Report from the World

Sorry to those of you who have missed me, but I spent several weeks in Australia, New Zealand and – now – Hong Kong. I saved my comments since I thought that most swedes would be asleep, taking that extra holiday between Dec 19 and Jan 8 and not care about a blog more or less.

In deed I could do like my friend Carl Bildt and describe my feelings on board airplanes etc. but I wonder if anybody would be interested!?

”Wer eine Reise macht, hat etwas zu erzahlen” and my story is that Australia is the oldest continent in the world and has its own ecological system, carefully avoiding imports of animals and plants. If you try you might end up in jail!

New Zealand has very much the same background but completely unique ecology. No snakes, no big animals, no spiders. The landscape looks like a mix of  Scotland and Sweden.

People in both countries are rather cynical on how they have been used in other peoples wars for hundreds of years. They were in World Wars I and II, in the Korean war,  the Vietnam war and are now in Iraq and Afghanistan! They definitely have done and do more than anybody could ask. ”But we dont like the British to take command over our troops!!”

And people seem to be  much more objective and sensible when it comes to the Ghaza conflict and similar international problems. Now and then I surf  to Swedish newspapers, who  sound enormously biased compared to all others except the arabs themselves; anti Israel, pro Hamas. The Swedish debate actually seems less intelligent and more socialistic. Tools of the Talibans, or?!

Anyhow the world does not think as the Swedes. And they have no Mona Sahlin pictured next to the flag of Hamas.  Is Olof Palme back in the streets of Stockholm?

Finally: How dare these foreigners make sensible comments on the international situation without asking for Aftonbladets approval?!

Ian in Hong Kong, Jan. 12, 2008

Annonser

161 Responses to Report from the World

 1. moster skriver:

  Ian frågar ”Is Olof Palme back in the streets of Stockholm”?

  Inte bokstavligen men jag såg att Operabarssocialisten Pierre Schori igår chattade ”om Gaza med folket” via en stor tidning. Palmes och Castros skepnader svävade som ett rosenrött skimmer över chatten och Hamas fick (som vanligt) inte någon kritik alls.

  Vilka ”sanningssägare” det finna i vårt land! Hjälp!

 2. hillary2 skriver:

  moster gibson billybobjimjoe lindalovelace etc. is back in this chatt 🙂

  Ian. Socialdemokraternas verkställande utskott säger så här om Gaza:

  http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Dokument/20090109%20UttalandeGaza.pdf

 3. Carl norberg skriver:

  Vems nyttiga verktyg som media utgör, borde kanske ägnas en smula vidare eftertanke.

  Och varför motviljan mot den forna kolonialmakten lever kvar, kanske kunde gå med i samma eftertänksamhet

 4. Josef Boberg skriver:

  Varför ej börja året med att inse att NWO styr = förryckt GalenPannigt vanstyr det mesta i hart när alla världens länder i dags dato, tyvärr tyvärr…

 5. moster skriver:

  Kolla in dom tre senaste kommentatorerna. Vilken innertrio. Var och en av dessa snurrar på sitt eget oomkullrunkeliga sätt!

  hillary2 – Carl norberg – Josef ”Jerry” Broberg

  Laguppställningen har alla möjligheter att bli klassisk om ett par ev Dr Norbergs
  extrem-konspiratörs-vänner ansluter.

  Jag säger som den gode Ian:
  ”Finally: How dare these foreigners make sensible comments on the international situation without asking for Aftonbladets approval?!”

 6. Carl norberg skriver:

  ”How dare these foreigners make sensible comments on the international situation without asking for Aftonbladets approval.”

  Är det möjligen så att någon lider språkliga brister.

 7. Lennart skriver:

  Bäste Ian!
  Låt mig få återge ditt tyska citat på ett korrekt sätt:

  Wenn jemand eine Reise tut,
  So kann er was verzählen.
  D´rum nahm ich meinen Stock und Hut,
  Und tät das Reisen wählen.

  Urians Reise um die Welt ( den första av 14 verser)

  Matthias Claudius 1740-1815

 8. Josef Boberg skriver:

  Tack – Moster – för att Du ej är min moster 💡

 9. soli01 skriver:

  Det var en ”lam anka” som sossar hade åstadkommit med sin skrivning ang Israel Hamaskonflikten. Just nu är det Hamas som är direkta orsaken till att Israel måste göra något åt detta raketskjutande. En stat som blir provocerad på detta sätt måste väl få försvara sig. Nu kommer civilbefolkningen i kläm som vanligt är, men detta måste dessa hamasmänniskor ha tänkt på förut. Nu offrar man sin civilbefolkning med öppna ögon. Vad är syftet? Jag har inte svaret.

 10. mrmhalland01 skriver:

  soli01 :

  Visst måste man få försvara sig.
  Självklart kan man inte acceptera att ens land och befolkning blir beskjutna under flera år.
  Detta är terror.
  Syftet är ju som vi alla vet att utplåna Israel, en fruktansvärd plan utarbetad för många år sedan och fortfarande aktuell.
  I resten av världen har ju synen på våld förändrats något åt rätt håll (tror jag).
  Samtidigt måste det ju finnas balans mellan vad man är utsatt för och vad man slår tillbaka med.
  Kanske skulle man inte väntat så länge ?
  Kanske skulle man skjuta artilleri för varje raket ?

  Det är väldigt svårt, men jag tror inte att detta fruktansvärda hat kan släckas med avtal och konventioner.

 11. Carl norberg skriver:

  En internationellt observerad artilleribekämpning, som utlysts till kännedom för Hamas, skulle ovillkorligen få ett stopp på detta, om det vore så att Israel önskade ett konfliktstopp eller ett eldupphör.

  Nu föredrar man alldeles uppenbarligen att istället genomföra taktiska markoffensiver som medel för att stoppa raketbeskjutningar, vilket inte rimligtvis egentligen kan ha som syfte att nå denna effekt.

  Israelsregering kan inte mera skilja på den egna politiska nytta, och det scenario som spelas av större politiska aktörer.

  Israeliska Likuds partiets Benjamin Netanyahu skapar just nu en rörelse i Israel, lagom till opinionsbildningsundersökningar ,som visar att han högst sannolikt blir landets näste premiärminister efter valet den 10 februari. Det vore just handen i handsken för den brittiska strategin som innebär att sätta hela området i brand.

  Benjamin Netanyahu skapar egentligen ett parti, mera till Vladimir Jabotinskys avbildade vilja än vad Likudpartiet någonsin tidigare har varit.

  Jabotinsky var en av de turkar som användes av britterna 1908 för att ta över Osmanska riket och införa Sykes-Picot-fördraget, med vilket britterna, fransmännen och deras allierade sedan delade upp Mellanöstern. Han skapade då den sionistiska revisionismen, detta medan han samtidigt öppet beundrade Italiens diktator Benito Mussolini.

  Detta Sykes-Picot beteende är ett fundament inom taktiken att härska genom söndring.

 12. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  För det mesta är det riktigt olustigt att läsa kommentarer från Calle Kapsyl.

  Tänk att, som denne figur, framleva sina dagar i en låtsasvärld – med ett eget förändringsbart facit i handen som alltid fungerar på ett eller annat sätt (i konspirationsteoretikerns perspektikv).

  Som tur är försvinner oftast dessa olustkänslor ganska snabbt och ersätts med någon form av komisk ståuppskomik – en grabb som tar sig själv på så stort allvar blir
  automatiskt ett veritabelt, komiskt åtlöje insvept i en rosenskimrande morgonrodnad.

  Jag har sagt det för men det tål att upprepas – vilken grabb 🙂

 13. Helena Palena skriver:

  Visste väl att du var ute och reste kära Greve! Hoppas allt går bra och att jetlagen inte bråkar allt för mycket med dina sinnen. Ja, vi skulle också vara som Australien och vara lite mer rädda om våra gränser. Snart har vi rabies även här.

 14. Carl norberg skriver:

  DDS uppvisar en imponerande klarsyn i sakfrågorna.

 15. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Jag ställer mig helt på Ians sida i beskrivningen av den svenska pressen ensidiga ställningstagande för fundamentalistiska Hamas.
  Tydligen innehåller den svenska journalistkåren fortfarande ställningarna som en socialistisk bastion där Palme, Castro et consortes äro ledstjärnorna. Och nu pågår drevet som Israel (och som vanligt mot USA). Man undrar i sitt stilla sinne vilken typ av samhälle som dessa drevkarlar (drevbissar) eftersträvar?!
  Palestinierna lider, inget tu tal om den saken. Men . . . . . när man ser deras misär måste man börja sin analys med att klargöra tt inget folk i historien fått så mycket internationellt bistånd per cpita som palestinierna. Men var är sjukhusen, vägarna, infrastrukturen? Vart tar pengarna vägen?
  Arafat satte korruptionen i system och köpte sina underhuggaren lojalitet. Det tydligaste man kan se av biståndet är alla lyxvillor och bilar typ Mercedes, BMW som PLO:s koryféer har. Undra på att många palestinier tröttnade och började symtatisera med terrororganisationen Hamas.
  Detta Hamas som satt i system att indoktrinera redan från barndomen – allt är Israels fel – ingen fri åsiktsbildning är tillåten och oberoende journalister bannlyses. Här gäller endast islamistisk fundamentalism.

 16. Peter Hammarberg skriver:

  Enligt CN håller alltså Storbritannien nu på med att fullfölja, alternativt skörda frukterna av, den söndra-och härska-politik som tog sig uttryck i McMahon-Hussein-överläggningarna 1915-16, Sykes-Picot-överenskommelsen 1916, Balfourt-deklarationen 1917, mellankrigstidens begränsningar av den judiska invandringen till Palestina och genomdrivandet av delningsförslaget (UNGA 181) 1947. Kanske vi ska lägga till det brittiskt-franska angreppet på kanalzonen 1956 och att arablegionens officerare var brittiska eller i varje fall utbildade vid Sandhurst också?

  Tala om långsiktighet i politiken!
  Frågan är bara till vilket syfte för dagens UK i dagens värld.
  Men det är klart, om man är övertygad om att den brittiska regeringen är helt i händerna på den internationella finansmaffian, om att världen väl och ve inte styrs av regeringar och nationella intressen utan av globala hemliga sällskap med en egen agenda och att dessa globala hemliga sällskap existerat och styrt världen i flera hundra år, då kan det ju finnas en viss logik i teorierna.

 17. Carl norberg skriver:

  Nåja långsiktigheten sträcker sig nog till att verka för den egna nyttan i detta, och så länge denna är tillfyllest så är det sannolikt att anse som väl med detta.

  Men att det finns en politiskt medveten planering som inte främst ombesörjs av de politiskt valda församlingarna, det torde nyttotagandet av det historiska förloppet vara ett alldeles uppenbart belägg för.

  Ingenting händer slumpvis som bekant.

  Till vilken omfattning som Gordon Browns påbrå ifrån Brown Brothers&Harriman är styrande för hans ageranden, kan väl möjligen vara oklart. Likaså vad avser den forne Londonborgmästarens familjära sympatier.

  Och någon hemlig organisation föreligger sannolikt inte i detta, eftersom detta är fullkomligt öppna uppgifter.

  Och syftet är nog sannolikt inget annat än att stabilisera den rådande finansiella strukturens maktordning, och i detta motverka förändringar.

 18. Carl norberg skriver:

  Detär som med det nu medierade budskapet att inflationen sjunker, jaså!

  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26804

  Om penningmängden ökar på det sätt som beskrivs av SCB och Riksbanken, och tillväxten är negativ, då blir det nog lite tokigt att påstå sådant.

  Att köpkraften per valutaenhet försämras torde då vara fullkomligt ovillkorligt.

  Att man istället valt KPI som mått på inflation säger väl mera att antingen så är man okunnig eller illasinnad.

 19. Josef Boberg skriver:

  ”Men det är klart, om man är övertygad om att den brittiska regeringen är helt i händerna på den internationella finansmaffian, om att världen väl och ve inte styrs av regeringar och nationella intressen utan av globala hemliga sällskap med en egen agenda och att dessa globala hemliga sällskap existerat och styrt världen i flera hundra år, då kan det ju finnas en viss logik i teorierna.” – slut citat av kommentar ovan av Peter Hammarberg.

  Kan ju hoppas på att Du har fel – men det tror jag ej alls själv på, tyvärr tyvärr… 😥

 20. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Släktforskaren Calle Kapsyl vet allt om alla.

  Prins Philip är släkt med Anders Björk i 6:e led. Obama nästkusin med Bill Clinton. Tiger Woods härstammar ursprungligen från en björkbeklädd plats på norra Hallandsåsen (tyvärr, tyvärr). Nelson Mandela och Medvedev har sina stamfäder
  begravda på hemlig plats i Mauretanien. Slutligen påstår Kapsylen att han är egentlig upphovsman till Kristina från Duvemåla samt att den svenska kronan lätt kan transformeras i förhållande till thailändska bath.

  Long live love, Carli Boy!

 21. moster skriver:

  Dom trevliga pojkarna Jerry och Carl förgyller nästan dagligen denna blogg med
  verklighetsnära skildringar och det ska vi vara evigt tacksamma för.
  Det verkar vara två karlar som man verkligen kan hålla i handen då åskan går, dvs har båda fötterna fast förankrade i jorden.
  Tänk att man inte kan vara som dom, tyvärr, tyvärr 🙂

 22. Josef Boberg skriver:

  ”Dom trevliga pojkarna Jerry och Carl förgyller nästan dagligen denna blogg med
  verklighetsnära skildringar och det ska vi vara evigt tacksamma för.
  Det verkar vara två karlar som man verkligen kan hålla i handen då åskan går, dvs har båda fötterna fast förankrade i jorden.”

  Moster – Tack för Din goa backfeed ❗ 😛

 23. Josef Boberg skriver:

  Måhända mer om det Wi har under fötterna här</A, kanske… 💡 8)

 24. moster skriver:

  Men käre Jerry, förskona oss!

 25. Carl norberg skriver:

  Anonymitetens styrka är den räddes ledstjärna. (gammalt bloggordspråk)

 26. Carl norberg skriver:

  Att veta allt om alla, är inte detsamma som att veta något om någon.

  Detta tycks emellertid inte vara så uppenbart för alla.

 27. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Calle Kapsyl

  Fantomen han har en trikå som är blå
  men ibland har han hatt och en överrock på
  när han går ut med hunden sin, Devil, ibland
  så liknar han faktiskt en helt vanlig man
  eller möjligtvis
  C A R L I B O Y

 28. Josef Boberg skriver:

  Moster – förskona Dig kan jag ej – för den enda som kan förskona Dig själv är Du själv – och måhända blir det enklare med lite musik till, kanske… 💡 🙄

 29. göteborgslullaren skriver:

  Tack Moster,
  Du är ljuset i mörkret!

  🙂

 30. Carl norberg skriver:

  Hahaha, underbart trallgöken!

 31. Carl norberg skriver:

  Hahaha, underbart trallgöken!

 32. göteborgslullaren skriver:

  För en gångs skull är jag överens med dig din gamla Musse Pigg- artist.

  🙂

 33. mrmhalland01 skriver:

  Vart tog alla vägen ?
  Det vore kul att hitta det gamla ”CB-gänget” igen.
  Detta är ju patetiskt med Ian som av outgrundlig anledning skriver ett ”icke-inlägg” som ingen bryr sig om (och varför på Engelska?) och ett antal tupp-fäktare som har bloggen som allmänt klotterplank.

  Jag kommer trots allt göra fler besök här, dels för att kolla om det kommer ett inlägg folk vill diskutera och dels för att se vart alla tog vägen.

 34. göteborgslullaren skriver:

  Övwerens om att Trallgöken är ett verkligt passande namn på Jerry under björken norr om Åsen.
  Refräng: ”Han kom, han sågs, han rtrallade etc”

  För en gångs skull Riktigt fyndigt av dig Calle Kapsyl 🙂

 35. göteborgslullaren skriver:

  mrmhalland

  På tal om tuppfäktare . . . . . . . . . .

  Jag tittade av ren nyfikenhet in på din blogg och vilka kända ansikten möter man där?
  Inte tuppar direkt men en hel hönsbesättning. Tala om att kasta sten då man själv befinner sig i ett glashus 🙂

 36. Lennart skriver:

  DDS
  Tack för dina humoristiska och ofta täffande inlägg.
  Om Ian fortfarande är kvar i HongKong, tycker jag vi skall hålla oss till ämnet och ställa några frågor:
  Vad tar dom för en Big Mac?
  Hur mycket måste man hosta upp för en hela Dom Perignon?
  Hur många ”news-stands” kolporterar Aftonbladet?
  Är åtkomsten till alla web-sidor fri?

  Fritt fram att fortsätta.

 37. mrmhalland01 skriver:

  göteborgslullaren :

  På min blogg diskuterar vi inte politik, snarare livsöden och hur människor ibland kommer i kläm i byråkratin.
  Jag är väldigt tacksam för de som vill kommentera där.
  Det är ju frågor som ligger mig varmt om hjärtat naturligtvis.

  Självklart är ju allt politik i slutändan, men jag vill gärna hålla diskussionen där utanför partipolitiken.

  Du är självklart alltid välkommen att diskutera vad som är ämnet.
  Vad jag vet har vi inget groll bakom oss ?

 38. findus skriver:

  Hallå Ian!
  Hur är det med jämställdheten i HongKong?

  Läser i Draken att i Sverige har 53000 personer fått skatteavdrag för hushållsnära tjänster. 30000 av dessa är kvinnor. Fantastiskt! Tanken med hushållsnära tjänster är ju att underlätta för heltidsarbetande kvinnor mitt i karriären. Avdraget ger dubbel effekt: skapar jobb och ökar jämställdheten. Ytterligare ett område där alliansregeringen onekligen är framgångsrik.

  Det innebär också att 30000 kvinnor samt ytterligare några tusen personer – som utför dessa tjänster – kommer att drabbas av ”återställaren” – om olyckan trots förmodan skulle vara framme hösten 2010.

 39. hillary2 skriver:

  findus

  om kvinnor som lever ihop med män gör avdrag för hushållsnära tjänster kan man inte tala om jämställdhet
  kvinnor ska i ett jämställt samhälle inte behöva köpa tjänster för att deras partner inte tillräckligt deltager med arbete i den reproduktiva sektorn

  att samboende män fortfarande inte gör detta kan du läsa om HÄR

  http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2008A01_BR_X10BR0801.pdf

 40. moster skriver:

  hillary2

  I ditt idealsamhälle, allt det femi- socialistiska, ska ett sammanboended par bestående av en man och en kvinna, tydligen inte kunna köpa gemensamma hushållsnära tjänster!?!
  Är det fortfarande fult i dina ögon att någon kommer och t. ex. städar, diskar och fixar i största allmänhet, därför att såväl mannen som kvinnan prioriterat sitt yrke (tills vidare).
  Måste en sådan ”hjälpperson” i dina ögon kallas för en ”piga”? Yttert märklig inställning hos dig om så är fallet.

 41. hillary2 skriver:

  moster

  JAG SVARAR NEJ PÅ ALLA DINA KORKADE INSINUANTA PÅSTÅENDEN

  tala om att ha förutfattade meningar 🙂 att be DIG läsa om läsa rätt eller skärpa dig lönar sig nog inte 😉

 42. Carl norberg skriver:

  På tal om automobiler, som Jarl Kulle uttryckte detta, så kanske DDS eller någon likasinnad mentalgymnast kunde försöka sig på framtidsläget en dag som denna…..

 43. Kachina skriver:

  Jag tänker – alltså lever jag.

  Undrar just om Moster DeeDee Findus lever?

 44. Torsten skriver:

  ”På tal om automobiler”

  CN,
  Vi kommer att få se en kraftig förskjutning åt Asien de närmaste åren.

  Metanolbilar blir en kort parantes. Nu är det elbilar och elhybrider som gäller.

 45. Carl norberg skriver:

  Nja nu var det ju inte så att jag avsåg att nämna bilindustrin, precis som Jarl Kulle inte avsåg tala om Mademoiselle Armfeldt.

  Jag avsåg mer att det ekonomiska läget av idag, kanske borde föranleda DDS falangismen att ge sin syn på framtiden, och gärna i detta recitera sina beundrade tänkare som till exempel den vice Riksbankschefen.

 46. Carl norberg skriver:

  Men det värsta i vårt nutidsklimat är nog denna jävla ignorans och motvilja till att lyssna.

 47. fairymary skriver:

  mrmhalland ….och andra….

  Jag kan förstås bara svara för mig själv på frågan var alla tog vägen.

  Jag tycker att det är slöseri med tid och energi att läsa kommentarer som är nedsättande mot medkommantatorer……

 48. moster skriver:

  Vad harligt att ärkekommunisten fairymary tycker som hon gör.

  Saknad av absolut ingen på denna sida.

  Hon gör sig bäst genom att jamsa med figurer utan fotfäste som framlever sina dagar i sin egn utopiska morgonrodnad.

  Tex svammelkungen Jerry

 49. moster skriver:

  Och denna fairymary spelar nu översittarAllan genom att komma och klanka på denna sida som den värsta trådpolis.

  Typisk representant för den egenutnämnda kultureliten

 50. jorows skriver:

  moster

  Dina kommentarer om fairymary gör mig verkligen illa till mods.

  Jag har läst många av hennes kommentarer på annan blogg, och inte kunnat undgå att bli berörd av många av dem eftersom de enligt min uppfattning präglas av empati, ödmjukhet (i ordets bästa bemärkelse) och medmänsklighet. Jag kan heller inte påminna mig att hon någonsin uttalat sig nedsättande om sina medkommentatorer.

  Ian Wachtmeister gjorde en kommentar för ett par månader sedan, där han uttryckte sin förundran över osakligheten i de flesta av kommentarerna. Han skrev också att själva systemet med bloggar är intressant och demokratiskt, men om det missbrukas så kommer det att försvinna. Jag delar denna uppfattning och hoppas att bloggen inte försvinner, för det är ju ett fantastiskt forum egentligen.

 51. moster skriver:

  Vad trevligt att du dyker upp på denna blogg.

  Som försvarsadvokat. Och för första gången under den pseudonymen.

  Nice, nice!

 52. soli01 skriver:

  fairymary – Du har så rätt. Det är mycket trevligare om vi kan respektera varandra och försöka hålla oss till vad bloggaren har skrivit. Detta har dock visat sig svårt och jag tillhör inga undantag.
  Lite humor är inte helt fel att ha, som en ”lättare” på trycket om det blir för stort. 🙂

 53. mrmhalland01 skriver:

  fairymary, jorows, soli01

  Det här med att kasta skit på varandra ser jag inget nöje i.
  Görs det med ”glimten i ögat” är det helt ok för mig, och det klarar de flesta, men detta sista påhopp på fairymary hade ingen glimt någonstans. Det var bara elakt (och troligen osakligt) och borde raderas.

 54. Kachina skriver:

  Torsten

  Parentesen blir nog inte så kort, minst en generation. Men det är klart, i jämförelsen med socialismen exakt tvåhundraåriga parentes är den kort.

  Det är bara synd att inget annat än en återgång till det primitiva feodalväldet fanns att tillgå, när den parentesen tog slut.

  Moster DeeDee Findus borde snart inse att vi bara sett början på krisen. Att angripa CN är som att bita sig själv i svansen Hjärnan som gett munnen order att bita, förstår inte orsak och verkan när samma hjärna registrerar smärtan från ryggmärgen.

  CN lever inte i en sagovärld, utan det är ni som seglar i det blå. Angreppet på Farymary speglar väl era betyg från högstadiet, en svag etta.

 55. moster skriver:

  Det nivellerade gänget kommer i princip alltid till undsättning.

  I
  Själva beskyller vissa av dessa medlemmar andra för att köra med dubbla- eller multiidentiterer på denna blogg men själva tar dom sig vid behov rätt att som försvarsadvokat genast komma farande med en ny signatur, i detta fall jorows.
  Själv är jag moster och har under min korta tid på denna blogg alltid kallt mig moster
  (men naturligtvis fått andra tillmälen av de nivellerade). På Carl Bildts blogg fanns jag en gång i tiden under signaturen Jösse Hare.

  II
  Man ställer sig sakfrågan vari felet ligger att kalla fairymary för kommunist eftersom hon varit kommunist sedan urminnes tider? Att kalla någon/något för dessa rätta namn/benämning skall man inte göra i Sverige för då går man till personangrepp.
  Men kanske har fairymary ändrat politisk uppfattning efter nyår? Sorry i sådant fall.

  Att fråga sig varför någon/några av de nivellerade överhuvudtaget skriver kommentarer på denna blogg, då dessa nedlåtande samtidigt skriver att (lätt omskrivet) ”denna blogg mest innehåller ointressanta inläggg på låg nivå = skit”, bör man ju kunna ifrågasätta. Men se nej, det går inte för då kommer man genast med personangrepp.

  III
  Att tex kalla Jerrys ordbajseritextmassor för svammel är jag säkert inte ensam om, den som tar sig en titt på hans blogg och läser hans inlägg drar säkert litet grand på smilbanden och hummar de bevingade orden tyvärr, tyvärr.

  IV
  Nu skall moster göra i ordning kaffe och smörgåsar åt morbror.
  God förmiddag och vi ses i Mandalay!

 56. Carl norberg skriver:

  Och bästa mostern, har vad att säga i sak…

 57. projectbluebeam skriver:

  Dags att ta på skygglapparna och öka medicineringen.
  Var f-n lade jag fjärrkontrollen någonstans?

 58. moster skriver:

  Käre Carli Boy 10:23

  Det jag har att säga är att vår lille blåstråle tycks ha börjat missbruka munspel igen.
  Hans text är uppenbart påverkad av dopamin . . . . . . . . . . . . blåsberoende 🙂

 59. Peter Hammarberg skriver:

  Madam Flod var en kvinna med skinn på näsan som föll tillföga för en uppkomling och entrepenör. Nu har hennes diminutivs namne och efterföljare etablerat sig hos grefven med en attityd och människosyn mera lik värmlänningens än madamens. Månne hon tittat för djupt i Höganäskruset?

 60. moster skriver:

  Hammarberg 1:32

  Se mig i stället som en modern Madame Bovary som för en kamp mellan det normala och tråkiga jämfört med det annorlunda och upphetsande.

  Uppkomling och entreprenör, tja . . . . . . . morbror är inte så pjåkig . . . . . . . . . .
  fin titel (med f.d. före) samt en stor BMW . . . . . . . . . . och lite annat smått och gott av livets nödtorft.

 61. moster skriver:

  Hammarberg tlg

  Förtydligande:

  Jag själv (moster) kör självklart inte en stor BMW, skulle aldrig falla mig in. Jag rattar en enkel liten JP Morgan eller vad den heter men bara under den varma årstiden.

 62. Peter Hammarberg skriver:

  Madame Bovary ja. Kvinnan med oförmågan att ta tag i sitt verkliga liv och i stället levde det via sina drömmar och fantasier.
  Det kanske är bra för alla att se ”moster” som Mdm Bovary eftersom hon tog livet av sig…

 63. projectbluebeam skriver:

  Så var det då dags för ännu ett av de mer intellektuella kommentarerna från allas våran moster. Utan h-ns sakliga inlägg hade ju debatten blivit synnerligen enformig.

  Är det fortfarande juluppehåll eller har AF stängt?

 64. moster skriver:

  Kanske mitt ”slut” blir annorlunda, även om många här (”försvarsadvokater” m.fl.) vill få mig att anta ett sinnelag likt Hester Prynne´s 🙂

 65. Peter Hammarberg skriver:

  Jag hade snarare föreslagit Xantippa…

 66. moster skriver:

  Tjatig och tjatig? Jag är nog mer lik en Lady Macbeth i högform!

  Hubble, bubbel, toil and trouble.

 67. Peter Hammarberg skriver:

  Hester var ju en stark kvinna med integritet och förmåga att hävda sin rätt och stå emot etablissemanget; dock utan självförhävdelse och överdrifter. Jag undrar hur hon kom in i resonemanget?

 68. projectbluebeam skriver:

  Så skygglapparna VAR inopererade när allt kommer omkring.

  Underbart är kort.

  Måste vara lite jobbigt att inte kunna skilja på en bank och ett klassiskt fortskaffningsmedel. Men tomten var väl snäll.

  Morgan har guld i mun.

 69. Peter Hammarberg skriver:

  Snarare en av häxorna; den elakaste förmodligen…

 70. moster skriver:

  Hester Prynne har funnits i mitt liv väldigt länge. Av olika orsaker.

  Men när jag träffade min f.d. (alltså han med f.d. före sin titel) 🙂 förvandlades jag till en modern upplaga av Sara Videbeck och som svar på min fråga svara han (alltså min f.d. titel -man) att ”det går an”!

 71. Peter Hammarberg skriver:

  Så f.d. ska alltså stå för sergeant? Inte särskilt imponerande. Hur är läget i glasmästeribranschen i dessa dagar?

 72. projectbluebeam skriver:

  Då Sokrates i Xenofons dialog Symposion blir tillfrågad varför han gifte sig med Xantippa, svarar han att han är som den man som vill bli ridexpert och därför väljer en temperamentsfull häst.

  Låter som Anna revisited.

 73. moster skriver:

  ”Häxdansen” hubble, bubble etc får associara till andra på denna ibland förtjusande blogg (finns flera alternativ men jag tänker naturligtvis speciellt på – ja, du vet
  vem 🙂 )

  Nu tackar jag för denna virvlande schottis och ber att få återkomma en annan gång för detta var riktigt trevligt.
  Mitt namnanrop kommer att vara: Lydia Stille.

 74. Peter Hammarberg skriver:

  Gör gärna det kära Lydia; bara jag slipper vara Arvid.

 75. moster skriver:

  Blåstrålen 2:17

  Känns skönt att du tycks kunna din Evelyn Waugh.
  Hopp finns därmed även för dig 🙂

 76. projectbluebeam skriver:

  Då subjektet saknar något djupare allmänintresse lämnar vi det nu därhän.

  Det skulle vara intressant att höra er inställning till om USAs kongress bör godkänna den andra delen av TARP (dvs 350 miljarder dollar) utan införandet av nya restriktioner/kontrollmekanismer.

  Tror ni Oh’Mamas förslag om ett räddningspaket på ytterligare 850 miljarder (tidigare 775 miljarder) toarullar kommer att lösa krisen?

  Frågan är öppen.

 77. projectbluebeam skriver:

  Anna 2:27

  Nej, mycket kan man kanske kallas för men misantrop eller bakåsträvare lär inte höra till dem.

  Det är ett otacksamt jobb, men jag har en hel del karma att bränna av.

 78. Carl norberg skriver:

  Jag kan väl ta den Amerikanska ekonomiska frågan eftersom inte många andra har intresse av att diskutera annat än person.

  Och svaret är givetvis nej på frågan om huruvida mera skapande av valuta utan en utökad värdegrund, kommer att lösa några problem.

  Det är givetvis enbart mer av problemet, inget annat.

 79. snikkesnakke skriver:

  Carlnorberg

  Varför ska man tro på dina profetior då bankvärlden ej gick under den 18 december som du förutspådde. Vad hände egentligen?
  Och dollarn blir bara starkare och starkare trots att du redan i september/oktober försökte skrämma livet ur alla genom att förutspå tidernas dollarras.

 80. snikkesnakke skriver:

  Carlnorberg

  Ytterligare ett par frågor.

  Du har tidigare skrivit på denna blogg att konflikten i Gaza styrs av finansmän och politiker i London samt att detta styre har en nästan hundraårig tradition.
  Är även tex andra medlemmer inom Bilderberggruppen inblandade?
  Kan man mao anse att även bröderna Wallenberg samt Carl Bildt är direkt eller indirekt inblandade och därmed har egna intressen i denna konflikt?
  Rotshilds?
  Div. stora industrikoncerner?
  Engelska kungahuset?

 81. Carl norberg skriver:

  Var och en får tro vadhelst den nu önskar tro.

  Att antingen bankkonglomeraten skulle lägga sig platt ned och dö, eller att förståelsen för systemets mekanismer snabbt skulle uppstå hos gemene man, det kan jag villigt erkänna har varit rätt kraftiga överskattningar ifrån min sida.

  Därför har detta dragit ut på tiden, vilket alltså har sina givna grunder.

  Dollarraset kommer, tro för all del inget annat.

  En ökad penningmängd till en minskande beskriven värdegrund kan naturlagsmässigt aldrig leda till annat än inflation.

  Den enda återstående absobtionsmöjligheten för dollarvaluta återfinns i förekomsten av internationella ofredsförhållanden.

  Huruvida vem som är inblandad i vad, så sträcker sig mina perspektiv till att kunna konstatera förekomsten av olika grupperingars intressen återkommande står att finna centralt i samma typer av skeenden.

  Men att en Muckety sökning hittar Wallenberg/Investor, är ju knappast att förvånas över. Att man även hittar Carl Bildts inblandning i en uppsjö med ledningsfunktioner kring detta, höjer ju knappast några ögonbryn hos mig.

  Att detta inkluderar BAE och den vidare räckan av bolag syns ju även detta direkt.

  Vad för del det Engelska kungahusets intressen har i detta, eller om detta är en stor eller liten fråga har jag faktiskt inte direkt intresserat mig för.

 82. Carl norberg skriver:

  Det som hände innan jul var att man undvek att en enorm volym fiktiv valuta direktinflaterade realekonomin, detta genom att exempelvis inte låta det stora försäkringsbolaget gå omkull.

  Men denna valutavolyms värde är inte mindre fiktivt för den sakens skull.

  Och verkligheten är realiteterna, för både valuta och individer.

 83. Carl norberg skriver:

  Mera Kalle Anka pengar är mer av problemet, det är inte någon lösning.

 84. snikkesnakke skriver:

  Carlnorberg

  Jag tycker inte du verkar vara mer än en självutnämnd expert som fixar ihop dina svar allt efterhand.
  Vad jag förstår har du aldrig haft rätt utan verkar drivas framåt av någon slags mystisk konspirationsideologi.
  Du tror och säger väldigt mycket men verkligheten tycks du aldrig komma ikapp. Din världsbild tycks bestå av egna önskedrömmar som bygger på din egen ideologi som tydligt är baserad på det västerländska samhällets (och speciellt USA:s) förfall.
  Den dagen du kommer med välunderbyggda fakta ska jag lyssna på dig!

 85. solsburyhill skriver:

  Har haft lite svårt att hänga med i svängarna här på senare tid pga andra förpliktelser.

  Jag vill emellertid understryka att det absolut INTE ligger i mitt intresse att försöka övertyga någon om bakgrunden till skeendena runt om i världen. Det enda jag avser bidra med är att ge var och en en möjlighet att för en liten stund lyfta blicken utöver pottkanten för att se att allt är inte svart eller vitt. Vad ni sedan väljer att göra med den informationen är mig fullkomligt likgiltigt.

  För somliga är intresset för person uppenbarligen större än intresset för sakfrågan, vilket torde säga en hel del om vederbörande.

  Ev. personanklagelser nonchaleras.

 86. snikkesnakke skriver:

  Carlnorberg

  Intressant är att du i din kommentar kl. 4:59 nämner Kalle Anka. Denne Donald Duck
  verkar nästan vara mer verklig än dina ihopsnickrade teorier just i detta ögonblick.

 87. solsburyhill skriver:

  pbb 2:39

  Räddningspaketet på USD 700 miljarder har varit föremål för omfattande kritik främst vad gäller insyn och ansvarsskyldighet. Det har sedermera höjts röster för att de resterande 350 miljarderna ej skall godkännas med mindre att dessa krav uppfylls. Krav på restriktioner har t.o.m. kommit från Obama, vilket kanske kan tyckas lite märkligt.

  Alldeles oavsett hur många räddningsaktioner det till syvene och sist kommer att godkännas och genomföras, så kommer detta inte att lösa rådande ”finanskris”, då de grundläggande problemen alltjämt kvarstår. Det är snarare så att de åtgärder som redan vidtagits och kommer att vidtagas har förvärrat och kommer att förvärra situationen. Det behöver man knappast vara ekonom för att förstå.

 88. findus skriver:

  Hej Ian!

  Det har varit debatt i Sveriges Riksdag.

  Man slås återigen av insikten över det faktum att det inte finns någon seriös opposition i vårt land. Visserligen har socialdemokraternas ”ordförande” visat sig vara aktiv. Å andra sidan vet vi ju inte vem hon egentligen representerar. Vi vet inte heller om det hon framför i debatten är förankrat i partiet. Rätt som det är kommer ett och annat partidistrikt att kräva att hon tänker om.

  Det är oroande med en sådan ovisshet.

  Man kan ju självfallet se det från den humoristiska sidan också.

 89. Josef Boberg skriver:

  ”Alldeles oavsett hur många räddningsaktioner det till syvene och sist kommer att godkännas och genomföras, så kommer detta inte att lösa rådande “finanskris”, då de grundläggande problemen alltjämt kvarstår. Det är snarare så att de åtgärder som redan vidtagits och kommer att vidtagas har förvärrat och kommer att förvärra situationen. Det behöver man knappast vara ekonom för att förstå.”

  SolsBuryHill – det har Du säkert helt rätt i – så det är ju en himla tur att framförallt pengar – både reella sådana som är kopplade till verkliga värden med substans i och tomma siffror på dataskärmar – bokstavligt talat finns i ÖverFlöd, faktiskt verkligen… 💡

 90. Philippe Ohlund skriver:

  Great post, Ian!

  Your question: ”Is Olof Palme back in the streets of Stockholm?”, is very amusing indeed.

  I think his spirit in fact never left Stockholm.

  But when we all share the same keyboard and the same language, the discussion will also be broader and more interesting.

  For a democratic country, Swedish Middle East policy shows an unheard-of attitude, which is a sign of how brainwashed and narrow-minded it is.

  Fortunately, Sweden will never succeed in censoring the world. 🙂

  Young people in Sweden now have an excellent opportunity to bring in change and new visions.

 91. Josef Boberg skriver:

  ”Alldeles oavsett hur många räddningsaktioner det till syvene och sist kommer att godkännas och genomföras, så kommer detta inte att lösa rådande “finanskris”, då de grundläggande problemen alltjämt kvarstår. Det är snarare så att de åtgärder som redan vidtagits och kommer att vidtagas har förvärrat och kommer att förvärra situationen. Det behöver man knappast vara ekonom för att förstå.”

  SolsBuryHill – det har Du säkert helt rätt i – så det är ju en himla tur att framförallt pengar – både reella sådana som är kopplade till verkliga värden med substans i – såväl som tomma = värdelösa siffror på dataskärmar (= ca 90 % av alla pengaredovisningar) – bokstavligt talat finns i ÖverFlöd, faktiskt verkligen… 💡

 92. Carl norberg skriver:

  Som sagt så är det intressant med argument i sak, och inte i person.

  Och beskriv gärna i sak vad jag inte har haft rätt i. Att jag har en för stark tilltro till omvärlden fattningsförmåga liksom att jag inte tillskriver bank konglomeratet tillräcklig motvilja, ger inte andra effekter än viss tidsförskjutning.

  Det förändrar ingenting i sak.

 93. Carl norberg skriver:

  En lustig detalj är hur många individer mäter förståelse hos andra utifrån annat än argument i sak.

 94. göteborgslullaren skriver:

  Tillbaka på brottsplatsen efter ett par dagar i London.
  Har faktiskt precis köpt in mig (förhoppningsvis investerat) i en underleverantör till den kinesiska bilindustrin – en industri som jag tror kommer med stormsteg inkl. ny bränsleteknik (ej etanolbaserad).

  Noterar att det varit en aning turbulent kring fairymary/mrmhalland/moster – jag vill ej ge skulden till någon speciell, tycker i och för sig fairymary och mrmhalland uppträtt som små trådpoliser och klankat ner i onödan på denna bloggs intellektuella kapacitet men deras egna bloggar är ju inte heller direkt fulländade litterära mästerverk och därför kan jag även förstå mosters reaktion (fastän hon enl. min mening uppträde en aning burdust). I grunden vet jag dock att såväl fairymary som mrmhallad är empatiska personligheter som vill väl och även moster verkar ha en hel del kvaliteter, så förhoppningsvis är grollet överstökat.

  Vår lille trumslagare och Musse Pigg- artist Calle Kapsyl mm mm går på i vanlig ordning (höll på att skriva världsordning) – han har sedan länge fastnat i något slags lim, där han sitter som en spindel oförmögen att röra sig.

  Byskebusen kör numera plogbil, förhoppningsvis innebär detta att han öppnat nya kanaler för friskt syremättat blod, så att blodomloppet tar sig ända upp till hans diminutiva knappnålshuvud, som tidigare var till bredden fyllt med ett virrvarr av socialism, new age, strängteorier mm mm (you just name it).

  Efter en kort vända på kontoret skall jag nu bege mig till Saluhallen och inhandla div. godsaker till kvällen (lammfilé och hummer om möjligt) – en fin flaska champagne är redan lagd på is (Château de Bligny Coeur de Cuvée 1996), allt med tanke på att
  lilla Anouk (22) skall få en riktigt trevlig stund i mitt enkla tjäll, när vi gemensamt skall fira min ”Kinainvestering”.

  Dee Dee Sharp – Riddare

 95. Carl norberg skriver:

  Samtidigt som DDS drömmer om slika nöjen, så stiger nu den fantastiska penningmängdsökningen för finansoligarkin och spekulationsivrarnas nytta, på skattebetalarnas bekostnad till nya ständigt ännu mer svindlande
  höjder.

  Den underfundiga omvandlingen av dåliga bolån, med hjälp av betalda
  (innebärande jäviga) kreditvärderingsinstitut, till ”paket”, certifikat, derivat
  och värdepapper, har tillåtits att oavbrutet driva på tillväxten av värdepapper genom nya omstruktureringar, ompaketeringar och försäljningar under nya namn.

  Och om banker i Europa skulle råka illa ut? Vad månde då bliva?

  Inget problem alls den, vi har ju Europeiska centralbanken (ECB), som mer än gärna
  befriar banker från det giftiga avfallet.

  Frankfurter Allgemeine Zeitung hade en artikel den 26 december med
  rubriken ”Värdepapperiseringsmångleriet går på högvarv”, där man skrev att
  värdepapperiseringsvolymen i Europa under 2008 skulle uppgå till mer än 500
  miljarder euro, och att den nämnda tyska True Sale International skulle
  komma upp i en risktransfereringsvolym på många tiotals miljarder euro.

  Detta är ett sätt för bankerna att förbättra sina balansräkningar och minska
  sitt egenkapitalbehov, förklarar ECB.

  Nytt för 2008 året var emellertid begreppet värdepapperisering, med det enda syftet att skaffa sig panter för refiansieringsaffärer med ECB. Detta innebär att en bank säljer en kredit till (= tar ett lån från) ett enkom för detta ändamål skapat eget bolag, vilketsedan värdepapperiserar denna ”kreditportfölj” till ett ”strukturerat”
  värdepapper med skiktade förlustrisker och avkastningar.

  Banken köper sedan tillbaka samtliga trancherna (alltså samtliga värdepapper i det strimlade lånet, franska tranché) från sitt skapade bolag. Och eftersom det på grund av systemkrisen just nu inte finns någon efterfrågan på sådana papper, lägger banken de högst värderade trancherna som pant för en refinansieringsaffär med ECB.

  ECB i sin tur godtar endast de högst värderade trancherna som pant, alltså de trancher som ett kreditvärderingsinstitut har försett med ett angivet lägsta garanterade värde. Men det är heller inget problem, det är väl detta som de egenkontrollerade kreditvärderingsinstituten är till för?

  Den näst största banken i Italien,
  Intesa Sanpaolo, gav t.ex. nyligen ut bolånebaserade värdepapper till ett
  värde av först 5,7 och sedan 13 miljarder euro, vilka av ett
  kreditvärderingsinstitut gavs betyget AAA och således kunde användas som
  säkerhet för ”friska” pengar från ECB. Utifall att någon skulle uppröras av
  dessa siffror, och för att inte tappa sinnet för proportioner, så kan det beaktas att 13 miljarder euro är den summa som Grekland årligen betalar på sin
  statsskuld, uppgående till 92 procent av BNP ¬ en omständighet som
  säkerligen hänger ihop med de veckolånga oroligheterna där.

  ECB är dock enligt sina egna stadgar och uttalanden ingen yttersta garant
  för betalningssystemet, vilket var den uppgift som de nationella centralbankerna hade
  före Maastrichtfördraget. Men när man ser hur ECB har agerat under de senaste
  månaderna så kan man svårligen värja sig ifrån intrycket att ECB i stället
  uppfattar sig som den yttersta avfallsplatsen. ECB fungerar som en
  konstsnömaskin för det gigantiska snöbollssystemet, där ”aktörerna” är
  vinnare, och befolkningen som belastas av realekonomins sammanbrott och
  den annalkande hyperinflationen, de är förlorarna.

 96. Carl norberg skriver:

  Man kan faktiskt undra vem som sitter fast i vad i detta…

 97. göteborgslullaren skriver:

  Calle Trummis

  Once upon a time var jag en djävul på att spela Roulette, Vilket höll på att ända med förskräckelse! Jag vaknade dock som tur är upp i tid! 🙂
  Men min ”kunskaper” i detta spel sitter fortfarande i och jag skulle utan tvekan per omgående vara kapabel att skriva ett (eller många) epos om hur detta hjul behagar snurra och även Dostojevski (en kille som ej var i direkt avsaknad av intellektuell kapacitet) skulle ha kunnat bidra med häpnadsväckande ”avslöjanden” om detta hjul med 36 + 1 nummer.
  T. ex. skulle några av er direkt begripa om vi skrev 20/14/31/9/22/18/29 men för de flesta oinvigda skulle denna sifferkombination säga ”nada”. jag skulle kunna skriva sida upp och sida ner om mer eller mindre invecklade turer med den lilla nickelkulan och bevisa för mig själv att mina teorier håller i TEORIN men att dessa teorier skulle hålla i verkligheten har en verklighetsgrad som är lika med noll.
  Men mina (och kumpanen Dostojevskis) teorier skulle se verkligt imponerande ut för den oinvigde när de visas upp för den stora, oinvigda massan. Dvs precis som dina
  tillkrånglade ordmassor gällande din s.k. ekonomiska teori gör.

  Så du får nog finna dig i att sitta fast i ditt lim och ha en trovärdighetsgrad som befinner sig under plimsollmärket i betraktandet från den stora majoriteten. Undantag finns alltid, du har ju starka proselyter i ett kvivskarpt gäng innehållandes gigantiska tänkare i ekonomiska frågor som t. ex. MaktElitGossenJosef, Byskebusen (som dock Soros rånade på ett antal miljoner) och Marlboromannen Putis moatje, den blida Helene P.

 98. Carl norberg skriver:

  I sak innehöll din skrivning inte ett enda ord.

  Varför vill du inte diskutera annat än min person?

 99. moster skriver:

  Calle Cowboy Norberg

  Göteborgslullarens liknelse är ju klockren. Om du inte kan läsa mellan raderna förstår du abslolt ingenting.
  Inte undra på att du kanllar omkring och känner dig missförstådd och inte vet hur du ska fördriva dina dagar med annat än att sitta framför div. blogger.
  Välkommen tillbaka till verkligheten!

 100. moster skriver:

  göteborgslullaren

  Jag tror att du är helt rätt ute med den kinesiska bilindustrin, framför allt i detta med förnyelsebar energi. Inga stora gamla lik i lasten ger kineserna och förhoppningsvis även investerarna vind seglen.
  Lycka till både i Kina och med din supé 🙂

 101. Carl norberg skriver:

  Och vad skulle det vara som är beskrivet emellan raderna i sak och inte i person?

  Jag återkommer till att det är förundransvärt vilken vikt som tillmäts annat än argument i sak.

 102. Carl norberg skriver:

  Möjligen skulle väl argument om att om man blundar tillräckligt hårt så slipper man att uppleva verkligheten kunna tänkas passa in, men felet med den betraktelsen ligger i att man likafullt upplever det man inte ser, man bara vet inte om detta.

 103. snikkesnakke skriver:

  Jag kan inte förstå att Carlnorberg envisas med att säga att det är han som person som diskuteras, det är ju i stället helt klart att det är hans hemmasnickrade ekonomiska teorier som kritiseras.
  Men en person som ej ser den verkliga världen utan enbart konspirerar, kanske har lite svårt med detta med verklighetsuppfattning, vad vet jag.
  Trevlig helg.

 104. mrmhalland01 skriver:

  Göteborgslullaren,

  Roulette tillhör också ett av mina intressen.
  Har du läst boken ”13 mot banken” ?
  Jag kommer dessvärre inte ihåg vem som skrivit den och den har många år på nacken.

 105. Torsten skriver:

  Mrmhalland,

  Det var Norman Leigh.

  http://www.kasinocentralen.nu/thirteen-against-the-bank-norman-leigh.asp

  Men jag har inte läst den.

 106. Carl skriver:

  när man som liten hörde sagan om Oliver Twist, tänkte man vilket elände på 1800-talet tur att det inte händer nu, iallafall inte i Sverige.

  Men som konsekvens av värdelösa politikers beslut under 20 års tid så har Världens rikaste och tryggaste land förvandlats till en provins där kriminalliteten kan frodas bättre än en bakterieodling!

  Alla kan ju räkna ut med lillfingret att de stora elefanterna lockar till sig barn som inte kan straffas de får utföra brotten medans de själva köper lägeheter på strandvägen.

  Trots att stora bolag utnyttjar fattiga pinade arbetare i kina så går de med Miljardförlust. När skall företagsledningar inse att det behövs förnuftiga personer med hög moral som styr företagen. vad skall de nu spara in på??? blir det barnarbete i exempelvis Pakistan som skall vända förluster???

  Varje gång man ser Quislingpolitikern Fredrik Reinfeldt så slår det mig hur lik han är figuren på försvarets gamla skjuttavlor. kan nån som är duktig i fotoredigering montera en hjälm på hans bild och skriva en skylt på hjälmen ”Halalslakt av Sverige” det borde inte vara kränkande för han har gjort lumpen och försvarar Halalslakt i Sverige och han slaktar livssituationen för Svenska folket i sin iver att ta Sveriges tillgångar och ge till EU-maffian i Bryssel

 107. Carl norberg skriver:

  Och vad i någon teori som jag anfört är det som kritiseras mera specifikt?

  Och vad är hemmasnickrat?

  Att en ökad penningmängd till lika värde ger en minskad köpkraft per valutaenhet?

  Visserligen har KPI varit det gängse sättet att mäta inflation, dock har Riksbanken och andra efter diverse påstötningar numera ofta insett att inflation inte är prisökning utan istället minskad köpkraft per valutaenhet.

  Och möjligen kan ju detta vara hemmasnickrat av mig, men det är likafullt inflationsbegreppets verkliga innebörd.

 108. Carl norberg skriver:

  Och vad jag ser, och vad andra uppfattar att jag ser, det behöver inte heller vara detsamma.

  För övrigt vidare på detta tema så är det så att på en global marknad så är det den svagaste valutan som först kommer att drabbas av marknadskrafternas effekter, idag alltså Zimbabwedollarn.

  Men för västvärlden så kommer det värde som finns ackumulerat som fiktivt värdebelopp till grund för valutabildningen, att skapa precis lika effekter.

 109. mrmhalland01 skriver:

  Tack Torsten,

  Det lär vara en sann historia.
  Många har försökt göra system för att vinna på roulette, men gemensamt för de flesta är att de utgår från sannolikheten att nästa slag blir ex.vis inom det tredje dussinet eller liknande.
  Denna bok beskriver ett system som fullständigt struntar i vad som kommer och i stället beräknar insatsen så man är mer ”uthållig”.
  Dessutom kräver det att man är ett lag, i deras fall 12 pers + en reserv.
  Det var långa arbetsdagar (15-03) och långtifrån alltid vinst, men när det blev vinst sprängde de banken.
  Efter ett tag började casinon vägra servera dem dricka och letade fel för att kasta ut dem.
  Det var detta gäng som gjorde att lagspel numera är förbjudet på alla casinon.

  Spännande läsning med enkel men raffinerad mattematik.
  Den rekommenderar jag varmt för alla som gillar casino-miljön.

 110. Kachina skriver:

  ”http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_1005615.e24”

 111. Torsten skriver:

  mrmhalland,

  Tyvärr är inte den matematiken sann.

  Det finns bara ett sätt att vinna i roulette. Men då måste man ha obegränsat med pengar.
  Satsa på ett nummer. Dubbla varje gång som inte numret går hem. Till slut kammar Du hem storvinsten:-)

 112. Josef Boberg skriver:

  Alla PyramidSpel = korthus MÅSTE väl sluta så – eller ❓

 113. Kachina skriver:

  ”Alla PyramidSpel = korthus MÅSTE väl sluta så – eller ”

  Svar JA.

  Jag ser att Torsten blundar hårt när världsexpertis bekräftar Carl Norbergs ”hemmasnickrade teorier”. Duktig snickare, Carl, även om han snickrar hemma.

  Jag undrar hur klonerna Moster DeeDee Findus kommenterar artikeln?

  Littorrin-hatten fick ett utbrott idag. Tydligen kände han sig trängd i ett hörn och gjorde en utbrytning.

 114. mrmhalland01 skriver:

  Där har du fel Torsten.
  Dubblingsmetoden är som du antyder ett snabbt slut 🙂

  Jag har simulerat bokens metoder i datorn, med jämna mellanrum, utan att däremellan förlora enorma belopp, vinner man helt vansinniga summor.
  Hela hemligheten är att inte betala tillbaka ev, vinst till banken när man tappat flytet.
  På tolv man som bara spelar på enkla chanser, d.v.s rött/svart/högt/lågt/udda/jämnt vid olika bord och framför allt spelar VARJE spel är chanserna riktigt stora på 12 timmar.
  Hela systemet bygger på att man väntar på en regression, tror jag det heter.
  Det innebär att exempelvis svart dominerar en längre stund vid ett bord, vilket händer hela tiden på någon av de enkla chanserna.
  Genom ett intelligent insatssystem hamnar man snart på stora summor, man har naturligtvis höga insatser vid ett sådant tillfälle, men, ganska snart efter att regressionen avtagit tillåter insatssystemet endast minimi-insats och vinsten (stor del av den) finns kvar.
  Det är genialt.
  Som sagt alla casinon idag spanar efter lagspel.
  Förekommer det åker man ut med öronen före 🙂

 115. Carl norberg skriver:

  Jag ids inte tramsa med referenser i olika sammanhang längre, det tar bara tid.

  Budbäraren saknar relevans för budskapets sakinnehåll.

  Vad avser casinoverksamhet, så lär jag var den med den större erfarenheten på denna site, Och som referens till detta kan jag då lämna Bimma Persson på Cherry.

  Och sant är att lagspel är ett alltmera växande problem.

  Jag är dock fullkomligt ointresserad av att spela själv, men jag har nog tagit några tiotal croupierer och ett hundratal spelare genom åren, för alltför egennyttigt beteende alltså….

 116. mrmhalland01 skriver:

  Carl Norberg,

  Jag tycker det är kul att spela för en begränsad summa ibland.
  Det är inte bara spelandet, utan helheten.
  Vackra lokaler, snyggt klädda människor, ljudet av kulan, lite fest.
  System har jag i datorn, inte på ett casino.
  Om jag åker till ex.vis Travemynde ser jag först noga över vad en spelkväll kan vara värd.
  Jag utgår alltid från att jag ska förlora och går aldrig över den gräns jag satt.
  Jag ser det som en relativt dyr krogkväll med några kompisar.
  Någon gång är man lycklig när man går hem till hotellet, men aldrig olycklig eftersom man var beredd på att förlora den summa man just gjort.

 117. Carl norberg skriver:

  Som det mesta i övrigt så falnar glansen med tiden, och efter något tiotal år så kan jag garantera att de flesta upplever att torskar är torskar, antingen de går med kvinnor kola eller spel.

 118. snikkesnakke skriver:

  Inte för att jag kan särskilt mycket om själva spelet Roulette men om man som Carlnorberg anger Cherry- företagen som referens ang. sin Rouletteerfarenhet, får man nog anses tillhöra gärdsgårdsserien.

  Cherry- företagen driver s.k. restaurangkasinon som är något helt annat än ”riktiga” Casinon (därav liknelsen ”gärdsgårdsserien kontra Champion League).

  snikkesnakke
  (ej roulettespelare men civilekonom/aukt. revisor)

 119. karlerik13 skriver:

  Snikkesnakke har helt rätt.
  Skillnaden mellan ett restaurangkasino och ett riktigt kasino är lika stor som mellan
  minigolf och golf (bangolf).

 120. Kachina skriver:

  ”Skillnaden mellan ett restaurangkasino och ett riktigt kasino är lika stor som mellan minigolf och golf (bangolf).

  Och,……? Bägge har ett bord, ett hjul, en kula och samma regler. Förklara skillnaden för mig. Större och mindre insatser?

  Förresten, man behöver inte vara nationalekonom för att kunna förutspå USA:s ekonomiska fall. Läs mina inlägg i Aftonbladet 2006. Man behöver bara öppna ögon och sluta förtränga det uppenbara.

  Era idoler i väst har hamnat i samma grop som era hatobjekt i öst,…..och ni fortsätter att förtränga faktum.

 121. Carl norberg skriver:

  Ja i detta kan jag enkelt komplettera min antydan som belägger att dessa förståsigpåare inte vet ett skit om spelbranschen.

  Och detta handlar inte om svarta spelklubbar, Cosmopol eller nattklubbar, det handlar om torskarna, för där finns pengarna.

  Ströspelet är ingenting.

  Och fortfarande så tycks många leva i villfarelsen att man bör vara skolad inom systemet för att förstå dess yttre mekanismer.

  Gissa om vi har vårt nu eller inte, och gissa om detta nu innebär att finans och valutasystemet kommer att haverera?

  Det är lätt tröttande att se den självgoda ignorans som återkommande försvarar dumheten som god.

 122. Carl norberg skriver:

  Och vad Cherry anbelangar så är det väl så att bortsett ifrån staten, så finns väl ingen större operatör på rulle i Sverige.

  Jag ställer mig för övrigt tvekande till att ni i era rosaskimrande drömmar om James Bondspel i Monaco, ens kan fantisera ihop hur verklighetens spelbransch ser ut.

  Jag kanske skall tillägga att det inte på något annat vis än spelets vis har med den bild som media förmedlar att göra.

  Och jag kan garantera att jag är mycket familjär med alla miljöer där det bedrivs spel, alltifrån högsta våningen på Cosmopol till långt mer obskyra arrangemang med betydligt större insatser.

 123. Carl norberg skriver:

  Så den motiverade frågan blir alltså till de anonyma, hur många kriminella speltorskar som kan bränna 50-100 tkr per kväll känner ni till?

  Torskar har kort livslängd, och hamnar alltid i samma situation till sist.
  Och nu kan man säga att det finns fler torskfisken som sinat.

 124. findus skriver:

  Hallå Ian!

  Kommunisterna förnekar sig inte. Det är i och för sig bra att vi helat tiden har klart för oss var vi egentligen har dem. Ifall vi skulle glömma det för något ögonblick.

  ”För varje timme som går dödas fler och fler människor i Gaza av israeliska bomber och marktrupper. Det finns en stor enighet kring att något måste göras, men den svenska regeringen står handlingsförlamad. Vänsterpartiet föreslår därför att staden Khan Unis på Gazaremsam blir vänort till Örebro.” (Murad Artin, Oppositionsråd i Örebro (v) & Hans Linde, Utrikespolitisk talesman (v), Nerikes Allehanda, 2009-01-17)

  WOW! Där har vi lösningen! Att ingen har kommit på det tidigare!

  Den gode Murad glömmer uppenbarligen de tusentals raketattackerna från Gazaremsan mot södra Israel. Dessa attacker har pågått sedan 2005. Trots vapenvila. Antagligen på grund av den svenska regeringens handlingsförlamning – om man försöker följa Murads tankegång. Spinner man vidare på hans resonemang, är det nu uppenbart att om Örebro redan då hade valt en vänort, ett samhälle i södra Israel, utsatt för palestinska raketattacker – då skulle minsann dessa attacker upphört för länge sedan. Självfallet skulle en sådan lösning, en vänort i Israel, aldrig tilltala en Irakfödd kommunist.

  Vidare i sitt debattinlägg lägger den gode Murad klart och tydligt ansvaret på den handlingsförlamade svenska regeringen (!) för att ”… Israel dödar och lemlästar palestinska barn på löpande band…”

  Trevlig helg Ian! Låtom oss njuta så länge vi kan. Stalinisterna är på marsch!

 125. karlerik13 skriver:

  Instämmer till fullo med vad du skriver findus.
  Kachina och Carl Norberg tycker däremot säkert att dom svenska kommunisterna
  som tex denne Murad Artin är helt OK.

 126. Carl norberg skriver:

  Att ge uttryck för sitt oförstående genom att anföra fabler synes mest vara ägnat de riktigt lättledda.

  Att inte kunna inse att blockpolitiken med sina partier, inte är viktig i jämförelse med vilken politisk gärning som verkligen begås, och inte enbart uttrycks, är faktiskt lite trist att konstatera förekomsten av.

 127. karlerik13 skriver:

  Carl Norberg

  Kan du vara vänlig och översätta vad du alldeles nyss (12:05) skrivit till begriplig svenska.

 128. Carl norberg skriver:

  Blir någon okay för att denne åsätts en rubrik eller benämning?

  Inte i min värld i alla fall, men uppenbarligen i alldeles för mångas.

  Att ens ord tillåts gå före gärning vid en bedömning av individer, är faktisk som sagt fortfarande rent av häpnadsväckande.

 129. karlerik13 skriver:

  Och med detta menar du?

 130. Carl norberg skriver:

  Att bevisa att man inte begriper något, genom att anföra sagor som stöd för argumenten, detta syftar nog mest till att lura de riktigt lättlurade.

  Att inte förstå att en angiven politisk inriktning eller ideologi, inte automatiskt innebär ett specifikt gärningsmannaskap, utan att detta istället styrs av de gärningar som begås, det är tråkigt att se att inte så många tycks begripa.

  Eller möjligen har vissa svårigheter att upptäcka förekomsten av.

 131. Carl norberg skriver:

  Läs och förstå.

  Legere et non intelligere neglegere est.

 132. karlerik13 skriver:

  Jag ger upp.
  Mona Sahlin anklagas ibland för att tala babyspråk.
  Vad denne Carl Norberg talar för språk vet jag ej. Någon obegriplig dialekt? Eller ett idiom som hanteras inom vården?

 133. Carl norberg skriver:

  Som sagts många gånger förut, så är det inte möjligt för alla att förstå allt, faktiskt inte ens för någon.

  Och det faktum att det kan vara så att jag uttrycker mig korrekt och att andra inte förmår att förstå, det kan nog ha en viss betydelse.

  Jag uttrycker mig så gott jag kan, om andra inte förmår att förstå vad jag uttrycker, så kan jag likafullt inte göra något åt detta.

  Men jag är liksom jag alltid anför, mycket tacksam för påpekanden om hur jag bättre skulle ha uttryckt det jag beskriver.

 134. Torsten skriver:

  CN,

  Du kan få ett gratistips.

  http://www.livet.se/ord/26587_Han_talade_till_bonder_pa_bond.pdf

  Han talade till bönder på bönders
  språk, och till lärde män på latin.

  Vanligt folk kommer aldrig att ta Dig på allvar så länge som Du bara talar i gåtor;-)

 135. Carl norberg skriver:

  Då kan ju du Torsten fundera över varför han inte vill ha ett Nobelpris…

  Sedan kan du ju läsa vad det står skrivet, som du själv hänvisar till.

  Och om du enligt detta alltså önskar en låg nivå på diskussionen, för att du eller andra skall förstå, då är det väl enklare att inte alls kommentera det man inte förstår något av….

  Och om huruvida vanliga människor tar mig på allvar eller inte, så kan jag lugna dig med att i ett rum där jag närvarar, så är det ytterligt få som inte tar mig på allvar.

 136. Torsten skriver:

  CN,

  Nej, det är Ditt val.

  Och så dra in klorna, det imponerar inte på någon.

 137. Carl norberg skriver:

  Jag kan inte dra in några klor, men det är mer en fåga om sakomständigheter.
  Och jag behöver inte imponera på någon, ditt resonemang i detta bedömer tyvärr bara dig själv Torsten.

  Och nej det är inte mitt val om huruvida andra människor har en förmåga att förstå, det finns betydande mängder faktorer som ligger utanför min möjliga påverkan.
  Alla kan inte förstå allt, och i många fall är det till och med så illa med självkänslan att uppkomsten av en oförståelse först åläggs exempelvis skriftställaren.

  Det jag förmedlar kan ju säkert uppfattas av många som alltför abstrakt för att kunna förstås, men jag garanterar att jag försöker att uttrycka mig i så reala termer som bara möjligt är.

 138. moster skriver:

  Herr Norberg skriver här ovan:

  ”Alla kan inte förstå allt . . . .”

  Det stämmer och det är ju densamme ett talande exempel på 🙂

 139. moster skriver:

  ”Dra in klorna” 1:16

  Mycket talande! Tack sign. Torsten.

 140. moster skriver:

  Jag vill även tacka sign. karlerik13 för hans uppoffrande insats gällande avancerad språkforskning tidigare idag.
  Att läsa herr Norberg är i stort lika svårt som att tyda hieroglyfer för en oinvigd.

 141. Carl norberg skriver:

  Jag kan förstå att det kan innebära vissa uppoffringar att behöva ägna sin läsning någon eftertanke, men detta är tyvärr helt nödvändigt för att föra situationen framåt.

  Detta kan ju syna väl uppenbart för många individer, men uppenbarligen så finns det även individer som föredrar att främst läsa bekräftelse av redan befästa föreställningar.

 142. Carl norberg skriver:

  Och inte för att vara elak mot mostern, men hur kan någon veta att något är fel…

 143. hillary2 skriver:

  varför inte chatta på bloggar där idéutbyte sker – såvida ni har några idéer
  de många Karlsson-på-taket-herrarna här verkar vara renons på några bärande sådana – kanske därför ni håller er här och försöker roa varandra

 144. västgötasossen skriver:

  Fantastiskt att se att min mentor Härliga Hillary hedrar oss med ett besök.
  Kvaliteten höjs omedelbart och trevlighetsfaktorn stiger. Ni som inte redan känner till det ska veta att det är en socialdemokratisk och facklig legendar som gör oss den äran.

 145. Carl norberg skriver:

  Vad det innebär att vara en Karlsson på taket herre, det vet jag inte, men jag återkommer till att jag gärna diskuterar i sak och inte främst i person.

 146. Carl skriver:

  kanske du brukar rösta på nåt Musliskt parti exempelvis Socialdemokraterna eller nåt av de nya renodlade invandrarparierna nu finns det i Göteborg Muslimska föreningar som bildar partier så då blir det nog svårt med mångfalden verkar redan vara svårt för barn och barnbarn till judar som kom till Sverige på 40-talet. skulle vilja se den Allians och Sossepolitiker som öppet vågar fördömma hot i Sverige mot Israeler.

  skulle vara lika bra att lägga upp en länk från -www.theync.com- där de behead huvet på folk som tycker annorlunda så får alla se hur det kommer bli i Sverige också om 10 -20 år.vi har redan förbud mot att inte gilla Islam och Halalslakt och många Muskeebyggen är planerade förändringar sker sakta tills tills ketchupeffekten är ett faktum. Snart kan ingen sitta hemma och glo på tv och inbilla sig att de fortfarande bor i ”Sverige”

  alla borde åka på studieresa till Afganistan så Svenskar vaknar upp till verkligheten. i FN tjänst så inser man snappt att den fred och trygghet som finns i Sverige är en skör tråd bort från att helvetet bryter ut. verkligen skrämmande hur naiva politiker i Allians och Sossepakten är när de vill förändra Sverige så snabbt.
  Än så länge kan ett kommunalråd försvara sig med att vi har religionsfrihet i kommunen och kan säga nej till, krav om att skolbarn bara skall få undervisas av lärare på som döljer sitt ansikte. men hur blir det om 5 -10 -20 år?????

 147. hillary2 skriver:

  västgötasossen

  ansvar för trevlighetsfaktor delar även du
  jag har inga som helst uppdrag för S
  har heller aldrig haft och kommer heller inte att få
  mitt enda fackliga uppdrag har dessutom inte varit i LO
  men detta visste du kanske redan

  carlnorberg

  Karlsson-på-taket-herrar är de som yvs över sin egen förträfflighet och du är ingen typisk representant för dem 😉

 148. Kachina skriver:

  Innan karl-erik13 söker hjälp för sina kommunistfobier, kanske han skulle undersöka hur jag yttrat mig i frågan, nämligen nästan inte alls på grund av att jag bott en längre tid i landet och känner personer från bägge sidor. Därmed har jag svårt att ta ställning för eller emot någondera parten.

  Det finns bara en lösning till den totala konflikten och den är att upprätta en luftbro som flyger in vapen och ammunition och på hemvägen flyger ut kvinnor och barn.

  När landet sedan ligger i ruiner kan vi jämna till och asfaltera det till en internationell flygplats.

  Kort sagt, det här måste israeler och palestinier klara ut själva. Externa medlare göre sig icke besvär. Det omvärlden skall göra är att skydda kvinnor och barn. Sedan vänder vi blicken åt ett annat håll medan halvbröderna gör upp.

 149. Aces skriver:

  Fabulous, what a blog it is! This blog provides useful facts
  to us, keep it up.

 150. Etsuko skriver:

  Wow, incredible blog layout! How long have you ever been running a blog for?

  you make blogging look easy. The overall glance of your site is great, as neatly as the content!

 151. prisoners skriver:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 152. Jeanette skriver:

  Hi, just wanted to say, I loved this blog post. It was helpful.
  Keep on posting!

 153. twink cam skriver:

  Hi to every , for the reason that I am genuinely eager of reading this web site’s post to be updated daily. It includes fastidious information.

 154. Regular Calling skriver:

  A fascinating discussion is definitely worth comment.

  I think that you need to publish more on this subject, it might not be a
  taboo matter but generally people do not discuss these
  issues. To the next! All the best!!

 155. corn snake skriver:

  Really very useful suggestions are supplied here.
  thank a person thus much.Keep in the good works .

 156. Freaky Monster Schlüsselanhänger

  Report from the World | Ian Wachtmeister

 157. des moines skriver:

  Hi, after reading this remarkable post i am
  as well cheerful to share my knowledge here with colleagues.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: