Skola för okunniga

Lärarhögskolan (V)

Nu har man äntligen kommit på att om barn ska lära sig något måste lärarna kunna något.

För att lärarna skall kunna något måste de lära sig något på lärarhögskolan. Det är dåligt med den saken. Lärarhögskolan styrs nämligen fortfarande av den kunskapsföraktande rödvinsvänster som tog över 1968. Lärarhögskolans lärare behärskar inte de ämnen de skall lära i! Sug på den ni.

 

Denna förfärande bakgrund till dagens grundskola har signerats av Socialdemokraterna som numera tvingas medge att flumskolan inte var någon bra ide. Men det är mycket värre än så, det är resultatet av en avsiktlig politisk indoktrinering och successivt övertagande av lärarhögskolan. Stackars Björklund, du har mycket kvar att göra som skolminister, men ge dig inte.

 

Är inte skolplikten en intressant företeelse? Vi tvingas sätta våra barn i skolor även om dessa har lärare som inte kan lära, en arbetsmiljö som är helt förkastlig för att inte säga farlig och en läroplan som till stor del är politisk. Är sådant tvång verkligen demokratisk?

Annonser

31 Responses to Skola för okunniga

 1. Josef Boberg skriver:

  ”Är inte skolplikten en intressant företeelse? Vi tvingas sätta våra barn i skolor även om dessa har lärare som inte kan lära, en arbetsmiljö som är helt förkastlig för att inte säga farlig och en läroplan som till stor del är politisk. Är sådant tvång verkligen demokratisk?

 2. Moster skriver:

  Skolan förvandlades till lekstuga under den tidsepoken då Olof Palme var högste anvarig i form av
  ecklesiastikminister.
  Utbildningsdepartementet tillkom 1968 – vilket sammanträffande!
  Sedan har det bara gått utför! Det räcker med att anknyta till den nyligen till partisekreterare utsedde Ibrahim Baylan och hans tid som flumskolminister innan Björklund sa giv akt och tog över!

 3. mrmhalland01 skriver:

  Grundskolan är ett evigt pågående experiment med våra barn !
  Ett tag skulle man inte vara tvungen att lära sig ”gånger-tabellerna”.
  Man hade istället någon liten låda där olika tal kom upp slumpmässigt. De som ville fick använda dessa, de som inte ville kunde rita under tiden. Samtidigt hade andra halvan grupparbete (eller forskning, som de valde att kalla det). När dessa årskullar visade sig för svaga för att klara gymnasiet, gick man en tid tillbaka till att lära sig tabellerna utantill.
  Vad som hände med barnen som förvägrades kunskaper har jag inte hört någon berätta om.
  Nu är vi tillbaka i lådornas tid !!!!
  Varför skulle det gå bättre nu ??
  Jag skiter högaktningsfullt i deras lådor…mina barn har fått lära sig tabellerna hemma.
  De har också varit tvugna att lära sig en mass årtal, krig och historiska händelser utantill.
  Av lärarna har jag blivit betraktad som en tyrann som tvingar stackars barn att plugga på sin fritid.
  Vad var alternativet ? Att lita på våra skolpolitiker och lärarhögskolan ?

 4. Torbjörn skriver:

  Jag har en bekant som är lärare på lärarhögskolan. Denne hyser inte konsensusuppfattningen bland de övriga lärarna angående Sveriges invandringspolitik, vulgärfeminism etc. Denne upplyste mig också att man inte kan prata med kollegorna om problemen därför att alla andra tycker i princip att: ”-Det är ju så synd om dem”(invandrarna).

  Titta på skolan idag så ser ni vad framtiden har att erbjuda. Så kallade ‘demokratifrågor'(rasism, jämställdhet etc) har ersatt faktiska kunskaper, dvs av den lektionstid som blir över till lärande efter att diciplinproblem i klassrummet klarats av, vilket varierar från ca. 10 min/lektion i en välartad klass till hela lektionen i en stökig klass.

  Polishämtningen av elever som inte kommer till skolan avskaffades väl 1985? Så idag finns det inga befogeheter för samhället att se till att skolplikten efterlevs.

 5. Torsten skriver:

  Basämnena i skolan är mycket viktiga. Dom får man inte tumma på.
  När min son gick i skolan, gjorde jag ett enkelt multiplikationsprogram i Basic på vår speldator.
  Han lärde sig multiplikationstabellerna och mycket mer.
  Nu är han Controler i ett större multinationellt bolag.

 6. Maria skriver:

  Jag gick på lärarutbildning men gav upp när jag insåg att det inte bara var så att man inte behövde vara särskilt kunnig i de ämnen man tänkt undervisa i, utan att det till och med var så att högskolan motarbetade bra ämneskunskaper genom konstiga kursupplägg där fokus låg på flumpedagogik. Så tex fick man, om man skulle bli lärare, inte läsa lika mycket engelska som övriga engelskastudenter, utan istället böcker om pedagogik, skrivna på engelska.
  Såg också till min fasa hur folk som skulle bli svenskalärare och som knappt kunde stava, än mindre uttrycka sig begripligt i skrift och tal, fick godkända betyg…
  En stor del av tiden ägnades också åt sk ”Hållbar utveckling”, där vi lärarstudenter förväntades bli miljömuppar för att bli godkända.

 7. Maria skriver:

  Förresten… Det är nämligen så att lärare nuförtiden INTE får förmedla kunskaper, utan lärare ska hjälpa barnen till ”ett livslångt lärande”… Logiskt följer då att det måste vara bättre för en lärare att inte ha ämneskunskaper, för att inte riskera att föra över dem till den stackars eleven som därigenom hämmas i sin egen förmåga att hitta sin egen förmåga att hitta sätt att lära. Häpp!

 8. Carl Norberg skriver:

  Dett har haft sina politiska syften hela tiden ända bak till förkrigstiden.

  Och det har verkställts av Erik Wellander och statsrådet Bagge med flera.

  I Dagens Nyheter 1944-11-25 så skriver Wilhelm Scharp en artikel som kanske kan ge lite ljus åt någon.

  ”Med förundran och beklämning ha många demokratiskt och nationellt tänkande svenskar följt denna skolas tillkomst och utveckling. Samtidigt som stor möda och kostnad nedlägges på att utreda förutsättningarna för en ny svensk skolordning, som skall bli grundvalen för våra barns uppfostran till effektiva och lojala samhällsmedborgare, i vårt fria svenska samhälle, ha samma personer som stått i spetsen för denna skolutredning – statsrådet Bagge -generaldirektör Holmberg och professor Erik Wellander – aktivt lånat sin medverkan till upprättandet av en av de mest effektiva och farliga centraler för öppen eller inlindad nazistpropaganda som tänkas kan.”

  ”Ha dessa herrar ens tagit del av den första satsen i denna för alla tyska skolor gemensamma och bindande programskriften?

  Denna lyder ”Den tyska skolan är en del av den nationalsocialistiska uppfostringsordningen, den har till uppgift att i förening med andra folkuppfostringsmedel, men med de för den säregna uppfostringsmedlen, forma den nationalsocialistiska människan.”

  Våldsmonopolet är ju imaginärt, inte sant.

  Detta varar bara så länge folk tror på detta, inte längre.

  Och man skall veta att den nationalsocialistiska individens fria tänkande, måste anses vara ytterligt begränsat.

 9. Carl Norberg skriver:

  Man skall kanske betänka att Wellanders proffessur till sin grund var Tysk. Och att han tillsammans med Alfred Petrén och Bagge, gick i bräschen för den svenska Eutanasiverksamheten.

  Och inte minst utifrån detta var dessa mycket familjära med en Herr Ernst Rudin från Tyskland, för att inte bara tala om den gemensamme vännen inom den Tyska Föreningen i Stockholm, vilken även gjordes till delegat i den svenska bergsföreningen(en geologisk sammanslutning)och gruvägarföreningen, Herbert Lickfett.

  Men detta är inte det som gjort Herrar Rudin och Lickfett ökända.

 10. Kioskägaren skriver:

  Herr Kapsyl

  Menar du att att den socialdemokratiskt danade skolan växte fram från nazistiskt perspektiv.
  Sossarna har ju framför allt ”prenumererat” på makten inom två verk, AMS och Skolverket. Här har ingen djävel släpps över bron.
  Var vänlig förklara för jag vet inte riktigt vad du menar med dina inlägg, tänk på att jag bara är en enkel gubbe som betraktar världen från mitt perspektiv utgående från en kiosklucka på västgötaslätten.

  Och vad anser doktor Josef om detta?

 11. ollemunter skriver:

  Nya rön visar att fisk på menyn 3 gånger i veckan skapar intelligens.

  Detta vetenskaplga experiment, har gjorts på 15-åringar vid en provmönstring, vilket visade att när man testade om dessa efter ett par år vid 18-årsåldern och hos dom som då oftare hade fisk på menyn, klarade nu testerna betydligt bättre, än tidigare.

  Hur ofta serveras fisk i skolorna och i vilken form?
  Jag äter inte fisk bara fiskpinnar, säger mitt barnbarn, när jag frågar och själv äter jag inte dö fisk! Var är fisken fångad? Är odlad fisk nyttigare än vildfångad?

  Är det så enkelt att fisk på menyn i skolorna, skulle göra ungarna mera klipska och kanske utvecklas på en annan nivå? Samma gäller ju förstås då för dom lärare som äter skolmaten, men hur många gör det?

 12. Carl Norberg skriver:

  Det spelar som sagt inte någon roll vilken beteckning man åsätter en gärning, denna förändras nämligen inte i sak av detta, inte ens saktfärdiga konfektyrkrämare torde kunna undgå att förstå detta.

 13. Kioskägaren skriver:

  Herr Kapsyl

  Det tycker jag visst spelar roll! En gärning är alltid en gärning.

  Och vidare, det var en av dina mer argsinta bloggbeundrarinnors man, tillika även han kioskägare, som ledde in mig i konfektyrbranschen. Hon hjälper honom fortfarande ibland med enklare hantering, trots att hon av ideologiska skäl i princip är emot privat företagande.

  Men underskatta en kioskluckeperspektivet, ofta är det en bättre opinionsmätare än Synnovate och allt vad dom heter nu för tiden.

 14. Carl Norberg skriver:

  Herr Krämare

  Och om gärningen är det väsentliga varför åsätter du då denna en partipolitisk agenda? Att Häradshövdningen vara kamrat med PA Hansson i samma bridgeklubb, och i detta återkommande agerade i samverkan med Hansson, var knappast något som partidistriktet i Skövde var informerade om.

  Makt har fortfarande ingen partifärg.

  Partiideologiska åsikter har dessutom föga gemensamt med den realpolitiska verkligheten.

 15. Kioskägaren skriver:

  Herr Kapsyl

  Det vore intressant att höra din åsikt om huruvida Mona Sahlin gör skillnad på partiideologiska åsikter resp. den realpolitiska verkligheten, när hon dagligen leder sitt sargade parti.
  Tänker hon mest på sig själv eller sätter hon partiet främst?
  Är herr Bosse Sahlin del av den realpolitiska verkligheten?

  Det är sådana tankar som snurrar runt i mitt huvud just nu i min lilla kiosklucka här på slätten.

 16. Carl Norberg skriver:

  Detta är en fråga som jag inte riktigt känner till så bra, jag har bara träffat vederbörande vid något tillfälle, men tycker väl oavsett detta att hon mera är att betrakta som någon form av politisk chef.

  Sitt ledarskap kan man nog inte direkt säga att hon ännu lyser klarast i. Om Herr Bo Sahlin är eller har varit del som påverkande part i beslutsfattandet eller inte, det kan man nog bara misstänka. Det synes oaktatdetta inte styrka den politiska trovärdighetens märke.

  Problemet i att uttrycka sig om detta är svårigheterna med att veta hur det realpolitiska spelet bakom den officiella kulissen ser ut till fullo.

 17. Carl Norberg skriver:

  Det som Mona Sahlin gör bra, är att hon vågar förändra partiets strukturer inifrån, att detta blir en framgång är däremot inte alls någon självklarhet.

  Men för att något skall ändras så krävs det att någon vågar börja förändra något, och detta gör hon.

 18. Kioskägaren skriver:

  Jag tycker att i princip allt hon gör och har gjort är skitkasst. Och kan någon människa i hela världen förstå ”charmen” med hennes babyspråk? Tror inte det.

  Skulle inte ens duga som enögt kommunalråd i och med att hennes allmänna grundutbildning (alltså utanför den interna partiskolan) är lika med noll.

  Här får du nog tänka om, herr Kapsyl!

 19. soli01 skriver:

  Du har alldeles rätt CN att Sahlin försöker förändra. Detta att släppa in kommunister i ”värmen” tror jag uppriktigt inte hon var så begeistrad att göra. I övrigt ser jag förändringen att det ska lyssnas på olika synpunkter i rörelsen mera än på Persson-tiden. Om man bara lyssnar kan detta vara en fara i förlängningen. Hon måste även ha en egen ståndpunkt som torgförs.

  Det var dock fel, som jag ser det – att före valet vara i samma ”ryggsäck” som mp o v. Har träffat många socialdemokrater som uttryckt liknande uppfattning. Nu får tiden dock utvisa om det var rätt handlat.

  Vad gör inte våra politiker för att erövra makten!

 20. Josef Boberg skriver:

  Kioskägaren: ”Och vad anser doktor Josef om detta ?

  = det är bara att följa de regelverk/lagar som redan finns – men vem faen bryr sig om det ❓

 21. Maria skriver:

  CN och Kioskägaren! Nu har ni väl seglat iväg lite väl långt från ämnet? Ni kunde ju ha startat något eget forum istället för att ta upp så mycket plats här…

 22. Carl Norberg skriver:

  Jag svarade på frågor.

 23. Moster skriver:

  Nu har tydligen denna blogg begåvats med en nykomling
  som kallar sig för Maria och agerar renhållningskvinna.
  Det är alltid lika charmerande och roande med nya ansikten som per omgående försöker förorda en ny dagordning, en dagordning som påminner om det gamla
  ordstävet (ursprung Portugal) ”en vind kan varken blåsa”.
  God afton!

 24. Moster skriver:

  Grattis Josef, jag noterar (11:06 fm) att du äntligen erövrat din efterlängtade doktorshatt.

 25. findus skriver:

  Det socialdemokratiska bildningsidealet återspeglar sig i grundskolan, i lärarutbildningen och i valet av skolminister (numera partisekreterare). Att hålla folket i okunnighet är en förutsättning för att styra dem dit man vill. Nu har vi en regering som försöker ställa sakerna till rätta. Krisen är total. Högar av lärare som har grupparbetat sig igenom lärarutbildningen vet plötsligt inte vad de skall göra.

  I exempelvis Italien skriver barnen i årskurs två flytande och läsbart. Ingen andraklassare går vidare utan att kunna multiplikationstabellen. Självfallet har de lärare, som förutom att de är läs- och skrivkunniga även kan räkna … Inget flum, inget experimenterande. Italienare är väl medvetna om sina rötter och faller inte pladask för ”mångkulturell” smörja.

  Men så är italienare ett självständigt tänkande folk. De låter sig inte luras av sina vänsterpolitiker.

  Jag kunde naturligtvis ha valt nästan vilket annat europeiskt folk, land och skolsystem som helst som exempel. Jag råkar nog gilla Italien …

 26. Maria skriver:

  Moster, jag noterar att du skriver ”Nu har denna BLOGG begåvats med… Blogg var ordet, sa Bull. Inte chatforum 😉
  Nå, jag ber om ursäkt för att jag rubbade dina cirklar ;-)och ska inte återkomma med fler kommentarer i detta ämne, eftersom nykomlingar med åsikter förargar dig.
  Ha det så bra!

 27. Magnus skriver:

  Apropå vad Maria skriver:

  Hear-hear!

  (Att Maria hoppades på så osmakligt bevisar i den värld vi råkar leva i hur rätt, riktigt och klokt det hon skrev var.)

 28. carlnorberg skriver:

  En mycket tragisk gemensam nämnare med de personer som begår dessa skolmassakrer och liknande illdåd, är att de när ett stort intresse för TV-spelande, och av någon anledning så tycks det även vara så att spel som Counterstrike, World of warcraft och dess likar, återkommande tycks ha fascinerat gärningsmännen.

  Att tillvägagångssättet i massmordet tycks inspirerat från den verksamhet som dessa spel beskriver, kan väl ingen precis tveka om, och att illdåden har begåtts det torde vara oomtvistligt. Att spelen därmed medverkat till att väcka denna typ av tankar hos individer vilka i övrigt befunnit sig i själsligt instabila situationen, torde vara en uppenbar risk.

  Ur det större perspektivet så verkar givetvis denna typ av vansinnesdåd på ett inskränkade sätt för friheten i samhället, eftersom samhället anser att det skall skydda sig emot denna typ av verksamhet.

  Detta i sin tur ger samhället utökade maktbefogenheter över individerna, för att skydda individerna från sig själva.

  Så en befogad fråga är givetvis vilken koppling som finns emellan till exempel tillverkare av spelkonsoller, och det politiska beslutsfattandet.

  Detta eftersom det ju föreligger en alldeles uppenbar risk för att detta annars blir ett självspelande piano, där makten förskjuts alltmera till speltillverkare och den politiska eliten.

 29. fairymary skriver:

  Konstigt! Jag träffar regelbundet studenter som genomgått den så häcklade skolan. De har både goda kunskaper och stor personlig mognad. Jag har inte frågat dem om de har haft extraundervisning hemma ….men kanske borde jag göra det….

  Om mina egna barn vet jag definitivt att de inte fick någon extraundervisning i hemmet…..bara läsläsningshjälp….och de klarar sig bra i livet…..

  Något är det som inte stämmer…..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: