karlsson och Sven Nordlund.

  Vi har sålunda ett Universitet, två myndigheter med samma forskare involverade med likvärdiga uppgifter nämligen forskning med inriktning om Sverige med koppling till förintelsen. Genom att värdera Sveriges politik gentemot Hitlertyskland med utgångspunkt från förintelselägren och bortse från att sätta sig in landets situation under krigsåren bidrar och vidmakthåller myndigheterna myten om svensk anpassning till nazityskland.

  ******************************************************

 29. Carl Norberg skriver:

  För övrigt så finns ju kyrkobokföringen från Coburg fortfarande kvar, och nog torde familjen Hitlers rasbiologiska grunder vara ställda utom alla tvivel, genom dessa dokument. Att Herr H blev mycket uppbragt när han till fullo insåg vidden av hur han blivit lurad, kan man ju nästan ha en viss förståelse för.

 30. Carl Norberg skriver:

  Anledningen till att just denna SOU är lite bra att referera till är att den är byggd på det mest omfattande källmatrialet. Och vidare hänvisningar som till Aalders/Wiebes avhandling samt till Ohlssons Bosch utredning och Naras arkiv, gör att envar kan dra de tillbörliga slutsater som krävs för förståelse.

  Vad avser Göran perssons initiativ med Forum för levande Historia, där jag givetvis var en av de första medlemmarna, på pin tji givetvis, så är det ett skämt ifrån början till slut.

 31. Carl Norberg skriver:

  Och jag ågar påstå att det i princip räcker med att läsa korrespondensen emellan Jacob Wallenberg och Max och Erich Warburg, för att nå insikten om att detta inte går ihop med den gängse historiebeskrivningen.

  Läser man sedan på om Kreuger så blir det sannerligen inte mera likt det gängse beskrivna förloppet.

 32. Carl Norberg skriver:

  Ingen menar väl på allvar att Boscharkiven som fanns i Stuttgart 1945, och som föranledde Washington fördraget och New Haven förhandlingarna för svenskt vidkommande, var förfalskade?

  Det borde väl i sådana fall redan ha anförts av Wallenbergs och den Svenska staten?

 33. Torbjörn skriver:

  Ni vet väl vid det här laget hur det slutar när Förintelsen börjar diskuteras?(Och den ska vara i bestämd form med stort F, de kan bli jättesura på dig annars Anna.)

  Ja ni, inrätta en statlig myndighet för en enda historisk fråga åsyftande judiskt lidande under andra världskriget. Vem sa att DE inte åtnjuter särställning i samhället.

 34. Stefan E skriver:

  Tyvärr har jude- och generelle främlingshataren Torbjörn yttrat sig igen.
  Basta!

 35. Stefan E skriver:

  Behöver jag tillägga att han även eä en liten konspirationist 🙂

 36. Torbjörn skriver:

  Nej Stefan, jag hatar varken främlingar eller judar.

 37. Stefan E skriver:

  Vá bra då, Torbjörn. Att du ändrat uppfattning gentemot vad du yttrat vid tidigare kommentarer ett flertal gånger.

 38. Carl Norberg skriver:

  Att öppet ifrågasätta eller att tanklöst godta ett argument är inte riktigt samma sak.

  Jag vågar påstå att dessa människor som kallar sig judar, är tämligen likartade de människor som inte kallar sig judar, med åtföljande fel och brister.

  Vilket i sig medför att ett sunt allmänt ifrågasättande alltid är motiverat, för att undvika ett eventuellt överutnyttjande av rollen som förfördelad.

 39. Stefan E skriver:

  CN

  Du menar alltså att det är helt OK att just ifrågasätta Stockholmare, därför att dom av många anses som väldigt kaxiga och instängda i sin egna lilla bubbla.
  Är det korrekt uppfattat?

  Och hur är det med ifrågasättandet av konspirationister? OK?

 40. Carl Norberg skriver:

  Att öppet ifrågasätta skrev jag visst, och detta lästes till att särskilt ifrågasätta, inte så konstigt att kommunikationen haltar betänkligt.

  Ett öppet ifrågasättande torde vara lika för alla.

 41. Anna skriver:

  Liten påminnelse om ”klimatbluffen” och våra politiker!

  Lånat från: http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/13/sa-har-politikerna-latit-sig-luras-av-vetenskapsmannen

  Politiserad vetenskap
  Klimatvetenskapen I Sverige utgör en skandal. Ledare vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet har inte bara misslyckats med att utföra sina plikter utan dessutom ignorerat information som inte passat deras egna och IPCCs dogma. Det har länge varit lågt i tak avseende avvikande åsikter på institutionen och där studenternas medverkan begränsats i klimatdebatten. Istället har ledarna ägnat en stor del av sin tid åt kontakter med inflytelserika politiker och med media. Erland Källén sågs för ett antal år sedan i TV med en bild av det vetenskapliga falsariet ”Mann´s Hockeystick” i knäet. Den togs bort från institutionens hemsida för några veckor sedan, ca 10 år för sent. Dessa ”vetenskapsmän” uppträder mest som oansvariga politiker och det är oklart varför våra riktiga politiker låter dem fortsätta.

  Nedanstående citat är från Erland Källén i DN, 090417:
  ”De personer som påstår att vi inte har någon anledning att oroa oss (för koldioxidutsläpp) – de har helt enkelt väldigt dåligt på fötterna.” Citatet illustrerar tydligt bristen på vetenskapliga argument från Källéns och hans medarbetare vid institutionen. Det skulle vara välgörande om professor Källén återgick till sitt arbete, nämligen att undervisa meteorologi baserad på vetenskapliga metoder. Han brukade vara bra på komplicerade integralkalkalkyler när han var min lärare i meteorologi. I politik är han en lekman som snart har tappat allt vetenskapligt förtroende inom sin disciplin.

  Det vore ledsamt om vår statminister skulle komma att dela hans öde på grund av att han endast lyssnat på några enstaka rådgivare som försummat vetenskapens grundprinciper, de vetenskapliga metoderna, när de tagit fram sina resultat. Vetenskapen är alltför viktig i vårt samhälle för att missbrukas på det sätt som skett inom ”Climate Science Community”. Vetenskap har inget med konsensus, dvs politik att göra. Vetenskap är inget varumärke som godtyckligt kan nyttjas av politiker vid behov, det är basen för framåtskridande i vårt samhälle vilket vi alla svenskar är väl medvetna om. Men samma svenskar vill inte bli lurade vare sig av politiker eller professorer.

 42. billyjoejimbob junior skriver:

  Se upp för Allmänna Arvsfonden (och Miljöpartiet)

  Miljöpartiet i Stockholm kräver att Stockholms stad garanterar att RFSL Stockholms mötesplats för unga homo-, bi- och transpersoner, Egalia, kan fortsätta sin verksamhet.

  Egalia har drivits i drygt två år med projektstöd från Allmänna arvsfonden, men i höst är de pengarna slut.

  Miljöpartiets oppositionsborgarråd Yvonne Ruwaida anser att stöd ska tas från centralt håll i staden för att finansiera Egalia året ut och att resurser därefter ska ges till Socialtjänstnämnden för att finansiera verksamheten på längre sikt.

 43. Carl Norberg skriver:

  Det är glädjande att se folk förändras och utvecklas.

  Men att det skulle vara oklart varför våra politiker låter politiserande vetenskapsmän hållas, det är det rena dumheterna att påstå. Vem som helst förstår varför dessa vetenskapsmän får hållas, och sedan är det inte mer med den saken!

 44. Anna skriver:

  Kanske har verkligheten kommit ifatt?
  Hur ser det ut i Sverige??? 🙂

  Parlamentsledamöternas mygel med skattebetalarnas pengar skakar Westminster och riskerar att ytterligare öka politikerföraktet i Storbritannien. Nu växer oron bland de etablerade partierna för att skandalen ska gynna det högerextrema British National Party i Europavalet.
  En efter en kryper de höga politikerna till korset och betalar tillbaka de pengar de krävt för allt från blöjor och hundmat till gungstolar och rengöring av swimmingpoolen. För femte dagen i rad avslöjade tidningen Daily Telegraph de tidigare hemliga uppgifter som visar vilka ersättningar parlamentsledamöterna begärt i samband med dubbel bosättning.

  På onsdagen var turen kommen till Liberaldemokraterna. Nick Clegg, ledaren för Storbritanniens tredje största parti, lovade att betala tillbaka ersättningarna han fått för privata telefonsamtal och Chris Huhne, också han i partitoppen, lämnar tillbaka 119 pund han krävt för en byxpress.

  Avslöjandena kring de i många fall pinsamma och moraliskt tvivelaktiga ersättningskraven slår mot alla de tre stora partierna och har väckt kraftig ilska bland britterna. Hälften av regeringsmedlemmarna, däribland premiärminister Gordon Brown, har begärt ersättningar som ifrågasatts.

 45. Anna skriver:

  Tänk om någon ”grävande person” skulle kunna kolla upp medlemmarna i EU- parlamentet. Inkl. ministrarna.

  Finns viljan? Eller är ”de möjliga grävarna” alltför insyltade i etablissemanget?

 46. Anna skriver:

  T. ex. hur många frukostar, luncher och middagar äter (medverkar i) Carl Bildt med följe i genomsnitt på ett år.

  När man följt CB:s blogg en längre tid, så slås man omedelbart av detta faktum att han jämt och ständigt är på väg till en eller flera frukost/lunch/middagsmöten.

  Kanske en petitess men . . . . . . . . . vad visar detta? 🙂

 47. mrmhalland01 skriver:

  Anna,
  Det visar nog i hans fall att han jobbar ”häcken av sig”.

  Om han sedan gör detta för att längre fram få ett ”livslångt” uppdrag på hög nivå i EU kan jag inte svara på, men, han gör ju detta i Sveriges tjänst på statsministerns uppdrag.

  Att de arbetar även under det vi normala kallar ”lunch-rast” etc. kan val motivera att de slipper betala maten själva ??

 48. Carl Norberg skriver:

  Ett av staten avlönat skattefrälse, gud bevare mig väl.

 49. Anna skriver:

  mrmhalland

  Jag kritiserar inte CB:s ev. måltid. Jag menar naturligtvis ett bredare perspektiv och håller därför med Calr N:s ord ”Ett av staten avlönat skattefrälse, gud bevare mig väl”.

  Tyvärr ser jag inte längre någon skillnad mellan Carl Bildts el. Wanja LW:s hycklande längre!

  ”Vi resp. dom begreppet” gäller över hela det nuvarande politiska etablissemanget och jag hoppas att någon/några svenska granskare följer sina brittiska kollegor och ställer politikerna i skamvrån , samtidigt som vi andra ilsknar till!

 50. billyjoejimbob junior skriver:

  Jag håller med Anna fullt ut!
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2888143.svd

 51. mrmhalland01 skriver:

  Anna, Carl,

  >“Vi resp. dom begreppet” gäller över hela det nuvarande politiska etablissemanget och jag hoppas att någon/några svenska granskare följer sina brittiska kollegor och ställer politikerna i skamvrån , samtidigt som vi andra ilsknar till!

  Där är jag helt och fullt med er.
  Politikerna ÄR ju vår nya adel.

  Vad jag menade var att Carl Bildt under rådande omständigheter gör ett gott arbete för Sveriges anseende ute i världen, i synnerhet om man jämför med närmaste föregångare.

  Det är på Sveriges uppdrag, därmed på Sveriges bekostnad.

  Att det har blivit ”vi och de” råder det ingen tvekan om.
  Jag skriver själv om det idag, fast i det fall rör det sig ”bara om liv”.

  Jag ser en betydande skillnad mellan Carl Bildt och W L-W.

  Hon ska representera arbetarna.
  Det har hon gjort under flera år, samtidigt som hun suttit på arbetsgivarens stol.
  Allt för egen vinning.

  Att Carl Bildt hade ägarandelar i olika bolag var väl helt naturligt ?
  Han representerade ju bara sig själv !

 52. Torbjörn skriver:

  En ljusglimt i riksdagen? När ska genus-irrläran avskaffas som statsbärande ideologi?

  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4267&Itemid=98

 53. Torbjörn skriver:

  Plus denna tidigare debattartikel i AB av en folkpartist angående åsiktspolisen SVT(fri television) och invandringen:

  http://aftonbladet.se/debatt/article4467508.ab

 54. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  Bildt representerar bara sig själv? Han är urtypen för en moderat. Samtidigt som hans ryska barntant skattar i Italien har han låtit skriva henne i Sverige, som han sagt för att hon ska få ta del av det svenska socialförsäkringssystemet.
  Det är tydligen genom sig själva moderater tror sig känna hela valmanskåren som de påstår är skicklig på och oavbrutet upptagen med att utnyttja just dessa försäkringar. Moderata politiker är skamlösa!

 55. billyjoejimbob junior skriver:

  Hillary

  Du är enbart stupid.

  Anna har finess. Och kunnande. Törs kritisera.

  Du är bara en testuggande papegoja.

 56. billyjoejimbob junior skriver:

  Torbjörn

  Ligger i alla fall något i vad fp:aren tillför den synnerligen likriktade s.k. genusdebatten.

 57. hillary2 skriver:

  Anna

  Den enkla sanningen är att män i allmänhet inte alls jagar makt eller kvinnor utan huvudsakligen pengar. Jag är inte den enda som är övertygad om att ju fler kvinnor som kommer in politiskt arbete världen över ju mindre girighet kommer det att vara i dessa kretsar. Samtidigt är jag lika övertygad om att lönerna för politiker komme att sjunka eller stagnera i samma takt som kvinnor kommer in på de politiska arenorna. Det har vi ju redan sätt på andra områden…

 58. billyjoejimbob junior skriver:

  Rådet var alltså till Hillary (och ej Torbjörn).
  🙂

 59. billyjoejimbob junior skriver:

  Ta dig en nattmacka och ett glas mjölk.
  INGET ANNAT FLYTANDE!
  Även om detta i grunden strider mot dina fackliga ideal.

 60. Carl Norberg skriver:

  Det tål att upprepas, att det som gör skillnad är folk som Anna, som vågar ta ett steg själva och ifrågasätta sin egna ställningstaganden för att kunna utvecklas vidare som individ.

  Det är värt den högsta respekt.

  Man måste alltid våga, vilja och kunna ifrågasätta både sig sig och annat, annars börjar den fria tanken att dö.

 61. Carl Norberg skriver:

  Hillary, den enkla sanningen är att män fortfarande är män, om än endokrinologiskt mindre manliga.

  Vidare är kvinnor fortfarande kvinnor, om än i en ökad endokrinologisk ordning.

  Några fundamentala biologiska beteendemönster är definitivt fortfarande etablerade i enlighet med genuskonstitutionen.

 62. Torbjörn skriver:

  Hillary:

  Vem skulle annars betala för calvadosen du sörplar i dig?

 63. Torbjörn skriver:

  Jag kan försäkra dig att vi män tycker om att jaga allt möjligt. Jag är ingen beundrare av C XVI G, men han kanske ändå är en tämligen representativ företrädare för det manliga släktet i Sverige.

 64. Carl Norberg skriver:

  Ja det må ju så vara att denne franske lantknekt numera är sådan och det är i sådana fall bara att beklaga, med hänsyn till det arv vi det svenska folket bär på.

  Folkkungaätterna skrattar sig givetvis rent fördärvade åt detta erbarmerliga spektakel.

  Tegnér må ju måhända varit en smula övertolkande i det han tillmätte språkdräkten möjlighet att karaktärisera sin befolkning, för nog är engelskan ett lögnarens språk framför det franska språket.

  Svenska har som vi alla vet sin givna plats, precis som varenda kinesisk moder språkforskare påpekar.

 65. Kachina skriver:

  billyjoe

  Auswitch var i första hand ett arbetsläger, sedan experimentläger och dödsläger. De som inte kunde arbeta, gasades ihjäl. Andra dog i experiment och av svält i kombination med hårt arbete. Den som inte orkade producera, skickades till gaskammaren.

  Det borde du veta, efter otaliga skildringar från livet i Auswitch.

 66. Josef Boberg skriver:

  Lite basinformation om Auswitch/Auschwitz här.

  Det förefaller ju behövas, kanske… 💡

 67. Vi gorde en liten film om hur det ser ut i verkligheten med vindkraftverk som granne.

 68. hillary2 skriver:

  Per.

  Visst är oljud och ljusblinkande hälsovådligt och då jag anser att ”Änglamarken” som princip är vår gemensamma därför inte bör kunna köpas och brukas hur som helst av enskilda profitörer. Visst behöver vi alternativ till fossila bränslen men inte till varje och inte till ”profitörers ohemula pris”.

 69. mrmhalland01 skriver:

  Per ställer många relevanta frågor här, utan tvekan.

  Hillary, Du verkar bara ha ett bekymmer, nämligen att någon kan sälja detta och tjäna pengar på det.

  Din argumentation för mina tankar tillbaka till proggen och något mellan bland- och planekonomin.

  Visst vill jag också bevara en tyst miljö ute på landsbygden.
  Den är snart unik för Sverige.
  Ska vi kunna detta måste vi nog acceptera att vindkraft byggs i kustområdena, vilket ju inte accepteras av ”sommargäster” som tycker att de har all rätt till allting.
  Därmed också tystnad (vilket ofta har stängt diverse nöjesställen).

  Kanske borde Sverige göra en egen utredning om vilka energikällor som är bra för vårt land och inte bara lyssna på Al Gore & co ?

  Fast…nu har ju Mona med bihang bestämt att vi ska gå vind/sol-vägen (av populistiska anledningar) så, nu får vi nog leva med att folk argumenterar för detta.

 70. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  Som vanligt har du svårt att begripa vad jag skriver? Alternativt vädrar du ånyo dina fördomar. Jag skrev KUNNNA KÖPAS OCH BRUKAS HUR SOM HELST

  jag talar inte om något förkastligt i att kunna sälja eller förtjäna pengar

  du bör tydligen få en av dina villfarelser eliminerade – jag levde min ungdom utan progg

  vidare utvecklas ny energiteknik och nya energisnåla transportmedel som du – till skillnad från det rödgröna ledargarnityret – tydligen inte har en aning om
  du är så passé …

 71. Einar Fjellman skriver:

  Hej Ian, trevligt att du uppmärksammat min insändare i SvD om lågfrekvent ljud från vindkraftverk! Att vara vindkraftmotståndare frestar på, man blir lätt betraktad som stolle eller miljöskurk eller bådadera. Motståndet breder dock ut sig, om inte förr reser sig folk när etableringsplanerna i deras hembygd blir kända. Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) är en riksförening som driver opinionsarbete och hjälper drabbade människor att bevaka sin rätt
  när livsmiljö och naturvärden hotas. Gå med i föreningen, alla som är kritiska till vindkraftsatsningen och inte drabbats av regeringens energiångest! Vi behöver all hjälp vi kan få, gärna folk med kunskaper i juridik, energiteknik, bullerberäkning.

  Hälsningar
  Einar Fjellman
  Ängelholm

 72. Grogg skriver:

  Ang.vindkraft!
  – Du skriver att:”Investeringarna skulle inte bli av utan jättelika politiska subventioner. – Vindkraftens kostnader ligger nämligen långt över dagens höga elpriser. – Ändå ska vindkraften in! – Ingen politiker vågar säga något annat. – Sen må han heta Reinfeldt eller Obama”.

  – Detta uttalande är kvalificerat svammel!!!

  – Jag är personligen andelsägare i Kalmarsund Vind, sedan juli 2006!

  – Varje andel motsvarar 1000/KWH och kostade 5000 kronor år 2006. – I dagsläget betalar jag 10 öre/KWH + moms. ‘

  – Att vindkraften är attraktiv och lönande, tycks nuvarande högermuppar i regeringen Reinfeldt anse, eftersom ”Andelsägd vindkraft” är en växande folkrörelse bestående av oss som engagerar oss i miljön och som producerar vår egen hushållsel.

  – Nu har skatteverket sagt att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas.

  – Skatteverket bortser helt från att vi gjort en stor investering när vi själva helt och hållet finansierat vårt vindkraftverk.

  – När det äntligen uppstår en chans för oss vanliga konsumenter att göra oss oberoende av de stora elbolagen och de höga elpriserna och desutom investerar i helgrön elproduktion ska vi straffas med en skatt som baseras på dyr importerad kol!

  – Sverige är just nu inne i ett spännande skede då det gäller vindkraft.
  – Vindkraften är en energikälla med stor potential i Sverige och under kommande decennium kommer det att hända mycket.

  – 2 TWh ska växa till 20-30 TWh och i takt med det kommer sveriges beroende av kolkraft att gradvis minska.

  – Konsekvensen av uttagskatten blir att högerregeringen signalerar att enskilda inte ska engagera sig i så viktiga frågor som energi och klimat, frågan avgörs långt över våra huvuden.

  – Om den ekonomiska nyttan av vindkraft endast tillfaller de stora elbolagen riskerar även utbyggnaden av vindkraften att avstanna!

  – Vindkraftkampanjen fortsätter: – Pubkväll torsdag den 1 oktober kl 18 på Nordic Sea
  – OBS: Vi träffas redan klockan 17 utanför Riksdagen för att protestera mot den orättvisa extraskatten på andelsägd vindkraft!

  – Efter den lyckade andelspuben den 3 september är det nu dags igen för nästa. – Kunde du inte delta förra gången, är du ändå mer än välkommen att ansluta denna gång. – Observera att vi börjar utanför Riksdagen klockan 17 och fortsätter sedan till Nordic Sea för att fortsätta att lägga upp strategier för att rädda den andelsägda vindkraften och rekapitulera vad som hänt sedan sist.

  – VI DELAR UT FLYGBLAD TILL RIKSDAGSPOLITIKER!
  – På torsdagen den 1 oktober börjar vi kl 17 med att dela ut flygblad till riksdagsledamöterna. – Vi informerar även media att vi gör detta för att ytterligare göra oss och frågan synliga. – Därför är det bra om så många som möjligt kan komma och man behöver INTE vara andelsägare, utan det räcker med att vara sympatisör!

  – Tid och plats: kl 17 utanför Riksdagshuset.
  – kl 18 på Nordic Sea, Vasaplan (Vasagatan)
  – OSA till isak.svensson@pcr.uu.se

  – Torsdagen den 3 september bjöd andelsägaren Isak Svensson in till andelspub på Nordic Sea i Stockholm för att diskutera strategier för att driva frågan om den orättvisa uttagsbeskattningen vidare. – O2:s Linda Magnusson var inbjuden att berätta lite om hur O2 Vindel jobbar för att hålla frågan levande bland politiker. – Deltagarna fick lägga upp strategier och förslag på hur man kan agera för att rädda den andelsägda vindkraften, bland annat genom insändare i lokalpress, att ställa en fråga till sin politiker eller att skapa debatt på en blogg. – Ett femtiotal personer deltog och redan nu börjar aktiviteterna att genomföras.

  – MEJLA DINA POLITIKER!
  – En av grupperna i förra puben föreslog att var och en skickar mejl till riksdagsmän för att avkräva handling. – Om du inte vill formulera ett eget mejl, kan du också använda nedanstående text:
  – ”Andelsägare i vindkraftverk går själva in och finansierar uppförandet av ett nytt vindkraftverk och blir därmed sina egna elproducenter. – Eftersom driftskostnaderna – efter en investering på i genomsnitt 70 000 – 80 000 kronor – för vindkraft är låga, blir det löpande elpriset för andelsägare lägre än för vanliga elkonsumenter. – Skatteverket vill nu ta ut en extraskatt på mellanskillnaden mellan andelspriset och elpriserna på Nordpool. – Ett företag eller privatperson som har råd att investera i vindkraft behöver inte betala denna extraskatt, utan det är enbart andelsägare som missgynnas. – Detta är orättvist, inkonsekvent och helt mot regeringens strävan att snabbt utöka andelen förnyelsebar el”. – Hitta fler argument bland pressklippen på http://www.vindandelar.nu – Skicka din åsikt till dina lokalpolitiker.

  – Mejla även till: Anders Nyberg, sakkunnig Näringsdepartementet, anders.nyberg@enterprise.ministry.se Maud Olofsson, Näringsminister, registrator@enterprise.ministry.se Anders Borg, Finansminister, registrator@finance.ministry.seLena Asplund (M), Skatteutskottet, lena.asplund@riksdagen.se Björn Hamilton (M), Näringsutskottet, bjorn.hamilton@riksdagen.se Sofia Arkelsten (M), Miljö- och jordbrukutskottet, sofia.arkelsten@riksdagen.se Lars Lindblad (M), gruppledare i riksdagen, lars.lindblad@riksdagen.se Jörgen Johansson, (C) Skatteutskottet, jorgen.johansson@riksdagen.se Claes Västerteg (C), Miljö- och jordbruksutskottet claes.vasterteg@riksdagen.se Jan Andersson (C), Näringsutskottet, jan.andersson@riksdagen.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: